English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

20601. Den ønskede linje blev ikke fundet i INF-filen.
20602. Det angivne lognavn er ikke entydigt
20603. Oprettelse af en kodegruppe af typen 'Typenavn' mislykkedes.
20604. %1 = %2!u!
20605. '$' opkaldsmodificering er ikke understøttet.
20606. Læsning af objekter
20607. Taste- og modifikatorkombinationen X+Y understøttes ikke for KeyGesture.
20608. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at der ikke blev fundet licenssadministrationsoplysninger i licenserne.
20609. HTTP status 302: Den ressource, der blev anmodet om, blev tildelt en anden URI (Uniform Resource Identifier). Ændringen er midlertidig.
20610. Angiver, om afsnittet Membership er låst.
20611. Makroen i device.INF-filens filafsnit indeholder en ikke-defineret makro.
20612. Windows Media Player understøtter ikke det output-beskyttelsesniveau, der kræves af indholdet.
20613. COM+ kunne ikke udføre en aktivering, da oprettelse af en kontekstegenskab returnerede E_OUTOFMEMORY %1
20614. Netværket er nede.
20615. Periodisk behandling af politikker for brugeren %3 blev gennemført på %1 sekunder.
20616. Objektet skal være et rodbibliotek ("C:\") eller et drevbogstav ("C").
20617. Adgang nægtet. Kontroller, at standardkontoen for adgang til indhold i SharePoint Central Administration er korrekt, eller følg linket "Udelad og medtag indhold" for at tilføje en regel, der angiver den korrekte gennemsøgningskonto for at få adgang til denne URL-adresse.
20618. %1 blev brugt.
20619. Et mellemrum var ventet.
20620. Det lykkedes ikke at oprette et ToolboxItem af typen: Typenavn
20621. IPv6-adresser på SIP-servere, der er tilgængelige for klienten
20622. Værdinavn
20623. Windows kunne ikke rense disken %2!u!.
20624. Konverteringen fra et peernavn blev ikke udført. Den har et ugyldigt format eller er for lang.
20625. Anmodningen er ikke formateret korrekt. Den krypterede private nøgle skal være i en ikke-godkendt egenskab i en yderlig signatur.
20626. Windows Media Player forsøger at få adgang til en ugyldig overførsel.
20627. Plex'en er ikke forældet eller frakoblet.
20628. Der opstod en disk I/O-fejl.
20629. Parameterværdien skal være større end nul.
20630. Der kan ikke forespørges på filoplysninger, der er åbnet til skrivning.
20631. Den handle, der er angivet af protokolkomponenten, er ugyldig. Dette kan skyldes, at protokolkomponenten ikke er registreret med IPMGM
20632. Denne klynge kan ikke destrueres. Den har ikke-kerne-programgrupper, der skal slettes, før klyngen kan destrueres.
20633. Komponenten bruges ikke på denne computer.
20634. Metadataoplysninger til ekstra systemfiler er beskadiget.
20635. Den angivne funktion er ikke defineret.
20636. Den angivne egenskab er ugyldig.
20637. Udførelsen af ordlisten mislykkedes. Der er ingen tilgængelige data for forespørgslen.
20638. Den version, der blev angivet i metadata-lageret, blev ikke genkendt.
20639. IKE kunne ikke finde et gyldigt computercertifikat. Kontakt administratoren for netværkssikkerhed for at få installeret et gyldigt certifikat i det relevante certifikatlager.
20640. Ugyldig attributbegrænsning, { : '%1'} blev ikke fundet i basen.
20641. En socket-handling fandt et inaktivt netværk.
20642. Konstruktøren i typen 'Typenavn' blev ikke fundet.
20643. Området var ikke kompatibelt med det aktuelle drev.
20644. Der er intet andet udgående kald på samme kanal i DDE-konversation.
20645. Den angivne stream findes ikke.
20646. UMDF-værtsprocessen (%1) blev ikke startet. Den rapporterede fejl var %2.
20647. DLL-filen blev ikke fundet.
20648. Vary-header: Et headerfelt i cachen svarer ikke til feltet i anmodningen, headernavn = X, cachefelt = Y, anmodningsfelt = Z.
20649. Der er ikke tilstrækkelige ressourcer til at behandle dokumentet eller rækken.
20650. %1!-15.15s! - Forlænger den valgte LUN.
20651. Der kunne ikke oprettes et delt beskyttelsespunkt på kildedrevene.
20652. all : Alle funktioner plus alle de fælles tabeller og lagrede procedurer, der deles af funktionerne
20653. BitLocker-startnøglen eller genoprettelsesadgangskoden kunne ikke læses fra eksterne medier.
20654. Der kan ikke behandles meddelelser fra vinduer, der ikke er MDI-vinduer. (Multidokumentgrænseflade).
20655. X har anmodet om et kombineret svar, men den cachelagrede stream er null.
20656. Der findes to ens navne på netværket.
20657. WOW-fejlrapport.
20658. Løb tør for diskkvota.
20659. Attributten '%1' med værdien '%2' kunne ikke parses.
20660. SChannel-godkendelse
20661. Det er ikke muligt at synkronisere, fordi denne enheds interne ur ikke er indstillet korrekt. Hvis du vil indstille uret, skal du markere feltet Indstil automatisk uret på enheder på fanen Beskyttelse af private oplysninger i dialogboksen Indstillinger, samt oprette forbindelse til internettet og derefter synkronisere enheden igen. Hvis du vil have mere hjælp, skal du klikke på Onlinehjælp.
20662. Den navngivne parameter skal være en ikke-biblioteksobjekt-ACL.
20663. Windows kan ikke indlæse følgende konfigurations-DLL-fil til Logical Disk Manager: "%1.dll". Logical Disk Manager er muligvis ikke korrekt installeret, eller systemmappen er beskadiget. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.
20664. En registreringsdatabasepost er beskadiget.
20665. Der opstod en fejl under forsøg på at fjerne kontoen %1 fra gruppen %2. Problemet, "%3", opstod, da der blev gjort forsøg på at fjerne kontoen fra gruppen. Fjern medlemmet manuelt.
20666. Det angivne entydige LDAP-navn er for langt.
20667. Gyldige værdier er mellem X og Y, begge inklusive.
20668. Indstil ascii-overførselstype
20669. Læsefejl på den lokale fil
20670. Det blev forsøgt at sætte grænsen for arbejdssæt til en ugyldig værdi (f.eks. minimum større end maksimum).
20671. Ugyldigt sessions-id.
20672. Transaktionsstyring er ikke tilgængelig.
20673. cmd.exe,"/k echo Dette miljø skal kun anvendes til at gendanne fra en mislykket installation. Skriv EXIT, og tryk på Enter for at genoptage installationen."
20674. WMI-registreringsoplysningerne er ikke gyldige.
20675. URL-adressen skal omfatte protokollen, f.eks. 'ftp://' eller 'http://'. Du kan bruge en stjerne (*) som jokertegn i slutningen af URL-adressen.
20676. Sletning af en opbevaret partition for diskenheden blev ikke fuldført. %1
20677. Serverens registreringsnøgle %1 blev ikke fundet. Serveren blev ikke startet.
20678. Type %1!-3u! %1!-10u! %2!-10u!
20679. Klient til certifikattjenester: Roaming af legitimationsoplysninger kunne ikke skrive til Active Directory. Fejlkode %1 (%2)
20680. Den angivne videopræsentationssti findes allerede i VidPN'ens topologi.
20681. Den lokale startside kunne ikke åbnes
20682. Dette er en fejlmaske til konvertering af TPM-hardwarefejl til Windows-fejl.
20683. Der blev angivet et ugyldigt interval til logstyringen.
20684. Undtagelse, der opstod under handlingen. Null, hvis der ingen fejl er.
20685. Der blev forsøgt en ugyldig handling på en registreringsdatabasenøgle, som allerede er fjernet.
20686. Gendannelsen af en eller flere komponenter af typen '%1' blev annulleret kl. '%2'.
20687. Fillisten kunne ikke læses.
20688. Sikkerhedskonteksten tillader ikke efterligning af klienten.
20689. Windows Media Player prøver allerede at starte guiden Enhedsinstallation.
20690. Administrer replikeringstopologien
20691. Den konfigurerede værdi for egenskaben MaxHistoryFiles ignoreres, og standardværdien anvendes i stedet. Den kan være i konflikt med egenskaben EnableEditWhileRunning og/eller EnableHistory. Ret den konfigurerede værdi.%1%2%3%4%5
20692. Kontrollerer %1 MB
20693. Ugyldigt flag (%1). Egenskaben med den ugyldige flagværdi ignoreres. Du kan finde de korrekte flagværdier i skemaet. Ugyldig XML:%2%3%4%5
20694. Faxen kunne ikke sendes. Der var ingen klartone. Denne fax sendes ikke, da det maksimale antal forsøg er opbrugt. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
20695. BITS kunne ikke føje filen eller filerne til jobbet %1. Filantallet for jobbet %1 (%2) har overskredet grænsen for filer pr. job (%3), som er angivet i gruppepolitikken. Afhjælp problemet ved at øge gruppepolitikindstillingerne for computerens grænse for filer pr. job og genstarte BITS-tjenesten.
20696. WMIC Viser WMI-oplysninger i en interaktiv kommandoshell.
20697. Ikke-autoritative oplysninger
20698. En eller flere vedhæftede filer kan ikke behandles.
20699. Den angivne Matrix skal kunne inverteres.
20700. Plug-in'en %1 til overførsel af printerdriveren er ikke kompatibel med denne version af Windows. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) forsøger at overføre driveren, men printeren fungerer muligvis ikke på grund af manglende filer. Dette kan skyldes et problem med printerdriverens overførsels-plug-in. Prøv at udskrive til den berørte printer, og installer eventuelt en nyere version af driveren.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions