English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

18101. En lyttekanal til protokollen '%4' i arbejdsprocessen '%2', der betjener programgruppen '%1', rapporterede en fejl i lyttekanalen. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
18102. Optælling af kort returnerede 0 kort.
18103. Serverens sikkerhedskontekst kan ikke hentes.
18104. %2 : Har fastslået, at netværkskortet ikke fungerer korrekt.
18105. Ukendt eller OEM-specifik fejl
18106. Fejl under behandling af KE-data
18107. %1 har registreret, at enheden %2 kræver en rettelse (%3).
18108. Det lykkedes ikke at stoppe klyngetjenesten.
18109. på læseren %1!d!
18110. WinHttpSetCredentials til destinationsserveren er kaldt
18111. VDS kunne ikke initialiseres pga. ressourcemangel. Fejlkode: %1
18112. Initialisering mislykkedes, da transportprotokollen nægtede at åbne initiale adresser.
18113. Værdien var enten for stor eller for lille til en Int16.
18114. Den angivne tegnværdi er ikke tilladt for denne egenskab.
18115. Ukendt attribut med typen 0x%1 og forekomstkoden 0x%2.
18116. Typeinitialiseringsfunktionen for 'X' udløste en undtagelse.
18117. Overvågning af ydelsen kan ikke initialiseres. Dette påvirker kun ydelsestællere. Prøv at genstarte tjenesten eller serveren.
18118. Der blev anvendt en ugyldig QoS-filtertype.
18119. Kør script til opdatering af skov
18120. Internal error.
18121. Brug af PNRP en anden compartment end standarden.
18122. CollectDhcpPerformanceData-rutinen blev startet.
18123. Ugyldigt krypteringsskema.
18124. Replikeringsreferenceoplysningerne for destinationsserveren findes ikke.
18125. Udeladelse af filtypeuoverensstemmelse
18126. Terminalserveren kan ikke udstede en klientlicens. Terminalserveren var ikke i stand til at udstede en licens på grund af en ændret (uoverensstemmende) klientlicens, utilstrækkelig hukommelse eller en intern fejl. Der findes muligvis flere oplysninger om dette problem på klientens computer."
18127. MSMQ kunne ikke fuldføre SSL-forhandling med fjerncomputeren. Servercertifikatet er muligvis ikke installeret korrekt, eller fjerncomputeren lytter ikke på port 443 (SSL). Denne hændelse logføres højst én gang for hver %1 sekunder. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du indstille \HKLM\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\Event2190-registreringsdatabaseværdien til den ønskede tid i sekunder.
18128. Ressourcekontrol blev ikke fuldført
18129. WinRM-tjenesten kan ikke overflytte lytteren med adresse %1 og transport %2. Der findes allerede en lytter, der har samme konfiguration for adresse og transport.
18130. GetContentStream() kan kun kaldes én gang.
18131. Fejl under læsning fra Consoleln = %1!ld!
18132. Der opstod timeout for skrivningen.
18133. /V:navn Angiver diskenhedsnavn.
18134. Disk %1 ( %2 ) på Indholdsserver %3 kører.
18135. COM+ Queued Components kunne ikke hente de nødvendige oplysninger fra kataloget.%1
18136. Defragmentering af CLI er startet.
18137. Ulovlig overgang udløste alvorlig fejl: Hændelse=%1 Fil=%2 Linje=%3.
18138. Denne RSM-database har afvist en opdatering med en fejlpost.
18139. Den angivne ressource er ikke længere nødvendig.
18140. Den angivne anmodning er ikke en gyldig handling for destinationsenheden.
18141. (P) Pause (X) Exit (T) Run extended tests
18142. Styring af skrivebordsvindue kunne ikke startes, fordi politikken deaktiver skrivebordstilpasning er aktiv
18143. Den kan ikke tilknyttes på grund af forskellige operatoregenskaber.
18144. Der er ikke diskplads nok til at rette Usn-journal %1-datastreamen.
18145. Nodetype . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Hybrid
18146. Bruges til at angive, at en handling ikke kan fortsætte uden at blokere for I/O-handlinger.
18147. En sekundær IP-adresse er nødvendig.
18148. Strukturen for gruppepolitikken bør kalde udvidelsen i den synkrone opdatering af forgrundspolitikken.
18149. FEJL - EFI-systempartitionen kan ikke være destinationen for genoprettelsen.
18150. Genberegning af oplysninger om defekte klynger for diskenhed %1, (%2!lu!%%) er fuldført...
18151. Mislykkedes i ConvertSDToNTXFormat(), can't get MakeSelf len. LastErr- %1!lu!t
18152. Installation af sprogpakke – Standardhandling.
18153. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi anmodningen indeholder identiske vælgere.
18154. Katalogopgraderingen blev afbrudt, fordi serveren blev lukket. Den fortsætter, når tjenesten er genstartet.%1
18155. Systemet forsøgte at SUBST'e et drev til en mappe på et JOIN'et drev.
18156. Egenskaben CurrentContext i LicenseManager kan kun låses op med den samme contextUser.
18157. Attributten '%1' kunne ikke dekrypteres
18158. DHCP aktiveret . . . . . . . . . . . . . . . : Ja
18159. Politikobjektet er delt og kan kun ændres i roden.
18160. MS DTC kunne ikke registrere versionen af de data, der bruges til klyngeunderstøttelse, i registreringsdatabasen på den lokale computer. MS DTC kan ikke starte. Kontakt Microsoft Produktsupport. Fejldetaljer: %1
18161. Skrivning af personlige oplysninger
18162. Incomplete class
18163. Det var ikke muligt at læse registreringsdatabasen %1, err- %2!lu!t
18164. Streamen er beskadiget på grund af et ugyldigt SSL-versionsnummer i SSL-protokolheaderen.
18165. Grænsefladen %1 med routerstyring til protokollen %2 kan ikke fjernes. Følgende fejl opstod: %3
18166. Den konfigurerede MAC er ikke på listen over aktiverede DHCP-netværkskort på computeren.
18167. INTERN fejl - En eller flere underdiske er defineret på enheden
18168. Delen af versionsstrengen var for kort eller for lang.
18169. Værdien for tidsrum skal være mellem %1 og %2 sekunder inklusive, med et interval på %3 sekunder
18170. Der er ikke adgang til indholdskilden <%2>.%1
18171. Den angivne tilslutning er allerede blevet frakoblet.
18172. En komponent eller abonnent, der er angivet af brugeren, sendte en undtagelse.
18173. Understøtter Unicode i filnavne
18174. Der opstod en fejl under fornyelse af grænsefladen %2 : %1
18175. Rækkehandlen henviste til en slettet række.
18176. The supplied buffer was too small
18177. DHCP-tjenestens rod findes ikke i Active Directory.
18178. Registreringen af skrifttypen [2] kunne ikke fjernes. Kontroller, at du har de nødvendige tilladelser til at fjerne skrifttyper.
18179. Der er ikke angivet nogen præsentationstidskilde.
18180. Der blev ikke hentet sikkerhedsoplysninger fra serveren %2.%1
18181. MSBUILD: fejl MSB1003: Angiv et projekt eller en løsningsfil. Den aktuelle arbejdsmappe indeholder ikke et projekt eller en løsningsfil.
18182. Programmets manifest henviser direkte eller indirekte til to eller flere komponenter, som indeholder filer med samme navn.
18183. FSD-diskformatet (File Set Descriptor) ved blokken %1 er beskadiget eller kan ikke læses.
18184. Fjernadapteren %2 er ikke længere en tilknyttet enhed. Linknøglen er blevet fjernet.
18185. Der blev fundet en kommunikationsfejl sammen med chipkortet. Prøv at udføre handlingen igen.
18186. Det er ikke muligt at angive mere end 1 lydinput.
18187. BAML AssemblyId X er ukendt.
18188. Cookien findes allerede.
18189. Handlingen blev afbrudt af brugeren.
18190. "Performance"-nøglen til RAS-driveren i registreringsdatabasen kunne ikke åbnes. Statuskode returneres i data.
18191. Opgavebilledet er beskadiget, eller er blevet ændret af en anden.
18192. Der er ikke defineret en URL-adresse for roll over-referencerne i filen på afspilningslisten.
18193. Opgaven stoppes ved anmodning
18194. Den angivne kommando kan ikke udføres, da disken er fuld.
18195. Der blev fundet flere resultater ved en søgning efter ressourcefilen "File Name" i assemblyen "Navn på assembly" uden forskel på små og store bogstaver. Fjern de tvetydige filer, eller angiv, om der skal søges efter store eller små bogstaver.
18196. Serveren blev ikke fundet.
18197. Drevtilknytningen for dette job for den nuværende ejer er anderledes end for den tidligere ejer. Brug en UNC-sti i stedet for.
18198. Initiatoren kunne ikke tildele ressourcer til at sende data til destinationen.
18199. Den angivne disk har ugyldigt disklayout.
18200. Kalderen forsøger at abonnere på en direkte kanal, og det er ikke tilladt. Hændelserne for en direkte kanal går direkte til en logfil, og der kan ikke abonneres på dem.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions