English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

8901. Symbolske kæder for lokal til lokal er aktiveret.
8902. INTERN fejl - Der blev fundet en formatfejl i diskens private område
8903. Administratorer af skemaet
8904. Id'et for den angivne tilstand anvendes allerede af en anden tilstand i sættet.
8905. Sporingsopgave for HTTP-godkendelse
8906. Du skal angive mindst ét godkendelsesskema, hvis du angiver RPC_C_HTTP_FLAG_USE_FIRST_AUTH_SCHEME
8907. Den alvorlige fejl %1 blev returneret til klienten.
8908. Omdirigeringen fandt sikkerhedssignaturer, der ikke passer sammen. Forbindelsen er blevet afbrudt.
8909. DHCP-allokatoren fandt en netværksfejl under forsøg på at besvare IP-adressen %1 på en anmodning fra en klient. Datafeltet indeholder fejlkoden.
8910. Kommandoen er ikke angivet.
8911. Det beskyttede output kan ikke aktivere det digitale system til beskyttelse af indhold med høj båndbredde (HDCP), fordi systemet ikke understøtter HDCP.
8912. (GMT-11:00) Midwayøerne, Samoaøerne
8913. Der blev anvendt et ugyldigt QoS-filterformat.
8914. Gruppeelementet kunne ikke tilføjes.
8915. Manglende diskplads på denne computer forhindrede Windows i at starte.
8916. Elementet '%1' har en ugyldig værdi ifølge DTD/Schema.
8917. Fejl under skrivning til ConsoleOut = %1!ld!
8918. %1 blev ikke fundet i samlingen.
8919. Der er opstået en handlingsfejl.
8920. Chipkortet opfylder ikke mindstekravene for understøttelse.
8921. FORMAT diskenhed [/V:etiket] [/Q] [/P:trin]
8922. Terminal Service-klienten '%1' har angivet en ugyldig licens.
8923. Bekræftelse af tegn blev ikke fuldført
8924. Spejlingen kan ikke fjernes, fordi den spejlede diskenhed i øjeblikket mangler eller genoprettes. Forsøg igen, når spejlingstilstanden er i orden.
8925. Windows Event Collector kunne ikke konfigureres korrekt. Prøv igen senere.
8926. Den pågældende slot til rensning eller ikke reserveret.
8927. Du foretog et metodeopkald på en COM+-komponent, der har en transaktion, som allerede er blevet afbrudt eller er ved at blive afbrudt.
8928. Den virtuelle harddisk er defekt. Den virtuelle harddisks drevfooter mangler.
8929. Der blev ikke fundet nogen tilsvarende aktiv rute. En tilsvarende vedvarende rute blev slettet.
8930. Bro: Broen kunne ikke initialiseres, da den ikke kunne oprette en buffer poolgruppe.
8931. Der er ikke nogen shader-bytekode. Du skal enten angive UriSource eller kalde SetStreamSource.
8932. Medlemmet 'Medlem' i klassen 'Class Name' er ikke til stede i den serialiserede stream og er ikke markeret med X.
8933. Det opstod en fejl under hentning af et digitalt certifikat fra det indsatte chipkort. %1
8934. Der opstod en fejl under oprettelsen af den cachelagringspolitik for webanmodninger, der er angivet i konfigurationsafsnittet 'system.net/requestCaching'.
8935. SMTP-serveren kan ikke oprette mappen %2.
8936. Navnet på et attribut i en identitet er uden for det gyldige område.
8937. Nodetype . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Blandet
8938. Filteret for filmønstret.
8939. Den angivne transaktionsbro CLSID er ikke en gyldig GUID. MS DTC startes, men transaktionsbroen vil blive deaktiveret.
8940. Overskriver destinationsmappen, hvis den allerede findes. Eksisterende indhold går tabt.
8941. Opgavestyring kunne ikke hente værdierne for hændelsesudløsning for opgaven "%1" . Hændelses ignoreres. Yderligere data: Fejlværdi: %2.
8942. Sikkerhedsbeskrivelsen er ikke gyldig.
8943. Denne CodeDomProvider understøtter ikke denne metode.
8944. Indsamlingsprogrammet er begyndt at hente egenskaber ved hjælp af dokumentfilteret.
8945. Installation af sprogpakke – Initialiseringshandling.
8946. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi vælgerne til ressourcen ikke er entydige.
8947. Der opstod en pipelinefejl
8948. Tilfældige tal
8949. URL-adressen indeholder et ugyldigt værtsnavn.
8950. Visning af indhold
8951. Property can not be key
8952. Længden af de data, der skal krypteres, er ugyldig.
8953. Windows Media Player kan ikke afspille filen, fordi den er beskadiget.
8954. X og Y kan ikke begge være null.
8955. Tjenesten IISADMIN er ikke tilgængelig, så virtuelle rødder kan ikke indekseres.%1
8956. RPC-serveren lytter allerede.
8957. Der blev fundet referencer til ikke-eksisterende ICB ved blokken %1.
8958. COM+-hændelsessystemet har fundet et beskadiget objekt af typen IEventClass. COM+-hændelsessystemet har fjernet objekt-id %2. Udgiveren er ikke længere i stand til at oprette en forekomst af klassen. HRESULT var %1.
8959. Ingen grænse
8960. PCI-scannercontroller
8961. Matrix over Imagen Impress-servere
8962. Windows Installer har installeret produktet. Produktnavn: %1. Produktversion: %2. Produktsprog: %3. Installationen lykkedes eller fejlstatus: %4.
8963. Udfører systemkald for at hente kontooplysningerne.
8964. Din startnøgle kunne ikke gemmes på denne placering. Brug en anden placering.
8965. Objektet skal være af typen UInt16.
8966. Der opstod en fejl, mens der blev synkroniseret med den primære domænecontroller %1
8967. Der blev opnået adgang til en ikke-initialiseret medieressource.
8968. Stakken indeholder ingen elementer.
8969. Konfigurationssættet kunne ikke anvendes. Mappen WINDOWS blev ikke fundet.
8970. Offline på %1
8971. Systemfunktionen AccessCheck returnerede falsk.
8972. Der rettes fejl i VDS-diskformatet (Volume Descriptor Sequence).
8973. Hvis du vil tilslutte %1!ws! til %2!ws!, skal du trykker på ENTER eller skrive et nyt brugernavn:
8974. Denne meddelelse erstattes af en fejl fra customdata.resx.
8975. Styringskort
8976. Filtrering er deaktiveret i indholdsindekset.
8977. Indsamler nødvendige oplysninger...
8978. Filen %1 kan ikke findes/åbnes
8979. Angiver, at en sikkerhedsbeskrivelse ikke er i det nødvendige format (absolut eller relativ til sig selv).
8980. Tjenesten Messenger
8981. Arbejdsprocessen for programgruppen '%1' stødte på en fejl '%2' under forsøget på at læse globale modulkonfigurationsdata fra filen '%3', linjenummer '%4'. Start af arbejdsprocessen er afbrudt.
8982. Windows Peer-to-Peer-infrastrukturen blev ikke initialiseret. Den relevante initialiseringsfunktion skal kaldes.
8983. QoS: Packet Scheduler kunne ikke allokere krævede ressourcer til initialisering.
8984. BITS (Background Intelligent Transfer Service) kan ikke bruges eksternt.
8985. Opret kodegruppe
8986. Klyngenoden blev udskilt af klyngen, men der blev ikke ryddet op i noden. I hændelseslogfilen til programmet Failover Clustering kan du ved hjælp af Logbog afgøre, hvilke oprydningstrin der mislykkedes, og hvordan du kan gendanne.
8987. Indholdsindekset er ikke indlæst. Stop og genstart søgetjenesten. Hvis problemet opstår igen, skal du gennemse andre fejl i hændelseslogfilen. Slet og genopret eventuelt indholdsindekset.
8988. NAP IPSec Relying Party har fjernet en IPSec-politik fra computeren.
8989. Under forsøg på at udgive printeren til Active Directory-katalogtjenesten kunne udskriftskøen ikke oprette udskriftskøen %1 i objektbeholderen %2, fordi de obligatoriske egenskaber ikke kunne defineres. Fejl: %3. Printeren er ikke udgivet i Active Directory. Du kan ikke finde den ved at søge i Active Directory.
8990. Den angivne indholdstransformation er ikke fastgjort på den angivne aktuelle VidPN-sti.
8991. %1 genfortolkningsposter er behandlet.
8992. Windows Socket-grænseflade kunne ikke initialiseres, fejlkode %1!d!.
8993. Indholdet af tabellen med attributdefinitioner er forkert.
8994. Det angivne heltal eller token var for stort til at blive kodet.
8995. Windows Media Player kan ikke gendanne licensen, da serveren ikke er tilgængelig. Prøv igen senere.
8996. Værdien skal være mindre end konsollens aktuelle maksimale vinduesstørrelse på X i denne dimension. Bemærk, at denne værdi er afhængig af skærmopløsningen og konsollens skrifttype.
8997. Der er utilstrækkelige tilladelser til at angive indstillingen for konfigurationselementet 'X'.
8998. FEJL - Den angivne sikkerhedskopidisk er ugyldig.
8999. Handlingen blev afbrudt før fuldførelse.
9000. DFS-rod kan ikke slettes - Fjern om nødvendigt DFS.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions