English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

26201. BinaryReader fandt en ugyldig strenglængde på X tegn.
26202. Tjenesten kunne ikke stoppes.
26203. Objektet skal være af klassen DSA.
26204. Disken mangler. Ikke alle oplysningerne blev returneret.
26205. Sikkerhedsloggen er nu %1 procent fyldt.
26206. DNS-proxyagenten kunne ikke allokere %1 byte hukommelse. Dette kan angive, at systemet ikke har tilstrækkelig virtuel hukommelse, eller at hukommelsesstyring har fundet en intern fejl.
26207. Den ønskede egenskab findes ikke i brevhovedets navneområde.
26208. Området er ikke et ægte delområde af det område, som identificeres af handlen til overvågningsområdet.
26209. xa_open-opkaldet mislykkedes for XA-ressourcen.
26210. Undersystem %1!d! er nu det valgte undersystem.
26211. Rutesletning mislykkedes: %1
26212. En eller flere handlinger kunne ikke fuldføres.
26213. Programmet understøtter ikke denne handling. Kontakt Teknisk support til programmet.
26214. Driverfejl.
26215. Connection failed
26216. Der blev fundet en server, som tilhører katalogtjenestedomænet
26217. Et af de identificerede elementer var i et ugyldigt format.
26218. Logfilen X er allerede blevet registreret som en kilde på den lokale computer.
26219. (GMT-10:00) Hawaii
26220. CHKDSK Kontrollerer en disk og viser en statusrapport.
26221. Klientcertifikatets kontotilknytning er ikke entydig.
26222. Dette logonsession-id er allerede i brug.
26223. FEJL - Der blev ikke genoprettet nogen filer.
26224. Der er ikke flere lokale enheder.
26225. Fjerner %3 ubenyttede indeksposter fra indekset %2 i filen %1.
26226. Behandlede (%1!lu!) filer
26227. Den planlagte sikkerhedskopiering, der startede kl. %1, lykkedes ikke, fordi indstillingerne for planlagt sikkerhedskopiering ikke blev fundet.
26228. Aktivering af COM+ mislykkedes, fordi aktiveringen ikke kunne udføres inden for den angivne tidsperiode.
26229. Livscyklus for scenarium
26230. Grafen kan ikke sættes i kø på grund af manglende eller beskadigede data.
26231. Opgavemotoren "%1" for brugeren "%2" nærmer sig den foruddefinerede grænse for opgaver. Brugerhandling: Reducer antallet af aktive opgaver i den angivne brugerkontekst.
26232. Udeladelse af adgangsmaske
26233. Der kan ikke tilføjes eller fjernes et kontrolpunkt for registreringsdatabasen (Fejl: 0x%1).
26234. Meddelelse om Terminal Server-hændelser
26235. WS-Management-tjenesten understøtter ikke den angivne funktion. Fjern den funktion, der ikke understøttes, fra anmodningen, og prøv igen.
26236. INTERN fejl - Indholdet af diskens private område er ugyldigt
26237. Fejl i DNS-udførelse
26238. Der er allerede et logondomæne til denne computer.
26239. Den ønskede læsningstype svarer ikke til datatypen.
26240. %1: Filsystemet understøtter ikke kryptering.
26241. Ressourcestyring for transaktioner er allerede konsekvent. Det er ikke nødvendigt at gendanne.
26242. Konsolidering af lagerfilen mislykkedes. (udførelsen lykkedes).
26243. %1 %2 Kopi af %3
26244. MS DTC kunne ikke allokere en konsol.
26245. Navn på skrifttype: %1
26246. INTERN fejl - Handlingen kræver en deaktiveret enhed.
26247. Klassenavnet eller klasseoplysningerne er allerede i brug.
26248. Der var ingen tilgængelig hukommelse til at kunne allokere heltals-matrixen til organisations-OID'et. Trap'en bliver ikke sendt.
26249. Søgeserver accepterer nu overførsel fra computeren <%2>.%1
26250. Elementet '%1' har værdien '%2', som ikke stemmer overens med den faste værdi '%3' i DTD/Schema.
26251. PCI- til NUBUS-bro
26252. result: %1, answers = %2!d!, authority = %3!d!, additional = %4!d!
26253. Der opstod en uventet kortfejl.
26254. Søgning efter WPAD-konfigurationsfil mislykkedes: Fejl=%1
26255. Remote Access-serveren stopper brugen af IP-adressen %1, fordi den ikke kunne forny lånet fra DHCP-serveren, administratoren skiftede mellem statiske adressegrupper og DHCP-adresser, eller administratoren skiftede til et andet netværk for DHCP-adresser. Tilsluttede brugere, der anvender IP, vil ikke kunne få adgang til netværksressourcer. Brugerne skal oprette forbindelse til serveren igen for at gendanne IP-forbindelsen.
26256. Fejl i sporingsparameteren 'X': Værdien af en parameter skal være et integral.
26257. Du har ikke tilladelse til at ringe til dette nummer.
26258. QoS-politikker på computerniveau kunne ikke opdateres. Fejlkode: %2.
26259. Overvåg angivet systempolitik
26260. Metoden ClockController.SkipToFill kan ikke kaldes for et Clock, der har en Duration eller RepeatDuration på Forever, fordi dette Clock aldrig når dets fyldevarighed.
26261. Der opstod en fejl under bekræftelsen af en signeret meddelelse ved hjælp af det indsatte chipkort: %1
26262. Forespørgslen til byteområdet blev ikke gennemført.
26263. Det kontrolelement, der anmodet om, er ikke gyldigt for denne tjeneste.
26264. Aftaler IP-sikkerhed.
26265. Silent Running: LowPower 3D clocks = %2
26266. Navnet på VID-partitionen eller meddelelseskøen er ugyldigt. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
26267. Specifikke oplysninger om brugerkonfiguration kan ikke indlæses.
26268. HTTP status 501: Serveren understøtter ikke den funktionalitet, der skal bruges til at udføre anmodningen.
26269. Identitetsstrengen er udformet forkert. Dette kan skyldes et efterstillet komma, mere end to unavngivne attributter, manglende attributnavn eller manglende attributværdi.
26270. Parameternavn: X
26271. Kontrolleret registrering af denne komponent mislykkedes. Den er blevet registreret direkte. Hvis du ikke bruger partitioner, kan du ignorere denne advarsel. Hvis du bruger partitioner, skal du muligvis tilføje de krævede støttekomponenter, før den kontrollerede registrering af denne komponent kan gennemføres. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen.%1
26272. Advarsel [1].
26273. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret PCI-bus-paritetsfejl under en transaktion af type %3 på adressen %4 på PCI-bus %5, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
26274. Stakstørrelsen er for dyb. Der er sandsynligvis for mange argumenter.
26275. Det lykkedes ikke at få et adgangstoken til sikkerhedskonteksten.
26276. Dokumentets sikkerhedsbeskrivelse indeholdt kun indbyggede adgangskontrolindgange. De indbyggede ACE-elementer skal fjernes, fordi de ikke er gyldige for dette dokument under forespørgsler.
26277. Annonceringen mislykkedes.
26278. Switchen -delaysign kan kun anvendes, hvis keyfile eller keycontainer er angivet.
26279. Impress-servere
26280. Der opstod overflow i kapaciteten, og den blev negativ. Kontroller samlingens kapacitet.
26281. Der er ikke plads til flere kontekster på kontekstlisten.
26282. Din startnøgle kunne ikke gemmes på dette sted. Gem startnøglen et andet sted.
26283. Der opstod en uventet fejl i tjenesten Smart Card Resource Manager under forsøg på at tilføje læseren %1
26284. Denne partition kan ikke udvides.
26285. NameSpace-noden er ugyldig.
26286. Skema understøtter kun ordretyperne "seq", "one" og "many".
26287. [MaxAge] Cache-MaxAge kan ikke beregnes. Brug 10% af LastModified: X, LastModified: Y.
26288. Daemon kan ikke tilknyttes
26289. Klyngenoden lukker ned.
26290. For at kunne reparere en diskenhed skal både diskenheden og plex'en være online, og de må ikke være i orden eller under genopbygning.
26291. *** No %1 (%2) records available for %3
26292. OLE har sendt en anmodning og venter på svar.
26293.
26294. %1!-15.15s! - Viser eller indstiller IPSEC-politikken for det valgte objekt.
26295. %1 procent færdig. (%2 af %3 EA-poster er behandlet)
26296. Licensen til denne fil kræver en funktion, der ikke understøttes af den nuværende afspiller eller det nuværende operativsystem. Du kan prøve med en nyere version af din nuværende afspiller eller kontakte din informationsudbyder for at få yderligere assistance.
26297. Kaldet mislykkedes, fordi der ikke er nogen hastigheder tilgængelig til baglæns afspilning.
26298. Dataindsamlersættet %2 (widget %1) stoppede med fejl; fejlkoden %4.
26299. En inkluderingsfil på serversiden har inkluderet sig selv, eller også er den maksimale dybde af inkluderinger på serveren blevet overskredet.
26300. Der er ingen afsendere.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions