English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

25701. Indstillingerne kunne ikke læses.
25702. Anmodningen om en ny kontoidentifikationsgruppe er blevet gennemført.
25703. Tjenesten MSMQ har ikke de tilstrækkelige rettigheder til at oprette meddelelser i overvågningsloggen.
25704. Tekstargumentet kan ikke være null eller en tom streng.
25705. Fjerncertifikatet er ugyldigt i henhold til valideringsproceduren.
25706. Datatabelhandlinger i underprogrammet Dato og klokkeslæt til Kontrolpanel
25707. Alle rækkesæt skal frigøres, inden der kan hentes nye.
25708. Objektet med alias mangler.
25709. Trustee kunne ikke genkendes for den aktuelle datakilde.
25710. Kontrollerer %1 KB
25711. Multicast-listen på netværksgrænsefladen er fuld.
25712. Det angivne frekvensinterval findes ikke i det angivne sæt for skærmfrekvensintervallet.
25713. Licenslageret fungerer ikke. Kontakt Microsoft Teknisk support.
25714. Der blev fundet en ugyldig eller inkonsistent flow-specifikation i QoS-strukturen.
25715. Denne .resources-fil skal ikke læses med denne læser. Ressourcelæsertypen er "X".
25716. Startede OpenDhcpPerformanceData-rutinen.
25717. Udeladelse af alternativ datastrøm
25718. Der er ikke flere data at returnere.
25719. '%1' er ikke en gyldig værdi for attributten 'namespace' i denne kontekst.
25720. cvtres.exe blev ikke fundet.
25721. Den sikkerhedskopiering, der startede kl. %6, lykkedes ikke med følgende fejlkode %7.
25722. Sikkerhedsbeskrivelsen er for kort.
25723. Ugyldig tilstand
25724. Nogle streams i denne film har et format, der ikke understøttes.
25725. Registreringsdatabaseværdien %1 kunne ikke læses. Det første DWORD i sektionen Data indeholder Win32-fejlkoden.
25726. Det er ikke muligt at afgøre, hvilket sprog der skal installeres.
25727. Sæt ind/Skub ud-porten kunne ikke åbnes eller lukkes.
25728. Windows Diskdiagnosticeringsløser slettede forældede poster fra S.M.A.R.T.-fejlcachen.
25729. Beskedhændelser for diagnosticeringsmodul
25730. Se denne supportartikel på sikkerhedswebsted for Microsoft for at se, hvordan fjernelse af spyware og anden potentielt uønsket software afsluttes.
25731. %1: Drivere til %2 enhed(er) blev fjernet under overflytning af dobbelttilstandsenheder fra masselagerklasse til MTP (Media Transfer Protocol).
25732. SMTP-serveren kan ikke skrive til filen %1.
25733. Denne computer er ikke konfigureret til at modtage sikkerhedsopdateringer fra en kilde, der er godkendt til dette netværk. En administrator skal konfigurere tjenesten Windows Update-agent for at modtage opdateringer fra Microsoft Update.
25734. Denne arbejdsstation er ikke logget på LAN.
25735. Navneområdereservationen, der blev identificeret af URL-præfikset %2, blev tilføjet.
25736. Oplysningerne om egenskabstilknytning på indholdskilden kan ikke læses.
25737. Det sendte felt er ikke et arrangeret medlem af typen 'Typenavn'.
25738. DHCP-tjenesten modtog en anmodning om en gyldig IP-adresse, der ikke administreres af denne server.
25739. Ugyldig MS DTC logtimerværdi. Tilladte værdier: [Timer] 5- %\ [Overvågningspunkt] 100- %\ [Flush] 5-1000
25740. Brugeren kan ikke fjernes fra en gruppe, fordi gruppen i øjeblikket er brugerens primære gruppe.
25741. Diagnosticeringsmodul %5 (%4) afsluttede løsning af scenariet %1, forekomst %2, oprindeligt aktivitets-id %3.
25742. Strengen må ikke have længden nul.
25743. Ugyldig parameterkombination
25744. Det er ikke tilladt at flytte forespørgselsbaserede programmer, der ikke er tomme, på tværs af domæner.
25745. En ATR fra registreringsdatabasen er ikke en gyldig ATR-streng.
25746. Hukommelsestilknytning (oprettelse af en tilknyttet sektion) af en ekstern fil under en transaktion understøttes ikke.
25747. .PFX-filen blev oprettet.
25748. Systemet understøtter ikke denne version af den virtuelle harddisk. Blokstørrelsen er ugyldig.
25749. Cacheprotokolmetoden Metodenavn returnerede den uventede status: X.
25750. Der bliver ikke oprettet en ordliste pga. en filtreringsfejl.
25751. Undtagelsen udvides ikke.
25752. Propagated qualifier
25753. Kan ikke behandle fra cache, område:X.
25754. Ugyldige tal.
25755. Doc-filen er blevet beskadiget.
25756. Stubben kan ikke få forbindelse til RPC-handlen.
25757. COM+-hændelsessystemet kunne ikke udløse en hændelse af typen EventObjectChange til abonnementet %2, fordi strengen med kriterier for forespørgslen "%3" indeholdt en fejl. Fejlen findes tilnærmelsesvist ved tegnindekset %4 i strengen, og kriterieunderteksten på denne placering er "%5". HRESULT var %1.
25758. Mediekilden er i den forkerte tilstand
25759. Den ønskede handling understøttes ikke for fjerncomputere.
25760. Produkt: %1. Samlingen %2 til komponenten %3 er i brug. Computeren skal genstartes for at samlingen kan opdateres.
25761. &Nedarvede brugerdefinerede fejlmeddelelser:
25762. Det var ikke muligt at oprette mappen - %1
25763. Hændelser, der logføres under diagnosticering.
25764. Dokumentet modtog et ugyldigt dokumentressource-id. Dokumentet skal gennemsøges igen.
25765. Opgave blev ikke startet ved overensstemmende hændelsesmønster.
25766. Kommandoparameteren er ikke implementeret.
25767. Hentning af konfigurationsfilen fra konfigurations-URL mislykkedes: ConfigurationURL=%2, Error=%3
25768. Politikken kræver en adgangskode, som ikke er tilladt med den nuværende sikkerhedspolitik for anvendelse af Fips-algoritmer.
25769. OSS ASN.1-fejl: Der opstod en kodnings-/afkodningsfejl.
25770. Behandleren er ikke en gyldig behandler for en overordnet partitionsafbildning i VID-driveren.
25771. Sikkerheds-id'et må ikke være den primære gruppe for dette objekt.
25772. Pixel Shader Model 2.0 kræver, at der er konstanter af typen flydende tal i registrene [0-31].
25773. Id'erne i manifestfilerne er ens, men indholdet er forskelligt.
25774. Opkaldet blev blokeret af den eksterne computer.
25775. Kun tekst er tilladt i henhold til skemaet.
25776. Syntaksfejl ved position %1!d! for følgende fragmentsti: %2.
25777. Canonicalization-metoden '%1' understøttes ikke.
25778. Arrayets længde skal være mellem X og Y, begge inklusive.
25779. Metodeopkaldet understøttes ikke for den angivne providertype.
25780. tftp-fil til indstillingsudvidelser
25781. Navnet på et program, et dokument eller en URL-adresse, som skal startes.
25782. Flag for filpostsegment %1 er forkerte.
25783. Forkert parameter %1.
25784. To eller flere tabeller overlapper hinanden.
25785. Skemaet for den angivne URL-adresse understøttes ikke.
25786. Fortolkning af manifest ved %1 mislykkedes; fejlkoden %2.
25787. Der kan ikke anvendes grundlæggende sikkerhedsindstillinger på komponentlageret.
25788. Understøttelsestypen til sessionstilstand:
25789. Tjenesten World Wide Web Publishing kunne ikke oprette en bindingsstreng for webstedet %1. Kontroller, at webstedsbindingen (%2) er i det korrekte format, og at den ikke indeholder ugyldige tegn.
25790. Mappetræ
25791. Der blev fundet bufferunderløb.
25792. Enheden er offline.
25793. Et forsøg på at oprette et nyt sikkerhedskopisæt, blev ikke gennemført, fordi der allerede findes et sikkerhedskopisæt med samme sikkerhedskopisæt-id.
25794. Gennemsnitlig svartid (millisekunder)
25795. Marker til start
25796. Et element med en "values"-attribut skal indeholde en typeattribut med værdien "enumeration".
25797. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Øjebliksbillede af shim kaldte rutinen %3, som mislykkedes med status %1 (konverteret til %2).
25798. ANS1 - uventet afslutning på data.
25799. Den angivne server-share er allerede delt i DFS.
25800. Angiv det certifikat, du vil bruge. Vælg certifikatet på følgende liste:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions