English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

25601. Dette konfigurationsafsnit kan ikke ændres på denne sti, da allowSubDirConfig="false" er angivet for den overordnede virtuelle mappe
25602. Domænets handlingstilstand er blevet ændret til Windows XP-tilstand. Ændringen kan ikke laves om.
25603. Udstedt af: %1
25604. Den angivne regelbeskrivelse overstiger den tilladte længde.
25605. CHKDSK kontrollerer indeks (trin %1 af %2)...
25606. Der opstod en fejl under forsøg på at slette et øjebliksbillede af %2. Sletningen forsøges igen senere.
25607. Combining "Restricted", and "ToInstance" or "ToSubClass" is not legal
25608. En ressource, der er nødvendig for denne handling, er deaktiveret.
25609. Hændelser er blevet mistet under transporten. %1. Sessionsnavnet er %2 og årsagskoden er %1.
25610. SET Viser, definerer eller fjerner miljøvariabler i Windows.
25611. Servercertifikatet til forekomsten %1 kunne ikke hentes på grund af en intern fejl. Fejlnummeret er %2.
25612. Driveren har opdaget, at denne HID-mus har beskadiget firmware. Den rapporterer absolutte akser, hvor relative akser forventes.
25613. Ugyldig værdi i MS DTC TIP Gateway. %1
25614. Streamen skal være læs/skriv.
25615. MS DTC-tjenesten kunne ikke fjernes.
25616. Et dokuments IFilter kan ikke initialiseres. Dokumentet eller IFilter kan indeholde fejl.
25617. Der forventes et regulært udtryk.
25618. Den forsinkede virtuelle fil "%5" blev ikke virtualiseret.
25619. FEJL - En af de angivne indstillinger er ugyldig: %1. Se meddelelsen om format nedenfor.
25620. Invalid provider registration
25621. Opgavestyring startede forekomsten "%3" af opgaven "%1", fordi brugeren "%2" har låst computeren.
25622. Der må ikke være en DTD-erklæring uden for en DTD.
25623. Adgang til Active Directory-domænetjenester kan ikke initialiseres. Kontroller dine tilladelser og netværksforbindelsen.
25624. INTERN fejl - En post, der findes i kernen, blev ikke fundet i konfigurationen
25625. Der kan ikke oprettes en WaitHandle med det systemdækkende navn 'X'. Der findes muligvis en WaitHandle af en anden type, der har det samme navn.
25626. Meddelelser til søgeområdet %2 er aktiveret igen. %1
25627. Posten i registreringsdatabasen for klasseinstallationsprogrammet er ugyldig.
25628. Denne funktion understøttes ikke på dette system.
25629. WebProxy opfangede en undtagelse under kørsel af scriptet ScriptReturn: X.
25630. Optællingsnavnet '%1' er defineret mere end én gang.
25631. Pga. en intern fejl kan filreplikeringstjenesten ikke stoppe replikeringen af systemdisken. Hændelsesloggen indeholder muligvis flere oplysninger.
25632. Moniker er ikke bundet
25633. Klienten har gemt en cookie i cookiebeholderen: Domæne=%2, Sti=%4, Navn=%6, Værdi=%8
25634. Diskenheden kunne ikke formindskes, fordi den er låst af BitLocker. Lås diskenheden op, og prøv igen.
25635. Der kan ikke indsættes gengivelse i en stream, når dette allerede er angivet.
25636. Der var ingen tilgængelig hukommelse til at kunne allokere bufferen til den trap, der skal behandles. Trap'en bliver ikke sendt.
25637. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at den angivne produktnøgle kun kan bruges til opgradering og ikke til nye installationer.
25638. De politikker, som inputtillidsautoriteten kræver håndhævet, understøttes ikke af output.
25639. Anden %1
25640. Tolkningsfejl for manifest: Navnet 'xml' er reserveret og skal skrives med små bogstaver.
25641. Netværksadressefamilien er ugyldig.
25642. IPsec afviste en klartekst-pakke.
25643. Skærmen kan ikke vise det valgte antal linjer og kolonner.
25644. Computeren fik ikke forbindelse til et domæne.
25645. Hardwarepositionerne for %2 kunne ikke oversættes, så de kan genkendes i systemet til hukommelsesstyring.
25646. Den ønskede enhedsgrænseflade findes ikke i systemet.
25647. Serveren kunne ikke fortolke den ønskede afspilningsliste.
25648. Angiver, om brugerdefinerede fejlmeddelelser er aktiveret, deaktiveret eller kun vises til fjernklienter.
25649. Sikkerhedsprocessoren rapporterede en initialiseringsfejl.
25650. Der var ikke adgang til netværksplaceringen [2].
25651. Ikke alle udløsere blev registreret for opgaven
25652. Tekstformateringsprogrammet kan ikke forespørge om tekstoplysninger på grund af fejlen: X.
25653. Certifikatet og den private nøgle, der skal bruges til dekryptering, kan ikke findes.
25654. Den angivne partitionstype kan ikke oprettes med en justering, der ikke er 0.
25655. Kildeundertrykkelse modtaget
25656. Tidsprovideren NtpClient: Svaret fra domænecontrolleren %1 mangler signaturen. Svaret er muligvis blevet ændret og ignoreres.
25657. Skru ned for mikrofonen
25658. HTTP status 413: Serveren kan ikke behandle en anmodning, da anmodningsenheden er for stor.
25659. Tekst er ikke tilladt i denne kontekst i henhold til DTD/Skema.
25660. WS-Management-tjenesten modtog en ugyldig SOAP-pakke. Pakken indeholder en ugyldig eller manglende Delivery-tilstand for WS-Management.
25661. Forventede hex 0x i 'X'.
25662. Det angivne IAsyncResult-objekt svarer ikke til denne stedfortræder.
25663. Assemblyen 'Navn på assembly' er gemt.
25664. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret niveau %3-oversættelsesbufferfejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
25665. Kategorien X giver ingen forekomstoplysninger, så der kan ikke returneres nøjagtige data.
25666. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke vise tippet med brugermeddelelsen (%2).
25667. Det er ikke muligt at få statistikker fra %1.
25668. Referencen (handle) er ikke korrekt.
25669. Der kan ikke oprettes en partition på denne disk.
25670. Kildeenheden, der skal sikkerhedskopieres, har ikke noget drevbogstav eller et forbindelsespunkt.
25671. Der kræves ikke beskyttelse af streamen.
25672. Sikkerhedskopieringen af diskenheden blev afsluttet før start.
25673. Der opstod en uventet fejl under kald af en operativsystemfunktion. Den returnerede fejlkode er 0x{0:x}.
25674. Behandleren %1 er ikke registreret.
25675. Ingen aktuel værdi.
25676. Blackout for fjernserveren må ikke vare kortere tid end timeout.
25677. En af kontrasignaturerne var ugyldig.
25678. Brugeren valgte at annullere dataindsamling manuelt.
25679. Sikkerhedskopieringen mislykkedes, da der mangler en disk for en dynamisk diskenhed. Kontroller, om disken er online, og prøv at sikkerhedskopiere igen.
25680. Hændelses-id, der bruges af tjenesten World Wide Web Publishing.
25681. Der opstod en fejl under kørsel af Format.
25682. maxOccurs må ikke være mindre end minOccurs.
25683. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) udstedte ikke en krævet start til HTTP.SYS for programgruppen %1. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
25684. Meddelelsesfilteret afviste kaldet.
25685. NT AUTHORITY
25686. Logical Disk Manager kan ikke sikre systempartitionen.
25687. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 20' - Aktiveret
25688. Metoden IOPMVideoOutput::GetInformation kan ikke returnere den SRM-version, der anvendes, fordi det ikke lykkedes programmet at overføre en SRM til videoudgangen.
25689. Værdien for Month skal være mellem +120.000 og -120.000.
25690. Afbrydelse af forbindelsen er angivet af transport: %1 %2
25691. Den fastgjorte tilstand skal forblive i sættet på VidPN'ens fællesfunktionelle modalitetsoptæller.
25692. Ukendt filtype.
25693. Det er ikke muligt at medtage i session.
25694. WMI-anmodningen kunne ikke udføres. Prøv igen.
25695. Tillad kontrol af &beviser
25696. Nøglen "Performance" for usbperf-driver i registreringsdatabasen kunne ikke åbnes. Statuskoden returneres i data.
25697. Diskenheden har et ikke-genkendt filsystem.
25698. Det er ikke muligt at anvende tidskomprimering i en session, der kun indeholder video.
25699. Angiver, at domænet ikke befandt sig i en tilstand, hvor det kunne udføre den ønskede handling.
25700. En tæller lukkede Logbog for Perfctrs.dll

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions