English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

15201. Den kodning, der skal bruges, når filen læses. UTF-8 er standarden.
15202. Vil du sammenligne flere disketter? (J/N)
15203. Genoprettelsesplaceringen for en diskenhed må ikke være en vigtig/kritisk diskenhed.
15204. Der er oprettet et hårdt link for %1 <<===>> %2
15205. Handlingen mislykkedes, fordi der opstod en softwarefejl.
15206. BitLocker-genoprettelsen kunne ikke godkendes.
15207. Maksimalt antal delte ressourcer
15208. Registreringsdatabasen er beskadiget. Dette kan skyldes, at strukturen i en af de filer, der indeholder registreringsdata, er beskadiget, eller at hukommelsesbilledet af filen på computeren er beskadiget, eller at filen ikke kunne ikke genoprettes, da den alternative kopi eller log mangler eller er beskadiget.
15209. Ingen standardværdi.
15210. Windows Media Player kan ikke bekræfte rettighederne til mediet for filen. Hvis du har hentet denne fil hos en onlinebutik, skal du besøge onlinebutikken for at hente de nødvendige rettigheder.
15211. Serverobjektet kunne ikke oprette lukningshændelsen: %1
15212. tftp_write entered
15213. Det angivne navneområde '%1', er forskelligt fra skemaets targetNamespace '%2'.
15214. Der blev oprettet en forbindelse til MSMQ-serveren '%1'.
15215. Der er ikke adgang til et fjernet objekt.
15216. Der blev fundet en ugyldig nøgletekst.
15217. En værdi for et attribut var ikke inden for det tilladte værdiområde.
15218. Computeren skal genstartes for at fuldføre klargøringen af gendannelse af en harddisk. Du kan fortsætte ved at genstarte computeren og køre gendannelsen igen.
15219. Der opstod en intern fejl under initialisering af COM.
15220. Den angivne destinationstilstand for videopræsentationen er ugyldig.
15221. Ældre slutpunkt
15222. Udvidelsen af diskenhed blev ikke fuldført. %1
15223. Transporten mistede forbindelsen til serveren.
15224. Det er ikke muligt at generere streamformatfilen, hvis du bruger kvalitetsbaseret VBR-kodning for lyd- eller videostreamen. Brug i stedet den Windows Media-fil, der genereres efter kodning, til at oprette meddelelsesfilen.
15225. Den eksterne server afviste brugernavn eller adgangskode.
15226. Sikkerhedsbeskrivernes datastream kunne ikke læses.
15227. Tidszone:
15228. Værdien af attributten '%1' må kun være '%2' eller '%3'.
15229. Ugyldig URI: Formatet for URI'en kunne ikke bestemmes.
15230. FEJL - Den angivne sikkerhedskopi blev ikke fundet.
15231. Tokentypen er forkert i forbindelse med den forsøgte anvendelse.
15232. Ydelsestællerne for tjenesten %1 (%2) blev indlæst. Postdataene i dataafsnittet indeholder de nye indeksværdier, som er tildelt denne tjeneste.
15233. Beskyttelsen pr. meddelelse er ikke understøttet af sikkerhedspakken.
15234. Tilstandsvalidatoren i Windows Sikkerhed definerer den politik, klientcomputere skal være kompatible med.
15235. Udskriftsprocessoren er ikke installeret.
15236. manglede standardkonstruktøren.
15237. Der opstod en skrivefejl på netværket.
15238. Ugyldig handling for denne enhed.
15239. Der opstod en fejl i Hændelseslogføringstjenesten under behandling af en indkommende hændelse fra udgiver %3 og forsøg på at behandle dens metadataene.
15240. VOL Viser diskenhedens navn og serienummer.
15241. Et ønsket element blev ikke fundet.
15242. Skærmen returnerede en DDC/CI-egenskabsstreng, der ikke overholder specifikationen for ACCESS.bus 3.0, DDC/CI 1.1 eller MCCS 2 Revision 1.
15243. Typekonstruktøren udløste en undtagelse.
15244. MS DTC Transaction Manager har sendt en TIP "COMMIT, QUERY eller RECONNECT COMMAND" til en anden Transaction Manager og modtog en TIP "ERROR COMMAND" som svar. Transaktionsdetaljer: Id på den eksterne Transaction Manager: %2, URL-adresse til den eksterne transaktion: %3, URL-adresse til MS DTC TIP-transaktion: %4.
15245. Den angivne DHCP-klient er en reserveret klient.
15246. Der blev sendt en ugyldig anmodning til administrationstråden for tjenesten Remote Access Service. Den blev sandsynligvis sendt fra et ikke-Windows NT-administrationsværktøj. Anmodningen blev ikke behandlet.
15247. Alle opgaver, som kører, når computeren er inaktiv, er blevet udført eksplicit.
15248. Svar fra forkert adresse %1!hs!...fortsætter
15249. Filen med filtypenavnet %1 kan ikke faxes, fordi det kræver, at filen kan gengives i TIF-format. Denne fil kan ikke gengives, da filens tilknyttede program ikke findes på denne computer.
15250. Skriv fejlfindingsoplysninger
15251. Værdien "X" har ikke typen "Typenavn" og kan ikke bruges i denne generiske samling.
15252. En indholdssøgning kunne ikke udføres på %2.%1
15253. Microsoft Windows Server 2008
15254. Gruppekontoen %1 blev tilføjet
15255. Ufuldstændig XPATH-sætning.
15256. Der er ingen netværksadresse til rådighed til brug ved konstruktion af et UUID.
15257. Dette konfigurationsafsnit kan ikke ændres, da det er åbnet skrivebeskyttet.
15258. MAPI: Dataene er beskadigede.
15259. Stopbit: %1
15260. Handlingen kan ikke udføres, fordi filkøen er låst.
15261. Det er ikke muligt at gemme en værdi i et knudepunkt til et navneområde, som har en anden sikkerhedstype.
15262. Socket-verificering
15263. Netværksgrænsefladen afbrød anmodningen.
15264. Der er allerede en primær pakke.
15265. Angiv WinRM-tjenestetypen til forsinket automatisk start.
15266. MS DTC Communication Manager kunne ikke initialiseres. Fejldetaljer: %1
15267. INTERN fejl - Negativ længde, bredde eller forskydning modtaget som parameter for anmodningen
15268. Tællerstrengene kunne ikke installeres, da nøglen %1 key ikke kunne åbnes eller tilgås. Det første DWORD i sektionen Data indeholder Win32-fejlkoden.
15269. DISKCOMP Sammenligner indholdet af to disketter.
15270. Sti %1!-3lu! Iadap %2!-3lu! Tptl %3!-3lu! Subsys %4!-3lu! LUN %5!-3lu! %6!-10.10s!
15271. Argumentet classToProxy skal være afledt af typen MarshalByRef.
15272. Windows IP-konfiguration
15273. Content-Length kan ikke angives for en handling, der ikke skriver data.
15274. Sikkerhedskopieringen lykkedes ikke, da der ikke blev fundet en destination.
15275. Der er ikke tilstrækkelig plads til at oprette et reserveret VDS-diskformat (Volume Descriptor Sequence).
15276. Der opstod et reelttalsunderløb på RPC-serveren.
15277. Der findes et mellemrum i de angivne ASF-data.
15278. Det angivne navn for udgivelsespunktet findes allerede.
15279. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi URI'en indeholder et ugyldigt XML-fragment.
15280. Krypteringsprovideren skal angive attributten 'name'
15281. Streamen er ikke en gyldig ressourcefil.
15282. RAS-sikkerhedsfejl. Lana %1 kan ikke nulstilles (Datafeltet indeholder fejlkoden) Sikkerhedscheck blev ikke udført.
15283. Handlingen er ikke tilladt på sockets, som ikke er stream-orienterede.
15284. Den delte kø kan ikke slettes, mens et udskriftsjob sættes i kø.
15285. Et forsøg på at skabe plads i logfilen i Ressourcestyring for transaktioner mislykkedes. Fejlens status er registreret i hændelseslogfilen.
15286. Bro: Broen kunne ikke initialiseres, da den ikke kunne allokere hukommelse.
15287. Der opstod en fejl under skrivningen til pipen til uventet fjernelse.
15288. Et Windows API-kald mislykkedes, men der er ingen tilgængelige oplysninger om fejlen.
15289. .CER-filen blev oprettet.
15290. Outputanmodninger = %1!u!
15291. Der er ikke tillid til brugerområdet i forbindelse med afspilning af beskyttet indhold.
15292. Dette codec understøtter ikke den angivne egenskab.
15293. Postens rækkefølge i hændelsesloggen.
15294. Override not allowed
15295. Antallet af registrerede VID-behandlere har overskredet det maksimale antal. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
15296. Nogle af dataene blev afkortet. Kontroller, at indholdet stadig kan læses.
15297. Softwarelicenseringstjenesten rapporterede, at licensanvendelsen ikke blev registreret.
15298. Initiatoren kunne ikke finde en overensstemmelse for initiatoropgavekoden i den modtagne PDU. De gemte data indeholder hele iSCSI-headeren.
15299. Fejl under indlæsning af assemblyen
15300. Sikkerhedsfilpostsegmentet er forkert.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions