English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

10101. Modulet [2] kunne ikke få fjernet registreringen. HRESULT [3]. Kontakt supportteknikerne.
10102. Den brugerrapporterede IRQ til %2 kunne ikke hentes fra HAL.
10103. Ugyldig elementtekst 'X'.
10104. Den angivne printerdriver er allerede installeret.
10105. Formatet for den angivne meddelelsesdestination er ugyldigt.
10106. Sikkerhedskopiering af diskenheden %1 er udført.
10107. MS DTC's forsøg på at kontrollere, om computeren er en Domain Controller, mislykkedes. MS DTC kører fortsat, men anvender muligvis forkerte sikkerhedsindstillinger. Fejldetaljer: %1
10108. Det undersøgte private manifest har overskredet den tilknyttede sti for genfortolkningspunktet
10109. Den sendte UTF8-streng kunne ikke konverteres til Unicode.
10110. Det anmodede domæne kunne ikke slettes, fordi der er domænecontrollere, som stadig er værter for dette domæne.
10111. Dokumentet er ikke fuldt analyseret.
10112. HTTP-serveren kunne ikke oprette et klientforbindelsesobjekt for brugeren ved værten %1. Forbindelsen til denne bruger afbrydes. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
10113. NET START SCHEDULE
10114. Grafegenskaber for grafen, der blev blev åbnet. Det er vigtigt, at bemærke, at visse handlinger vil være begrænset, indtil denne lokale node har synkroniseret med andre noder i grafen.
10115. Destinationen svarede ikke på en NOP-anmodning i tide.
10116. Der blev ikke modtaget en meddelelse om, at disken er ankommet.
10117. Serveren er i brug og kan ikke fjernes.
10118. Tolkningsfejl for manifest: Det påkrævede blanktegn mangler.
10119. Det var ikke muligt at oprette en forbindelse til serveren, da grænsen for antallet af samtidige forbindelser for denne konto er nået.
10120. (speciel adgang:)
10121. MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_prepare i XA Resource Manager. Kaldet til xa_prepare mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%1 Linje=%2.
10122. Angiver, om afsnittet Authentication er låst.
10123. Der er flere data at returnere, end der er plads til i den medfølgende buffer. Tildel en større buffer, og start funktionen igen.
10124. QOSStopTrackingClient-fejl
10125. Komponentens CLSID mangler eller er beskadiget.
10126. Hændelseshandleren kan ikke tilføjes, fordi der ikke findes nogen offentlig tilføjelsesmetode for hændelsen.
10127. Det objekt, der vil blive slettet, ejes af en primær stedcontroller. Handlingen kan ikke udføres.
10128. Systemet kører i øjeblikket med sidste kendte fungerende konfigurationen.
10129. ETW-sporingssessionen kunne ikke gennemføres. Fejl=%1!lu!
10130. Denne sorteringsrækkefølge understøttes ikke.
10131. Søgningen kunne ikke hente attributter i databasen.
10132. %1 byte samlet diskplads.
10133. Tjenesten Tid kan ikke registreres til ændrede hændelser i netværkskonfigurationen. Dette kan skyldes, at TCP/IP ikke er korrekt konfigureret. Tjenesten Tid kan ikke synkroniseres med netværksudbydere. Der bruges stadig lokalt installerede hardwareudbydere, hvis sådanne er tilgængelige.
10134. Kilde- og destinationspakker skal være adskilt.
10135. De angivne udvidelseslængder kan ikke bruges til at oprette en diskenhed med den angivne længde.
10136. unknown query class: %1
10137. Ugyldig GIF-version. Kun 87a eller 89a understøttes.
10138. Al internetkode får ret til at oprette forbindelse tilbage til oprindelsesstedet.
10139. NAP (Network Access Protection), klienten til politikhåndhævelse, kunne ikke oprette systemressourcer til Remote Access-forbindelser. Nogle netværkstjenester eller -ressourcer er muligvis ikke tilgængelige. Afbryd forbindelsen, hvis problemet varer ved, og prøv at oprette Remote Access-forbindelsen igen, eller kontakt Remote Access-serverens administrator.
10140. ** Ugyldig kommando
10141. FileObject er lukket i øjeblikket. Prøv at åbne det.
10142. Klientkommunikation
10143. Rettelsen kan ikke udføres.
10144. Der kunne ikke genfindes navne fortolket af Broadcast.
10145. SQL-forespørgselssyntaksen er ugyldig eller understøttes ikke.
10146. Der er ikke fundet nogen SYSVOL-komponent i den angivne sikkerhedskopi.
10147. Den angivne egenskabstype understøttes ikke.
10148. En eller flere outputparametre er NULL eller ugyldige.
10149. Masselagringscontroller
10150. Det aktuelle replika blev ikke afbrudt fra domænet %1. Data indeholder fejlkoden.
10151. Der kunne ikke oprettes forbindelse: Windows kan ikke oprette forbindelse til tjenesten Automatiske opdateringer, og derfor kan der ikke hentes og installeres opdateringer i henhold til den angivne tidsplan. Windows vil fortsat prøve at oprette en forbindelse.
10152. Destinationens array var ikke langt nok. Kontroller destIndex og længden samt arrayets nedre grænser.
10153. Administratoren har lukket %1.
10154. StrokeCollection-erstatningen kan ikke være tom.
10155. Flere forekomster af "%1" i en typedefinition er ikke tilladt.
10156. Sidefejl var en overgangsfejl.
10157. koden oprettes igen.
10158. An option is specified that is not allowed for the command.
10159. Division med nul.
10160. Det forsøges at udføre en handling på en shell, der er ved at blive lukket. Dette kan ske, hvis den shell, der bruges, også lukkes af en anden tråd.
10161. Der findes allerede en krydsreference.
10162. Der kræves licens, før du kan foretage den ønskede handling med denne mediefil.
10163. Den angivne HBA-port er ikke gyldig.
10164. Klienten indlæste NAP-gruppepolitikken.
10165. Der blev modtaget en RADIUS-meddelelse fra den ugyldige RADIUS-klients IP-adresse %1.
10166. Serverprogram forsøger at modtage SSL-klientcertifikat, som vil blive angivet, hvis det er tilgængeligt. Hvis klientcertifikatet ikke er angivet, startes en genforhandling.
10167. Værdien i Content-Length skal være større end eller lig med nul.
10168. Metabaseegenskaben PassivePortRange kunne ikke læses under FTP-tjenestenoden %1.
10169. Angiver, at det blev forsøgt at efterligne via en navngiven pipe, der endnu ikke er læst fra.
10170. Ugyldige typeattributter. Der blev angivet en ugyldig layoutattribut.
10171. Der kan ikke tages flere kopier ifølge SDMI-opgradering.
10172. ITextDocument kunne ikke hentes fra objektet RichEdit.
10173. Tjenesten Hjælpefunktion til programvært har registreret en fejl under fjernelse af tilknytning for programgruppenavnet '%1' til dets SID. Du kan løse problemet ved at sende ændringerne igen eller genstarte tjenesten. Fejlnummeret vises i datafeltet.
10174. Den ønskede sikkerhedspakke understøttes ikke.
10175. Varigheden kan ikke returneres for TimeSpan.MinValue, fordi den absolutte værdi af TimeSpan.MinValue overskrider værdien af TimeSpan.MaxValue.
10176. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke udstede en anmodning for arbejdsprocessen '%2' i programgruppen '%1' om at angive gruppens ydelsestællere. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
10177. Terminal Server er konfigureret til at bruge et certifikat, der ikke indeholder en udvidet nøgleanvendelsesattribut for servergodkendelse. %1 SHA1-hashen for certifikatet er i hændelsesdataene. Standardcertifikatet bliver brugt til Terminal Server-godkendelse fra nu af. Kontroller sikkerhedsindstillingerne vha. Terminal Services-konfigurationsværktøjet i mappen Administration.
10178. Søgefilteret genkendes ikke.
10179. DLL-filen til omdirigering har et inkompatibelt versionsnummer (%1.%2). Systemversionen er %3.%4.
10180. Det virtuelle websted %1 er ugyldigt, fordi fordi webstedets gruppe-id er null.
10181. Typen til klassen Class Name blev ikke fundet.
10182. Skaleringen er ugyldig.
10183. Sessions-id'et angiver ikke en gyldig session.
10184. Skemaopdateringen mislykkedes: Det angivne område er ugyldigt.
10185. Den angivne StrokeCollection er skrivebeskyttet.
10186. For at forhindre potentielle samtidige fornyelser eller registreringer fra en anden computer er certifikatregistreringen af %1 til fornyelse eller registrering af certifikatet %2 blevet annulleret.
10187. Der kan ikke opnås adgang til den angivne enhedssti.
10188. Server-processen kunne ikke startes med den konfigurerede identitet. Navnet på stien kan være forkert eller ikke tilgængeligt.
10189. Filen %1 er ikke en gyldig sprogpakke. Seneste fejl: %2
10190. Klyngeressourcen kunne ikke slettes, fordi det er en kerneressource.
10191. Forkert hash.
10192. Denne handling understøttes kun på simple eller samlede diskenheder.
10193. 'MNS- logonkonto' - Deaktiveret
10194. Kontekstmenu
10195. Der opstod en fejl under afkodning af PKCS1-udfyldning.
10196. Filen kan ikke flyttes til et andet diskdrev.
10197. DFS kunne ikke hente en henvisning til "%2" fra %3. Postdatafeltet indeholder den returnerede fejl.
10198. BitLocker-drevkryptering kan ikke gå i RAW-adgangstilstand for denne diskenhed.
10199. Bindingerne til interne IP-adresser kan ikke ændres.
10200. Udvidelser til kommandofortolker er aktiveret.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions