English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

1501. FEJL: Ugyldig indstilling
1502. Serveren kunne ikke læse filen %1 pga. manglende adgangstilladelser.
1503. Forekomstnavne, der anvendes til skrivning til brugerdefinerede tællere, skal være på 127 tegn eller mindre.
1504. LSP %1 blev deaktiveret i kataloget %2-bit af %3 (GUID=%4, kategori-id=%5).
1505. Format: %1 fjern mappe lokal fil.
1506. Der refereres til den ikke-definerede enhed '%1'.
1507. Windows Installation kører allerede.
1508. Meddelelserne om fjernelse af drevbogstaverne for de grundlæggende diskenheder kunne ikke sendes. Fejlkode: %1
1509. Referenceaccessorer understøttes ikke af denne provider.
1510. Gruppepolitikværdi %1 : %2 for BITS-standardindstilling.
1511. Der blev ikke fundet en post til overvågningspunkter i klyngelogfilen.
1512. Standardhukommelseshierarki
1513. seneste overførte
1514. Fejlrapportering kunne ikke kopiere et crashdump fra sidefilen.
1515. (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (Kun år 2000)
1516. Reparerer segmentnummeret til filposten 0x%1.
1517. Der er ikke tidligere blevet omdirigeret mapper.
1518. SLUINotify-tjenesten kan ikke starte. %1
1519. StrongName kan ikke have en tom streng som assemblynavn.
1520. Adgangskoden kan ikke opdateres. Den værdi, der blev angivet som den nye adgangskode, indeholder værdier, der ikke er tilladt i adgangskoder.
1521. Windows Service Control Manager kunne ikke åbnes.
1522. Filen, der er angivet af DCERPCCHARTRANS, kan ikke åbnes.
1523. Rollen findes allerede.
1524. Protokolfamilien er ikke konfigureret til systemet, eller der eksisterer ingen implementering for den.
1525. DNS-navnet indeholder et ugyldigt tegn.
1526. Klyngestørrelsen skal være en multiplikation af den fysiske sektorstørrelse (%1 byte).
1527. Den anmodede regel blev ikke fundet.
1528. Kvotaer er deaktiveret på diskenheden.
1529. Typen eller metoden har Y generisk(e) parameter/parametre, men der blev leveret X generisk(e) argument(er). Der skal leveres et generisk argument for hver generiske parameter.
1530. RADIUS-serveren %1 svarede ikke på den indledende anmodning. Kontroller, at servernavnet eller IP-adressen og hemmeligheden er korrekte.
1531. Hændelseskilden annullerede abonnementssessionen.
1532. Meddelelser kan ikke sendes tilbage til den samme arbejdsstation.
1533. Den angivne parameter blev ikke fundet i konfigurationsoplysningerne.
1534. Programmet forsøgte at aktivere DOS-grafiktilstand. DOS-grafiktilstand understøttes ikke.
1535. Der blev ikke oprettet forbindelse, fordi der findes to ens navne på netværket. Hvis du tilslutter dig et domæne, skal du gå til System i Kontrolpanel for at ændre computernavnet. Forsøg derefter igen. Hvis du tilslutter dig en arbejdsgruppe, skal du vælge et andet arbejdsgruppenavn.
1536. Filsystem: FAT
1537. Midlertidig IPv6-adresse . . . . : %1%2
1538. Windows kunne ikke indlæses, da kernen mangler eller er beskadiget.
1539. ZIP-læseren har åbnet en fil, og dens signatur svarede ikke til ZIP-filernes.
1540. Topologien eller dens noder indeholder forkert indstillede tidsattributter.
1541. Aggregation on all properties is not supported.
1542. Der blev fundet en <%%if ...%%> uden tilsvarende <%%else%%> eller <%%endif%%>.
1543. Der opstod en fejl, da meddelelses-DLL skulle frigøres. FreeLibrary returnerede %1.
1544. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at hardware-id-bindingen er uden for toleranceniveauet.
1545. Kildestrengen var ikke lang nok. Kontroller sourceIndex og tælling.
1546. Printeren findes ikke. Vil du oprette den? %1:
1547. Tilbagekaldelsesprocessen kunne ikke fortsættes. De(t) pågældende certifikat(er) blev ikke kontrolleret.
1548. Metoden Register blev ikke fundet på typen 'Typenavn' i assembly'en 'Navn på assembly'.
1549. Det angivne slotnummer er ugyldigt.
1550. Win32-fejlkode
1551. Låsningstilstanden er ugyldig.
1552. Klienten har ikke tilstrækkelige sikkerhedsprivilegier til at udføre handlingen.
1553. Intern JPEG-biblioteksfejl. Ikke-understøttet JPEG- datapræcision.
1554. Det blev forsøgt at starte omdirigeringen, men omdirigeringen var allerede startet.
1555. Den fysiske afslutning af båndet blev nået.
1556. Formatet er ukendt
1557. domain name (DNAME)
1558. Handlingen kræver en arkivkontekst.
1559. Den godkendelsesmodel, som er angivet i legitimationsoplysningerne, er ikke defineret.
1560. Alle diske, som indeholder udvidelser til en bestemt diskenhed, skal have samme sektorstørrelse, og sektorstørrelsen skal være gyldig.
1561. Tolkningsfejl for manifest: Elementet blev ikke lukket.
1562. HTTP status 203: De returnerede metadata i enhedsheaderen er ikke det endelige sæt, der er tilgængeligt fra den oprindelige server.
1563. Metadataformatet understøttes ikke.
1564. Microsoft Outlook er ikke installeret på denne computer eller mangler CDO- eller MSEMS-komponenter. Installer og konfigurer Microsoft Outlook, og prøv derefter igen.
1565. Den angivne port til modtagelse af nærhedsmeddelelser kan ikke åbnes.
1566. Arrayet er muligvis ikke tomt.
1567. Den automatiske certifikatregistrering af %1 forsøgte at forny certifikatet %2 på nøglecenteret %3. Anmodningen afventer.
1568. Udfør routersøgning
1569. Undernøglenavne på nøglen [2] kunne ikke hentes. {{ Systemfejl [3].}} Kontroller, at du har tilstrækkelig adgang til nøglen, eller kontakt supportteknikerne.
1570. Driveren til enheden %1 registrerede en port-timeout på grund af langvarig inaktivitet. Alle tilknyttede busser blev nulstillet for at løse problemet.
1571. Modtog et certifikat fra klientstedfortræderen.
1572. Fejl under læsning af disk.
1573. Lageret med legitimationsoplysninger blev ikke opgraderet.
1574. NTFS-filnavnattributten i filen 0x%1 er ukorrekt.
1575. Læsninger
1576. Kun medlemmer af administratorgruppen må konfigurere systemkomponenter.
1577. De dynamiske diske understøttes ikke af dette operativsystem.
1578. Ingen oplysninger tilgængelige.
1579. Der opstod en fejl under tilføjelse af en cookie i objektbeholderen.
1580. Mappestrukturen efter dette punkt kan ikke behandles.
1581. Der foretages allerede en opdatering af routingoplysninger på denne grænseflade.
1582. Windows Media Player kan ikke hente rettighederne til medierne for en fil, der er i kø i afspilningslisten.
1583. En anden programtråd er allerede i gang med at opdatere peer-cacheposten.
1584. Dekryptering af cachen til offlinefiler blev fuldført.
1585. IPMGM blev startet.
1586. Installationsprogrammet kunne ikke automatisk lukke alle de nødvendige programmer. Kontroller, at de programmer, der indeholder filer, som er i brug, bliver lukket, før installationen fortsættes.
1587. Evaluer sikkerhedspolitikken for en assembly
1588. Der kræves et computernavn.
1589. Der opstod en undtagelse under forsøg på at behandle kontrolanmodninger fra Service Control Manager
1590. Mail Rename
1591. Ugyldig makrodefinition.
1592. Der opstod flere hændelser med korrigerede hardwarefejl på hukommelsessiden på den fysiske adresse %1. Som følge heraf anvendes den ikke længere af Windows.
1593. Forekomstkoder skal nummereres igen for filen %1.
1594. NIS-domænenavn
1595. Windows kan ikke åbne de filer, der kræves til installationen.
1596. Failed allocating requested system resources.
1597. Transportadressen kunne ikke åbnes, da alle tilgængelige adresser er i brug.
1598. Et metaobjekt eller metadata blev angivet flere gange. Gentagelserne blev ignoreret.
1599. Windows Media Player understøtter ikke output-beskyttelseskemaet, der kræves af indholdet.
1600. Opgave er udført

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions