English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

6601. Der opstod en netværksfejl i aktiveringsserveren.
6602. Serverprocessen har mistet forbindelsen til MS-DTC. Dette er normalt, hvis MS-DTC er stoppet, eller hvis der er sket et MS-DTC-failover i en klynge.%1
6603. Send spildoktet
6604. Ugyldigt xml-tegn.
6605. Scripts synkrone
6606. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en CPU-ventilationshændelse, der er rapporteret fra CPU %1. CPU'ens temperatur har underskredet temperaturgrænsen, og ventilationen er fjernet. Posten indholder %2 yderligere fejl.
6607. Forsøget på at få adgang til URL-adressen igen mislykkedes.
6608. QWAVEDRV-kontrol
6609. Opgave kunne ikke startes
6610. Det angivne program kræver en nyere version af Windows.
6611. Der kan ikke ændres i en domænecontrollerkontos primære gruppe-id.
6612. Tidsprovideren NtpClient kunne ikke oprette et tillidsforhold mellem denne computer og domænet %1 for at synkronisere tiden sikkert. NtpClient forsøger igen om %3 minutter. Fejlen var: %2
6613. Hvis du fortsætter, vil disse forbindelser blive annulleret.
6614. Det blev forsøgt at oprette et token, der skulle bruges som primært token, men dette token bruges allerede. Et token kan kun være primært token for en enkelt proces ad gangen.
6615. Der kunne ikke føjes en kolonne med en ugyldig DisplayIndex til samlingen DataGrid.Columns.
6616. Der opstod en uventet layoutændring uden om diskenhedsstyringen.
6617. Den angivne partition findes ikke på destinationsdisketten.
6618. Grafen for dvd-videoafspilning er ikke oprettet endnu.
6619. A volume shadow copy could not be created or was unexpectedly deleted.
6620. Forbindelsen kan ikke oprettes på grund af en konfigurationsfejl. Klik på Flere oplysninger for at få yderligere hjælp, eller søg i Hjælp og support efter dette fejlnummer.
6621. SSPI-konteksten er ugyldig.
6622. En sti må ikke være null.
6623. Der opstod en fejl under binding til destinationsmetoden.
6624. Det er ikke muligt at låse drevet %1 i biblioteket %2
6625. Ressourcen kunne ikke angives som online på grund af fejl i en eller flere udbyderressourcer.
6626. Udefineret adgang (ingen effekt) Bit 8
6627. WinHTTP-tjenesten Web Proxy Auto-Discovery har registreret en ikke-lokal RPC-forespørgsel (Transporttype = %1). Adgang nægtet. Der er måske gjort et uautoriseret forsøg på at få adgang til tjenesten via netværket.
6628. Du skal angive en kategori, hvis du har angivet et computernavn.
6629. Multi-symbol ChipKill
6630. Den automatiske certifikatregistrering af %1 kunne ikke registrere certifikatet %2 fra %3 (%4).
6631. Kaldet blev afbrudt af meddelelsesfilteret.
6632. 'X' er ikke en gyldig virtuel sti.
6633. CRM-genopretning mislykkedes, fordi MS-DTC mener, at den tidligere forekomst af programmet stadig har forbindelse. Dette er en midlertidig tilstand, som kan opstå, hvis systemet er overbelastet. Forsøg at genoprette CRM igen ved at genstarte programmet.%1
6634. Startede afsendelse af data fra %1 til %2.
6635. Forsøg på at udføre SSL-handshake mislykkedes. Sikkerhedsstatus: %2.
6636. Deaktiver SQL-cacheafhængigheden for en tabel. Kræver indstillingen -t.
6637. Der er ingen tilladelser at kontrollere.
6638. MSDTC XA Transaction Manager forsøgte at finde funktionen 'GetXaSwitch' i XA Resource Managers DLL-fil. Funktionen 'GetXaSwitch' mangler i XA Resource Managers DLL-fil %1 : Fejl=%2 Fil=%3 Linje=%4.
6639. Metabasefilen kunne ikke læses. Yderligere oplysninger finder du i hændelseslogfilen.
6640. DISKCOPY [drev1: [drev2:]] [/V]
6641. Der blev ikke fundet et tilladelsessæt med det angivne navn.
6642. Der kan ikke skrives til mediet, da det er en del af den aktuelle sikkerhedskopiering.
6643. Der kan ikke oprettes en dvd-afspilningsfiltergraf i DVD Graph Builder, hvis EVR og en anden gengiver findes i grafbyggerens filtergraf.
6644. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke konfigurere logføringsegenskaberne for webstedet %1. Serveren har ikke adgangstilladelse til webstedets logfilmappe.
6645. En forbindelsesanmodning blev fremsat på en socket, der allerede var forbundet.
6646. *** Can't find server address for '%1':
6647. X-egenskabsværdien skal være større end nul.
6648. Initiator-CHAP-hemmeligheden er mindre end den minimumstørrelse (12 byte), der er påkrævet af specifikationen. De gemte data indeholder den angivne CHAP-hemmelighed.
6649. Der ringes allerede op til forbindelsen.
6650. En diskenhed på den markerede disk kunne ikke åbnes.
6651. Der er ikke tilstrækkelig ledig hukommelse til denne handling.
6652. Anmodnigen kan ikke udføres på en proxysession.
6653. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret PCI-bus-SERR-fejl, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
6654. Ukorrekt adgang
6655. 'Brug kun DES-nøgle' - Aktiveret
6656. TPM returnerede en identisk reference (handle). Kommandoen skal udføres igen.
6657. Der er ikke adgang til en lukket registreringsdatabasenøgle.
6658. X Cachen blev ikke opdateret baseret på den aktuelle cacheprotokolstatus = Y.
6659. Meritdumpfil
6660. Porten er lukket.
6661. Denne handling kan ikke udføres på en DOCTYPE-node.
6662. Længden af den gemte historie for adgangskoder:
6663. Produkt: %1 - Opdateringen '%2' blev fjernet.
6664. Enten har programmet ikke kaldt WSAStartup, eller WSAStartup er mislykket.
6665. DISKCOMP [drev1: [drev2:]]
6666. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Fuldførelseshændelsen for arbejdstrådens handling kan ikke oprettes for skriveren %3 på grund af status %1 (konverteret til %2).
6667. Enheden støtter ikke symbolske kæder.
6668. Arbejdsstationens værtstabel er fuld.
6669. Der er fejl i indskydelseshandlen.
6670. Den angivne fil er blevet omdøbt og kan derfor ikke ændres.
6671. OSS ASN.1-fejl: Fejl i sporingsfil.
6672. Funktionen Klientgodkendelse er ikke korrekt installeret.
6673. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Egenskaben CertificateThumbprint må ikke være "" (blank eller tom streng) eller NULL.
6674. Udgivelsespunktet kan ikke startes, da de nødvendige streamingformater ikke findes på serveren. Brug guiden Multicast Announcement til at oprette en ny meddelelse for dette udgivelsespunkt.
6675. {{Alvorlig fejl: }}
6676. Client for NFS er startet.
6677. Der kunne ikke allokeres de nødvendige ressourcer. Initialiseringen mislykkedes.
6678. Angiv den offentlige nøgle for det sikre navn. Navnet og versionsnummeret er ikke nødvendige, men giver en sikrere betingelse.
6679. Handlingen kunne ikke udføres, fordi det overordnede objekt ikke er instantieret, eller det er slettet.
6680. Mediegruppe-id'et repræsenterer ikke en gyldig mediegruppe.
6681. Tilføjelse af plex blev ikke fuldført. %1
6682. Det angivne destinationssæt til videopræsentationen er ugyldigt.
6683. Der kunne ikke søges efter den lokale printers kontrolpunkt
6684. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i WinHttpSetOption - 4
6685. Hændelseslogføringstjenesten fandt en fejl (res=%1) under parsing af filter for kanalen %2. Fortsætter uden filter.
6686. Transporten kunne ikke logge på serveren.
6687. Versionsnummeret for programmets konfigurationsfil er ugyldigt. Geninstaller programmet.
6688. GMT (Greenwich Mean Time): Dublin, Edinburgh, Lissabon, London
6689. MAPI: Sessionen er afsluttet.
6690. Overvågningslogfilen er stoppet midlertidigt
6691. Opdatering af kopi fra %1 til %2 mislykkedes med fejlkode %3.
6692. Denne stream understøtter ikke samtidige læse- eller skrivehandlinger ved input/-output.
6693. Attributten maxOccurs skal være en xsd:nonNegativeInteger eller 'unbounded'.
6694. Opgavestyring gemte konfigurationen af opgaven "%1" , men legitimationsoplysningerne blev ikke gemt. Brugerhandling: Registrer opgaven igen, og sørg for, at legitimationsoplysningerne er gyldige. Yderligere data: Fejlværdi: %2.
6695. Administratoradgangskontrollen blev ikke udført.
6696. Ingen autoritet kunne kontaktes til godkendelse.
6697. Der findes allerede en transaktion med det angivne id.
6698. Partitionen er en Microsoft-reserveret partition (MSR).
6699. Genstarter!
6700. Der blev fundet et brugerdefineret element, men det har ikke den nødvendige egenskab Location på det overordnede element. Løs problemet med den overordnede Location-egenskab. Ugyldig XML:%1%2%3%4%5

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions