English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

14901. Antal ikke-fundne filer: %1
14902. line = %1, col = %2 (linjen er forskudt fra starten af scriptblokken).
14903. Forsøg på at synkronisere af replikeringen mislykkedes, fordi en overordnet replika forsøgte at synkronisere fra en delvis replika.
14904. SELECT * er kun tilladt i visninger.
14905. En universel gruppe med aktiveret sikkerhed er ændret til en lokal gruppe uden aktiveret sikkerhed.
14906. Ugyldigt mediekatalognummer.
14907. Handlingen blev ikke fuldført. Kontroller systemets hændelseslog for at få yderligere oplysninger om fejlen. Genstart computeren, før du prøver igen.
14908. Netværksforbindelsen mellem computeren og VPN-serveren kunne ikke oprettes, fordi fjernserveren ikke svarer. Det kan skyldes, at en af netværksenhederne, f.eks. firewalls, NAT, routers osv., mellem computeren og fjernserveren ikke er konfigureret til at tillade VPN-forbindelser. Kontakt administratoren eller tjenesteudbyderen for at fastslå, hvilken enhed der forårsager problemet.
14909. Den perminente kryptografiske nøgle eksporteres.
14910. En pixelshader, som bruger Pixel Shader Model 2.0, kan ikke angives, fordi de registre, som kun er tilgængelige i Pixel Shader Model 3.0, er i brug.
14911. Der blev ikke fundet en registreret definition af kontekstallokeringen i den angivne anmodning.
14912. Udred undtagelseskode.
14913. Den angivne værdi har ugyldige kontroltegn.
14914. Posten for minimal størrelse for udvidet attributsættet ved klynge %1 blev rettet.
14915. Forespørgselstilstand
14916. %2 : Netværkskortet returnerede en ugyldig værdi til driveren.
14917. Netshows hændelsesovervågning kan ikke bruges og er blevet afbrudt.
14918. Ikke implementeret
14919. X-egenskabsværdien skal være større end eller lig med nul.
14920. Sessionen kan ikke logges af, da en enhed på denne session anvendes i øjeblikket.
14921. Processen blev ikke startet af dette objekt, så de ønskede oplysninger kan ikke bestemmes.
14922. Printerdriveren kunne ikke installeres
14923. Logbehandlingen mislykkedes.
14924. Der er modtaget en ugyldig cookie
14925. Behandlingen af gruppepolitikken mislykkedes på grund af en systemallokeringsfejl. Kontroller, at computeren ikke er ved at løbe tør for ressourcer (hukommelse, tilgængelig diskplads). Behandling af gruppepolitikken vil blive forsøgt igen ved næste opdateringscyklus.
14926. Databasenavnet mangler. Det skal angives, når -sstype er 'c'.
14927. Det angivne computernavn er ikke kompatibelt med det standardsprog, som anvendes i domænecontrolleren.
14928. Replikeringsoplysninger
14929. Kontrollerer filsystemet på %wZ
14930. Der var ikke nok ledige tråde i ThreadPool'en til at fuldføre denne handling.
14931. Ingen anode
14932. Systemfilen %1 kan være beskadiget og kan være skyld i, at programmet %2 ikke længere fungerer. Windows har ikke forsøgt at reparere %1, da den samme fil er blevet repareret for mange gange i den senere tid.
14933. Filterkriterierne skal have en String.
14934. Angiver, at en under-godkendelsesværdi ikke er gyldig til denne bestemte brug.
14935. Den lokale computer skal være en Kerberos-domænecontroller (KDC), men dette er ikke tilfældet.
14936. Handlingen kan ikke udføres på en bagudrettet kæde.
14937. Computeren har opdaget, at IP-adressen %1 for netværkskortet med netværksadressen %2 allerede er i brug på netværket. Computeren vil automatisk forsøge at få tildelt en anden adresse.
14938. ConstraintType er ikke DBCONSTRAINTTYPE_FOREIGNKEY, og cForeignKeyColumns er ikke nul.
14939. Administrationsbrugergrænsefladen til skærmtilstanden kunne ikke hentes.
14940. Der var behov for en fjern-aktivering, men den blev ikke tilladt.
14941. Denne installationspakkes sprog understøttes ikke af dit system.
14942. Der er ingen protokol eller protokolversion, som understøttes af såvel klienten som serveren.
14943. Et udvidet attribut kan ikke konverteres.
14944. ASR-handling (Automated System Recovery) efter genoprettelse mislykkedes.
14945. Forbindelsen til Windows Update blev afbrudt.
14946. En opkaldende har forsøgt at overføre en transaktion til et fjernsystem, men DTC-adgang til MSDTC-netværket er i øjeblikket deaktiveret på computeren '%1'. Gennemse MSDTC-konfigurationsindstillingerne.
14947. Tjenesten Hjælpefunktion til programvært har registreret en fejl under tilknytning af programgruppenavne til deres SID'er. Nogle programgruppe-SID'er kan ikke fortolkes under navneområdet 'IIS APPPOOL'. Du kan løse problemet ved at sende ændringerne igen eller genstarte tjenesten. Fejlnummeret vises i datafeltet.
14948. Typen skal erklæres abstrakt, hvis nogen af dens metoder er abstrakte.
14949. Vil du åbne din standardpolitikfil for det valgte niveau eller en bestemt politikfil?
14950. Protokolbehandleren blev ikke fundet. Kontroller, at den er installeret.
14951. Enten attributten 'base' eller den underordnede skal findes, men ikke begge.
14952. Den angivne provider af øjebliksbilleder understøtter ikke øjebliksbilleder af den angivne diskenhed.
14953. Ugyldig parameter - "%1".
14954. Replikerede data er ændret i mappen %1.
14955. Den angivne datakilde er den aktuelle aktivitet.
14956. Meddelelsen blev sat i kø igen eller flyttet af en bruger, som ikke har rollen "QC Trusted User".
14957. Fejlbehandlingen har behandlet en undtagelse
14958. Vedligeholder synkronisering af dato og klokkeslæt på alle klienter og servere på netværket. Hvis denne tjeneste stoppes, er dato- og tidssynkronisering ikke tilgængelig. Hvis tjenesten deaktiveres, kan tjenester, der er afhængige af den, ikke starte.
14959. TRACE Der blev modtaget en ny mediehændelse fra stakken: %1
14960. Der kan ikke startes flere transaktioner i denne session.
14961. CoID=%1: Den indledende ramme, der blev modtaget på port %2, blev ikke genkendt. Forbindelsen er blevet afbrudt.
14962. Handlingen er fuldført.
14963. Tilstand for klokke %1.
14964. IsLocked : TRUE
14965. Processen mislykkedes.
14966. StandardIn er ikke blevet omdirigeret.
14967. Godkendelse mislykkedes, så Autoreconnect kunne ikke genoprette brugerens forbindelse til denne session. (%1)
14968. Der var ikke nok sideinddelte grupper til rådighed til at allokere intern hukommelse til pnpisa-driveren.
14969. Standardfejl
14970. DTD er forbudt.
14971. Klyngegruppen blev ikke fundet.
14972. Der opstod en fejl ved placering til slutning af logfilen -- søgning til slutning af log mislykkedes. Den angivne reference (handle) er %1. Følgende kode blev returneret fra ReadEventLog: %2.
14973. Der kan ikke læses data fra TDI-enheden.
14974. Forkert handling til indlæsning af en NV-nøgle.
14975. Windows Media Player DRM-systemet (Digital Rights Management) kan ikke udføre den handling, der blev anmodet om, fordi computeren eller netværksadministratoren har aktiveret gruppepolitikken Forbyd Windows Media DRM-internetadgang. Kontakt administratoren for at få hjælp.
14976. Der kan ikke oprettes en ny enhed på grund af en systemkaldsfejl.
14977. Intel 82443BX with AGP
14978. Alle modtagere skal bruge samme videocodec.
14979. Systemet fandt en ugyldig pointeradresse under forsøg på at bruge et pointerargument i et kald.
14980. Det eksterne program '%1' afsluttedes uventet.
14981. Dette sikkerheds-id kan ikke tildeles som primær gruppe til et objekt.
14982. DNS-signaturen kunne ikke verificeres.
14983. FAT32-filsystemet understøttes ikke på denne enhed.
14984. Der er ikke diskplads nok til at oprette en ny rodmappe.
14985. Følgende program returnerede en MS-DOS-fejlkode:
14986. Data-controller til satellitkommunikation
14987. Computernavnet kan ikke tilføjes som et meddelelsesalias. Navnet findes måske allerede i netværket.
14988. Initialiserer dataindsamling - vent et øjeblik.
14989. Assemblyens identitet kan ikke bestemmes.
14990. Adgangskoden opfylder ikke kravene i adgangskodepolitikken. Kontroller kravene til adgangskodens minimumlængde og kompleksitet og reglerne for genbrug af adgangskoder.
14991. Der er defineret en nøjagtig duplikeret egenskab.
14992. X findes allerede i samlingen.
14993. Under overførsel af %1 registrerede BITS fejlen %7 ved brug af %6 som HTTP-proxyserver. Webserveren eller proxyserveren understøtter ikke en HTTP-funktion, som kræves af BITS. Dette problem kan kun løses af administratoren af webserveren eller proxyserveren. Detaljer: {job: %1}, {owner: %2}, {jobId: %3}, {url: %4}, {xferId: %5}, {proxyServer: %6}, {hr: %7}, {urlContentLength: %8}, {urlHttpVersion: %9}, {urlRange: %10}
14994. Printeren er løbet tør for papir.
14995. Opdaterer EFS-NØGLE fra krypteret mappe %1
14996. Tunneladressen på mindst én portal er ikke angivet korrekt.
14997. MODEM.INF-filen blev ikke fundet.
14998. Registrering af DNS-poster mislykkedes: %1
14999. Den angivne ressource kunne ikke hentes.
15000. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) har ikke overskrevet udskriftsprocessorfilen %1, da filen på destinationssystemet har et identisk (eller nyere) tidsstempel. Der kræves ingen brugerhandling.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions