English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

22801. Operativsystemet er i øjeblikket ikke konfigureret til at køre dette program.
22802. Den komponent eller det program, der indeholder komponenten, er blevet deaktiveret.
22803. Registreringsinformationen for denne server er mangelfuld eller inkonsistent.
22804. Alle filnavne for filen %1 er ugyldige.
22805. Den infrarøde filoverførselstjeneste opdagede en fejl, mens en bruger var ved at logge på. Overførsel af infrarøde filer og billeder er deaktiveret for dette logon. Den rapporterede fejl var %1.
22806. Parameteren skal være statisk.
22807. Installation eller opdatering af enhedsdrivere.
22808. Behandlingen af dette transaktionsbundt er blevet afbrudt.
22809. IKE-sikkerhedsattributterne kan ikke accepteres
22810. Vinduet er ikke en kombinationsboks.
22811. Kunne ikke opdatere alle sporingsindstillingerne i registreringsdatabasen.
22812. Hvilken databaseopgave vil du udføre?
22813. MSBUILD: fejl MSB1024: Der kan kun angives ét skema til validering af projektet.
22814. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi der er et problem med brugerkontoen
22815. Der er en uoverensstemmelse i indstillingstypen.
22816. Tjenesten Windows Process Activation (WAS) kunne ikke redigere programgruppen %1. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
22817. Kontoen med sid'et %1 kunne ikke føjes til gruppen %2.
22818. Tjenesten MSMQ stoppede.
22819. En logoncachepost for brugeren %1 var den ældste post, som derfor blev fjernet. Tidsstemplet for denne post var %2.
22820. Øjebliksbilledet for diskenheden %2 kunne ikke låse placeringen af øjebliksbilledelageret på diskenheden %3.
22821. Objektnavnet blev ikke fundet.
22822. Replikatilføjelsen kan ikke udføres. Navngivningskonteksten skal kunne skrives, for at replikaen kan oprettes.
22823. Provideren af øjebliksbilleder understøtter ikke den angivne øjebliksbilledtype.
22824. Det var ikke muligt at forberede computeren til at starte i den næste installationsfase. Genstart installationen for at installere Windows.
22825. Driveren på kerneniveau fandt en versionsuoverensstemmelse mellem sig selv og USD (User-Mode Driver).
22826. Disken genopbygges ikke.
22827. Der er angivet en ugyldig type.
22828. FileSystemControlFlags = 0x%1!08x!
22829. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i WinHttpReceivedResponse
22830. Licensanvendelsen kunne ikke registreres. %1.
22831. Denne datatype understøttes ikke i øjeblikket.
22832. Det lykkedes ikke at frembringe en minidumpfil ud fra den fuldstændige dumpfil.
22833. MSBUILD: Logføringsfejl X: Y
22834. Den angivne IDQ-fil blev ikke fundet.
22835. MS DTC-logfilversionen er ikke kompatibel.
22836. Kontrollen af filer er fuldført.
22837. Printerdriveren kan skade systemet.
22838. Der er ingen hukommelse, eller den angivne hukommelse kan ikke tilknyttes.
22839. Den automatiske svarfils -indstilling kan ikke anvendes.
22840. Installationsprogrammer der er tillid til
22841. Den kaldte metode findes ikke på serveren.
22842. Forbindelsen til %1 oprettet af brugeren %2 med enheden %3 blev afbrudt.
22843. Grænsen for maksimal båndbredde kan ikke overskrides.
22844. Drevbogstavet kunne ikke tildeles, fordi det allerede er i brug.
22845. Der opstod en fejl under forsøg på at føje kontoen %1 til gruppen %2. Problemet "%3" opstod, da det blev forsøgt at føje kontoen til gruppen. Tilføj kontoen manuelt.
22846. Det angivne aktive videosignalområde er ugyldigt.
22847. %1!-15.15s! - Indstiller det valgte objekts status til ONLINE.
22848. Omdirigeringen modtog et forkert svar fra %2 til en låst anmodning.
22849. Den GUID, der blev sendt, blev ikke genkendt som gyldig af en WMI-dataudbyder.
22850. Det sikkerhedscertifikat, der er nødvendigt for at få adgang til denne ressource, er ugyldigt.
22851. Metoden kan kun kaldes fra et fejlobjekt på øverste niveau, når egenskaben MultipleErrorMessages er aktiveret.
22852. MLD-anvendelser %1!-10u! %2!-10u!
22853. Kanalen ved indekset %1!d! i forespørgslen kan ikke åbnes.
22854. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at computeren ikke kunne aktiveres med en Volumenlicensproduktnøgle. Systemer med volumenlicenser kræver opgradering fra et kvalificerende operativsystem. Kontakt systemadministratoren, eller brug en anden type nøgle.
22855. Der indsættes en indekspost i indekset %2 fra filen %1.
22856. Repliker mappeændringer
22857. Boot Manager manglede.
22858. Det angivne regelnavn overstiger den tilladte længde.
22859. Værdien skal være mellem -144 og 0.
22860. Filstien er for lang til at blive vist.
22861. Faxen %1 kan ikke udskrives til faxprinteren %2. Faxtjenesten kan ikke videresende indgående faxer til faxprinteren. Indgående faxer kan kun sendes til egentlige printerenheder.
22862. Chipkortet er spærret.
22863. Du kan kun udføre denne handling på printere og kommunikationsenheder.
22864. X: en undtagelse (ignoreret) på Y = Z.
22865. Der er ikke noget aktuelt objekt at returnere.
22866. Windows Diskdiagnosticering forsøgte at planlægge en interaktiv gendannelse for en S.M.A.R.T.-fejl, men der opstod en fejl. Fejlkoden var %1.
22867. Der kan ikke ændres diskattributter for startdisken.
22868. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse.
22869. Der kan ikke oprettes en forekomst af en navngiven pipe i administrationstråden for tjenesten Remote Access Service.
22870. Den angivne plex er ved at blive gendannet.
22871. Genfortolkningsdata:
22872. Der opstod en fejl i Hændelseslogføringstjenesten under forsøg på at anvende en eller flere politikindstillinger.
22873. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Denne anmodning er kun gyldig, når parameteren -remote er angivet.
22874. Det angivne Enlistment-objekt kunne ikke åbnes, fordi det ikke blev fundet.
22875. Servercertifikatet til forekomsten %1 kunne ikke hentes på grund af en intern fejl. Den opståede fejl var %2.
22876. internet address = %1
22877. Mærket er ikke gyldigt.
22878. Der opstod en fejl i tjenesten ved sletning af filen eller mappen %1.
22879. Brugerkontoen %1 blev ændret.
22880. Handlingen kan ikke udføres, fordi enhedsoplysningssættet er låst.
22881. Invalid namespace
22882. Parametrene til DHCP-serverinitialisering er forkerte.
22883. '%1' er ikke en gyldig XSLT- eller XPath-funktion.
22884. Faxtjenesten kunne ikke indlæse udbyderen af faxtjenesten '%1'. Sti til udbyderen af faxtjenesten: '%2' Win32-fejlkode: %3 Verificer, at modulet findes i den angivne sti. Hvis det ikke er tilfældet, skal du geninstallere udbyderen af faxtjenesten og genstarte faxtjenesten. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte leverandøren af udbyderen af faxtjenesten.
22885. Manglende obligatorisk attribut '%1'
22886. Den trinvise opdatering er slut. Indsamlingsprogrammet har behandlet %2 dokumenter, i alt %3 KB. %4 dokumenter kunne ikke filtreres. %5 dokumenter blev ændret. %6 URL-adresser blev ikke fundet, eller adgang til dem blev nægtet.%1
22887. Der kan ikke oprettes et knudepunkt til et navneområde, som allerede findes.
22888. Egenskabsnavnet kan ikke angives, fordi det allerede bruges i en VIEW. SQLSTATE=42000
22889. Opgavestyring startede forekomsten "%3" af opgaven "%1", fordi brugeren "%2" har afbrudt forbindelsen til konsollen.
22890. Tjenesten %1 kunne ikke afbrydes midlertidigt.
22891. Denne protokolversion understøttes ikke.
22892. Fejl under læsning af Hjælp-filen.
22893. %1 kunne ikke åbnes. %2 blev ikke genoprettet.
22894. Den angivne mappe indeholder ikke Ressourcestyring.
22895. Der opstod en fejl under en læsehandling.
22896. Windows Media Player fandt en fejl under digital afspilning af cd'en. Programmet har automatisk ændret afspilningen af cd-rom-drevet til analog afspilning. Brug fanen Enheder, hvis du vil skifte tilbage til digital afspilning af cd'er. Hvis du vil have mere hjælp, skal du klikke på Onlinehjælp.
22897. Synkronisering blev ikke udført, mens computeren var i pausetilstand. Netværket er ikke tilgængeligt.
22898. Windows-komponenten kunne ikke konfigureres på grund af en fejl: %1 "%2" (Kommandolinje: "%3")
22899. Katalogstyring findes ikke.
22900. Optælling af printere

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions