English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

25401. BeginInit kan ikke kaldes som den næste og kan heller ikke kaldes efter redigering af JumpList.
25402. Variablen eller parameteren "%1" kan ikke have både en valgt attribut og ikke-tomt indhold.
25403. NeutralResourcesLanguageAttribute i assemblyen "Navn på assembly" angiver et ugyldigt kulturnavn: "X".
25404. 10 uoverensstemmelser, Comp afbrydes.
25405. Logtjenesten registrerede en ugyldig beholdertilstand under forsøget udføre en anmodet handling.
25406. Der opstod en systemfejl under hentning af oplysninger om startdisken.
25407. Can't get help path from registry
25408. 'X' skal være større end nul.
25409. Win32-fejlmeddelelse: %1
25410. Forbindelsen blev afbrudt, da brugeren loggede af.
25411. Alternativbetingelser må ikke være kommentarer.
25412. Ugyldig værdi for registreringsdatabasen
25413. Opkaldsannullering er deaktiveret.
25414. Sequenceren kan ikke finde et segment med det angivne id.
25415. Reset to default
25416. Kontonavnet til denne hændelse blev ikke fundet. Ukendt vil blive brugt. LookupAccountSid returnerede %1.
25417. Den angivne VidPN-kilde ejes allerede af en DMM-klient og kan ikke anvendes, før denne klient frigør den.
25418. Hent objekt fra cache
25419. NTFS-indeks kan ikke findes eller oprettes.
25420. Der blev ikke registreret nogen ændringer.
25421. Aktiveringsserveren fastslog, at der er et problem med den angivne produktnøgle.
25422. Denne version af %1 er ikke kompatibel med denne version af Windows. Anskaf og installer en ny version af driveren fra producenten (hvis den er tilgængelig), eller vælg en anden driver, der kan fungere med denne udskriftsenhed.
25423. Der opstod en alvorlig fejl under forsøg på at få adgang til den private nøgle til legitimationsoplysningerne for SSL %1. Fejlkoden returneret fra det kryptografiske modul er 0x%2.
25424. Diskenheden i drev %1 er %2
25425. Objektet kan ikke oprettes ved hjælp af denne konstruktør.
25426. Indsamlingsprogrammets indeks blev ikke initialiseret. Indholdsindekset skal åbnes igen. Hvis indekset stadig ikke initialiseres, skal du fjerne det.
25427. Afbryder alle aktive dataforbindelser...
25428. Skrifttypefamilien Uri skal enten have skemaet file:// eller pack://program:.
25429. Der er ikke tilstrækkelige ressourcer til at udføre denne handling.
25430. Fejlbehandlingen fortsætter
25431. Fejlen %1 opstod under forsøget på at opnå forbindelse til online dynamisk disk %2.
25432. Det lokale præfiks %2 blev præsenteret med %3 på fjernserveren %4.
25433. En ny grænseside for stakken kan ikke oprettes.
25434. Destinationsserveren ved, at objekter, der flyttes på tværs af domæner, er slettet. Kildeserveren har ikke den nyeste version af kildeobjektet.
25435. HTTP status 204: Serveren har udført anmodningen, men der er ikke nogen nye oplysninger at returnere.
25436. Denne terminalserver kan ikke kommunikere med licensserveren. Kontroller, at denne terminalservers computerkonto er medlem af gruppen "Terminal Server Computers" på licensserveren (%1).
25437. Fjern mappe på fjerncomputer
25438. Den angivne egenskab understøttes ikke.
25439. Brugergrænsefladens UUID kan ikke tolkes: %1!S!
25440. Der er ingen forbindelse tilgængelig i iSCSI-sessionen til at behandle anmodningen.
25441. Cookien blev ikke fundet.
25442. Landestandarderne kunne ikke indstilles.
25443. Antal hentninger må ikke være nul.
25444. Handlingen er afbrudt: %1 begrænsninger er overskredet.
25445. Handlingen kunne ikke udføres, fordi klyngegruppen ikke er online.
25446. Der blev fundet fejl i attributdefinitionstabellen.
25447. Standardlæsning
25448. Den automatiske certifikatregistrering af %1 har installeret certifikatet %2 ved modtagelse af afventende anmodninger. Der blev krævet en brugerhandling.
25449. Skrivninger
25450. Antallet af underautoriteter må ikke overskride X.
25451. Vinduesklassen kan ikke findes.
25452. Data modtaget fra styreenheden for I/O. I/O-statusblokken returneres.
25453. Ressourcen MSDTC har ikke den krævede afhængighed af en ressource af typen Physical Disk. Fejldetaljer: %1
25454. NV_LoadKey-blob kræver godkendelse fra ejer og blob.
25455. Den kryptografiske meddelelse indeholder ikke alle de ønskede attributter.
25456. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da den angivne protokol ikke understøttes. Hvis du har indtastet en URL-adresse i dialogboksen Åbn URL-adresse, kan du prøve at anvende en anden transportprotokol, f.eks. "http:" eller "rtsp:".
25457. Ugyldig skriveanmodning til typen: 'X'.
25458. Gruppehandlen er ugyldig, eller gruppen er blevet markeret til sletning.
25459. Production date: Week %x, %s
25460. Gendannelsen af systemtilstanden er fuldført.
25461. Følgende program behøver mere hukommelse:
25462. Farvekonteksten for bitmappen er ikke gyldig.
25463. XML-parseren blev stoppet af brugeren.
25464. System-BIOS'en kunne ikke tilslutte et system-interrupt til en enhed eller bus.
25465. Stedet '%1' har overskredet den angivne CPU-begrænsning. Der blev ikke udført nogen handling.
25466. Virtuel hukommelse kan ikke frigives.
25467. Resultatsættet er for stort.
25468. Der opstod en fejl i provideren af øjebliksbilleder. Se i hændelseslogfilerne for systemet og programmet for at få yderligere oplysninger.
25469. En vedvarende forbindelse til opkald efter behov til den eksterne grænseflade %1 kunne ikke oprettes. Følgende fejl opstod: %2
25470. Unexpected token at file scope
25471. CRM har mistet forbindelsen med MS-DTC. Dette er forventet, hvis MS-DTC er stoppet, eller hvis MS-DTC-failover opstod på en klynge.%1
25472. En dokumentopdatering blev afvist, fordi opdateringer var deaktiveret.
25473. "Beskyt Kerberos-tjenestebillet med AES-nøgler" - Deaktiveret
25474. Det angivne undernet findes ikke i katalogtjenesten.
25475. Segmenter modtaget = %1!u!
25476. Normalt må en socket-adresse (protokol/netværksadresse/port) kun bruges én gang.
25477. DHCP-tjenesten er initialiseret og klar
25478. Typen indeholder ikke den angivne metode.
25479. Samlingen startede ikke. Se eventuelle fejl i programhændelsesloggen.
25480. [OK] %1
25481. Der opstod en fejl ved opgradering af gruppen %1. Denne konto skal tilføjes manuelt under genstart.
25482. Computeren tilhører domænet %1. Det anbefales, at du bruger MoveTree-programmet og flytter msmq-objektet (MSMQ-konfigurationsobjektet) for denne computer fra det tidligere domæne '%2' til det aktuelle domæne.
25483. Modulets filnavn.
25484. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) kunne ikke slette programgruppen %1. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
25485. Samlingens defaultElement blev ikke fundet
25486. Der opstod en fejl på grund af beskadiget sektor under gendannelseshandlingen på diskenhed %2. Kontroller dataene på denne diskenhed.
25487. Windows-licens er valideret.
25488. Navnet 'X' er for langt til at være et kultur- eller områdenavn, der har en begrænsning på Y tegn.
25489. Den angivne printerdriver blev ikke fundet på systemet og skal hentes.
25490. Stoppede hændelser
25491. Windows Media Player kan ikke føje afspilningslisten til biblioteket, fordi afspilningslisten ikke indeholder nogen elementer.
25492. Peer-svaret på en søgning var ugyldigt
25493. Indekset er uden for arrayets grænser.
25494. Systemet er blevet ændret. %1
25495. Ikke alle de angivne diske er fra den samme pakke.
25496. Forberedelse af komponenten %1 til gendannelse mislykkedes.
25497. KtmRm har modtaget en ugyldig meddelelse. Hændelsesspecifikke oplysninger: %1.
25498. Tolkningsfejl for manifest: Et enkelt eller dobbelt anførselstegn (\' eller \") mangler.
25499. Et obligatorisk attribut mangler.
25500. Transaktionens cookie er ugyldig.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions