English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

21701. Tjenesten Offlinefiler er afsluttet.
21702. Handlingen kan ikke udføres, da den ikke stemmer overens med den gruppepolitik, der er tildelt til denne computer.
21703. Port A kører med 1000 Mbps
21704. Udvidelsesværten kunne ikke indlæse DLL-filen med udvidelser. Sti: %1. Fejl: %2
21705. Provideren af øjebliksbilleder anvendes i øjeblikket, og registreringen kan derfor ikke fjernes.
21706. BeginFigure skal kaldes før denne API.
21707. Ugyldig hash-algoritme
21708. Den angivne algoritme for fjernelse af tilstand er ugyldig
21709. Forkert antal parametre - %1
21710. Adressen på SnmpMgrStrToOid-rutinen kan ikke slås op i DLL-biblioteket Mgmtapi.dll. WIN32-fejlnummeret returneres i dataene.
21711. Der er for mange alternativer.
21712. Filen %1, som krypteres, er en særlig analysefil, som ikke understøttes af denne version af EFS.
21713. BitLocker-beskyttelse er deaktiveret.
21714. Der er ingen tilgængelig protokolbehandler. Installer en protokolbehandler, som kan behandle denne URL-adressetype.
21715. Sletningen af træet er ikke fuldført. Anmodningen skal sendes igen, før sletningen af træet kan fortsætte.
21716. Den maksimale bithastighed for lyd skal være større end den angivne bithastighed for lyd.
21717. Fjernserveren er ikke tilgængelig.
21718. Serveren er ikke startet.
21719. Det var ikke muligt at finde en forekomst af en navngivet pipe i lyttende tilstand.
21720. Terminal Server kunne ikke hente brugerens licensoplysninger fra AD. Fejl %1!d!
21721. Det serialiserede medlem har ikke en ParameterInfo.
21722. Duplicate names were detected for the same object.
21723. Det reserverede ord NDATA kan ikke bruges i en erklæring til en parameterenhed.
21724. Der var ingen klartone.
21725. Denne asg_type er ugyldig.
21726. Serveren kunne ikke læse filen %1. Windows 32-fejlen, der returnerede fra forsøget, er %2.
21727. Forbindelse oprettet: %1 %2 %3
21728. (GMT+09:30) Adelaide (Commonwealth Games)
21729. Føjer attributtet med typekoden 0x%1 til filposten 0x%2.
21730. Alle klyngenoder skal køre, for at handlingen kan udføres.
21731. Bus/Interconnect-fejl
21732. Udsted den pågældende handling igen som en cachelagret IO-handling
21733. Provideren kunne ikke udføre en handling. Fejlkode: %1
21734. Det var ikke muligt at hente handle til SSL-legitimationsoplysninger. Fejlen vil blive logført i hændelseslogfilen. Sikkerhedsstatus: %2.
21735. WDI-diagnosticering
21736. Filen kunne ikke overføres, fordi enhedens ur ikke er indstillet.
21737. Alle bithastigheder skal have samme scriptbithastighed.
21738. Ugyldig hook-proceduretype.
21739. MS DTC kunne ikke indlæse systemgendannelsesoplysningerne, og tjenesten afsluttes. Prøv at genstarte tjenesten. Hvis tjenesten ikke starter, kan du kontakte produktsupport. Fejloplysninger: %1
21740. Ydelsesobjektet for omdirigeringstjenesten kan ikke åbnes. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
21741. Diskenheden har 0x%1 filpostsegmenter på over 32 bit.
21742. Windows Media Player kan ikke afspille den beskyttede fil, da der er problemer med lydenheden. Prøv at installere en ny enhedsdriver, eller brug en anden lydenhed.
21743. Faxen blev ikke sendt. Der opstod følgende fejl: %1. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen. Navn på afsenderens computer: %2. Afsenderens brugernavn: %3. Afsenderens navn: %4. Antal modtagere: %5.
21744. Metoden IOPMVideoOutput::GetInformation og IOPMVideoOutput::COPPCompatibleGetInformation returnerer denne fejl, hvis det sendte sekvensnummer ikke er det forventede sekvensnummer, eller den sendte OMAC-værdi er ugyldig.
21745. Kodegenereringen for undtagelsesblokken er ugyldig.
21746. Den beregnede basisprioritet baseret på den prioritetsklasse, som alle tråde kører i forhold til.
21747. ftp: accept
21748. En attributerklæring må ikke indeholde flere faste værdier: '%1'.
21749. Layoutmålingens tilsidesættelse af elementet X må ikke returnere NaN-værdier som dets DesiredSize.
21750. Provideren fandt en fejl under start af gendannelsesopgaver for plex'ens medlemmer. %1
21751. An error occurred during report generation.
21752. Enheden er ikke erklæret.
21753. SMTP-serveren forsøgte at oprette forbindelse til sig selv.
21754. Angiver advarselsgrænser for MSDTC-loglagring.
21755. Fejlskrivning ved forskydningen 0x%1 for 0x%3 byte, men 0x%2 byte er skrevet.
21756. Maksimalt antal åbne filer på serveren
21757. Attributtet $STANDARD_INFORMATION var beskadiget i mappen $Txf.
21758. Serveren modtog Winsock-fejlmeddelelsen: Forkert protokolindstilling.
21759. Den forkerte stublib er blevet tilknyttet et program eller en DLL, der bruger drmv2clt.dll.
21760. Der er ingen EventLog-post tilgængelig i øjeblikket. Markøren er placeret før det første eller efter det sidste element i optællingen.
21761. SMTP-tjenesten %1 er stoppet.
21762. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke oprette en arbejdsproces for programgruppen '%1'. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
21763. Et anonymt sikkerhedstoken kan ikke åbnes.
21764. Der skal være angivet en værdi for Level i optællingen TraceLevel.
21765. FEJL – Den angivne placering kan ikke bruges til lagring af sikkerhedskopier.
21766. Alias for \\%1
21767. Du har allerede oprettet et synkroniseringsforhold med 16 enheder. Hvis du vil oprette et nyt synkroniseringsforhold, skal du først afslutte et eksisterende forhold.
21768. Et forbindelsesforsøg mislykkedes, fordi den, der tilsluttede, ikke svarede korrekt efter en periode, eller forbindelsen mislykkedes, fordi den tilsluttede vært ikke svarede.
21769. Volume %2 er offline for at beskytte af øjebliksbilledet. Der blev fundet en fejl i øjebliksbilledets metadata. Prøv at fjerne beskyttelsesfejlen, eller genstart computeren. Hvis alt andet mislykkes, skal du gå ud af beskyttelsestilstanden for øjebliksbilleder for at frigøre brugen af diskenheden, men du mister øjebliksbillederne.
21770. Konfigurationsposten blev ikke fundet.
21771. Det token, der blev angivet til funktionen, er ugyldigt.
21772. Skrivebeskyttede domænecontrollere i virksomheden
21773. WS-Discovery-protokol
21774. ANONYMOUS LOGON
21775. Der er oprettet en forbindelse på port %1 med grænsefladen %2, men den eksterne side har ikke fået en IP-adresse.
21776. Tjenesten Client Drive Mapping har afbrudt forbindelsen til terminalforbindelsen.
21777. Fejl i den interne tegnkonvertering.
21778. Denne LDAP-server dækker ikke længere automatisk stedet '%1' for ikke-domænenavnekonteksten '%2'.
21779. Omdirigeringen har midlertidigt afbrudt en anmodning til %2.
21780. Brugerens adgangskode skal ændres, inden der logges på første gang.
21781. 'X' kunne ikke indlæses, fordi den ikke er en gyldig .NET-assembly.
21782. Værdien "First Counter" kunne ikke læses under nøglen usbperf\Performance. Statuskoder returneres i data.
21783. Den tjenesteudbyder, der blev anmodet om, kunne ikke indlæses eller initialiseres.
21784. Raw-konteksten eller providerkonteksten er ikke kompatibel med laget.
21785. Threshold-nøglen kan ikke angives i registreringsdatabasen. Behandlingen fortsætter. Følgende kode returneredes fra RegSetValueEx: %1.
21786. DHCP-serveren modtog en meddelelse fra en ugyldig klient.
21787. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at nøgleadministrationstjenesten ikke kunne bruges.
21788. Der opstod et problem i udvidelsen '%1' til faxrouting, som blev lukket. Fejlkode: %2 Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen. Der blev oprettet en Windows-fejlrapport med alle oplysningerne om problemet. Faxtjenesten genstartes nu.
21789. MAPI: Der opstod en diskfejl.
21790. Windows Hukommelsesdiagnosticering
21791. Ugyldigt aksenavn.
21792. Den forespurgte tabel blev ikke fundet på værten
21793. Processen skal afsluttes, inden de ønskede oplysninger kan bestemmes.
21794. Den aktuelle tegntabel for enheden %1 er %2
21795. Dette er et ugyldigt svar.
21796. Klassenavnet #nonclient kan ikke bruges med flag eller billednavn.
21797. Godkendelse mislykkedes.
21798. Den angivne handling kan ikke afsluttes, mens der ventes på en ændring af et medieformat fra SDK.
21799. BITS-jobbet "%2" med id'et %1 er afbrudt.
21800. Svaret kan gemmes i cache, selv om det altid vil kræve revalidering.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions