English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

15701. Et objekt af denne klasse kan ikke oprettes under skemaobjektbeholderen. Kun objekter, der indeholder klasse- og attributskema kan oprettes under skemaobjektbeholderen.
15702. Den angivne egenskab er ikke konfigureret for denne sampling.
15703. Genoprettelseskoden er gemt.
15704. Windows Media Player er ved at læse cd'en.
15705. ReadData (eller ListDirectory)
15706. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, for den ikke kan finde det anmodede system.
15707. Dette tillidsniveau tillader ikke kørsel af assemblies.
15708. Drev %1 springes over, fordi det ikke er en NTFS-diskenhed.
15709. Ny moniker
15710. Der kan ikke føjes nye poster til hash-tabellen.
15711. Overensstemmelseskontrollen på w mislykkedes.
15712. Opslagsnøglen, der blev anmodet om, blev ikke fundet i nogen aktiv aktiveringskontekst.
15713. Aktiver SQL-cacheafhængighed for en database.
15714. Sink er ikke blevet færdig inden lukning. Dette kan forårsage, at sink genererer et beskadiget indhold.
15715. Signeringscertifikatet må ikke indeholde en SMIME-udvidelse.
15716. Nedarvede autorisationsregler
15717. Attributten skal have en værdi.
15718. Den ønskede handling kan ikke udføres i fuldskærmstilstand.
15719. Der blev fundet en rettelse til et objekt, der implementerer ISerializable, eller som har et surrogat. Der er ingen tilgængelig SerializationInfo for objektet.
15720. Typerne i samlingen forventedes at være af typen Typenavn.
15721. Disketter større end %1 megabyte kan ikke kopieres.
15722. Den angivne diskenhed er for lille. Diskenheder skal være større end 1 GB, for at de kan beskyttes.
15723. Da serveren var offline, kunne den funktion, der blev foretaget opkald til, ikke fuldføre anvendelseskontrollen.
15724. Der kan ikke oprettes en disk på computeren, som skal bruges for at kunne gendanne fra sikkerhedskopien. Kontroller, at diskene er tilsluttet korrekt, eller tilføj eller skift diske, og prøv at gendanne igen.
15725. Tjenesten Netlogon kunne ikke afbrydes under tvunget degradering.
15726. Beskyttelsessystemet til digitalt indhold i høj båndbredde (HDCP) understøttes ikke og kan derfor ikke aktiveres.
15727. Egenskabs-id'et er ugyldigt.
15728. Objektet er frakoblet dets klienter.
15729. Assemblyen har ikke et assemblynavn. En assembly skal have et gyldigt assemblynavn for at kunne registreres til brug med COM.
15730. Ugyldig værdi for LogFilePeriod.
15731. Formateringen blev ikke fuldført.
15732. Oprettelse af diskenhed blev ikke fuldført. %1
15733. Produkt: %1 - Opdateringen '%2' blev installeret.
15734. 'Betroet til at godkende for delegering' - Aktiveret
15735. Arrayet 'X' må ikke indeholde null-elementer.
15736. Den angivne allokering har mistet sit indhold.
15737. The specified compression type does not match the compression type of the image group.
15738. En transaktion er blevet startet.
15739. Den angivne DRM-profil findes ikke i systemet.
15740. Tjenesten udgiver på netværket.
15741. Tjenesten MSMQ '%1' starter.
15742. maximumThreshold må ikke være mindre end initialThreshold.
15743. Det angivne kulturnavn ('X') kan ikke bruges til at finde en ressourcefil. Navnene på ressourcefilerne må kun bestå af bogstaver, tal, bindestreger eller understregningstegn.
15744. %1 KB i brug af logfilen.
15745. Udskriftsjob på %1:
15746. Sprog-id'et "%1" er ugyldigt.
15747. tftp: WSAStartup:
15748. Windows Media Player kan ikke brænde filerne, fordi programmet ikke kan finde en brænder. Hvis brænderen er korrekt tilsluttet, kan du prøve at bruge Windows Update til at installere den nyeste enhedsdriver.
15749. Kommandoen har ikke et database-id.
15750. Den angivne nøgle er en kendt halvsvag nøgle til 'X' og kan ikke bruges.
15751. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at udføre denne anmodning.
15752. Konfigurationen af tjenesten SNMP er blevet opdateret korrekt.
15753. Den angivne feedbackstørrelse er ugyldig.
15754. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i GetProcessAddress
15755. Windows kunne ikke aktivere Windows Defender. En administrator skal starte funktionen manuelt.
15756. Vinduet er endnu ikke registeret til penneinput.
15757. Der blev fundet en egenskab, der føjede en ugyldig sink til kæden.
15758. Filen er ikke tilgængelig (f.eks. filen er optaget)
15759. SXQL er ikke gyldig.
15760. Omdirigeringen kunne ikke oprette en systemtråd.
15761. WMI-datablokken eller -hændelsesmeddelelsen er allerede blevet deaktiveret.
15762. Kommandoen %1 understøttes ikke.
15763. Uventet undtagelse i X.
15764. Indekset til et PCR, et DIR eller et andet register er forkert.
15765. Det er ikke muligt at oprette en DRM-profil, da det maksimale antal profiler er nået. Du skal slette nogle DRM-profiler, inden du opretter nye.
15766. FEJL - En af de angivne indstillinger er uventet: %1. Se meddelelsen om format nedenfor.
15767. MS DTC kan ikke startes, da initialisering af klyngeunderstøttelse mislykkedes.
15768. Den gendannelse af systemtilstanden, der startede kl. '%1', lykkedes ikke pga. fejl. Fejlen '%2'(%3) blev rapporteret. Kør genoprettelsen igen, når problemet er løst.
15769. DHCP-serveren kunne ikke starte som en RPC-server.
15770. Den virtuelle fil "%5" blev oprettet.
15771. Politikken blev ikke gemt.
15772. Modtag meddelelse
15773. Faxtjenesten kunne ikke oprette forbindelse til udbyderen af faxtjenesten '%1' på grund af en intern fejl. Sti til udbyderen af faxtjenesten: '%2' Win32-fejlkode: %3 Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
15774. Tjenesten Opgavestyring er startet.
15775. Startkonfigurationsdata er beskadigede.
15776. Obligatorisk niveau for system
15777. Den angivne streng og præfiks er for lange.
15778. Gennemsøgningen blev anmodet om at blive stoppet.%1
15779. Der refereres til en ikke-defineret enhed.
15780. Id'et til den interne destinationsfil er forkert.
15781. Der rapporteres om flere diskudvidelser på systemdiskenheden - systemfejl.
15782. Enheden findes ikke i hardwaretræet.
15783. Kombinationen af IPsec-transformationstyper er ikke gyldig.
15784. Fjerncomputernavnet %1 kan ikke føjes til LANA %2 for klienten der er tilsluttet porten %3. Datafeltet indeholder fejlkoden.
15785. Maks. beholdere: Ingen grænse
15786. Forkert filtypenavn
15787. INTERN fejl - En transaktion er allerede i gang
15788. Ugyldig politik for WMDRM-outputtillidsautoritet.
15789. Indholdet af elementet '%1' er ufuldstændigt ifølge DTD/Schema.
15790. Behandler filer til genoprettelse (det kan tage nogle få minutter)...
15791. Den sikkerhedskopiering, der startede kl. %1, lykkedes ikke, fordi der ikke kunne oprettes forbindelse til Windows Sikkerhedskopieringsprogram. Fejlkode: %2.
15792. Trådgruppen 0x%p blev fornyet, mens en tråd var i færd med at poste et tilbagekald til 0x%p(0x%p) til den.
15793. Handlingen, der blev anmodet om, opfyldte ikke en eller flere af begrænsningerne, der er knyttet til objektets klasse.
15794. Det objekt, der anmodes om, har et ikke-entydigt id og kan ikke hentes.
15795. Sektorstørrelsen må ikke være nul, den skal opløftes til 2. potens, og den skal være mindre end den maksimale sektorstørrelse.
15796. Kildestien kan ikke være en mappe.
15797. Streamen er blevet slået fra.
15798. Det er ikke muligt at opdatere værdien %1 i nøglen %2. Det første DWORD i dataafsnittet indeholder fejlkoden.
15799. Der kan ikke åbnes eller hentes oplysninger om PPP-nøglen eller en af dens undernøgler. %1
15800. En forekomst af typen 'Typenavn' var ved at blive oprettet, og typen 'Typenavn' kunne ikke tildeles en gyldig licens. Kontakt producenten af komponenten for at få yderligere oplysninger.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions