English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

15501. Handlingen er ikke tilladt på et element, som ikke er aktiveret.
15502. Protokolfamilien understøttes ikke
15503. Angiver, om DTR-linjen (Data Terminal Ready) skal aktiveres ved kommunikation.
15504. Ugyldig drevangivelse.
15505. %1 lokal mappe.
15506. Tilslutnings-id'et angiver ikke en gyldig tilslutning.
15507. Der blev ikke fundet licens til dette indhold.
15508. Bredden skal være større end eller lig med DrawingAttributes.MinWidth og mindre end eller lig med DrawingAttribute.MaxWidth.
15509. Tjenesten World Wide Web Publishing kunne ikke aktivere båndbreddebegrænsning på webstedet '%1'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
15510. Tælleren X findes ikke.
15511. Angiver, at et bestemt sikkerheds-id muligvis ikke kan tildeles som titel for et objekt.
15512. Anmodningen omfatter aktivitets-id'et for klientens hændelseslogfil.
15513. Typen er ugyldig.
15514. Quorum-ressourcen kunne ikke bringes online.
15515. Ekstern fejl
15516. En PnP-handling blev afvist, da anmodningen ikke kan indfris i tilstanden %1.
15517. Fejlrapportering kunne ikke rapportere fejlkontrollen.
15518. MS DTC Tracing-infrastruktur: den tråd, der blev kørt for at opdatere sporingsindstillingerne, mislykkedes. Ændringer i sporingsindstillingerne, der er foretaget med dialogboksen "Sporingsindstillinger", får muligvis ikke den ønskede effekt. Interne oplysninger: %1.
15519. Rettighed til at låse hukommelsen
15520. Fejl: ikke-genkendt eller ufuldstændig kommandolinje.
15521. Arrayets nedre grænser skal være ens.
15522. Detaljeret HRESULT. Returnerede hr=%1, Oprindeligt hr=%2
15523. DFS hentede en henvisning til "%2" fra %3.
15524. Udskriftsjobbet %1 er blevet slettet og udskrives ikke.
15525. Den angivne gruppe findes ikke.
15526. Den planlagte sikkerhedskopiering, der startede kl. %1, lykkedes ikke, fordi indstillingerne for planlagt sikkerhedskopiering ikke blev fundet. Omkonfigurer den planlagte sikkerhedskopiering.
15527. BitLocker-drevkryptering kan kun bruges til genoprettelsesformål i denne version af Windows.
15528. Det er ikke muligt at fjerne en aktiv kilde, mens koderen kører.
15529. Der er ingen konfigurationsoplysninger for PCCARD "%2".
15530. Den modtagne fax %1 er blevet udskrevet på %2.
15531. Kør nummer %1 under start %2.
15532. Svar-Cache-Control = private+Headers, fjerner disse headere.
15533. Fragmentstidialekten understøttes ikke for denne ressource.
15534. SID-navn = %1\%2 (Gruppe)
15535. Meddelelsesaliaset findes ikke i netværket.
15536. Kørsel af eksklusive tjenester mislykkedes, fordi Windows Media Player allerede kører.
15537. Den lokale fil blev ændret under overførslen. Genopret jobbet, og prøv derefter at overføre igen.
15538. This method is not implemented in any class
15539. Metodesignaturen må ikke være null.
15540. Den nøgle, der blev brugt til at dekryptere lageret, var ugyldig.
15541. Tærskelværdierne for ydelse er nået. Trap-behandlingen afbrydes midlertidigt. Der sendes ikke flere traps uden den ansvarlige operatørs indgreb.
15542. Softwarelicenseringstjenesten rapporterede, at rettighedsanvendelsen mislykkedes.
15543. Windows Search Service har indlæst indekset %1
15544. Tjenesten kunne ikke startes. Fejl = %1
15545. UPS-tjenesten skal til at udføre en lukning af systemet.
15546. COM+ 1.0 (Component Services) er ikke installeret på denne computer. COM+ skal være installeret for at fuldføre installationen. COM+ findes i Windows 2000.
15547. Der blev ikke fundet nogen komponenter svarende til programmet %1 i sikkerhedskopien.
15548. Størrelse på MTU-søgning, sorteret efter størrelse, alle >= 68
15549. Tolkningsfejl for manifest: Tegnet '>' blev forventet.
15550. Afslutning af overbelastning af netværk
15551. DLL-filen Mqad.dll kan ikke indlæses.
15552. Den angivne bruger er ikke en gyldig bruger.
15553. Der findes ingen børneafspilningsliste til dette medieemne.
15554. Eksplicit behandling af opgave, der kører, når computeren er inaktiv
15555. Der blev givet en ugyldig parameter til en tjeneste eller en funktion som femte argument
15556. "%1" er ikke en gyldig prioritetsværdi.
15557. Skemaopdateringshandlingen forsøgte at tilføje et bagudrettet kædeattribut uden en tilsvarende fremadrettet kæde.
15558. %1 byte i %2 skjulte filer.
15559. Oplysninger om den manglende enhed %2 på serveren %3 kunne ikke oprettes.
15560. En politik vedrørende den pågældende log forhindrede handlingen i at blive fuldført.
15561. Scripting eller kørselstilladelser er aktiveret i den virtuelle IIS-mappe, som er associeret med jobbet. Hvis du vil overføre filer til den virtuelle mappe, skal du deaktivere scripting- og kørselstilladelserne i den virtuelle mappe.
15562. Fejlen blev fundet ved XML-stien [%1] i svarfilen.
15563. en peer-søgning efter en bestemt URL-adresse
15564. Format error
15565. Bruger et hændelseshandle, der ikke findes.
15566. ATTACH lykkedes... Navn på forekomst: %1
15567. Denne metode kan ikke kaldes to gange.
15568. Satellitassemblyen med navnet "Y" for reservekulturen "X" kunne enten ikke findes eller kunne ikke indlæses. Dette er normalt et installationsproblem. Overvej at installere programmet igen eller reparere det.
15569. Enhedsregistreringen mislykkedes, fordi enheden allerede er registreret.
15570. Serverkommunikation
15571. Det lykkedes ikke at tilføje autoritative og ikke-autoritative oplysninger til filreplikeringstjenestens skriver i registreringsdatabasen
15572. Klienten skal valideres igen, før den tilsigtede handling køres.
15573. En anden installation er allerede i gang. Fuldfør installationen, inden du fortsætter med denne installation.
15574. Not populated
15575. Klar til installation: Følgende opdateringer er hentet og klar til installation. En administrator skal logge på computeren for at installere opdateringerne, og Windows vil angive yderligere instruktioner.%1
15576. Fjern understøttelse af SQLServer-sesssionstilstand.
15577. Det er ikke muligt at synkronisere abonnementsfiler til denne enhed.
15578. Konsolprogram
15579. Filtreringen blev afbrudt på grund af en delingskonflikt med en anden proces. Gennemsøg filen igen, når den ikke er i brug.
15580. RADIUS-proxyen modtog et svar i forkert format fra serveren %1. RADIUS-meddelelsen findes i dataene.
15581. Det blev forsøgt at få adgang til et manglende medlem.
15582. ls: connect
15583. Enhedsadgang bit 8
15584. Convert kunne ikke afbryde forbindelsen til diskenheden.
15585. Der opstod en fejl under sletning af sikkerhedskopisættet.
15586. Fejlen opstod i strukturkoden.
15587. MS-DOS udvidet arbejdsstation
15588. Tag mediet ud af IE-porten i biblioteket %1
15589. Windows Installation kunne ikke initialisere driverinstallationsmodulet. Hvis du vil installere Windows, skal du genstarte installationen.
15590. Det tilfældige nummer, der er genereret, bestod ikke FIPS RNG-kontrollen.
15591. Windows Update modtog en anmodning om stop af tjenesten.
15592. Af ukendte årsager kunne opkaldet ikke gennemføres.
15593. Der blev ikke fundet nogen ressourcer, der passer til den angivne kultur (eller den neutrale kultur) på disken.
15594. Anmodningen indeholder uoverensstemmende skabelonoplysninger.
15595. Indstillinger for godkendelse
15596. Genoprettelsen allerede startet.
15597. Windows Ressourcebeskyttelse har ikke fundet integritetsfejl.
15598. Metoden ClockController.Seek blev kaldt med argumenter, der beskriver en søgedestination, der søger et underordnet element med Slip, men ingen defineret varighed. Det er ikke klart, om det er det underordnede element, der søges efter, eller om der søges ud over det underordnede elements varighed.
15599. Der opstod en eller flere fejl under behandlingen af anmodningen.
15600. Der blev fundet en IP-adressekonflikt med et andet system på netværket

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions