English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

17101. Forkert sti til objektet
17102. Beskadiget .resources-fil. Fik en uventet EndOfStreamException under forsøget på at læse ResourceReader-headeren.
17103. Provider registration overlaps with system event domain
17104. En tom streng eller en null-streng er ikke gyldig som navn for en tæller.
17105. Det angivne farverum er ugyldigt.
17106. FTP-serveren kunne ikke oprette en klientarbejdstråd til brugeren på værten %1. Forbindelsen til denne bruger afbrydes. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
17107. Ukendt bestemt adgang (bit 1)
17108. (GMT+05:00) Islamabad, Karachi, Tasjkent
17109. RD Fjerner en mappe.
17110. 'minOccurs' > 'maxOccurs'.
17111. Der kan ikke oprettes forbindelse til filen.
17112. En komponent mangler filbekræftelsesoplysninger i sit manifest.
17113. Der er ikke plads nok på disken til at indsætte indeksposten.
17114. Kald til SQLAllocConnect mislykkedes med %1.
17115. Sorterer indeks %2 i filen %1.
17116. Profilen skal indeholde en bithastighed.
17117. Kanalen for Opgavestyring med opgavemotoren "%1" er klar til at sende og modtage meddelelser.
17118. Der mangler et påkrævet felt i egenskaben Metrics i CharacterMetrics.
17119. Det blev forsøgt at opdatere en række, men der findes i øjeblikket ingen rækker, der passer til den primære nøgle. Indsæt en ny række i stedet.%1%2%3%4%5
17120. Fjerner ugyldig lang mappepost fra %1...
17121. Der er for mange tegn. Det fremkomne antal byte er større end det, der kan returneres som et heltal.
17122. subtype = %1!ld!,
17123. Der er et bestemt område eller spor på disken, som drevet ikke kan finde.
17124. Drive letter deletion not supported for boot, system and pagefile volumes.
17125. Cachen fandt en tilsvarende cachepost med id'et %1.
17126. Standardfilsystemet kunne ikke fastslås.
17127. E %1
17128. Brugeren, der var tilsluttet porten %1, er blevet frakoblet, fordi der opstod en transportniveaufejl under godkendelsesprocessen.
17129. Det underordnede lag findes ikke.
17130. INTERN fejl - Den angivne enhed er ubrugelig
17131. Understøtter fjernlagring
17132. Der bør ikke eksistere en metode.
17133. Tvungen TDR blev ignoreret.
17134. Den overordnede kultur skal være en understøttet kultur. Kulturen X er ikke installeret i øjeblikket.
17135. De angivne indstillinger findes ikke i katalogtjenesten.
17136. Ukendt bestemt adgang (bit 15)
17137. Navngivne tilladelsessæt:
17138. Fejl %2 blev fundet i indholdsindekset på %3.%1
17139. Emne: ** UDSKRIFTSMEDDELELSE **
17140. Den angivne separatorfil er ugyldig.
17141. De forskellige streamsinks i denne mediesink er alt for usynkroniserede til, at den angivne handling kan finde sted.
17142. Erklæringen har et ugyldigt navn.
17143. Der er uoverensstemmelse i kardinaliteten for computer(e)/katalog(er)/område(r).
17144. Fejl fjernet
17145. Kommandoen indeholder et ugyldigt antal argumenter.
17146. Vinduet er allerede registreret som en dropdestination
17147. Det forrige virtuelle interrupt blev ikke bekræftet.
17148. GR Single Step Error %2
17149. Softwarelicenseringstjenesten rapporterede, at der blev fundet ugyldige tilføjelsesoplysninger.
17150. Indekset indeholder data, der ikke kan læses. Søgetjenesten forsøger automatisk at løse dette problem. Fjern og genopret indekset, hvis problemet opstår igen.%1
17151. %2 blev ikke initialiseret, da driverenheden ikke kunne oprettes.
17152. RoutedEvent i RoutedEventArgs og EventRoute stemmer ikke overens.
17153. ParameterMessageFile kan ikke findes for %1. RegOpenKeyEx returnerede %2.
17154. Et objekt kan ikke registreres to gange.
17155. Starter %2 for %1.
17156. Forbindelsen til indekset er blevet afbrudt, fordi det er ved at blive fjernet, eller fordi søgetjenesten er stoppet. Genstart søgetjenesten, hvis problemet opstår igen.
17157. Adgangsstierne på diskenheden kan ikke slettes.
17158. (inklusiv servere)
17159. Assemblyen kan ikke indlæses: Navn på assembly
17160. '[2]' er et ugyldigt kort filnavn.
17161. Dataindsamlersættet %1 blev ændret af %2.
17162. Uplink-licensen for en sammenkædet licens kan ikke selv være en sammenkædet licens.
17163. Tidsprovideren "%1" returnerede en fejl efter meddelelse om ændring af en netværkskonfiguration. Fejlen ignoreres. Fejlen var: %2
17164. MSDTC-proxy
17165. Der er en delingsfejl. Køen er allerede åben til eksklusiv hentning.
17166. Der refereres til typen "%1", men den er ikke defineret i skemaet.
17167. Brugerens kommentar
17168. Der opstod overløb i konverteringsbufferen.
17169. Under et forsøg på logon samlede brugerens sikkerhedskontekst for mange sikkerheds-id'er.
17170. Forekomsten <%1> blev slettet.
17171. Afslut til shell
17172. Der er ikke diskplads nok til at genoprette tabte data.
17173. Opgraderingen af det program, der skal køre på Vista, blev ikke udført, fordi den database, der blev brugt på det tidligere operativsystem, ikke kunne indlæses.
17174. Balancen kan ikke ændres, da lydenheden kun kan afspille i mono.
17175. Objektet kan ikke oprettes på denne URL-adresse, fordi der ikke er tilstrækkelig plads på serveren.
17176. This command was initiated by the File Server Resource Manager service. It belongs to the action '%1' on the limit on the quota on path '%3'.
17177. Lang værdi: 0x%1!x!
17178. %1: Mislykket fillæsning. (Der kan ikke oprettes filtilknytning).
17179. Windows kunne ikke hente listen over enheder.
17180. Det blev forventet, at den angivne bytestream var søgbar, men det er den ikke.
17181. Domæneindstillinger
17182. Program blev fjernet: Windows fjernede opdateringen: %1
17183. Komponenten Deling af forbindelse kunne ikke starte, idet en anden proces har overtaget styringen af oversættelsesmodulet til kernetilstand.
17184. Der opstod fejl i funktionen til advarsel om statusændring. Systemet mangler sandsynligvis ressourcer. Frigør ressourcer, og genstart tjenesten.%1
17185. Klienten lukkede forbindelsen (forbindelsesmarkør %1). Status for, om den er lukket af TCP Reset: %2.
17186. Den angivne egenskab blev ikke fundet.
17187. Netværksgrænsefladen blev ikke fundet.
17188. Fremtvinger skift til en ventende header ved start.
17189. The specified username or password is not correct.
17190. Fjerner forekomstkoder for filen 0x%1.
17191. Installationsprogrammet til MS DTC kunne ikke udfylde den delte klyngeregistreringsdatabase. DTC-ressourcen kan ikke bringes online. Fejldetaljer: %1
17192. Printbrm.exe (printeroverflyttelsesguiden eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke få adgang til Fjernregistreringstjenesten på %1. Fejl: %2. Dette kan ske, hvis Fjernregistreringstjenesten ikke er startet, eller hvis computer er beskyttet bag en firewall.
17193. Den angivne enhedstype er ikke tilladt.
17194. Det angivne hovedtilstandsfilter findes allerede.
17195. Hændelser i lokal spooler
17196. En intern I/O-buffer er for lille.
17197. Der opstod en netværksfejl under forsøget på at sende en meddelelse. Fejlkoden er: %1.
17198. Tilsluttet %1.
17199. Metoden 'Metodenavn' blev ikke fundet i brugergrænsefladen eller typen 'Typenavn'.
17200. Indholdsindekset er allerede deaktiveret.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions