English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

15001. Nuværende forbindelser = %1!u!
15002. Andre objekter henviser til dette objekt. Det kan derfor ikke slettes.
15003. Der opstod et strømsvigt på %1. Afslut alle aktiviteter på denne server.
15004. Det angivne undernet hører til et andet overordnet område.
15005. Der opstod en fejl under udførelse af en politikhandling.
15006. MSBUILD: fejl MSB1020: Logføringen blev ikke fundet. Kontroller følgende: 1.) Logføringsnavnet, der er angivet, er det samme som navnet på logføringsklassen. 2.) Logføringsklassen er "offentlig" og implementerer grænsefladen Microsoft.Build.Framework.ILogger. 3.) Stien til logføringsassemblyen er korrekt, eller logføringen kan indlæses vha. det angivne assemblynavn.
15007. Ugyldig STDGMEDIUM-struktur
15008. MS DTC-tjenesten kan ikke startes. Se i Windows-hændelseslogfilen for yderligere oplysninger.
15009. Komponenten understøtter ikke sliptidsfunktionen.
15010. En eller flere brugere i programmet er ugyldige.
15011. Start e-mail-input, afslut med ..
15012. Assemblyen X kan ikke indlæses. CasPol kan foretage en delvis undersøgelse af, hvilke beviser der er tilknyttet denne assembly. Hvis du bruger disse beviser, er resultaterne ikke nødvendigvis nøjagtige eller komplette. Vil du fortsætte med denne handling og bruge de ufuldstændige beviser? (Ja/nej)
15013. Indeksoverførsel til søgeserveren <%2> blev stoppet af en bruger.%1
15014. Arbejds-id'et er slettet.
15015. Udskriftsjobbet %1 udskrives nu på %2.
15016. Stien %1 er for lang for Indholdsindeks.
15017. Den angivne URL-adresse til afspilningslisten er ugyldig.
15018. Ugyldig GIF-fil.
15019. Politikken til begrænsning af logontider anvendes på den bruger, der er logget på. Brugerens session er blevet låst, afbrudt eller er blevet logget af, afhængigt af politikindstillingen. Brugernavn: %1 Domænenavn: %2
15020. Diskenhed - %1 er IKKE beskadiget
15021. Der blev ikke oprettet forbindelse mellem plug-in'en og SQL. Kontroller, at Windows Search Service kører korrekt.%1
15022. Fejlmedtagelse fjernet
15023. Den ekstra enhed %2 manglede på serveren %3
15024. Der skal angives et område i IDQ-filen %2.
15025. Hypervisoren kunne ikke fuldføre handlingen, da en påkrævet SynIC-funktion var deaktiveret.
15026. Der opstod en fejl under installationen af samlingen '[6]'. Et eller flere moduler i samlingen blev ikke fundet. {{HRESULT: [3]. samlingsgrænseflade: [4], funktion: [5], komponent: [2]}}
15027. Fejlkoden blev rapporteret af programmet på fjernserveren.
15028. Diskenheden er ikke bundet til systemet.
15029. Der blev indtastet et ugyldigt Timespan for X. Den forrige værdi anvendes.
15030. Funktionen: "%1" mislykkedes uventet. GetLastError=%2!d!.
15031. Der kunne ikke etableres et tillidsforhold til den sikre SSL/TLS-kanal
15032. %3 blev gennemført på %1 sekunder.
15033. 'X': Klasser, der er afledt af ResourceSet, skal angive en konstruktør, der tager et filnavn fra en String, og en konstruktør, der tager en Stream.
15034. Indholdsindeksserveren kan ikke finde de nødvendige oplysninger i databasen. Nulstil indholdsindekset, og gennemsøg det igen.
15035. Meddelelsen behandles i øjeblikket under en transaktion. Meddelelsen kan ikke behandles i en anden transaktion, før udfaldet af transaktionen er fastsat.
15036. Tjenesten Tid har indstillet klokkeslættet med en forskydning på %1 sekund(er).
15037. Der blev fundet en gyldig nøgle under den sidste genstart.
15038. Syntaksen i nærheden af '%1' er forkert. Forventede %2. SQLSTATE=42000
15039. AFS database server
15040. Modemet (eller anden tilslutningsenhed) blev frakoblet på grund af en forbindelsesfejl.
15041. Indlæsning mislykkedes med fejl: %1!d!
15042. Degradering af domænecontroller
15043. Rettede navnet %1 i mappen %2.
15044. Browserdriveren kunne ikke konvertere en tegnstreng til en Unicode-streng.
15045. Administration af overvågningslogattributter
15046. Der opstod en intern klyngefejl. Der blev forsøgt at udføre en klyngedatabasehandling, mens der ikke var nogen transaktioner i gang.
15047. Nøglecenteret er ugyldigt eller forkert
15048. Drevet 'X' blev ikke fundet. Drevet er muligvis ikke klart, eller det er ikke tilknyttet.
15049. Der opstod en intern fejl under behandlingen af anmodningen. Dataene indeholder fejlkoden.
15050. Den automatiske certifikatregistrering af %1 har fornyet certifikatet %2 fra nøglecenteret %3.
15051. Antal mislykkede anvendelser
15052. Det var nødvendigt at nulstille diskcontrolleren under brug af harddisken. Også dette mislykkedes.
15053. Brugeren "%2" har registreret Opgavestyring-opgaven "%1"
15054. Der blev foretaget et forsøg på at få adgang til en computer med et ikke-fortolket sted-id.
15055. En komponent eller en indstilling, der ikke er på listen, er angivet mere end én gang i svarfilen.
15056. Peer-to-Peer-samarbejdsinfrastrukturen er ikke tilgængelig.
15057. Den private nøgle kan ikke arkiveres. Nøglecentret er ikke konfigureret til arkivering af nøgler.
15058. Den adgangskode til genoprettelse, der blev fundet på USB-enheden, er forkert. Vælg en anden USB-enhed.
15059. IGMP er ikke aktiveret på denne grænseflade
15060. Den angivne metode skal erklæres i den generiske typedefinition for den angivne type.
15061. Finger: no current host defined.
15062. Optælling af arbejdsstationer
15063. &Giv assemblies adgang til følgende miljøvariabler:
15064. Klyngestørrelsen er for lille.
15065. Området skal være et UIElement eller ContentElement.
15066. Parametrene, som blev givet til serveren i det klient/server delte hukommelsesvindue, var ugyldige. Der er muligvis for mange data i det delte hukommelsesvindue.
15067. Et forsøg på at bruge det angivne klyngenavn blev ikke fuldført, fordi der allerede findes et aktiveret computerobjekt med det angivne navn i domænet.
15068. Opkaldet kan ikke udføres, fordi der ikke er nogen COM+-sikkerhedskontekst i IObjectControl.Activate.
15069. Der blev ikke fundet en privat nøgle for det leverede klientcertifikat
15070. Mappen Temp findes på et drev, som enten er fyldt eller ikke tilgængeligt. Frigør noget plads på drevet, eller kontroller, at du har skrivetilladelse til mappen Temp.
15071. En netværksressource kunne ikke hentes.
15072. Den automatiske certifikatregistrering af %1 for certifikatet %2 skal udføres under brugerkonteksten.
15073. RSM kunne ikke åbne en handle til %1 (drev %2 i biblioteket %3).
15074. De angivne metadata blev ikke fundet.
15075. HTTP-timeren %3 er udløbet. Forbindelsen vil blive nulstillet.
15076. NetBIOS over TCP/IP NBDD
15077. Filter-daemonprocessen MSFTEFD har fået timeout af ukendte årsager. Det kan skyldes en fejl i et filter, en ordidentifikation eller en protokolhåndtering.
15078. Der opstod en fejl under forsøg på at forespørge efter de hændelsesdata, der blev refereret til af en gennemført hændelse.
15079. E-mail-adressen mangler. Skriv en e-mail-adresse.
15080. MSDTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_rollback i XA Resource Managers DLL-fil '%1'. Kaldet mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%2 Linje=%3.
15081. Vil du kopiere endnu en diskette? (J/N)
15082. Den angivne komponent blev ikke genoprettet.
15083. Computeren skal genstartes, når denne handling er fuldført.
15084. Kommandolinjen er for lang.
15085. Adgang til den udvidede attribut blev nægtet.
15086. Afslutter en side i dokumentet
15087. Tilstandsdataene var beskadigede.
15088. Der opstod en alvorlig fejl under forsøg på at overføre SAM-kontodatabasen til katalogtjenesten. Det kan skyldes, at SAM-kontodatabasen er beskadiget.
15089. Den angivne navngivne pipe er i den frakoblede tilstand.
15090. Efter at have genoprettet fra en uventet afslutning af inetinfo-processen kunne tjenesten Windows Process Activation (WAS) ikke identificere de poster, der skal slettes fra metadatacachen. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
15091. Der skal angives generiske argumenter for hver generisk parameter, og hvert generiske argument skal være en RuntimeType.
15092. Attributskemaets syntaks er forkert.
15093. Den GDI-skærmenhed, der er givet til denne funktion, har ikke nogen aktive video-output.
15094. Objektet MsmqServices er konfigureret med standardsikkerhed. MSMQ 1.0-klienter kan ikke sende forespørgsler til Active Directory-domænetjenester i denne konfiguration.
15095. Anmodningen recv mislykkedes: %1 %2 %3.
15096. Adgang til stien blev nægtet.
15097. Der er blevet installeret et nyt skabelonbaseret certifikat, som terminalserveren skal bruge til TLS (Transport Layer Security) 1.0\SSL-godkendelse (Secure Sockets Layer) og kryptering. Navnet på certifikatet er %1. SHA1-hashen for certifikatet er i hændelsesdataene.
15098. QoS-politikken "%2" på brugerniveau har et ugyldigt versionsnummer. Denne politik anvendes ikke.
15099. Klyngenoden findes allerede.
15100. Det valgte fjernprogram er placeret på følgende &URL-adresse:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions