English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

10701. Udskriftsværten lukkes på grund af følgende fejl: Fejl %1. Dette kan ske, hvis systemet er ustabilt, eller hvis der ikke er tilstrækkelige systemressourcer.
10702. Den angivne server kan ikke udføre den ønskede handling.
10703. Indholdsindekset kan ikke oprettes, fordi der allerede findes et indeks med samme navn på søgeserveren. Opret indholdsindekset med et andet navn.
10704. Netværkskortet %2: Kortets link er tilgængeligt: 100 Mbps halv dupleks
10705. Angiv navnet på den binære outputfil
10706. Strengreferencen er ikke indstillet til en forekomst af en streng.
10707. UPS-tjenesten kunne ikke opnå adgang til UPS-driveren.
10708. Overførslen af mediefilen blev ikke gennemført.
10709. Der skal anvendes et tal, der ikke er negativt, til kapaciteten.
10710. WdsClient: A matching image was not found. Check your client unattended installation file. Image name [%1], Image group [%2].
10711. Gendannelsen af en eller flere komponenter er fuldført med fejl.
10712. Fjernelsen af sprogpakken til brugergrænsefladen for %1 er fuldført.
10713. Der blev angivet et ugyldigt klient-id.
10714. WS-Management-tjenesten kan ikke finde den dynamiske IP-adresse på netværkskortet med den konfigurerede MAC-adresse.
10715. Handlingen er ikke tilladt, fordi RAID-5-enheden er ubrugelig i øjeblikket.
10716. Der er et aliasproblem.
10717. En asynkron handling venter.
10718. Chipkortet er blevet fjernet, så yderligere kommunikation er ikke mulig.
10719. Der opstod en fejl i PPP-modulet på port %1 under forsøg på at oprette en forbindelse. %2
10720. Filkryptering understøtter kun arbejde på NTFS-partitioner.
10721. Syntaks i navn til fil, mappe eller enhed er ikke korrekt.
10722. Expected qualifier name, an identifier
10723. ORS - Optimal læst størrelse %1!15lu! %2!2.2s!
10724. CoID=%1: Brugeren %2 har oprettet forbindelse og er blevet godkendt på port %3.
10725. Der opstod en fejl under frigivelse af grænsefladen %2 : %1
10726. Der er ikke blevet oprettet nogen Internetsession.
10727. Der blev fundet ugyldige data under afkodningen.
10728. U %1
10729. Der blev anmodet om et rækkeobjekt på et ikke-enkelt resultat. Kun den første række returneres.
10730. Fragmenter oprettet = %1!u!
10731. NetrDfsEnumEx modtog en optælling. Postdatafeltet indeholder returkoden.
10732. Du har foretaget ændringer i det politikniveau, du vil implementere. Guiden Implementeringspakke skal gemme sikkerhedspolitikken, før den kan oprette Windows Installer-pakken.
10733. Det ønskede indholdsindeks er tomt, eller det er ikke tilføjet på søgeserveren.
10734. Komponenten understøtter ikke flere sliptilstande.
10735. Den angivne transformering stemmer ikke overens med bitmappens farverum.
10736. Der blev ikke fundet en DHCP-tjeneste.
10737. Kald til SQLConnect mislykkedes med %1.
10738. %1 findes allerede. Vil du overskrive den?
10739. DHCP-tjenesten modtog den ukendte parameter %1 med længden %2. Parameterens ubehandlede data er angivet nedenfor.
10740. RegistryKey.SetValue tillader ikke en String[], der indeholder en reference til en Null-streng.
10741. Der opstod en fejl under oprettelsen af beskedhændelsen for hændelsesloggen. Følgende kode blev returneret fra CreateEvent: %1.
10742. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke fjerne tilknytning af programmet '%1' fra det virtuelle websted '%2'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
10743. Sletter mappeposter i %1.
10744. To rækker i XML har samme primære nøgle.%1%2%3%4%5
10745. Katalogtjenesten kan ikke udføre den anmodede handling på et objekts RDN-attribut (Relatively Defined Name).
10746. INTERN fejl - Diskadgangstypen blev ikke genkendt
10747. Der blev ikke fundet en afspilningsliste ved returnering fra en indlejret afspilningsliste.
10748. Drevbogstavet bliver ikke tildelt igen, før computeren er genstartet.
10749. BITS-søgning efter peer-servere er startet.
10750. Betingelse for start er ikke opfyldt. Brugeren er ikke logget på.
10751. Tjenesten Opgavestyring har forsøgt at køre opgaven, men opgaven blev ikke kørt på grund af en begrænsning i opgavedefinitionen.
10752. Der opstod en fejl i plug-in'en.
10753. Denne handling er ikke tilladt på den ugyldige diskpakke.
10754. Understøtter krypteret filsystem
10755. Denne handling understøttes ikke på arbejdsstationer.
10756. Sikkerhedsfejl på Remote Access-server. Computernavnet kan ikke findes. Kaldet GetComputerName mislykkedes.
10757. Id'et for processens session.
10758. Destinationen sendte data i SCSI-svar-PDU i stedet for Data_IN-PDU. Kun Sense-data kan sendes i SCSI-svar.
10759. Sikkerhedsudbyderen blev ikke initialiseret. Du skal muligvis geninstallere programmet.
10760. Konfigurationsfejl.
10761. QUERY_STRING-formatet er ugyldigt.
10762. Registreringen af et givent navn og en given type er ikke entydig.
10763. DHCPV6-afvisning
10764. %1 datafiler er behandlet.
10765. Det angivne Active Directory-domænetjenesteobjekt er ikke en forekomst af en understøttet klasse.
10766. INTERN fejl - Der er ingen gyldige kopier af logfilen i diskgruppen
10767. %1 byte til rådighed på disken.
10768. X RepeatBehavior repræsenterer ikke en gentaget varighed og har ikke en RepeatDuration-værdi.
10769. %1 routingkilder blev ikke tilføjet: %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12
10770. Indekset gennemsøges stadig, men forespørgsler er ikke længere tilladt.
10771. mail group member
10772. COM kunne ikke initialiseres.
10773. Logarkivering er i gang.
10774. Det er ikke muligt at redigere metadataene.
10775. Inputstrengen var ikke i et korrekt format.
10776. Fejl under skrivning af disk.
10777. Metodefejl
10778. 3D-skærmkort
10779. Forsøget på at installere Active Directory-domænetjenester mislykkedes. Sysvol kan ikke placeres i rodmappen. Prøv med anden sti til sysvol.
10780. Sessionshandle %1 oprettede: Brugeragent=%3, Adgangstype=%5, Proxyliste=%7, Proxybypassliste=%9, Flag=%10
10781. @I *LOGON HOURS
10782. Denne API kan ikke kaldes under OnRender-tilbagekaldet. Under OnRender kan der kun udføres tegnehandlinger, der tegner indholdet af den pågældende Visual.
10783. Grænsefladens konfiguration er ugyldig. Der findes allerede en anden grænseflade, som er sluttet til den samme grænseflade på den eksterne router.
10784. Enheden er allerede i brug.
10785. Egenskabsværdien skal ligge mellem 0,0 og 1,0.
10786. Den tjeneste til indholdsindeksering, der refereres til i filen %2, kører ikke i øjeblikket.
10787. Alle objekter på inputlisten skal have den overordnede type 'CodeGroup'.
10788. Log administrator på
10789. Der er ingen protokolsekvenser.
10790. Det er ikke tilladt at ændre topologien for den angivne VidPN.
10791. Der er opstået en uventet fejl med denne video-codec.
10792. Kryptografiske tjenester kunne ikke initialisere VSS-sikkerhedskopiobjektet "System Writer".%1.
10793. Der er ikke hukommelse nok til at udvide DOSKEYs liste.
10794. Tryk på F8 for at angive en avanceret indstilling for dette valg.
10795. Den angivne destinationsportalgruppe er ikke gyldig.
10796. Det er ikke muligt at registrere et allerede registreret tilbagekald for et navneområdes knudepunkt.
10797. Viser de aktiverede rolleadministrationsprovidere.
10798. Fejl under dekryptering af data
10799. Udskriftskøen kunne ikke gendanne printerdriveroplysningerne for driveren %1 til miljøet %2. Win32-systemfejlkode %3. Dette kan ske efter en opgradering af operativsystemet eller på grund af datatab på harddisken.
10800. MSDTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_close i XA Resource Managers DLL-fil '%1'. Kaldet mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%2 Linje=%3.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions