English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

13501. Grænsefladen er allerede ved at oprette forbindelse.
13502. RSM kunne ikke identificere mediet i drevet %1 i biblioteket %2. Der opstod en fejl under forsøg på at læse data fra mediet.
13503. Tolkningsfejl for manifest: Det selvstændige attribut kan ikke bruges i eksterne enheder.
13504. Det angivne element blev ikke fundet på listen.
13505. X, Nøgle = Y, bekræftelseshandlingen mislykkedes -> Z.
13506. Område-id for NetBIOS
13507. A required filter driver is not installed, loaded or ready for service.
13508. Den fysiske sti til nøglefilen til det sikre navn.
13509. Der kræves et tal, der ikke er negativt.
13510. Søgeresultatstrengen indeholder fejl.
13511. Startdiskenheden er en anden end den i sikkerhedskopien.
13512. Lokalt navn
13513. En reference til nøglen '%1' kan ikke findes. Der skal erklæres en xsl:key-instruktion med dette navn på øverste niveau i typografiarket.
13514. advanceWidths og glyphOffsets udgør et koordinat, der er for stort for specialtegn ved indekset X. I forbindelse med renderingEmSize Y kan værdierne ikke overstige Z.
13515. Windows kan ikke åbne de databilledfiler, der er angivet i svarfilen.
13516. Forkert adgang til hukommelse.
13517. Fejl under parsing af skemafilen: %1
13518. IKE SA blev slettet af en peer, før det kunne oprettes
13519. Tjenesten PNRP (Peer Name Resolution Protocol) startede ikke, da der ikke er defineret et indsætningspunkt i modtagelsesmeddelelsen (WSARecvMsg).
13520. Anmodningen mangler nødvendige oplysninger om signaturpolitikker.
13521. Godkend med de aktuelle Windows-oplysninger.
13522. Der er i øjeblikket ikke nogen GoUp-PGC-programkæde (brugerfunktion i bilag J).
13523. MSMQ kunne ikke oprette msmq-objektet (også kaldet MSMQ-konfigurationsobjektet) i Active Directory-domænetjenester Fejl %1: %2
13524. Der er blevet fundet en beskadiget logfil eller en logfil med et andet format. Der blev ikke foretaget nogen handlinger.
13525. Programmet til hentning af filer i Windows Media Player kunne ikke flytte filen.
13526. Der kan ikke frigøres virtuel hukommelse, da den angivne basisadresse ikke er basisadresse for regionen, og der i øvrigt blev angivet en regionstørrelse på 0.
13527. Oprettelse af undernøgle
13528. Den angivne godkendelsesmetode understøttes ikke.
13529. Stien til den angivne Plug and Play-registreringsdatabaseenhed er ugyldig.
13530. Repræsenterer en komponent i Windows-ydelsestælleren.
13531. Et billede kan ikke gemmes uden rammer.
13532. Der opstod en fejl %1, da iSCSI-initiatortjenesten forsøgte at kontrollere, om den er på listen over godkendte programmer i Windows Firewall.
13533. Diskenheden er for lille.
13534. Fejl ved kontrol af integriteten af pakkesekvensnummeret.
13535. Der gøres forsøg på at udføre en handling, der kræver, at skærmkortet er i passiv tilstand.
13536. WLAN AutoConfig-tjenesten blev stoppet.
13537. Microsoft-Windows-Winsock Netværkshændelse/Funktionel
13538. %1!1.1s! Port %2!-3lu! Ctlr %3!-3lu! %4!-20.20s! %5!-10.10s! %6!4d!
13539. Ydelsesdata for serverkøen fra servertjenesten kan ikke læses. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden, de næste fire byte indeholder IOSB.Status, og de næste fire byte igen indeholder IOSB.Information.
13540. UMDF-værtsprocessen (%1) starter.
13541. Angivelsen af indholdskilden mangler værtsnavn. Angiv en gyldig URL-adresse.
13542. Forespørgslens data er ugyldige eller uoverensstemmende.
13543. CriticalHandle kan ikke være null.
13544. Ugyldig eller manglende værdi (navn: '%1', værdi: '%2') i nøglen '%3'
13545. Afledt type kan ikke have et svagere 'processContents'.
13546. DHCP-/BINL-tjenesten på den lokale computer fandt en netværksfejl. Fejlen var: %3.
13547. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da den nødvendige videocodec ikke er installeret på computeren.
13548. En komponent kan ikke flyttes (eller kopieres) til et systemprogram, programproxy eller et program, der ikke kan ændres
13549. Det pågældende sikkerhedstoken har ikke ledig lagerplads til yderligere en objektbeholder.
13550. Den maksimale bufferstørrelse for video skal være større end bufferstørrelsen for video.
13551. ISAPI'en '%1' rapporterede sig selv som beskadiget af følgende årsag: '%2'.
13552. Tilbagekaldet af OnUILanguageAdd blev kaldt med nyt sprog %1, tidligere sprog %2 og flag %3. Returværdi: %4.
13553. %1: kender ikke værten "%2"
13554. Meddelelser til dette alias sendes ikke videre i øjeblikket.
13555. X er ikke en gyldig Percent-værdi for et KeyTime. Værdien Percent skal være et tal fra 0,0 til 1,0.
13556. Protokollen 'X' understøttes ikke af denne klasse.
13557. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Protokoltypen er forkert til socket.
13558. Alle handles til vinduer i en struktur med postionen på flere vinduer skal have samme forælder.
13559. Tidsstemplet er meget forsinket i forhold til den aktuelle gengivelsesposition. Det anbefales, at springe alt over indtil det næste hovedbillede.
13560. MS DTC-tjenesten afsluttes, fordi den ikke startede korrekt. Dette kan skyldes, at MS DTC var for længe om at gendanne logfilen. Prøv at øge timeout ved start ved at angive en større DWORD-værdi for "MaxRecoveryTimePerMbInMinutes" i registreringsdatabasenøglen HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDTC. Standardværdien er 3 (minutter). Fejlfindingskontekst følger: %1
13561. Lukning af tjeneste
13562. Tidsintervallet er ikke gyldigt.
13563. Det er ikke muligt at oprette forbindelse til dette netværk Rodcertifikatet på den server, der er påkrævet til godkendelse, findes ikke i certifikatlageret.
13564. Metoden 'X' mislykkedes, fordi egenskaben 'Y', der skulle indeholde et 'Z'-objekt, ikke var tildelt og ikke kunne afledes af en skabelonkultur.
13565. MAPI-objektet er ugyldigt.
13566. Den angivne værdi var ikke gyldig for et autoritets-id.
13567. MSBUILD: fejl MSB1026: Skemafilen findes ikke.
13568. Den sekundære DNS-zone kræver en master-IP-adresse.
13569. Disken er ikke formateret eller er ikke af typen FAT.
13570. Øjebliksbilledet af diskenhed %2, som oprettes, blev ikke installeret.
13571. Windows Media Player kan ikke åbne WAV-filen.
13572. Logical Disk Manager kunne ikke skrive diskkonfigurationen.
13573. Terminal Server-licensservere
13574. Den angivne videosignalfrekvens er ugyldig.
13575. Brugeren %1 har oprettet forbindelse til %2 med enheden %3.
13576. AES-GMAC 128
13577. Ejer: %1
13578. '?' opkaldsmodificering er ikke understøttet.
13579. NPS (Network Policy Server) kunne ikke validere status for sikkerhedsopdateringer på denne computer. En administrator skal sikre, at der er en tilgængelig Windows Server Update Services-server, og at agenten i Windows Update på computeren er konfigureret til at blive synkroniseret med serveren.
13580. Rul en side op
13581. Der kunne ikke oprettes en forekomst af objektet.
13582. Der er ikke angivet nogen kommandotekst for kommandoobjektet.
13583. Den angivne formstørrelse er ugyldig.
13584. Starttidspunkt:
13585. Den ønskede handling understøttes ikke for den aktuelt angivne kombination af medietyper.
13586. Windows Media Player kan ikke afspille filen. Programmet understøtter muligvis ikke filtypen eller det codec, som filen blev komprimeret med.
13587. For mange venter på samme semafor.
13588. Cachen for lokale grupper blev tømt, fordi %2. %1
13589. Der kræves et navn på denne placering.
13590. Mørklægningsdag - X
13591. Det er ikke muligt at læse de ydelsestællerstrenge, som er defineret for sprog-id'et %1. Det første DWORD i sektionen Data indeholder Win32-fejlkoden.
13592. Der kan ikke skrives til en lukket TextWriter.
13593. X har returneret en områdecachestream, forskydning = Y, længde = Z.
13594. Ugyldigt enheds-id.
13595. Backupoperatører kan tilsidesætte sikkerhedsbegrænsninger, hvis formålet er at sikkerhedskopiere eller gendanne filer.
13596. Ugyldig taltilstand.
13597. DHCP-allokatoren kunne ikke binde til IP-adressen %1. Denne fejl kan angive et problem med TCP/IP-netværket. Datafeltet indeholder fejlkoden.
13598. Indholdsklasseoplysningerne for indholdskilden kan ikke læses.
13599. Omdirigeringen kunne ikke initialisere variabler fra registreringsdatabasen.
13600. Adressen er ikke den forventede type.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions