English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

7101. Anmodning om forbindelse mislykkedes
7102. Der er ikke plads nok på den disk, der er valgt til installationen, til at fortsætte.
7103. Serveren afviste afsenderadressen. Serversvaret var: %1
7104. BITS-tjenesten blev startet, men var forsinket så længe, at der kan være opstået et problem. Du kan få flere oplysninger om forsinkelsen ved at aktivere analyselogfilen for BITS og derefter stoppe og genstarte BITS-tjenesten.
7105. Det mislykkedes for provider DLL'en at initialisere korrekt.
7106. Sessionen findes allerede.
7107. WMI-datablokken eller -hændelsesmeddelelsen er allerede blevet aktiveret.
7108. En post i en klyngeoversigt skal være større end eller lig med en tidligere post.
7109. Det angivne VidPN-kildetilstandssæt er ugyldigt.
7110. Denne handling understøttes ikke i indlejrede typer af typen SortedList, fordi de kræver, at den oprindelige SortedList bliver ændret.
7111. Elementet %1 kunne ikke udgives. Kontroller, at både PKEY_PUBSVCS_METADATA og PKEY_PUBSVCS_TYPE er angivet korrekt i funktionsforekomsten, og at der ikke opstod nogen fejl under tilføjelse af funktionsforekomsten.
7112. Den maksimale mængde fysisk hukommelse, som processen har krævet, siden den blev startet.
7113. Der blev ikke angivet et nødvendigt repræsentationsniveau, eller det angivne repræsentationsniveau er ikke gyldigt.
7114. Egenskaben Source er ikke angivet, inden der skrives til hændelsesloggen.
7115. FEJL - Der mangler parametre. Se meddelelsen om format nedenfor.
7116. Flaget kvota er forældet kunne ikke sættes.
7117. Den globale systemlås kunne ikke hentes
7118. Gruppekonti for \\%1
7119. Faxen kunne ikke sendes. Faxoverførslen blev afbrudt. Denne fax sendes ikke, da det maksimale antal forsøg er opbrugt. Afsender: %1. Takstkode: %2. Afsenderfirma: %3. Afsenderafdeling: %4. Enhedsnavn: %5. Job-id: %6. Brugernavn: %7. Yderligere oplysninger om hændelsen finder du i aktivitetslogfilen.
7120. egenskaber for telefoni og post
7121. Objektet kan ikke oprettes i Active Directory-domænetjenester.
7122. Disken i brænderen er ugyldig. Indsæt en tom disk i brænderen, og prøv derefter igen.
7123. Gruppen Tilladt RODC-adgangskodereplikering
7124. Remote Access-serveren vil afbryde en link i forbindelsen til %1, som er oprettet af brugeren %2, fordi forbruget af båndbredde er for lavt.
7125. Du skal anvende parametrene /t og /n sammen.
7126. Den angivne mappe, 'X', er ikke en undermappe til 'Y'.
7127. Multimediekort
7128. Få adgang til Udklipsbog
7129. Transformeringen kan ikke producere output, før den får flere inputprøver.
7130. Parameteren TraceLevel findes ikke i registreringsdatabsen. Følgende standard-sporingsniveau bruges i stedet: %1.
7131. Der opstod en fejl ved adgang til DHCP-databasen. Yderligere oplysninger om denne fejl finder du i hændelsesloggen for DHCP-serveren.
7132. Angiver Win32-ressourcefil (.res)
7133. Konfigurationsafsnittet '%1' kan ikke læses, da der mangler et skema.
7134. Adgangen til HTTP-proxyserveren blev nægtet.
7135. Der er ikke tilstrækkelig plads til at oprette den ekstra udskiftningstabel (Reserve Sparing Table).
7136. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig PCI-bus Master abort-fejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
7137. Manglende plads i stakken.
7138. Angiv kun én af parametrene /D, /X, /C og /T ad gangen.
7139. Der opstod en uventet I/O-fejl.
7140. %1 fortsæt med at vente
7141. Et argument til operanden er ugyldigt.
7142. Angiver, om der kræves en sikker forbindelse for at sende godkendelsescookien.
7143. Den angivne bufferstørrelse er for stor. FileSystemWatcher kan ikke allokere X byte til den interne buffer.
7144. Brugeren %1 er ikke medlem af gruppen %2.
7145. Der kan ikke opnås adgang til aktuelle egenskaber på et mønster, som kun indeholder cachelagrede data.
7146. Startoplysningerne i registreringsdatabasen mangler eller er ugyldige.
7147. Ugyldig Ethernet-pakke
7148. Tjenesten %1 kunne ikke fortsætte.
7149. Administrer overvågning og sikkerhedslog
7150. Der blev ikke fundet et id-adressemærke på disketten.
7151. Overlappende I/O-hændelser er ikke i signaleret tilstand.
7152. Tidsprovideren "%1" returnerede en fejl under opdatering af konfigurationen. Fejlen ignoreres. Fejlen var: %2
7153. Sendefejl: kode %1!lu!.
7154. Der opstod en fejl under en skrivehandling.
7155. Windows Media Player kan ikke længere finde en tilsluttet bærbar enhed. Tilslut den bærbare enhed igen, og forsøg derefter at synkronisering filen igen.
7156. Brugerlogoff afbrød dekrypteringen af cachen til offlinefiler.
7157. De fejlsikrede diske understøttes ikke af dette operativsystem.
7158. HTTP status 405: Den benyttede metode er ikke tilladt.
7159. address, class = %1!d!, len = %2!d!
7160. Svaret fra modemet (eller en anden forbindelsesenhed) resulterede i et bufferoverløb.
7161. MS DTC-tjenesten kunne ikke installeres.
7162. IPMGM kunne ikke finde protokolkomponenten (%1, %2)
7163. Sikkerhedsprocessoren rapporterede, at lageret med data, der er tillid til, er blevet genarmeret.
7164. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke registrere certifikatet %2. Denne skabelon har ikke læse- eller registreringsadgang.
7165. Et dokument skal indeholde ét rodelement.
7166. XML-filen kan ikke oprettes.
7167. Afstanden til første ledige byte er ukorrekt i filpostsegmentet %1.
7168. The device has been removed.
7169. Klientprogrammet blev tvangsafsluttet under en DRM-forespørgsel.
7170. Ukendt switch: 'X'.
7171. Den angivne sti peger ikke på en gyldig dvd-disk.
7172. Active Directory GUID'en er ikke tilgængelig og kan ikke føjes til det alternative emnenavn.
7173. Der blev angivet ugyldige metadata. De ugyldige metadata blev ignoreret.
7174. En universel gruppe kan ikke have en lokal gruppe som medlem.
7175. Deaktiver SQL-cacheafhængighed for en database.
7176. Windows kan ikke få adgang til de databilledfiler, der er angivet i svarfilen.
7177. Systemet mangler en eller flere af de ressourcer - oftest hukommelse - der er nødvendige for filtrering.
7178. Start ved hjælp af remoteboot mislykkedes. Kontroller fejlloggen for at finde frem til problemet.
7179. X-sprogmærket skal være tomt eller skal overholde de grammatikregler, der er defineret i IETF RFC 3066.
7180. Tjenesten kunne ikke initialisere socket-biblioteket. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
7181. Indsæt KILDEDISKETTEN i drev %1
7182. Drevet er ikke krypteret. Der findes ikke nogen nøgler, der kan administreres.
7183. Bekendtgørelse om ændringer i nøgler
7184. Der er ikke flere indgange, som svarer til den aktuelle indeksoptælling.
7185. Der er ingen EFS-nøgler defineret for brugeren.
7186. Abonnementspakken indeholder en ugyldig Locale-værdi i leveringsafsnittet.
7187. Anmodningen kan ikke fuldføres, fordi enheden er åben eller i brug.
7188. Diskraid genkender følgende kommandoer:
7189. Der er tillid til det beskyttede miljø.
7190. Fejl ved validering af myndighedssignatur for overflytning.
7191. Failed waking the digitizer.
7192. En attribut med værdien Object kan ikke udvides
7193. EventLog-oplysningerne om '%1' i registreringsdatabasen kan ikke opdateres.
7194. Cachen blev ikke opdateret, fordi der ikke er noget svar tilknyttet denne anmodning.
7195. Tjenesten World Wide Web Publishing kunne ikke angive det maksimale antal forbindelser for det virtuelle websted '%1'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
7196. Værdien skal være større end eller lig med nul og mindre end konsollens bufferstørrelse i denne dimension.
7197. TimeSpan kunne ikke parses, fordi mindst en af time-, minut- eller sekundkomponenterne ligger uden for det gyldige område.
7198. Din genoprettelsekode kunne ikke gemmes på denne placering. Vælg en anden placering.
7199. Handling er udført
7200. Du har ikke tilladelse til at oprette forbindelse på dette tidspunkt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions