English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

17701. Der blev gjort forsøg på at slette et id, der har en eller flere tilknyttede grupper. Grupperne skal slettes før fjernelsen af det tilknyttede id.
17702. Slet flere filer
17703. Enheden %2 manglede på serveren %3
17704. Den angivne udvidelse af diskenheden falder ikke inden for diskens offentlige område.
17705. Navnet på include-filen i filen %2 i linje %1!d!. er ugyldigt.
17706. Attributten xsi:type (%1) identificerer ikke en eksisterende klasse.
17707. Ydelsesovervågning af plug-in'en kan ikke initialiseres, fordi tællerne ikke er indlæst, eller fordi det delte hukommelsesobjekt ikke kan åbnes. Dette har kun betydning for tilgængeligheden af ydelsestællerne. Genstart computeren for at løse problemet.%1
17708. X har anmodet om et cachesvar, men posten eksisterer ikke (Stream.Null).
17709. En parameterværdi er uden for det acceptable område.
17710. Der blev angivet dublette PathIds i kaldet til angivelse af politikken for justering af belastning.
17711. Internetadressen (URL) er ugyldig.
17712. Der kan ikke oprettes et øjebliksbillede på den angivne disk. Vælg en anden disk.
17713. Kommandobufferen indeholder ikke nok data til at kunne udføre anmodningen.
17714. Serverprogram overførte den sidste enhedsbrødtekst for anmodnings-id %1.
17715. Handlingen på den aktuelle forskydning er ikke tilladt.
17716. Systemet timer blev udløst.
17717. Én af sikkerhedskopifilerne er beskadiget.
17718. Denne funktion kunne ikke udføres, fordi en ugyldig pointerparameter blev givet til den. En pointerparameter er ugyldig, hvis den er NULL, henviser til en ugyldig adresse, henviser til en kernetilstandsadresse eller ikke er justeret korrekt.
17719. Computernavn
17720. Når en ListSortDescriptionCollection først er oprettet, kan den ikke ændres.
17721. Et 304-svar, der var resultatet af, at en HEAD-anmodning har en anden Last-Modified-header.
17722. Der kan ikke oprettes forbindelse til disse pins, da de ikke understøtter samme protokol.
17723. Adgangskoden opfylder ikke kompleksitetspolitikken.
17724. Der opstod en fejl under udførelse af en handling på en kryptografisk meddelelse.
17725. Tekstformateringsprogrammet kan ikke optælle indhold i en linje på grund af fejlen: X.
17726. Windows Media Player kan ikke afspille filen. Programmet understøtter muligvis ikke filtypen, eller en påkrævet codec er muligvis ikke installeret på computeren.
17727. Der blev gjort forsøg på at oprette adgang til en sky, der ikke findes.
17728. Serveren returnerede et ugyldigt svar på EHLO-kommandoen.
17729. Hukommelsen er låst.
17730. Kopierer gendannede databasefiler fra %1 til %2.
17731. Den angivne værdi har ikke en ':'-separator.
17732. WS-Management-klienten kan ikke behandle anmodningen. Hvis brugeren vil bruge WSManSubscribe-API'en, skal denne køre under kontoen Netværkstjeneste. I øjeblikket understøttes der ikke andre konti for push-abonnementer.
17733. Adgangskodepolitik
17734. Trådløs - IEEE 802.11
17735. Evalueringsperioden for denne version af SharePoint Portal Server er udløbet.%1
17736. DNS-domænet, denne computer er tildelt, er blevet ændret fra %1 til %2.
17737. Fjern funktion.
17738. Netværket er optaget.
17739. Følgende komponenter er konfigureret til oprettelse, og enten mislykkedes metoden IObjectConstruct::Construct(),eller komponenten understøtter ikke IObjectConstruct. Aktivering mislykkedes for objektet: %1
17740. Giv assemblies &ubegrænset adgang til filbaseret lagring
17741. Forsøget på gemme transaktionen i en sporingsfil mislykkedes.
17742. Windows har registreret at Automatisk offlinecachelagring er aktiveret for det globale profilshare. Hvis du vil undgå beskadigelse af profilen, skal offlinecachelagring være indstillet til manuel på shares, hvor der gemmes globale brugerprofiler.
17743. Netværkskortet %2: Modtog ikke reklame for automatisk forhandling fra linkpartner. Der kan forekomme dupleksuoverensstemmelse.
17744. Ugyldig ProgID.
17745. Den lokale peer kan ikke lytte. Den port, der blev anmodet om, er muligvis ikke tilgængelig.
17746. Attributtets søgeflag er ugyldige. ANR-bit'en er kun gyldig på attributter i Unicode- eller Teletex-strenge.
17747. Det var ikke muligt at indlæse enhedskompatibilitetsdata. Fejlkode: 0x%1!X!
17748. Schannel-sikkerhedspakken er blevet indlæst.
17749. Handlingen er allerede i gang
17750. Den angivne længde for outputdataene var ikke tilstrækkelig.
17751. Windows Media Player kan ikke skifte til fuld skærm. Du skal muligvis justere skærmindstillingerne i Windows. Åbn skærmindstillingerne i Kontrolpanel, og prøv derefter at indstille Hardwareacceleration til Fuld.
17752. Denne API understøtter ikke PropertyInfo-tokens.
17753. Arbejdsstationen kunne ikke starte.
17754. Der opstod en intern fejl. Se i systemets hændelseslogfil for at få yderligere oplysninger .
17755. Ydelseskategorien 'X' kan ikke oprettes, fordi den allerede eksisterer.
17756. Forsøg på at kryptere SSL-data mislykkedes. Sikkerhedsstatus: %2.
17757. The specified email address is invalid.
17758. Kørsel af fællessprog er ikke tilgængeligt.
17759. Den angivne protokol blev ikke genkendt. Kontroller, at filnavnet og syntaksen, f.eks. skråstreger, er korrekte i forhold til protokollen.
17760. Synkroniseringsfejl
17761. Svar-LastModified=X, ContentLength= Y.
17762. Der opstod en lokal fejl.
17763. Driveren kan ikke åbne nøglen %2 under nøglen Services.
17764. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke registrere certifikatet %2. Signaturkravene for certifikatet kan ikke overholdes.
17765. Den angivne beskrivelsesblok for skærmen er beskadiget eller indeholder ikke det fulde navn for skærmen.
17766. Unexpected array initialization. Arrays must be declared with []
17767. Forespørgslens startresultat har en højere værdi end det samlede antal resultater.
17768. Ugyldig tilstand. Se System.IO.FileMode.
17769. -reference til skal have {max occurs} = 1.
17770. Timeoutalgoritme for genudsendelse = rsre (3)
17771. Der er ikke angivet et rodprogram til webstedet %1, og derfor ignoreres webstedet.
17772. Fejl rettes i filen med store bogstaver.
17773. Brugeranmodningen indeholder en betinget header.
17774. Der kunne ikke indsamles logførte meddelelser.
17775. Den navngivne pipe er ikke i den tilsluttede eller lukkende tilstand.
17776. Slettehandlingen, der blev anmodet om, kunne ikke udføres.
17777. Provider's offentlige nøgle er forkert.
17778. Der blev angivet en ukendt kommandolinjeindstilling [%1].
17779. Tjenesten Windows Sikkerhedscenter er afbrudt. En administrator skal genstarte tjenesten.
17780. Filen er angivet som sparse.
17781. Ugyldig telefonhandle.
17782. MSMQ kører i hærdet tilstand.
17783. Vis udskrift
17784. Den angivne iSCSI-session med en forbindelse, der svarer til den angivne destination, destinationsportal og/eller initiatorportal, blev ikke fundet.
17785. Der er blevet planlagt en kontrollering af disken.
17786. Enheden deles i øjeblikket.
17787. Der skal anvendes en fast palettype. X understøttes ikke her.
17788. Bitten for, at filnavnindekset findes, er ikke angivet for filen 0x%1.
17789. Overvågningsfejl
17790. (GMT+10:00) Hobart (Commonwealth Games)
17791. Logical Disk Manager kunne ikke afbryde forbindelsen til en diskenhed.
17792. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. QueryInterface on LogRecordPointer returnerede fejl %1.
17793. Start reparation af %2/%3/%1 ved %4:%5:%6:%7
17794. Den angivne handling blev afbrudt af klienten.
17795. Registrering af PidConfiguration-data mislykkedes. %1, OOB-licens-id=%2.
17796. Den angivne ConsoleFallbackUICulture kan ikke selv have en anden reserve.
17797. Den angivne scriptbithastighed er ikke gyldig.
17798. Sessionen er annulleret.
17799. Microsoft-Windows-Folder Redirection
17800. Tokenet {0:x} er ikke et gyldigt strengtoken i virkefeltet for modulet {1}.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions