English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

25201. Volume Snapshot Service-skrivningen kunne ikke ryddes og holdes.
25202. Windows Search Service-indekserede data for brugeren '%1' blev korrekt fjernet som svar på sletning af brugerprofilen.
25203. Media Player- og billedbehandlingsprogramlag blev registreret for enheden %1. Der blev anmodet om %2 lagbit, og %3 lagbit blev registreret.
25204. Der skal angives en RPC-proxyserver
25205. Der opstod en fejl under logon.
25206. Navnet '%1!ls!' findes allerede.
25207. Markeret ved alle HTTP-hændelser, der angiver, nulstiller eller udløser timeout
25208. Frontpanelet kunne ikke styres.
25209. Der opstod en uventet fejl i exstore. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
25210. Ukendt egenskabsnavn: %1.
25211. Peer'en har forsøgt at udføre en handling, der kræver forbindelse, men den har ikke oprettet forbindelse til diagrammet.
25212. Opgavekompatibilitetsmodulet kunne ikke læse det eksisterende lager for at opgradere opgaver. Yderligere data: Fejlværdi: %1.
25213. Kun gemt for denne logon
25214. View errors by test
25215. Shellprocessen blev afsluttet, fordi den ikke svarede på en lukket hændelse.
25216. Genindlæs SSL/TLS-certifikat
25217. Dette eksempel kan ikke gengives.
25218. Den angivne tastatursink ejes allerede af et websted.
25219. Filsystemet vil blive aktiveret, når du genstarter systemet.
25220. Kildestien er ugyldig.
25221. TCP/IP har nået den sikkerhedsgrænse, der er fastsat for antallet af samtidige TCP-tilslutningsforsøg.
25222. Brugerprofilen kan ikke indlæses.
25223. I/O-initialiseringsproceduren har registreret en intern tilstandsfejl i driveren til PS/2-pegeredskabet.
25224. Katalogtjenesten kan kun udføre handlingen, der blev anmodet om, på et bladobjekt.
25225. Ydelsesovervågning kan ikke initialiseres for indsamlingstjenesten, fordi tællerne ikke er indlæst, eller fordi det delte hukommelsesobjekt ikke kan åbnes. Dette påvirker kun tilgængeligheden af ydelsestællerne. Genstart computeren.%1
25226. Der blev opdaget en intern kommunikationsfejl.
25227. Netværksgrænsefladen er blevet fjernet.
25228. Database version mismatch
25229. Du skal installere de nyeste opdateringer på computeren for at kunne bruge dette program. Se Hjælp og support for at få oplysninger om installation af opdateringer.
25230. Loopback-netværkskort %1:
25231. (GMT+09:30) Adelaide
25232. Der blev fundet en fejl under undersøgelse af filer og mapper.
25233. Ugyldigt %1 XPath-udtryk: '%2'.
25234. Grænsefladeindeks = %1!u!
25235. Sorterer attributposter for filpostsegmentet %1.
25236. Partitionen kan ikke slettes, fordi det er standardpartition for en eller flere brugere.
25237. Det overordnede element har ikke en standardkonstruktør. Standardkonstruktøren skal defineres eksplicit.
25238. Hændelser, der logføres, når der er registreret et problem.
25239. Opgavestyring vækkede computeren for at køre en opgave.
25240. En bruger forsøgte at anvende Fjernsupport og sende en invitation til hjælp via sin standard-e-mail-klient, men Fjernsupport kunne ikke sende invitationen. Det er muligt, at den e-mail-klient, der er konfigureret som standardklienten, ikke understøtter SMAPI-opkald, eller at e-mail-klienten er forkert konfigureret. Det er også muligt, at brugeren lukkede e-mail-klienten uden at sende meddelelsen.
25241. Systemet forsøgte at slette sammenlægningen af et drev, der ikke er blevet sammenlagt.
25242. Knappen Næste
25243. Opløsningen skal mindst være 0,0f.
25244. id %1
25245. Brugernavnet blev ikke fundet.
25246. Serveren kan ikke åbne eller svække en lås, før transaktionen er færdig.
25247. Moniker refererer ikke til hukommelsen
25248. Det maksimalt understøttede antal LAN-grænseflader er nået.
25249. CHKDSK kontrollerer ICB-kæder ...
25250. Der blev registreret en konflikt på listen over API'er, der skal medtages/udelades. Der må ikke angives samme API på begge lister med API'er, der hhv. skal medtages og udelades.
25251. ASP.BrowserCapsFactory.dll-assemblyen for browseregenskaber blev installeret.
25252. Windows-I/O-analysekoden svarer ikke til den, der er i NTFS-genfortolkningspunkt.
25253. Enheden kan ikke deaktiveres.
25254. Der er ikke aktiveret nogen plug-in med en afspilningslisteparser, som kan få adgang til det ønskede indhold.
25255. Objektet NTDS-indstillinger til domænecontrolleren findes ikke.
25256. En tabel starter ikke med en grænse på et langt ord.
25257. Windows Media Player kan ikke købe eller hente indhold fra flere onlinebutikker.
25258. Seriel PCI-port
25259. Der kan kun være en udestående rsp:Receive pr. shellforekomst. Send anmodningen rsp:Receive igen, når der er modtaget en rsp:ReceiveResponse.
25260. Den angivne eksekverbare fil er ikke et gyldigt Win32-program.
25261. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke oprette en relation mellem %1 og programmet %2 på webstedet %3. Webstedet standses, da WWW-tjenesten ikke kan underrette HTTP.sys om programmet. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
25262. Proxyattributten returnerede et inkompatibelt objekt under oprettelse af en forekomst af typen Typenavn.
25263. Indholdet for denne URL-adresse udelukkes af serveren pga. en attribut af typen no-index.
25264. Serveren kunne ikke finde en AT-planlægningsfil, så derfor oprettede den en.
25265. Ugyldigt tegn i indholdsmodellen.
25266. Godkendelsen mislykkedes, fordi dokumentet ikke indeholder nøjagtigt én rodnote.
25267. %1!c!id of length %2!d!?
25268. Opkaldet blev afbrudt.
25269. Logtjenesten registrerede et forsøg på fejlagtigt at allokere eller afskaffe reservationsplads.
25270. Den angivne reduktionsstørrelse er for stor og gør diskenheden mindre end minimumsstørrelsen for diskenheder.
25271. HTTP status 504: Der opstod timeout for anmodningen, mens den ventede på en gateway.
25272. SW Method on %2
25273. Skærmen returnerede en DDC/CI-egenskabsstreng, der ikke var i overensstemmelse med specifikationen ACCESS.bus 3.0, DDC/CI 1.1 eller MCCS 2 Revision 1.
25274. Filen er allerede i brug. Luk alle de programmer, der muligvis bruger filen, eller stop afspilningen af filen, og forsøg igen.
25275. Parametrene i registreringsdatabasen kunne ikke åbnes for at læse konfigurationsoplysninger.
25276. Konfigurationer af stiplaceringer, der er angivet i denne nodes konfigurationsfil.
25277. Anmodningen om godkendelse kunne ikke videresendes til RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)-fjernserveren, fordi serveren ikke længere er konfigureret lokalt.
25278. Det blev forsøgt at få adgang til et AppDomain, der er fjernet.
25279. Den forhåndsdelte nøgle for destinationen eller IKE-identifikationsdata er ikke tilgængelig.
25280. Der kunne ikke hentes kontooplysninger.
25281. Indekset kan ikke initialiseres.%1
25282. === Logføring påbegyndt: [Date] [Time] ===
25283. Der er en filspecifikation på en diskenhed, der ikke svarer til de kritiske diskenheder i sikkerhedskopien.
25284. Det maksimale antal egenskaber pr. dokument er nået. Dokumentet er sandsynligvis beskadiget, eller det udgør en Denial-Of-Service-trussel. Indekseringen af dokumentet er afbrudt.
25285. Hviletid
25286. Printerforbindelsen er blevet tilføjet
25287. Programbilledet blev gemt.%1
25288. I/O-enheden rapporterede en I/O-fejl.
25289. Denne funktion understøttes ikke endnu for domæner, der bruges af flere programmer.
25290. Serverobjektet kan ikke indstille hændelsen til fjernelse af læseren: %1
25291. Der kunne ikke kontaktes en domænecontroller, der indeholdt en konto for denne computer for domænet %1. Gør computeren til medlem af en arbejdsgruppe, og genopret derefter forbindelsen til domænet, før du forsøger at forfremme igen.
25292. Intern fejl - ugyldig kode.
25293. Denne egenskab må ikke angives til en tom streng.
25294. Enheden eller mappen, der skal bruges, er optaget
25295. Efter indtastning af S3/S4 mislykkedes kommandoen TPM_SaveState.
25296. Handlingen kan ikke erstatte den skjulte post.
25297. Der mangler en påkrævet værdi i svarfilen.
25298. Det aktiverede medlem understøttes ikke i en dynamisk assembly.
25299. %2 : Der mangler en nødvendig parameter fra registreringsdatabasen.
25300. Der er ikke hjælp til denne facilitet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions