English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

21601. %1: Søgestreng er for lang.
21602. Forsøgte at angive egenskab for serversession: %1. Status: %2.
21603. Generiske typer er ikke gyldige.
21604. Der blev anmodet om et kombineret svar fra cacheprotokollen.
21605. The following FSRM-initiated command-line program exited with return code %1
21606. Lokal node sendte anmodningen
21607. Ugyldig hook-handle.
21608. Der er stadig aktive forbindelser.
21609. Oplysningerne om logfilen i MS DTC blev ikke konfigureret korrekt i den delte klyngeregistreringsdatabase. Fejldetaljer: %1
21610. Udskriftsværten lukker, da forespørgselsgrænsefladen for ISignal i COM-proxyen (Component Object Model) i spooleren ikke blev udført. Fejl %1. Dette kan ske, hvis systemet er ustabilt, eller hvis der ikke er tilstrækkelige systemressourcer.
21611. Nogle af licenserne kunne ikke gemmes.
21612. %2 driveren er blevet startet
21613. Brugerdefinerede kalendere understøttes ikke i øjeblikket.
21614. Der blev forsøgt en handling på noget, som ikke er en socket.
21615. Der opstod en timeout, inden øjebliksbilledet blev oprettet på lagerplaceringen.
21616. Tjenesten Windows Process Activation stødte på en fejl under anmodning om besked om ændringer i IIS-konfigurationslageret. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
21617. Værdiobjektets type passede ikke sammen med den angivne RegistryValueKind, eller objektet kunne ikke konverteres korrekt.
21618. Windows Media Player kan ikke hente rettigheder til medier, fordi serveren ikke er tilgængelig. Serveren er muligvis optaget eller offline.
21619. Indsamlingsprogrammet bruger ordidentifikation til sprog-id <%2> til tekst på sprog-id <%3>. De tilsvarende sprogressourcefiler er ikke installeret på computeren.%1
21620. Skemaet skal indeholde mindst én partikel.
21621. PCI-trådløs-controller
21622. Katalogpartitionen er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt. Vent nogle minutter, og prøv igen.
21623. Installationen af denne driver tillades ikke af systemets politik. Kontakt din systemadministrator.
21624. Der findes et DNS-RR-sæt, der ikke burde eksistere.
21625. Der blev angivet en enhed, som ikke findes.
21626. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi timeoutheader'en i anmodningen er ugyldig.
21627. Serveren vil ikke udføre anmodningen.
21628. Den aktive opgave-XML indeholder et element eller en attribut fra et uventet navneområde.
21629. Slutningen på chipkortfilen er nået.
21630. %1-scanningen efter spyware og anden potentielt uønsket software er aktiveret.
21631. Funktionen mislykkedes, fordi den aktuelle session ændrer type. Denne funktion kan ikke kaldes, når den aktuelle session ændrer type. Der er i øjeblikket tre typer sessioner: Konsol, afbrudt og fjern.
21632. Nøglen i registreringsdatabasen for DLL'en til RAS-administrationsværten fra en tredjepartsproducent kan ikke åbnes. Følgende fejl opstod: %1
21633. Expected closing bracket
21634. Handlingen kan ikke udføres, fordi objektet endnu ikke er blevet gemt
21635. MSBUILD: fejl MSB1016: Angiv niveauet for udførlighed.
21636. DNS Resolver Cache kunne ikke tømmes: %1
21637. TCP-statistikker for %1
21638. USA
21639. 'xmlns' kan ikke bruges som navnet på en attributerklæring.
21640. Den handling, der blev anmodet om, er ikke tilladt på en DNS-rodserver.
21641. DELETE CATALOG -- Sletter kataloget til sikkerhedskopiering
21642. Typen 'Typenavn' blev indlæst i konteksten ReflectionOnly, men AssemblyBuilder var ikke oprettet som AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly.
21643. Der oprettes forbindelse til Remoteboot-serveren...
21644. Sessionsnavnet %1 er ugyldigt.
21645. Filerne med forstyrrende ord kan ikke omdøbes.%1
21646. Det tog for lang tid at installere øjebliksbilledet for diskenheden %2.
21647. LPRemove kunne ikke tilføje kørselsdata i registreringsdatabasen. Planlægningen af LpRemove annulleres.
21648. Det blev forsøgt at tilføje et objekt tilhørende en klasse, der ikke har en RDN defineret i skemaet.
21649. Stien til den globale profil %1 er for lang. Der logges på med en standardprofil.
21650. Et problem kunne ikke løses på grund af en betingelse, der er aktiveret på nuværende tidspunkt. Problemet kan sandsynligvis løses ved at prøve igen senere.
21651. HBA Port %1!d! er nu den valgte HBA-port.
21652. Logføring er aktiveret for kvotagrænser og -tærskler.
21653. Frigivelsestid for system . . . . : %1
21654. Denne egenskab kan ikke angives, efter at skrivning er startet.
21655. CATID findes ikke.
21656. Filens digitale signatur kan ikke bekræftes.
21657. Et katalog med det angivne navn findes allerede. Vælg et andet navn for at oprette et nyt katalog.
21658. Aggregation on a property that is an embedded object is not supported.
21659. Registreringen af typerne blev fjernet.
21660. Abonnementet %1 kunne ikke aktiveres på destinationscomputeren %2 på grund af en kommunikationsfejl. Fejlkoden er %3. Alle nye forsøg blev udført, før dette punkt, blev nået, så abonnementet forbliver inaktivt på denne destination, indtil abonnementet sendes igen eller nulstilles. Yderligere fejlmeddelelse:%4
21661. Denne arkivtype understøttes ikke.
21662. ParameterMessageFile indeholdte ikke en udskiftningsstreng for %1. Fejlkoden var %2.
21663. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at produktnøglen ikke er tilgængelig.
21664. Der opstod en fejl under installationen af samlingen '[6]'. Samlingen har ikke et sikkert navn eller er ikke signeret med den minimale nøglelængde. {{HRESULT: [3]. samlingsgrænseflade: [4], funktion: [5], komponent: [2]}}
21665. MAPI: Dette understøttes ikke
21666. En meddelelsesklient producerede en undtagelse. %1%2%3%4%5
21667. Der findes allerede en registrering i en transaktion.
21668. Beskederne er nulstillet. Beskeder til den aktuelle bruger er ugyldige. Fjern registrering af beskeder, og registrer dem igen.
21669. Brugercertifikatet er ugyldigt.
21670. Windows Media Player kan ikke synkronisere filen, da enheden skal opdateres.
21671. Kunne ikke læse JPEG-fil.
21672. Diskkonfigurationen blev ændret på et andet system.
21673. NaN er ikke en gyldig værdi for et Matrix-medlem.
21674. Den angivne port findes ikke.
21675. Optællingen er allerede startet for denne forespørgsel.
21676. Installerer nye tjenester Tjeneste: [2]
21677. Denne zone indeholder alle de programmer, der findes på virksomhedens intranet.
21678. Der kunne ikke oprettes en ny enhed til GRSerial-chipkortlæseren.
21679. Der blev registreret en anden værdi end 0 for diskenhedens stripe-størrelse eller diskens sektorstørrelse.
21680. Der blev ikke fundet relevante oplysninger i de relevante dokumenter med de angivne egenskaber for forespørgslen.
21681. mailbox information
21682. Den licens-blob, der bestod cardea-anmodningen, er udløbet.
21683. Destinations-/routeradresse parres i prioritetsrækkefølge
21684. Det nøglesæt, der blev anmodet om, findes ikke.
21685. En eller flere af de angivne kontekstparametre er ikke gyldige.
21686. Metadataene (eller metadataelementerne) er ikke tilgængelige.
21687. Attributlisten for filen %1 kan ikke læses.
21688. Navn på &HTTP-cookie:
21689. Dette er en generel fejl i Active Directory-domænetjenester.
21690. Serverafbrydelser
21691. Standardtransaktionsressourcestyringen på diskenhed %2 fandt en fejl, der ikke kan prøves igen, og kunne ikke starte. Dataene indeholder fejlkoden.
21692. OR NOT er ikke tilladt
21693. Tjenesten %1 er ikke blevet startet.
21694. Dataprovideren kræver, at de tidligere hentede data skal frigives, inden den kan anmode om flere data.
21695. Emne-id-typen Typenavn er ikke gyldig.
21696. Handle %1 blev lukket
21697. Computeren genstartede uventet eller stødte på en uventet fejl. Windows Installation kan ikke fortsætte. Hvis du vil installere Windows, skal du klikke på "OK" for at genstarte computeren og derefter genstarte installationen.
21698. Der opstod en fejl under forsøg på at udføre Media Label Library "%1". DLL-filen blev ikke fundet. Kontroller, at filen findes, og at stien er korrekt angivet i registreringsdatabasen.
21699. Der opstod en fejl under oprettelsen af en entydig tmp-fil.
21700. Den angivne maksimale pakkestørrelse er for lille til denne profil

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions