English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

4201. Søger efter placering i dokumentet
4202. Expected closing parenthesis
4203. Ugyldig : %1.
4204. Aktive åbninger = %1!u!
4205. Netværksforbindelsen blev oprettet ved hjælp af standardlegitimationsoplysninger.
4206. Drevet fuldførte ikke sletningen inden for en time. Drevet kræver muligvis en genstart, at mediet tages ud eller et andet manuelt indgreb, for at handlingen kan genoptages.
4207. MSBUILD: fejl MSB1005: Angiv en egenskab og dens værdi.
4208. (GMT+04:00) Baku, Tbilisi, Yerevan
4209. Systemet kunne ikke finde det angivne objekt.
4210. Forespørgselssyntaksens er ikke gyldig.
4211. Den fuldstændige sti for %1 er for lang.
4212. Gruppen er muligvis ikke deaktiveret.
4213. Samlingen findes ikke.
4214. Systemtilstanden blev ikke sikkerhedskopieret [%1]
4215. Der er for mange tabte data til at genoprette alle.
4216. Skemasletningen mislykkedes: klassen bruges som underklasse.
4217. Alle modtagere skal bruge samme lydcodec.
4218. Der er ventende ændringer på en række med et henvisningsantal på nul.
4219. Der blev angivet to egenskaber med det samme id (%1) under placeringen (%2) i XML. Den sidste egenskab ignoreres.%3%4%5
4220. Kører øjebliksbilleder af diskenheder til sikkerhedskopiering.
4221. %1 KB i %2 genoprettelige filer.
4222. Ugyldig knaptilstand.
4223. Meddelelsesfilen '%1' blev oprettet.
4224. Underordnede noder er ikke tilladt.
4225. Initiatoren understøtter ikke angivelse af delte hemmeligheder for bestemte destinationer.
4226. InputLanguageManager er ikke klar til at ændre de aktuelle inputsprog.
4227. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. GetClassObject on LogMgr returnerede fejl %1.
4228. Registreringen af %1 reparationshændelser blev sprunget over. Registreringen af reparationshændelser genoptages nu.
4229. Opkaldet blev foretaget fra en forkert session, så den kan ikke fuldføres.
4230. tidligere eksisterende
4231. Fejlrapportering kunne ikke anmode om diskenhedsoplysninger under oprettelse af en crashdumpfil.
4232. (GMT+03:00) Kuwait, Riyadh
4233. Registreringsdatabaseindeks for Ietf-navnet kan ikke oprettes.
4234. Den angivne reservation er i konflikt med en eksisterende reservation i katalogtjenesten.
4235. Det blev forsøgt at føje egenskaber til en fastfrosset kontekst.
4236. Der opstod en fejl under forberedelse af faxafsendelsen. Tjenesten forsøger ikke at sende faxen igen. Luk andre programmer, før du sender den igen. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
4237. ADVARSEL: Assemblyen ved X kan ikke indlæses. CasPol kan foretage en delvis undersøgelse af, hvilke beviser der er tilknyttet denne assembly. Resultaterne af den efterfølgende handling er ikke nødvendigvis nøjagtige eller fuldstændige.
4238. DHCPV6-anmodning om oplysninger
4239. Øjebliksbilledet for diskenheden %2 kunne ikke oprette et øjebliksbilledelager på diskenheden %3.
4240. Der er ingen IRQ tilgængelig for statusændringsafbrydelser for PCMCIA-controller: Denne controller er ikke i stand til at opdage indsættelse/fjernelse af PC Card, når strømmen er tilsluttet.
4241. Indholdsindekset er beskadiget. En scanning af indholdet skal foretages, når chkdsk eller autochk er blevet kørt.
4242. Genoptagelseskonteksten angivet i abonnementet er ugyldig. Den er muligvis udløbet eller i et forkert format.
4243. Værdi af kode: Microsoft
4244. En logklient er ikke blevet registreret på strømmen.
4245. Egenskaben Min må ikke være større end egenskaben Max.
4246. Den angivne session blev ikke fundet på serveren. BITS (Background Intelligent Transfer Service) prøver igen.
4247. Objektet skal initialiseres, før handlingen kan udføres.
4248. OID'et repræsenterer ikke en gyldig PKCS 9-attribut.
4249. Registreringsdatabasen kan ikke læses. Dette kan skyldes, at registreringsdatabasenøglerne for indekset mangler. Indekset %1 skal muligvis slettes og genoprettes.
4250. WS-Management-tjenesten understøtter ikke anmodningen.
4251. Ikke-understøttede handlinger i topografiindlæseren.
4252. Der er ikke angivet et medieformat i kilden.
4253. Driveren blev konfigureret med en forkert I/O-basisadresse til %1.
4254. Næste politikbehandling for %1 vil blive forsøgt om %2 %3.
4255. En buffer må ikke være null.
4256. Indholdsindeksserveren kan ikke opdatere eller få adgang til databasen, fordi versionslageret ikke har tilstrækkelige ressourcer. Forøg søgetjenestens systemressourceindstillinger. Stop og genstart søgetjenesten, hvis problemet opstår igen.
4257. Softwarelicenseringstjenesten rapporterede, at den udvidede periode udløb.
4258. Destinationen til sikkerhedskopien er ikke tilgængelig, fordi den er låst af Bitlocker-drevkryptering.
4259. Der er ingen navne i cache
4260. NtpClient kunne ikke indstille en domænepeer, så den kan bruges som tidskilde, på grund af en DNS-udførelsesfejl på '%3'. NtpClient forsøger igen om %2 minutter og fordobler derefter antallet af gentagelsesforsøg. Fejl: %1
4261. Under forsøg på at udgive printeren til Active Directory-katalogtjenesten kunne udskriftskøen ikke finde objektbeholderen til udskriftskø, fordi katalogtjenesten ikke kan nås. Printeren er ikke udgivet i Active Directory. Du kan ikke finde den ved at søge i Active Directory.
4262. Dataindsamlersættet %1 kunne ikke starte opgaven %2. Fejlkode %3.
4263. Der blev ikke fundet en kompatibel TPM-sikkerhedsenhed (Trusted Platform Module) på computeren.
4264. Det angivne formatnavn er ugyldigt.
4265. Indstillingerne for gruppepolitikken forhindrer at baggrundsjob kan køre i øjeblikket.
4266. "contentValues" skal mindst indeholde et underelement af typen "value".
4267. Reference til et udefineret gruppenavn X.
4268. Udfør kommandofil
4269. Der opstod en fejl under skrivning til en datastrøm. Det påkrævede antal byte kunne ikke skrives.
4270. Der blev registreret et nøglecenter, der ikke er tillid til, under behandlingen af det domænecontrollercertifikat, der bruges til godkendelse. Der findes yderligere oplysninger i systemets hændelseslog. Kontakt systemadministratoren.
4271. Der er intet indeks.
4272. En ny transaktion kan ikke tilmeldes i den angivne transaktionskoordinator.
4273. %1: Den aktuelle mappe kunne ikke hentes.
4274. Denne metode kan ikke kaldes, før metoden Åbn er blevet kaldt
4275. Ugyldig bindingsindstiling (%1!S!). Du skal angive RPC-proxyserveren.
4276. WMDRM-ND-protokolversionen understøttes ikke.
4277. Windows Update kunne ikke hente en opdatering.
4278. Anmodningen kan ikke behandles, fordi processen er afsluttet.
4279. Forsøgte at angive egenskab for anmodningskø: %1. Status: %2.
4280. Objektet indeholder kun den offentlige del af et nøglepar. Der skal også leveres en privat nøgle.
4281. File Server Resource Manager was unable to access the following directory which has quota or screening configuration: '%1'. You must give Local System access to this directory to do further quota operations on it.
4282. De angivne data, som der blev anmodet om, ser ikke ud til at udgøre en gyldig blob til autorisation af overflytningen.
4283. SMB'er (Server Message Blocks) modtaget
4284. Manglende kontrol.
4285. Windows NT
4286. Denne installationspakke kunne ikke åbnes. Kontakt forhandleren af programmet for at kontrollere, om dette er en gyldig Windows Installer-pakke.
4287. WdsClient: A target language was not specified in the client unattended installation file.
4288. Genstart er nødvendig: Computeren skal genstartes, før installationen af følgende opdateringer kan fuldføres. Windows kan ikke søge efter eller hente nye opdateringer, før computeren er blevet genstartet: %1
4289. Den angivne godkendelsesliste i hovedtilstand blev ikke fundet.
4290. Denne version understøttes ikke.
4291. Denne funktion er deaktiveret af gruppepolitikken.
4292. Bruger %1, anden %2
4293. Mappenavn
4294. Mediet er ikke kompatibelt.
4295. fmifs.dll kunne ikke indlæses. Fejlkode: %1
4296. Den angivne tilknytning til øjebliksbilledlager er i brug og kan derfor ikke slettes.
4297. Rækkesættet har kun ét kapitel. Kapitlet blev ikke frigjort.
4298. iSCSI-registrering via SendTargets mislykkedes med fejlkoden %1 til destinationsportalen %2.
4299. Skemaopdateringen mislykkedes: klassen på listen Subclassof findes ikke eller opfylder ikke hierarkireglerne.
4300. Der opstod en alvorlig hardwarefejl.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions