English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

16301. Meddelelser om systemhændelser understøttes ikke i den aktuelle sammenhæng. Serverprocesser understøtter f.eks. muligvis ikke meddelelser om globale systemhændelser.
16302. Applies a 2x2 extended checkerboard pattern.
16303. Længen af genfortolkningspunktet 0x%1 har overskredet et maksimum på 0x%2.
16304. Konfigurationsoplysningerne er blevet beskadiget.
16305. Der blev gjort forsøg på at initialisere ACPI-undersystemet igen
16306. Tjenesten Windows Process Activation stødte på en intern fejl i processtyringen af arbejdsprocessen '%2', der betjener programgruppen '%1'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
16307. Den nye filsystemtype er %1.
16308. NT Pseudodomain
16309. Windows Media Player kan ikke udføre den ønskede handling, da enheden ikke understøtter synkronisering.
16310. Volume %2 er offline for at beskytte af øjebliksbilledet. Der opstod en IO-fejl under registreringen af øjebliksbilledet. Prøv at fjerne beskyttelsesfejlen, eller genstart computeren. Hvis alt andet mislykkes, skal du gå ud af beskyttelsestilstanden for øjebliksbilleder for at frigøre brugen af diskenheden, men du mister øjebliksbillederne.
16311. Der er oprettet en forbindelse på port %1 med grænsefladen %2, men der er ikke hentet nogen IP-adresse.
16312. Den maksimale filhastighed kan ikke overskrides.
16313. Ugyldig syntaks på linje X.
16314. Postens maksimum må ikke overstige 65535.
16315. Gruppen Nægtet RODC-adgangskodereplikering
16316. Øjebliksbillederne af diskenheden %2 blev afbrudt som forberedelse til dvale, fordi denne diskenhed anvendes til dvale og ikke er en NTFS-diskenhed.
16317. En udvidet tæller har lukket hændelseslogfilen for usbperf.DLL
16318. Der opstod en driverfejl under hentning af SAN-politikken.
16319. Der opstod en uventet netværksfejl på den virtuelle kreds til %2.
16320. Den angivne printer er blevet slettet
16321. MS DTC Transaction Manager har sendt en TIP "PUSH COMMAND" til en anden Transaction Manager og modtog en TIP "ERROR COMMAND" som svar. Transaktionsdetaljer: Id på den eksterne Transaction Manager: %1, URL-adresse til den eksterne transaktion: %2, URL-adresse til MS DTC TIP-transaktion: %3.
16322. Handlingstypen er ikke kompatibel med laget.
16323. Klient til certifikattjenester: Roaming af legitimationsoplysninger har gennemført selvreparation.
16324. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at computeren ikke kunne aktiveres. Tjenesten Softwarelicensering skal aktiveres. Kontakt systemadministratoren.
16325. Det er ikke sikkert at anbringe denne handling i en arbejdstråd til viderebehandling på det aktuelle tidspunkt, da dette kan betyde, at systemet går i baglås.
16326. Tjenesten er ikke installeret.
16327. Brugeren %1 er allerede medlem af gruppen %2.
16328. Der opstod en fejl under forsøg på at genkende variablen.
16329. Der kan ikke logges på %1 lokalt som brugeren %2 med en adgangskode for redirection.config.
16330. %1 -> %2 (J/N)?
16331. Filen er muligvis beskadiget. Headerens kontrolsum stemmer ikke overens med den beregnede kontrolsum.
16332. (intet diskenhedsnavn)
16333. Oprettede en WinRM-lytter på %1://%2 for at acceptere WS-Man-anmodninger til en hvilken som helst IP-adresse på denne maskine.
16334. INTERN fejl - Der opstod en uventet fejl i kernen under en konfigurationsopdatering
16335. Jobbet "%2", som ejes af %3, kunne ikke give besked til det associerede program. BITS forsøger igen om %4 minutter. Job-id'et var %1.
16336. Rækkesættet understøtter ikke baglæns hentning.
16337. Listen over tillidscertifikater på serveren til forekomsten %1 kunne ikke hentes, fordi den ikke blev fundet i certifikatlageret. Den opståede fejl var %2.
16338. Ugyldig handle til konsultationsopkald.
16339. Overtag ejerskab af filer eller andre objekter
16340. DFS kunne ikke initialisere bruger/kerne-kommunikationspakken. Returkoden findes i postens data.
16341. Indstillingerne: X kunne ikke gemmes
16342. Der er angivet ugyldige GPT-attributter.
16343. Ugyldig indstilling %1. Indstillingens navn er ikke angivet.
16344. Den angivne nøglebeskytter blev ikke fundet på diskenheden. Prøv en anden nøglebeskytter.
16345. Provider not found
16346. Tolkningsfejl for manifest: Ugyldigt versionsnummer.
16347. Det angivne undernet findes allerede.
16348. Planlagt sikkerhedskopiering er aktiveret.
16349. Databufferen, der blev oprettet til tjenesten "%1" i DLL'en "%2", er ikke justeret til en grænse på 8 byte. Det kan give problemer for programmer, der forsøger at læse ydelsesdatabufferen. Kontakt producenten af denne DLL eller tjeneste for at få løst problemet eller få en nyere version af DLL'en.
16350. Protokolkomponenten er allerede registreret med IPMGM
16351. Faxtjenesten kunne ikke oprette forbindelse til udbyderen af faxtjenesten '%1' på grund af en intern fejl. Sti til udbyderen af faxtjenesten: '%2' Fejlkode: %3 Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
16352. MSMQ-registreringsdatabaseværdier kan ikke læses. Registreringsdatabasen kan være beskadiget (Fejl: 0x%1). Geninstaller MSMQ på denne computer.
16353. Intern fejl: %1. Dette skyldes ofte manglende hukommelse eller ressourcer. Frigør hukommelse ved at lukke andre programmer.%2%3%4%5
16354. Der kunne ikke oprettes en transportforbindelse.
16355. Denne arbejdsstation er allerede logget på LAN.
16356. Den angivne disk kan ikke konverteres.
16357. Modtagede header-fejl = %1!u!
16358. Den aktuelle brugers delegerede tillidsoprettelseskvota er overskredet.
16359. Bro: Broen kunne ikke initialiseres, da den ikke kunne oprette en systemtråd.
16360. Rektanglen kan ikke være tom.
16361. MS DTC-logfilen kunne ikke oprettes/nulstilles.
16362. Et forsøg på at hente fejlfindingsdata blev ikke fuldført, fordi der ikke var nogen tilgængelige data.
16363. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi XML'en indeholder en ukendt CIM-type for egenskaben: %1.
16364. Konteksten for aktivering af objektet godkendte ikke kontekstens egenskab.
16365. Logonscript
16366. Diagnosticeringsmodul %5 (%4) blev sat i kø til senere start for scenariet %1, forekomst %2, oprindeligt aktivitets-id %3.
16367. Der opstod en fejl, da kommandoen blev sendt til programmet.
16368. Failed putting the digitizer to sleep.
16369. Hvis det er angivet, udsendes der fejlfindingsoplysninger under kompileringen.
16370. Det er ikke tilladt at flytte basisprogramgrupper, der ikke er tomme, på tværs af domæner.
16371. Kildeobjekternes SID findes allerede i destinationens domænerskov.
16372. Der kan ikke være to datatypeattributter til ét element.
16373. Du har ikke tilladelse til at oprette forbindelse ved hjælp af den aktuelle enhedstype.
16374. Tjenesten World Wide Web Publishing kunne ikke angive timeout for forbindelser for det virtuelle websted '%1'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
16375. Ugyldig landekode.
16376. Logtjenestens buffere for brugeradministration er overbelastet.
16377. Syntaksfejl, kommandoen blev ikke genkendt.
16378. MMS-protokollen understøttes ikke. Brug HTTP eller RTSP til at oprette forbindelse til Windows Media-streamen.
16379. UMDF-værten (%1) er blevet bedt om at lukke.
16380. IRC-servere (Internet Relay Chat)
16381. Datatypen (%1) i datakilden understøttes ikke.
16382. Filen er ikke beskyttet.
16383. Serveren kunne ikke allokere fra systemets ikke-sideinddelte gruppe, fordi serveren nåede den konfigurerede grænse for ikke-sideinddelte gruppeallokeringer.
16384. Kode, der kommer fra en klassificeret zone, modtager ingen tilladelser.
16385. Printerdriveren kunne ikke tilføjes
16386. Der er for mange parametre - %1
16387. Den angivne tastatursink er ikke et element, der er underordnet denne kilde.
16388. Overensstemmelseskontrolindstillingen kan ikke læses fra den automatiske svarfil.
16389. Der blev ikke oprettet en forekomst af regelhåndtering for reglen %3 med id'et %4. Reglen kan ikke evalueres og udføres. Klassen MSMQTriggerObjects.MSMQRuleHandler er muligvis ikke registreret, eller din systemmappe indeholder ikke mqtrig.dll. Fejl %1: %2
16390. Windows Media Player kan ikke finde den valgte plug-in. Programmet forsøger at fjerne den fra menuen. Hvis denne plug-in skal bruges, skal den installeres igen.
16391. Der er ingen tilgængelig hukommelse for et kritisk afsnit i tjenestestatus
16392. Indholdet skal være tomt i henhold til skemaet.
16393. Indsætningsindekset lå uden for området. Det må ikke være negativt og skal være mindre end eller lig med størrelsen.
16394. Startpartitionens partitionsnummer ændres i overensstemmelse med handlingen.
16395. Opgaven kører i øjeblikket.
16396. Forkert indstilling %1.
16397. Godkendelsesskemaet %1!d! understøttes ikke. Kun NTLM og BASIC understøttes på nuværende tidspunkt.
16398. Modtog besked for et handle-objekt. Denne besked var ikke relevant for RSM og blev ignoreret.
16399. SYSTEMINFO Viser computerens egenskaber og konfiguration.
16400. Et forsøg på at hente egenskaber for en skabelon blev ikke gennemført, fordi skabelonen ikke findes i kataloget.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions