English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

23901. Listen over MSMQ-servere med katalogtjenestefunktion i Windows-registreringsdatabasen er tom.
23902. MSMQ har forladt domænet og fungerer nu i arbejdsgruppetilstand.
23903. Den angivne værdi er ugyldig.
23904. EUSERS returnerede
23905. Modtager
23906. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) kunne ikke oprette webstedet %1. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
23907. Fejl under åbning af inputfilen: '%1'.
23908. Det angivne GUID repræsenterer en knap. Derfor skal isButton være sand.
23909. Et eller flere accessorflag var ugyldige.
23910. Certifikatregistrering for %1 kan ikke registrere eller forny %2 certifikat, fordi certifikatskabelonen anvendes til chipkort og listen over programmer til kryptografiske tjenester er tom.
23911. VDS har modtaget ugyldige data fra en provider. Fejlkode: %1
23912. Tag mediet ud af vælgeren i biblioteket: %1
23913. Reparerer sekvensnummeret for filposten 0x%1.
23914. Der opstod et problem under hentningen af sikkerhedsuret fra serveren. Kontakt Microsoft Teknisk support.
23915. Navnet på processen.
23916. Embedded objects may not be aliases
23917. RBP - Genopbygningsprioritet %1!18hu!
23918. Den interne tilstand for %1 er inkonsistent. Dette tyder på potentielle fejl i denne support.
23919. Filtrering er deaktiveret for dette indholdsindeks.
23920. Et udtryk kan kun efterfølges af en områdeændring, hvis udtrykket evaluerer til et nodesæt og ikke allerede er en del af en anden områdeændring.
23921. Den angivne bruger- eller gruppekonto findes ikke.
23922. Den forsøgte handling understøttes ikke for den type objekt, der henvises til.
23923. Mangler parentes.
23924. Brugernøglen blev ikke hentet.
23925. Systemet understøtter ikke den angivne kodning.
23926. Fejl ved skrivning til outputlogfilen.
23927. Stedfortrædere kan ikke arrangeres fra oprindelig kode til et andet domæne end deres hjemmedomæne.
23928. Der er to eller flere objekter, som har samme kontonavnattribut i SAM-databasen. Systemet har automatisk omdøbt objektet %1 til et kontonavn %2, der er tildelt af systemet.
23929. RoutedEvent-/EventPrivateKey-grænsen blev overskredet. Distribuerede hændelser eller EventPrivateKey til CLR-hændelser er normalt statiske klassemedlemmer, der er registreret med feltinitialisatorer eller statiske konstruktører. I sådanne tilfælde kan distribuerede hændelser eller EventPrivateKeys blive initialiseret i forekomstskonstruktører. Dette medfører, at grænsen overskrides.
23930. Windows kan ikke finde netværksstien. Kontroller, at netværksstien er korrekt, og at destinationscomputeren ikke er optaget eller slukket. Hvis Windows stadig ikke kan finde netværksstien, skal du kontakte systemadministratoren.
23931. Windows kunne ikke indlæses, da en kritisk systemdriver mangler eller er beskadiget.
23932. Serveren kunne ikke finde et ledigt "raw" arbejdselement %2 gange i løbet af de seneste %3 sekunder.
23933. Direkte serialisering af typen 'Typenavn' understøttes ikke.
23934. Remote Access Connection Manager kunne ikke starte, fordi der ikke er nogen tilgængelige slutpunkter. Prøv at genstarte tjenesten Remote Access Connection Manager. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte systemadministratoren.
23935. Det afviste sæt i assemblyen, der udløste fejlen, var:
23936. Der kan være behov for at opgradere temastyringen, hvis dette tema skal vises korrekt. Tema rapporterer version: %.1f.
23937. Class is not an event class.
23938. Der blev ikke fundet Windows-startfiler på disken.
23939. Udløseren kan ikke slettes fra udløserlageret.
23940. Åbn adresseliste
23941. DNS-zonen findes ikke.
23942. Det lykkedes ikke for Windows Media Player at brænde alle filerne på cd'en. Vælg en lavere optagelseshastighed, og prøv derefter igen.
23943. Era-værdien er ugyldig.
23944. INTERN fejl - Tilknytningen er ukendt
23945. Brugeren %s\\%s har allerede logget på konsollen på denne computer. Du har ikke tilladelse til at logge på computeren på nuværende tidspunkt. Du kan løse dette problem ved at kontakte %s\\%s og bede dem om at logge af.
23946. Et styringselement for øjebliksbilleder af diskenheden %2 gik tabt under søgningen.
23947. Filen eksisterer.
23948. URI'en overskrider den maksimalt tilladte længde.
23949. Værdi af kode: SIS
23950. Domænegæster
23951. Du har ikke de nødvendige adgangsrettigheder til denne server. Kontakt netværksadministratoren for yderligere information.
23952. Der forventes en valuta.
23953. Klient til certifikattjenester kunne ikke indlæse provideren %1. Fejlkode %2.
23954. Der blev modtaget et 206-svar, og enten ETag eller Last-Modified-headerværdien svarer ikke til cacheposten.
23955. MAPI: Brugeren annullerede handlingen.
23956. Handlingen kunne ikke fuldføres, da BitLocker-drevkrypteringsnøglen, der er påkrævet for at låse diskenheden op, ikke kunne hentes.
23957. Kunne ikke indlæse enhedsdriveren %1.
23958. RCP-pipeobjektet er ugyldigt eller beskadiget.
23959. Der er ikke nogen aktive fjernprocedurekald i denne tråd.
23960. Chkdsk kunne ikke finde en gyldig VAT på mediet.
23961. En eller flere codecs, der skal bruges til at åbne dette indhold, blev ikke fundet.
23962. Systemet kan ikke acceptere den angivne dato.
23963. Handlen er ikke et gyldigt PDH-objekt.
23964. Det blev forsøgt at foretage et tidligt bundet kald til en COM-brugergrænseflade, der kun er beregnet til afsendelse.
23965. Opgave blev ikke opgraderet i kompatibilitetsmodulet.
23966. Der blev ikke initialiseret nogen seriel enhed. Den serielle driver bliver fjernet.
23967. Skrivning til komprimeringsstreamen er ikke understøttet.
23968. Tjenesten Tid har registreret en fejl under opdateringen af tjenestens konfiguration i registreringsdatabasen og kan ikke startes. Fejl: %1
23969. Ugyldigt id på telefonkort.
23970. DNS-forespørgsel til værtsnavnet %2 er udført: Handle=%3, Adresser=%5
23971. Driveren har opdaget, at dette HID-tastatur har beskadiget firmware. Det udsteder overflødige rapportpakker.
23972. Installation af valgfri Windows-komponent
23973. Handlingen overskred fristen
23974. Plug-in-modulet til gengivelse eller digital signalbehandling kunne ikke initialiseres.
23975. IPMGM kunne ikke oprette en hændelse. Dataene er fejlkoden.
23976. Ugyldig egenskabsværdi '%1' (%2).
23977. Protocol Services
23978. iSCSI-registrering via værtsbuskort mislykkedes med fejlkoden %1 til værtsbuskortet %2.
23979. Mediet er skrivebeskyttet.
23980. Eksternt navn
23981. Keepalive-spild
23982. Windows Media Player understøtter ikke det beskyttelsesniveau, der kræves for digital lyd, der ikke er komprimeret.
23983. Anmodningen mangler en eller flere nødvendige signaturer.
23984. Opgave er startet
23985. Windows kan ikke åbne den påkrævede fil %1.
23986. Transportlaget afviste den angivne netværksadresse som ugyldig.
23987. Det er ulovligt at aktivere en metode i en type, der er indlæst via ReflectionOnlyGetType.
23988. Tråden har ikke nogen udklipsbog åben.
23989. Logføring af oplysningerne mislykkedes. Logobjektet blev aldrig oprettet højst sandsynligt pga. forkert konfiguration.
23990. Attributten ConfigurationPropertyConverter skal være afledt af TypeConverter.
23991. Den angivne knap er ugyldig eller ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller der er ikke nogen knap på det angivne sted.
23992. Defekt eller manglende LAN Manager-rodmappe.
23993. Denne mappe er delt mere end en gang. Er du sikker på, at du vil fjerne alle disse delinger?
23994. Det blev forsøgt at tilføje en attribut, som ikke er tilladt for medietypen
23995. Filen blev krypteret med en anden krypteringsdriver end den, der aktuelt er indlæst.
23996. Der blev ikke fundet en protokol med de krævede egenskaber.
23997. En del af cachehukommelsen for offlinefilerne er beskadiget. Genstart computeren for at rydde op i cachehukommelsen.
23998. PROPPATCH mislykkedes for filen %1 ved lukning. Fejlstatus: %2.
23999. Parameteren for den maksimale størrelse på multicastlisten er uden for det gyldige område
24000. Ejeren af logfilen eller -mappen %2 er ugyldig. Dette er muligvis fordi en anden bruger allerede har oprettet logfilen eller -mappen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions