English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

20201. Forsinket virtualisering
20202. Registrerer klasseservere Klasse-id: [1]
20203. An invalid parameter was passed to a function.
20204. Faxtjenesten kunne ikke oprette forbindelse til udbyderen af faxtjenesten '%1', da den angav en brugergrænsefladeversion (%3), der ikke understøttes. Sti til udbyderen af faxtjenesten: '%2' Kontakt leverandøren af udbyderen af faxtjenesten.
20205. %1Den overordnede fletning er startet for kataloget %2.
20206. Transportlaget fandt ikke en transaktion, der passede med det angivne token.
20207. Kun disk-shares kan markeres til brug med cache
20208. MSMQ-objekter kan ikke oprettes i Active Directory-domænetjenester (Fejl: 0x%1). Kontroller dine tilladelser og netværksforbindelsen.
20209. DiskRAID kunne ikke formindske LUN'en, fordi handlingen ville medføre, at partitioner med brugerdata overskrives.
20210. Syntaksen i filnavnet, mappen eller diskenhedsnavnet er forkert.
20211. Læsning af låsningstilstanden for tjenestedatabasen
20212. Mappen er blevet deaktiveret for kryptering.
20213. Administrator lukkede %1
20214. Dataindsamlersæt blev ikke fundet.
20215. Sikkerhedsprocessoren rapporterede, at der blev foretaget et ugyldigt opkald.
20216. Navn på bootfil
20217. Enhedens installationsprogram er ugyldigt.
20218. Antallet af indlejrede afspilningslister er for stor til at kunne administreres af serveren.
20219. Indekskonfigurationen indeholder kontooplysninger.
20220. Det krævede blanktegn manglede.
20221. Tekstens afslutning er nået i tekstkilden.
20222. Der må kun angives en af 'lockElements'/'lockAllElementsExcept'
20223. Denne version af Windows understøtter ikke 64-bit-pakker. Scriptet '%1' er til en 64-bit-pakke.
20224. Der er et problem med sikkerhedsdatabasens oprettelsesdato eller serienummer.
20225. En global gruppe kan ikke have en universel gruppe som medlem.
20226. Egenskaben Egenskabsnavn eller Egenskabsnavn skal være angivet.
20227. En af filerne i registreringsdatabasen skulle genoprettes ved brug af en log eller en kopi. Genoprettelsen blev udført.
20228. Filen kan ikke kopieres til sig selv.
20229. Klientbeskeder kan ikke installeres, fordi der ikke er knyttet nogen meddelelseskø til den angivne hukommelsesblok til VID-driveren.
20230. Ugyldig lytteradresse %1.
20231. Windows Media Player kan ikke gemme en fil, som er ved at blive streamet.
20232. Ugyldig arraytype: 'Typenavn'.
20233. Der opstod en ugyldig tilgængelighedsstatus under frigivelsen af læseren
20234. Destinationen svarede ikke på en logonanmodning i tide.
20235. Der kunne ikke oprettes forbindelse, fordi destinationens nummer er ændret.
20236. Disken kunne ikke indlæses på cachen.
20237. Afsluttet indlæsning af USD, kalder initialiseringsrutinen.
20238. Mappen [2] findes ikke. Angiv en sti til en eksisterende mappe.
20239. Denne samling har fast størrelse.
20240. Den rapporterede maskinkontrolhændelse er en ukendt korrigeret PCI-bus-fejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
20241. Der blev fundet %1 beskadigede klynger.
20242. Du har installeret et program, der indeholder en eller flere private komponenter, i basispartitionen. Private komponenter understøttes ikke i basispartitionen. De private komponenter er blevet offentliggjort.%1
20243. Forkert indstilling efter -o.
20244. Der blev opgivet et ugyldigt tidsstempel.
20245. Inputstreamen er ikke et gyldigt binært format. Startindholdet (i byte) er: X ...
20246. Sendte kilobyte
20247. StandardErrorEncoding understøttes kun, når standardfejl omdirigeres.
20248. Mutation af en værdisamling, der er afledt af en ordbog, er ikke tilladt.
20249. Billedafkoderen kan ikke afkode billedet. Billedet kan være beskadiget.
20250. Providertype: Typenavn kunne ikke indlæses.
20251. Serveren kunne ikke få adgang til netværket %1 med NetBiosOpen.
20252. Der er ingen synkroniserede objekter, du kan vente på.
20253. Der er handlinger, som venter på at blive udført.
20254. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. HTTP-svaret fra destinationscomputeren var ikke i samme format som anmodningen. Der er muligvis afsendt en Unicode-anmodningspakke og modtaget en ANSI-pakke.
20255. Deaktiveret bibliotek: %1
20256. ASN1-fejl under kodning/afkodning af certifikat. ASN1-fejlværdierne er forskudt med CRYPT_E_ASN1_ERROR.
20257. Fejl under læsning af chipkort
20258. Kontoen er aktuelt deaktiveret.
20259. Godkendelsesoplysningerne for destinationen er ikke tilgængelige.
20260. Linje nummer X i logfilen kan ikke læses. Hændelsesloggen er muligvis beskadiget.
20261. CAS (Code Access Security) giver kørselsmiljøet mulighed for at afgøre, om det er sikkert at køre koden.
20262. Der blev fundet en ugyldig eller ikke-genkendt tjenestetype i flow-specifikationen.
20263. Den angivne sikkerhedskopidisk kan ikke findes.
20264. Diskraid anvender scriptfil: %1
20265. CollectTcpIpPerformanceData-rutinen blev fuldført.
20266. Der opstod en fejl under skrivning til den midlertidige fil med forstyrrende ord. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
20267. Markin/markout understøttes ikke af denne kildetype.
20268. De angivne parametre var ugyldige.
20269. Autorisation opnået
20270. Den nøglereference, som indsætningshandlingen skulle udføres for, blev ikke fundet.
20271. Forsøget på at indstille systemtiden mislykkedes med følgende parametre: wYear: %1, wMonth: %2, wDayOfWeek: %3, wDay: %4, wHour: %5, wMinute: %6, wSecond: %7, wMilliseconds: %8. SetLocalTime () returnerede en fejl. Fejlkoden er %9. Fejlmeddelelsen er: "%10".
20272. Der blev fundet en cyklus i DFS-navnet.
20273. En universel gruppe med aktiveret sikkerhed er ændret til en global gruppe uden aktiveret sikkerhed.
20274. Fejl i regulært udtryk: '%1'.
20275. Det var ikke muligt at reparere filer til installation. Fejlkode: 0x%1!X!
20276. Fejlfindingshændelser
20277. Tjenesten kunne ikke genstartes.
20278. Automatisk afspilning blev registeret for enheden %1.
20279. Fejl ved kontrol af IE-indstillinger %1!d!
20280. Der blev fundet en identisk placering (%1). De egenskaber, der blev fundet på den identiske placering, ignoreres. Sørg for, at hver eneste placering er entydig.%2%3%4%5
20281. Pakker modtaget = %1!u!
20282. Kalderen af SetMonitorColorTemperature angav en farvetemperatur, som den aktuelle skærm ikke understøttede. Denne fejl betyder muligvis, at skærmen ikke var i overensstemmelse med specifikationen MCCS 2.0 eller MCCS 2.0 Revision 1.
20283. Konteksten er udløbet og kan ikke længere bruges.
20284. (GMT+03:30) Teheran
20285. Det angivne klientcertifikat til søgning på dette websted blev ikke fundet, eller der er ikke adgang til det.
20286. Denne handling kan ikke udføres på indbyggede specialbrugere.
20287. FEJL - Programmet til sikkerhedskopiering kan ikke kontaktes. Udfør handlingen igen.
20288. Master Boot Record (MBR) blev repareret.
20289. Det globale katalog findes ikke.
20290. Shellprocessen blev afsluttet, fordi hændelsesvinduet ikke blev fundet.
20291. Replikerer mappeændringer i filtreret sæt
20292. Den rapporterede maskinkontrolhændelse er en alvorlig TLB-fejl. Transaktionstype: %1 Hukommelseshierarkiniveau: %2 Adresse: %3
20293. Programtilliden kan ikke være null.
20294. Diagnosticeringsmodul %5 (%4) startede løsning af scenariet %1, forekomst %2, oprindeligt aktivitets-id %3.
20295. Gruppen kan ikke konverteres som følge af attributbegrænsninger på den ønskede gruppetype.
20296. FORMAT kan ikke aktivere filsystemet.
20297. En eller flere kolonnetyper er ikke kompatible. Der vil opstå konverteringsfejl ved kopiering.
20298. INTERN fejl - Den angivne post er ikke en underdisk
20299. Netværksgrænsefladen understøtter ikke denne medietype.
20300. Veto delete

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions