English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

23101. Egenskaben 'Egenskabsnavn' må ikke være tom eller null.
23102. Det er ikke alle drev, der indeholder systemdata, som medtages i sikkerhedskopieringen.
23103. X-parameterværdien er ikke en gyldig ITextRangeProvider.
23104. Opdateringer er ikke tilladt i denne tilstand.
23105. Størrelsen på tilknytningen til øjebliksbilledlageret blev tilpasset
23106. Angiver, at et bestemt sikkerheds-id ikke kan tildeles, som ejer af et objekt.
23107. Den forsøgte domænecontrollerhandling er udført
23108. IAS/RADIUS-serveren har givet en ugyldig værdi til serveren, der kører tjenesten Routing and Remote Access for følgende RADIUS-attribut: Attributtype %1, Producent-id %2, Producentspecifik type %3. Brug kommandoen netsh ras set trace til at aktivere pakkesporing. Kontroller, at RADIUS-pakkerne overholder standarderne i RFC 2548.
23109. Der kunne ikke oprettes kontakt til serveren.
23110. Det angivne udløbstidspunkt for optællingen var ugyldigt. Angiv udløbstidspunktet som en varighed.
23111. At least one failure occurred in a batch operation.
23112. Værdien for Enum lå uden for det gyldige område.
23113. Den permanente nøgle skrives til filen.
23114. DNS-proxyagenten fandt en fejl, da den hentede den lokale liste over navnefortolkningsservere. Klienter på det lokale netværk har muligvis ikke adgang til nogle DNS- eller WINS-servere. Datafeltet indeholder fejlkoden.
23115. Den globale katalogserver kunne ikke kontaktes.
23116. (GMT-02:00) Mid-Atlantic
23117. Genstart computeren for at afslutte fjernelse af spyware og anden potentielt uønsket software.
23118. Ugyldigt anmodnings-id i sikkerhedsgendannelsen.
23119. Der opstod en fejl under afkodning af OAEP-udfyldning.
23120. Det er ikke muligt at åbne enheden.
23121. Mutex-objektet kunne ikke frigøres. Begrundelseskoden er %1. Trap'en bliver ikke sendt.
23122. Syntaksfejl i parametre eller argumenter.
23123. Der blev fundet et uautoriseret vindue, mens Windows Media Center Experience, '%1', med filnavnet '%2' blev kørt.
23124. Der er uoverensstemmelse i protokollen mellem søgetjenesten og klienten. Installer den korrekte version af klienten.
23125. Attributten '%1' understøttes ikke til erklæringen %2.
23126. Sharet er offline i øjeblikket eller findes ikke.
23127. Tryk på ENTER for at fortsætte...
23128. DNS kunne ikke fortolke servernavnet (årsag= %2)
23129. Det certifikat, der anmodes om, findes ikke.
23130. Søgningen frem i filmen kunne ikke udføres med fuldstændig billedpræcision.
23131. Brugen af denne metode kræver en eksisterende reference til Player-objektet.
23132. Diagnosticeringsmodulet %9 (%4) har afsluttet fejlfindingsscenario %1, forekomst %2, original aktivitets-id %3. Det angav løsning %5 til brugeren %6 i sessionen %7 med udløbsdatoen %8. Løsningen er sat i kø til senere start.
23133. INTERN fejl - Handlingen er ikke tilladt på en diskgruppe
23134. Kontoen for brugeren %1\%2, der er tilsluttet port %3 er udløbet. Linjen er blevet frakoblet.
23135. Hukommelsen blev opbrugt under skemakompilering eller skrivning af skemafilen. Frigør hukommelse ved at lukke andre programmer.%1%2%3%4%5
23136. Tjenesten WinRM kan ikke behandle anmodningen. En konfigurationsindstilling eller gruppepolitik nægter adgang til URI-ressourcen. (%1).
23137. Afslutningstidspunktet for den tilknyttede proces.
23138. Kerberos-undersystemet fandt en fejl, da chipkortet blev anvendt på en VPN-forbindelse. Dette betyder typisk, at kortet er blev taget ud af kortlæseren under VPN-sessionen. En mulig løsning er at afbryde VPN-forbindelsen, genindsætte kortet og genoprette forbindelsen.
23139. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Meddelelsen er for lang.
23140. Skal være en arraytype.
23141. Der er ingen tekst i det aktuelle afsnit.
23142. BitLocker-drevkryptering kan kun bruges til genoprettelsesformål i Fejlsikret tilstand.
23143. Filen er ikke en del af samlingen.
23144. Invalid operation
23145. Sprogkontrol
23146. DNS-zonen findes allerede i katalogtjenesten.
23147. Kapaciteten overstiger den maksimale kapacitet.
23148. Grupperingskonstruktionen kan ikke genkendes.
23149. Anmodningen om tilladelsen af typen 'Typenavn' mislykkedes.
23150. Søgeserveren findes ikke. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
23151. Det skal være muligt at parse 'value' til en DateTime, og resultatet skal være større end 'startAfter'.
23152. SI-controller
23153. Filen er for lille til at indeholde den sidste tabel.
23154. Linksporingshandlingen blev ikke fuldført, da en transaktion er aktiv.
23155. Attributtet må af sikkerhedsårsager ikke replikeres til GC'et.
23156. Windows kan ikke installeres på den valgte partition. Installationen kræver mindst %1!u! MB ledig plads. Hvis du vil installere Windows, skal du frigøre yderligere plads og genstarte installationen.
23157. Parameteren skal være af typen int eller string.
23158. Filteret indeholder en egenskab (%1), der ikke findes i klassen.
23159. Objektet er ikke registreret
23160. %1 - Ukendt drev
23161. Slutningen på en datastream blev nået.
23162. En kritisk systemproces, %1, mislykkedes med statuskoden %2. Computeren skal genstartes.
23163. Fejl i hukommelsesallokering til kortstruktur. Sap Agent kan ikke fortsætte.
23164. Tælleren er nået til slutningen af samlingen.
23165. behandlet fil: %1
23166. Der bliver ikke svaret.
23167. Der opstod en fejl under forsøget på at hente Windows Media Player-fjernvinduet.
23168. DCOM-klienten kan ikke repræsenteres.
23169. Det lykkedes ikke at starte klyngetjenesten.
23170. Følgende fejl opstod på systemet under læsning af chipkortene:
23171. Kopibeskyttelsesfejl - Drevets indstilling for region kan være permanent, eller antallet af brugernulstillinger er opbrugt.
23172. Der opstod en fejl, fordi feltlængden på en DDC/CI-meddelelse indeholdt en ugyldig værdi.
23173. Genoprettelse er standset, før det er fuldført.
23174. Lyd-controller til satellitkommunikation
23175. Ugyldigt navn på websted
23176. %1!3d! ---
23177. DNS-navnet i opdatering eller forudsætning er ikke i zonen.
23178. Skemaopdateringen mislykkedes: Linkidentifikatoren er reserveret.
23179. Funktionen er kun tilgængelig i indekseringstilstand.
23180. Modulnavnet %1 stien %2 returnerede en fejl fra registreringen. Datafeltet indeholder fejlen.
23181. Der opstod en fejl i transportdriveren.
23182. SSL ECDSA P384
23183. A property was redefined with a conflicting type in a derived class.
23184. Synlighed af grænseflader skal være en af følgende: NestedAssembly, NestedFamANDAssem, NestedFamily, NestedFamORAssem, NestedPrivate eller NestedPublic.
23185. Der er ikke adgang til RtsEnable, hvis Handshake er angivet til RequestToSend eller RequestToSendXOnXOff.
23186. Hændelsestype: Fejl
23187. Indholdsindekset kan ikke indlæses.%1
23188. Ugyldig DVTARGETDEVICE-struktur
23189. %2 havde ingen ramme konfigureret til bindingen til netværkskortet %3.
23190. Redigering af bitmapmetadata på stedet er ikke tilladt, fordi den oprindelige kilde ikke er skrivbar.
23191. Hent udstedercertifikat fra netværk
23192. Storbritannien
23193. Tolkningsfejl for manifest: Ugyldig syntaks for xml-erklæring.
23194. Fejl i forbindelse med XML-behandling: %1 - %2
23195. Ugyldig IDN-kodet streng.
23196. Der opstod fejl i QosAddSocketToFlow.
23197. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at tokenlageret forsøgte at udføre en ugyldig filhandling.
23198. ISO9660 er begrænset til otte mappeniveauer.
23199. DragMove eller Activate kan ikke kaldes, før et vindue bliver vist.
23200. Den angivne databaselås for tjenesten er forkert.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions