English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

24901. Windows kunne ikke indlæse udskriftsprocessoren %1 fordi EnumDatatypes ikke returnerede data. Modul: %2. Anskaf og installer en ny version af driveren fra producenten (hvis den er tilgængelig), eller vælg en anden driver, der kan fungere med denne udskriftsenhed.
24902. Aflastning af UDP-hardwarekontrolsum er aktiveret
24903. Størrelse på netværksbuffere
24904. Filsystemet '%1!ls!' på den valgte disk indeholder en funktion, der ikke understøttes til import: %2!ls!.
24905. Sikkerhedsdeskriptoren i filen 0x%1 kan ikke læses.
24906. Angiver, at det blev forsøgt at ændre størrelsen på LDT'en for en proces, som ikke har nogen LDT
24907. Dette objekt må ikke flyttes på tværs af domænegrænser, enten fordi flytninger på tværs af domæner er forbudt for denne klasse, eller fordi objektet har særlige karakteristika, f.eks.: tillidskonto eller begrænset RID, der forhindrer dets flytning.
24908. Licenserne til dine mediefiler er beskadiget. Kontakt Microsoft Produktsupport.
24909. Medlemmer, der har administratorrettigheder til DHCP-tjenesten
24910. Fællesgodkendelsen mislykkedes. Serverens adgangskode er udløbet på domænecontrolleren.
24911. Hash-værdien er ikke korrekt.
24912. Windows Media Player kan ikke synkronisere filen, da rettighederne til synkronisering er udløbet. Besøg indholdsudbyderens onlinebutik for at hente nye rettigheder til synkronisering.
24913. CanSlip understøttes kun på tidslinjer uden AutoReverse, AccelerationRatio eller DecelerationRatio.
24914. Modemet (eller en anden forbindelsesenhed) er ikke konfigureret korrekt.
24915. En af de involverede softwarekomponenter har et for lavt programsikkerhedsniveau.
24916. Denne funktion kræver Windows XP eller nyere.
24917. Fejlen %1 opstod under initialisering af iSCSI-initiatortjenesten ved kontrolpunkt %2.
24918. Der kan ikke tildeles et eksempel, når tildeleren ikke er aktiv.
24919. Der blev fundet fejl i krypteret filpostsegment %1.
24920. MS DTC Tracing-infrastruktur: forsøget på at spore særlige indstillinger i registreringsdatabasen mislykkedes. Alle sporingsspecifikke funktioner bliver deaktiveret. Interne oplysninger: %1.
24921. 'Servertillidskonto' - Deaktiveret
24922. Der opstod et problem under hentningen af enhedens sikkerhedsur. Kontakt Microsoft Teknisk support.
24923. Bufferen er for lille.
24924. Kernekomponenten til Windows Update-klienten kunne ikke installalere en opdatering til sig selv, fejl %1.
24925. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi det brugercertifikat, der er påkrævet for dette netværk på denne computer, er ugyldigt
24926. Ugyldigt vindue. Vinduet tilhører en anden tråd.
24927. The image group is empty.
24928. GET STATUS -- Rapporterer status for det job, der aktuelt kører
24929. Der kunne ikke findes nogen tilknytning for filtypenavnet %1.
24930. Grænsen for antallet af søgeservere blev nået.
24931. Der blev angivet en forkert kombination af parametre
24932. Bufferen for bruger/kernel-marshalling er overfyldt
24933. VSS fandt problemer under afsendelse af hændelser til skrivere.
24934. Den angivne maksimale størrelse på logfilen er for lille til, at de valgte tællere kan logføres. Der vil ikke blive vist data i denne logfil. Angiv et mindre tællersæt til logføring eller en større logfil, og prøv derefter igen.
24935. Handlingen Fragment-Level kan ikke udføres. Fragmentstien skal angives, hvis fragmentdialekten er angivet.
24936. INTERN fejl - Oprettelsen af drevet mislykkedes
24937. Det blev forsøgt at kalde en metode, der er erklæret i typen 'Typenavn', i et objekt, der fremviser 'X'.
24938. SID-navn = %1\%2 (Domæne)
24939. Indstillingen til cachelagring af grupper i SAM (Security Accounts Manager) er nu blevet opdateret korrekt. Cachelagring af grupper er aktiveret.
24940. Telefonenheden er allerede i brug.
24941. CoID=%1: Brugeren %2 oprettede forbindelse på port %3 den %4 kl. %5 og afbrød forbindelsen den %6 kl. %7. Brugeren var aktiv i %8 minutter og %9 sekunder. Der blev sendt %10 bytes, og der blev modtaget %11 bytes. Årsagen til, at forbindelsen blev afbrudt, var %12.
24942. En administrator skal aktivere et antispywareprogram, der er kompatibelt med Windows Sikkerhedscenter.
24943. Nulstiller kørselsdata pga. ny start.
24944. Grænsefladen %1 kan ikke indlæses fra registreringsdatabasen. Der er ingen tilgængelige porte med routing aktiveret til denne grænseflade til opkald efter behov. Brug værktøjet Routing og Remote Access Administration til at konfigurere grænsefladen til at anvende en enhed, hvor routing er aktiveret. Stop og genstart routeren, så grænsefladen til opkald efter behov indlæses fra registreringsdatabasen.
24945. Den angivne egenskabstype er forkert til denne egenskab. Se produktdokumentationen for at få oplysninger om den korrekte datatype til denne egenskab.
24946. Accessoren er ugyldig.
24947. Serveren fungerer ikke.
24948. Det angivne sessionsnavn er allerede i brug.
24949. NS-post . . . . . . . : %1
24950. (GMT+06:00) Sri Jayawardenepura
24951. Ingen porte = %1!u!
24952. This method is disabled for this class
24953. Den anmodede handling er ikke tilladt når der er kø på printeren.
24954. Crash-hændelser for program
24955. Indstillingen for bredden af video er ikke gyldig.
24956. DHCP-tjenesten har påbegyndt oprydningen i databasen.
24957. Værdien af X skal være endelig eller NaN.
24958. Ukorrekte oplysninger i filpostens segment %1 rettes.
24959. Kulturnavnet "X" er ikke gyldigt.
24960. XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen "GetXaSwitch" i DLL-filen til XA Resource Manager. Kaldet til GetXaSwitch mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%1 Linje=%2.
24961. '%1' overskrider %2-begrænsningen for '%3'.
24962. Usikret DNS-pakke.
24963. Kontoen har ikke autorisation til at logge på fra denne station.
24964. Indsamling eller hændelser for WMI GUID er allerede aktiveret.
24965. Tjenesten søger efter gatewayenheder.
24966. Meddelelsen findes ikke eller blev fjernet fra køen.
24967. Windows Installation kan ikke finde en gyldig harddisk til lagring af midlertidige installationsfiler. Hvis du vil installere Windows, skal du vælge et andet drev og genstarte installationen.
24968. XML-filen blev ikke færdiggjort. Fejl = %1!lu!
24969. Disken kan ikke partitioneres, efter at den er konverteret.
24970. Bitmappen indeholder for mange scanningslinjer for den angivne koder.
24971. Det angivne indeks er allerede i brug. Afbryd først forbindelsen fra det underordnede Visual-element til det angivne indeks.
24972. Datakilden understøtter ikke filtrering. Fjern filteret fra anmodningen, og forsøg anmodningen igen.
24973. Der opstod en fejl i de brugerdefinerede funktioner Register/Unregister:
24974. MAPI-objektet blev ikke fundet.
24975. Der må ikke bruges tomme navne.
24976. De vedvarende forbindelser blev ikke alle gendannet.
24977. Der skal angives mindst en egenskab for AddAutomationPropertyChangedHandler.
24978. Ugyldig \ sidst i mønsteret.
24979. Tolkningsfejl for manifest: XML-dokumentet skal indeholde et element på øverste niveau.
24980. Systemet kunne ikke tildele hukommelse nok til at kunne ombytte en stak.
24981. Det lykkedes ikke for Transaktionsstyring at oprette forbindelse til en anden TIP-transaktionsstyring.
24982. Denne samling kildegrupper indeholder ingen kildegrupper.
24983. EFS-nøgleguiden har registreret en alvorlig fejl: %1
24984. Kompatibilitetsmodulets LSA mislykkedes.
24985. Posten ".." kan ikke genoprettes.
24986. Forsøget på at fjerne AppDomain mislykkedes.
24987. Under annullering af jobbet "%2" kunne BITS ikke fjerne nogle midlertidige filer. Slet filerne nedenfor for at genoprette diskpladsen. Job-id var %1. %3
24988. Fjernadgang
24989. questions = %1!d!
24990. Flyt til side ned
24991. Forkert type netværksressource.
24992. Den buffer, der er givet til PushTransaction eller PullTransaction, er ikke i et gyldigt format.
24993. Diskenhedens krypteringsalgoritme og -nøgle kan ikke angives på en krypteret diskenhed.
24994. Not available
24995. DHCPV6-databaseoprydningen er stoppet
24996. Fejlen opstod i Helper Class-koden.
24997. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig ECC-hukommelsesfejl på den fysiske adresse %3 på hukommelsesmodul %4 på hukommelseskort %5, der er rapporteret på CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
24998. Der er defineret identiske '%1'-afsnitsgrupper
24999. Sikkerhedsattributterne (%1) kan ikke indstilles.
25000. Der opstod en fejl ved forberedelse af sikkerhedskopiafbildningen af en af diskenhederne i sikkerhedskopisættet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions