English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

901. Fejl rettes i indeks %2 for filen %1.
902. Fjernadapteren %2 blev fjernet fra listen over personlige enheder.
903. Datatypen for egenskaben "%2" i Active Directory-katalogtjenesten er forskellig fra datatypen for brugerprofilegenskaben "%3". Værdierne for denne egenskab konverteres til datatypen for brugerprofilen under importen. Yderligere oplysninger om konvertering af datatyper finder du i administratorvejledningen til Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003.%1
904. Værdien er større end maksimum.
905. Værdien "First Counter" under nøglen Remote Access\Performance i registreringsdatabasen kunne ikke læses. Statuskoder returneres i data.
906. Tjenestebeskedklienten er for langt efter den aktuelle tilstand for tjenester på computeren.
907. DNS-serverfejl.
908. Præcisionsværdien er ugyldig.
909. Under behandling af klientens anmodning fandt BITS fejlen %1.
910. Windows Media Player kan ikke afspille denne dvd. Den er oprettet i et format, som afspilleren ikke understøtter.
911. Opgavestyring er ikke tilgængelig.
912. Der er fundet en afspilningsliste uden navn.
913. En administrator skal installere de krævede sikkerhedsopdateringer.
914. Der opstod en intern fejl. Netværket kan ikke få adgang til et delt hukommelsessegment.
915. Der kan ikke køres kode i en dynamisk assembly uden kørselsadgang.
916. Denne handling understøttes ikke på en spejlet diskenhed.
917. Ikke brugt
918. STOP JOB -- Stopper den sikkerhedskopiering eller genoprettelse, der aktuelt kører
919. Den sikkerhedskopiering, der startede kl. %1, lykkedes ikke, fordi der ikke kunne oprettes forbindelse til Windows Sikkerhedskopieringsprogram. Fejlkode %2. Kontroller, om programtjenesten er installeret og aktiveret.
920. DHCPV6-fornyelse
921. Typen UUID er allerede registreret.
922. Der blev ikke udført nogen handlinger, fordi BitLocker-drevkryptering er i RAW-adgangstilstand.
923. Kabinetfilen kunne ikke oprettes.
924. %1 ikke-indekserede filer er behandlet.
925. Certifikatet kunne ikke slettes fra lageret.
926. Stoppet indtil %1
927. Binding til skovroden mislykkedes. Denne fejl skyldes normalt et problem i DNS-konfigurationen.
928. Det eksterne id er ugyldigt.
929. Den tillagte eller fratrukkede værdi resulterer i en DateTime, der ikke kan repræsenteres.
930. Der kunne ikke oprettes et hændelsesobjekt. Fejlkoden er %1!d!.
931. Standardlogondomænet kunne ikke angives til %1
932. %1 (%2!c!:)
933. GR Missing HW on %2
934. Programmet forsøger at køre en programkode fra modulet %hs. Dette er muligvis usikkert. Et alternativ, %hs, er tilgængeligt. Skal programmet bruge sikkerhedsmodulet %hs?
935. Standardværdien for Content-Type-headeren kan ikke ændres for denne anmodning.
936. Brugeren tilsluttet porten %1 er blevet frakoblet pga. en fejl under låsning af brugerhukommelse.
937. A non-overrideable qualifier was overridden in a derived class.
938. Alle kort og kortoversigten blev slettet.
939. Indekset kan ikke indlæses.%1
940. %2 kunne ikke bindes til et netværkskort. Transportprotokollen blev ikke startet.
941. %1 MB i %2 mapper.
942. HTTP-protokol er ikke aktiveret. Der prøves ikke %1!ls!.
943. MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_rollback i XA Resource Manager. Kaldet til xa_rollback mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%1 Linje=%2.
944. QOSStartTrackingClient-fejl
945. Der opstod en netværksfejl ved forsøg på at læse fra filen: [2]
946. Dataindsamlersættet %1 blev slettet af %2.
947. Srmount-fejl
948. Den angivne tjeneste findes allerede.
949. Søgningen, der blev anmodet om, understøttes kun i forbindelse med basissøgninger.
950. Der blev gjort forsøg på at oprette et diagram med det samme diagram-id, peer-id og databasenavn som et tidligere oprettet diagram.
951. Typen 'Typenavn' er ikke registreret til aktivering.
952. Tjenesten MSMQ kan ikke startes. Registreringsdatabaseværdien '\HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters\%3' kan ikke hentes fra den lokale Windows-registreringsdatabase. Fejl %1: %2
953. Not found
954. Irq-timeout
955. Administrer rolleprovidere...
956. Værdien [2] kunne ikke slettes fra nøglen [3]. {{ Systemfejl [4].}} Kontroller, at du har tilstrækkelig adgang til nøglen, eller kontakt supportteknikerne.
957. Filnavnet må ikke indeholde en stiangivelse.
958. Et uafsluttet aktivering af gruppepolitikklientsideudvidelsen %1 fra en tidligere forekomst af gruppepolitiktjenesten er blevet registreret. Dette er muligvis et tegn på, at udvidelsen fik gruppepolitikklienttjenesten til at blive afsluttet på en uventet måde.
959. Det blev forsøgt af afbilde en fil med størrelsen nul med maksimumstørrelsen angivet til nul.
960. Inputsamlingen kan ikke indeholde element, der ikke er null.
961. Den identificerede ressourcetype stemmer ikke overens med den faktiske ressource ved lagring af kontekst.
962. Tjenesten Tid konfigureres til at bruge en eller flere inputprovidere, men ingen af inputproviderne er tilgængelige. Tjenesten Tid har ingen kilde til korrekt tid.
963. Et versionsnummer kunne ikke tolkes.
964. Objekter med medlemskab på tværs af domænegrænser, der én gang er flyttet, kan ikke flyttes, da det strider mod betingelserne for medlemskabet af kontogruppen. Fjern objektet fra alle kontogruppemedlemskaber, og forsøg igen.
965. Det var ikke muligt at parse eller behandle den automatiske svarfil [%1].
966. [SC] %1: flere data, skal bruge %2 byte
967. Den angivne rolle er ugyldig.
968. Systemet kunne ikke læse enhedstypen i filen media.INF.
969. Parametrene Hour, Minute og Second beskriver en DateTime, der ikke kan repræsenteres.
970. Processen kan ikke få adgang til porten "X", fordi den bliver brugt af en anden proces.
971. Ukendt program
972. HTTP status 402: Serverens svar var ugyldigt. Serveren fulgte ikke den definerede protokol. Genoptag jobbet, så BITS (Background Intelligent Transfer Service) prøver igen.
973. Der er allerede registreret en grænseflade med dette navn på routeren.
974. En anmodning til iSCSI-initiatoren mislykkedes med fejlkoden %1.
975. Klyngelogfilen overskrider den maksimale størrelse.
976. Enhedens format for diskenhedens stinavn kunne ikke hentes.
977. Søgetjenesten kan ikke gennemsøge elementet, fordi dens adgangskontrolliste har overskredet 64 KB. Kontroller, at elementet har en gyldig adgangskontrolliste.
978. *** Can't list domain %1: %2
979. Det maksimale antal korrigerede fejlhændelser i computerkontrolhændelser, som kan gemmes i hændelsesloggen, er nået. Logføring af disse hændelser er deaktiveret.
980. Intern ikke-klassificeret fejl
981. En kommando eller et svar i afsnittet med filen device.INF-filen henviser til en ikke-defineret makro.
982. Timeoutperioden for rensning af drev er udløbet: %1
983. Afslutter programmet… Vent
984. Der opstod en timeout
985. About Windows Memory Diagnostic
986. 'Tillid for delegering' - Deaktiveret
987. Ekstrakomponenten til Windows Update-klienten blev opdateret fra version %1 til version %2.
988. Fejl: %1, %2, %3.
989. Klassen har stadig åbne vinduer.
990. Den anmodede funktionsside understøttes, men er ikke mærket som aktuel.
991. Der kan ikke skrives til lagerplaceringen for sikkerhedskopien.
992. Der kunne ikke sættes et flag, som viser, at chkdsk er kørt én gang.
993. For mange billedparametre overskrider disksektorgrænserne.
994. Det ser ud til, at der er opstået en uendelig løkke ud fra de krydsafhængige visninger.
995. Ugyldig parameter til SHIFT-kommandoen
996. Objektet eller egenskaben kan ikke findes.
997. %1 mappe på fjerncomputer.
998. INTERN fejl - Enhedens vækst mislykkedes
999. Beskeden er for lang
1000. The specified file group definition is invalid.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions