English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

9701. Opgavemotorprocessen "%1" kunne ikke sende en meddelelse til tjenesten Opgavestyring. Yderligere data: Fejlværdi: %2.
9702. Det sendte flag er ikke korrekt.
9703. Tjenesten accepterer ikke opkald. Der er ikke konfigureret nogen protokoller til brug.
9704. Det ældste øjebliksbillede af diskenheden %2 blev slettet for at holde det samlede antal øjebliksbilleder af diskenheden %2 under en grænse.
9705. Logfør vækstforøgelse: %1%%
9706. 'Betroet til at godkende til delegation' - Deaktiveret
9707. DNS Resolver Cache blev tømt.
9708. Systemet kunne ikke finde data til den angivne ressource.
9709. Det overførte egenskabs-id understøttes ikke.
9710. DFS-serveren har afsluttet initialiseringen.
9711. Den angivne serveradresse tilhører ikke det identificerede servernavn.
9712. FTYPE %1 er for lang.
9713. Der er ikke markeret nogen transaktion.
9714. Udskriftsjobbet %1 er ikke afsluttet på %2.
9715. Hjælp-filen er beskadiget.
9716. Samlingsstandarder er ikke tilladt for denne samling
9717. Der er et ugyldigt tal i programfilen.
9718. Windows kunne ikke indlæses, da der blev registreret en hukommelsestilknytningskonflikt under synkronisering.
9719. NTFS-filtreringstjenesten mislykkedes på grund af fejl %1.
9720. Der kunne ikke findes et hukommelsesvindue til konfiguration af PCCARD. Der blev ikke konfigureret nogen PCMCIA-kort.
9721. Diskenhed - %1 er beskadiget
9722. $Txf-filnavnattributtet i filen 0x%1 er en dublet.
9723. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licensen ikke indeholder gyldige placeringsdata for aktiveringsserveren.
9724. Et beskadiget udvidet attributområde i ICB ved blokken %1 slettes.
9725. MAPI: Strengen er for lang.
9726. '%1' har ikke et erklæret navneområde.
9727. Den angivne regeltilstand overstiger den tilladte længde.
9728. Der kan ikke vises oplysninger om spørgsmålet ved ændringer på grund af sikkerhedsbegrænsningerne.
9729. Det er ikke muligt at ændre standarddatakilden i realtid. Der er forespørgselssessioner i realtid, som indsamler tællerdata.
9730. Det registrerede TypeLib-id er ugyldigt.
9731. Videokilden understøtter ikke den angivne hentningsstørrelse.
9732. Der blev fundet et INF-afsnit, hvis navn overskrider den maksimale længde for afsnitsnavne.
9733. Oprettelsen af DNS-zonen mislykkedes.
9734. Under forberedelse af et nyt øjebliksbillede af diskenheden %2, havde lagerenheden til øjebliksbilleder på diskenheden %3 ikke tilstrækkeligt store sammenhængende blokke. En beregning af oprettelse af et øjebliksbillede er i gang for at finde flere sammenhængende blokke.
9735. Id for oprettelsesdiskenhed:
9736. Brugere af Fjernskrivebord
9737. Den angivne initialiseringsvektor (IV) svarer ikke til blokstørrelsen på denne algoritme.
9738. Der opstod en fejl under læsning af filallokeringstabellen (FAT %1).
9739. Denne tilstand er ikke tilgængelig.
9740. Abonnementerne kunne ikke optælles.
9741. Objektets UUID (Universally Unique Identifier) er NIL, det tomme UUID.
9742. Statuskoden skal være i intervallet 100 til 999.
9743. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at installations-id'et eller bekræftelses-id'et ikke kunne gemmes.
9744. Opgavestyring kunne ikke logge på "%1" . Der opstod en fejl i "%2" . Brugerhandling: Kontroller, at legitimationsoplysningerne for opgaven er angivet korrekt. Yderligere data: Fejlværdi: %3.
9745. Serveren forårsagede en protokolfejl
9746. Behandlingen af politikker på grund af en ændring af netværkstilstanden blev gennemført for brugeren %3 på %1 sekunder.
9747. Handlinger, der omfatter flytning af objekter i skemaets navngivningskontekst, er ikke tilladt.
9748. Krypteringshandlingen mislykkedes.
9749. Antal mislykkede handlinger
9750. Handlingen afvises. Den kan kun udføres af Certifikatstyring, som må håndtere certifikater for den aktuelle anmodning.
9751. Multimedielydkort
9752. Den angivne transaktion kan ikke importeres.
9753. SSL-certifikatet er ikke egnet til servergodkendelse.
9754. Overførsel med Chunked-kodning understøttes ikke i HTTP/1.0-protokollen.
9755. Diskenheden i drev %1 har intet navn
9756. Fejl 0x%1 er opstået.
9757. Den angivne grænseflade findes ikke i MGM.
9758. Den angivne plex er allerede synkron med andre aktive plex'er. Den behøver ikke at blive gendannet.
9759. Diskenheden er for stor.
9760. host =
9761. Denne klynge kan ikke oprettes, fordi det angivne antal noder overskrider maksimumgrænsen.
9762. CHKNTFS: drevbetegnelser må ikke indeholde jokertegn.
9763. Queued Components kræver Message Queuing. Message Queuing er ikke installeret.%1
9764. %1 installation venter
9765. Automatisk konfiguration for biblioteket %1 kunne ikke konfigurere %2. Driveren til enheden i denne bås er ikke indlæst korrekt.
9766. Brugerlogon/-logoff
9767. Der er registreret nedskift
9768. Installationen blev ikke fuldført.
9769. Angiver den HTTP-cookie, der skal bruges til godkendelse.
9770. En svarstatuskode er ikke 304 eller 206.
9771. Pnp- eller strømstyringshandling til en bestemt driver i en enhedsstak.
9772. Parsing af anmodning (anmodnings-id %2) blev ikke gennemført på grund af årsagen: %3. Anmodningen er muligvis ikke kompatibel med HTTP/1.1.
9773. WINS/NBNS-servere
9774. En tidligere fejl har forhindret yderligere behandling af bundtet.
9775. Generel fejl under behandling
9776. Højden skal være mindre end 256.
9777. Den angivne URL-adressetilknytning er ugyldig. ""Fra""-tilknytningen er tom eller er lig med ""til""-tilknytningen. Angiv en gyldig ""fra""-tilknytning, som er forskellig fra ""til""-tilknytningen.
9778. Oprettet kl. %1
9779. Tjenesten Tid er begyndt at annoncere som en gyldig tidskilde.
9780. Destinationsdisketten er ubrugelig.
9781. Den angivne handle er ikke åben i serverenden af den navngivne pipe.
9782. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke ændre webstedet '%1'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
9783. Bruger %1, gæst %2, anden %3
9784. HTTP status 404: Den URL, der blev anmodet om, findes ikke på serveren.
9785. Den angivne kommando blev enten annulleret eller findes ikke længere.
9786. EFS-serveren har konstateret, at kryptering og dekryptering er afbrudt. Genoprettelse er startet.
9787. Denne funktion er deaktiveret i denne SKU.
9788. Socket-handling på ikke-socket
9789. Forsøg på at installere flere sidefiler end systemet understøtter.
9790. QoS-politikken %2 på computerniveau har et ugyldigt versionsnummer. Denne politik anvendes ikke.
9791. Den ikke-parsede enhed '%1' kan ikke bruges i en enhedsreference.
9792. Det blev forsøgt at tilføje et objekt med et navn, der allerede bruges, til mappen.
9793. Windows kunne ikke fortsætte installationen, fordi den ikke kunne genstarte computeren. Luk kørende programmer, genstart computeren, og genstart derefter installationen.
9794. Samlingen er skrivebeskyttet.
9795. Provideren kan ikke udlede parameteroplysninger, og SetParameterInfo er ikke blevet kaldt.
9796. Afslut reparation af %2/%3/%1 ved %4:%5:%6:%7
9797. Allokeringen er optaget.
9798. Der opstod en ikke-specifik fejl.
9799. Der opstod en uoprettelig fejl, inden handlingen blev fuldført. Fejlkode: %1
9800. %2 returnerede en falsk sti til %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions