English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

19701. Pakken blev ikke oprettet. Der findes allerede en onlinepakke.
19702. Det angivne drev [%1!c!:] opfylder ikke alle de krav, der er nødvendige for at lagre midlertidige installationsfiler.
19703. Vælg at medtage disk #%1 (til signatur %2) til ASR-gendannelse.
19704. Webstedet %1 blev deaktiveret, fordi det rodprogram, der er defineret for webstedet, er ugyldigt. Du kan se årsagen til, at rodprogrammet ikke er gyldigt, i den forrige hændelseslogmeddelelse.
19705. En post i en klyngeoversigt skal pege på et gyldigt element i specialtegnsindekset.
19706. Windows Media Player kunne ikke åbne den angivne URL-adresse. Kontroller, at afspilleren er konfigureret til at bruge alle tilgængelige protokoller, og forsøg derefter igen.
19707. Der er ingen tilgængelige destinationer.
19708. Denne funktion understøtter ikke GDI-spejlende skærmenheder, fordi GDI-spejlende skærmenheder ikke har nogen fysiske skærme tilknyttet.
19709. Forsøger at afbryde...
19710. Den angivne ressourcetype blev ikke fundet.
19711. Adgang nægtet ved ping af HTTP-proxyserver
19712. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 31' - Aktiveret
19713. Der opstod en protokolfejl. Musen stilles til en kendt tilstand.
19714. En 'X'-skabelon kan ikke referere til en anden 'X'-skabelon.
19715. Licensen for denne fil understøttes ikke af den aktuelle afspiller. Du kan prøve med en nyere version af den aktuelle afspiller, eller du kan kontakte indholdsudbyderen for at få hjælp.
19716. Gruppepolitik kunne ikke opdatere printertilslutning af typen per computer %1. Fejlkode %2. Dette kan ske, hvis navnet på printertilslutningen er forkert, hvis der er et problem med gruppepolitikken, eller hvis udskriftskøen ikke kan kontakte printerserveren. Gruppepolitikken vil med jævne mellemrum igen forsøge at opdatere printertilslutningen.
19717. Opgaven er registreret men starter muligvis ikke. Batchlogonrettighed skal aktiveres for hovedopgaven.
19718. Det angivne navn '%1!ls!' er ikke gyldigt: Et navn på en fil eller et mappeobjekt, der er oprettet, mens egenskaben UseRestrictedCharacterSet er angivet, kan kun indeholde ANSI-tegn.
19719. Filpostsegmentets størrelse på 0x%1 er ugyldig i filen 0x%2.
19720. Hændelseslogføringstjenesten blev lukket.
19721. Klientstedfortræderen angav ikke et certifikat, men der er andre brugerangivne certifikater.
19722. Modtog besked om ændring af en handle-diskenhed, der ikke administreres af RSM. Der blev ikke foretaget nogen handling.
19723. Ingen domænecontroller er katalogtjeneste-aktiveret
19724. Ingen af de angivne diskenheder er medtaget i sikkerhedskopieringen.
19725. Change the test suite
19726. Tjenesten Windows Remote Management (WinRM) kan ikke konfigureres, fordi gruppepolitikken ikke tillader lokale ændringer af firewall. Kontroller, at gruppepolitikindstillingerne tillader lokale firewall-undtagelser, og tilføj WinRM til firewall-undtagelserne.
19727. Cachen er ikke opdateret helt efter tilføjelse eller sletning af partitioner. Prøv at udføre handlingen igen.
19728. Skrivebeskyttet synkronisering af replikeringshemmelighed
19729. Det leverede rektangel er ugyldigt.
19730. Der er åbnet et diagram i den samme proces med et andet databasenavn, end det oprindeligt blev åbnet med.
19731. Anmodningens emnenavn er ugyldigt eller for langt.
19732. Processens id-nummer er %1.
19733. Der kan ikke formateres. Denne diskenhed er skrivebeskyttet.
19734. ExtendedProperty er allerede del af ExtendedPropertyCollection.
19735. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) deaktiverede protokollen %1, fordi protokollen ikke bekræftede en ændring af en programgruppes identitet. Løs problemet, og brug WAS, så protokollen aktiveres igen.
19736. Processen er ikke i baggrundsbehandlingstilstand.
19737. Undtagelse i tilbagekald: X.
19738. Udvidet attributfilen har en handle. Handle er fjernet.
19739. SOAP-XML'en i meddelelsen matcher ikke den tilsvarende XML-skemadefinition. Rediger XML'en, og prøv igen.
19740. Adgang til attributtet er ikke tilladt, fordi attributtet ejes af SAM (Security Accounts Manager).
19741. Der blev modtaget et ugyldigt svar fra RADIUS-serveren %1. %2
19742. %1 har registreret, at enheden %2 ikke forstår et format, der ikke indikerer, at det er understøttet (%3).
19743. Netværksgrænsefladen understøtter ikke dette objekt-id (OID)
19744. En NetShow-administrator på netværksplaceringen %1 har stoppet disk %2.
19745. Qualifier name too wide
19746. COM+-tjenester kunne ikke indlæse en krævet strengressource. Strengens ressource-id blev ikke fundet. Dette er udløst af en fejl i lokaliseringsprocessen for produktet, og bør rapporteres til Microsoft-kundesupport. De binære data for denne hændelse indeholder den ressource-id, der ikke kunne indlæses. %1
19747. Rutetabel kan ikke vises: %1
19748. Nogle emner fra oversigten kunne ikke vises. Vent et øjeblik, og prøv igen. Hvis det ikke virker, skal du rydde oversigten og prøve igen.
19749. Token Ring-netværkskort %1:
19750. En adresse blev omdirigeret flere gange.
19751. Der blev fundet en fejl under undersøgelse af startområdet.
19752. Fejl %1!14u! %2!14u!
19753. FEJL - Den angivne disk til placering af sikkerhedskopien indeholder en kritisk diskenhed: %1.
19754. InitOnly-felter (ReadOnly) kan kun initialiseres i type-/forekomstkonstruktøren.
19755. Funktionen DxgkDdiOPMGetInformation kan ikke returnere den version af SRM, der bruges, fordi programmet aldrig har sendt en SRM til det beskyttede output.
19756. Indholdsindekset kan ikke fjernes i den aktuelle tilstand. Deaktiver og fjern indholdsindekset.
19757. Definitionen af keyref-id-begrænsningen '%1' indeholder henvisningsattributten '%2', men der blev ikke fundet nogen identisk nøgle eller entydig definition.
19758. Scenariet %1 har en konfigurationsfejl i WDI-registreringsdatabasenavneområdet. Diagnosticeringspolitikken ignorerer scenariet.
19759. FieldInfo passer ikke til destinationstypen.
19760. Udeladelse af filtypenavn
19761. Denne hændelse forekommer under processen til afbrydelse af forbindelsen
19762. Kommandolinjen kan ikke overstige 259 tegn.
19763. Brugeren "%2" har slettet opgaven "%1" i Opgavestyring
19764. CoID=%1: Brugeren %2 forsøger at oprette en tilknytning til Remote Access-serveren for forbindelsen med navnet %3 ved hjælp af følgende enhed: %4.
19765. DeferrableContent er kun tilladt på ResourceDictionaries.
19766. Ukendt værktøjsparameter '%1'
19767. Terminalserveren har modtaget et stort antal ufuldstændige forbindelser. Systemet kan være under angreb.
19768. Udvid markering mod venstre
19769. Tjenesten Smart Card Resource Manager er blevet lukket.
19770. Filen (%1) blev ikke fundet.%2%3%4%5
19771. This minidriver failed to register with HID class driver.
19772. Systemet kan ikke genkende denne virtuelle harddisks filformat.
19773. Brug registreringsdatabasen til at skaffe de anmodede oplysninger
19774. Der kan ikke oprettes elementer af den angivne type på den aktuelle afspilningsliste.
19775. INTERN fejl - Den angivne stripe-plex er ikke kompakt.
19776. ECHO Viser meddelelser eller slår visningen af kommandoer til og fra.
19777. Brugerens tidsgrænse for forbindelse er nået.
19778. Logoffscript
19779. Transaktionen blev ikke fundet.
19780. Der opstod en fejl under signeringen af en meddelelse ved hjælp af det indsatte chipkort: %1
19781. Der opstod fejl under overflytning af MTS-pakker og -programindstillinger til COM+-programmer og programindstillinger. Se i filen mtstocom.log i Windows-mappen for at få yderligere oplysninger.%1
19782. Søgningen efter uafhængige filer er gennemført.
19783. Der opstod en fejl under starten af transaktionsbroen. MS DTC startes, men transaktionsbroen vil blive deaktiveret.
19784. Indsamling af ydelsestællerdata fra tjenesten "%1" blev deaktiveret, da ydelsestællerbiblioteket for denne tjeneste har genereret en eller flere fejl. De fejl, der gennemtvang denne handling, er blevet skrevet til programmets Logbog. Ret fejlene, før ydelsestællerne aktiveres for denne tjeneste.
19785. Infiniband til PCI-værtsbro
19786. NTFS-filen eller -mappen er ikke et genfortolkningspunkt.
19787. Proxyserveren kunne ikke findes. Handlingen er afbrudt pga. timeout.
19788. Der kunne ikke skrives metadata på den virtuelle harddisk.
19789. Opgaven kunne ikke åbnes.
19790. Chipkortets ressourcestyring er for optaget til at gennemføre denne handling.
19791. Der er fundet en tom streng for en attributværdi til afspilningslisten.
19792. (GMT+03:00) Nairobi
19793. Fatal transport error, other transport will not be tried
19794. Forkert funktion.
19795. Processens ydelsestæller er deaktiveret, så den ønskede handling kan ikke udføres.
19796. Denne kommando understøttes ikke af netværktøjet. Prøv "%1 /?".
19797. Der kan ikke være et permanent modul i en midlertidig assembly.
19798. Filen er for stor til at kunne filtreres.
19799. URL-adressen blev ikke fundet. Værten er muligvis ikke tilgængelig, eller proxyindstillingerne er ikke korrekt konfigureret på indeksserveren. Hvis du vil ændre proxyindstillingerne, skal du fra SharePoint Portal Server Central Administration klikke på Konfigurer søgning og indeksering. På listen over indeksservere skal du vælge servernavnet og redigere proxyindstillingerne på siden Serverindstillinger.
19800. Tjenesten blev startet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions