English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

2001. Adresse til brug i forbindelse med routerinvitationer
2002. Vent, mens Windows konfigurerer computeren
2003. Brugeren %1 på vært %2 har haft timeout efter %3 sekunders inaktivitet.
2004. Outputtegnbufferen er for lille til at indeholde de afkodede tegn. Koder: 'X', reserve: 'Y'.
2005. CI er startet for kataloget %1.
2006. Det er nødvendigt at oprette en bucket matrix. Gentag herefter transaktionen.
2007. Provideren af øjebliksbilleder fik timeout, mens der blev foretaget øjebliksbilleder af diskenheden. Dette skyldes sandsynligvis for stor aktivitet på diskenheden. Prøv igen, når der ikke er så stor aktivitet på diskenheden.
2008. Fil slettet - %1
2009. Inkludere denne arbejdsstation i optællinger
2010. Der opstod en systemfejl.
2011. Der blev anmodet om for mange GUID fra allokeringsserveren på samme tid.
2012. Der var ikke adgang til den ønskede computer eller tjeneste. Kontroller tilladelserne og godkendelsen af logtjenesten eller den interaktive brugersession mod oplysningerne på computeren eller tjenesten, der overvåges.
2013. Skemasletningen mislykkedes: attributtet er i brug (may-contain).
2014. Forsøget på at kontrollere om cachelagring af grupper er aktiveret i SAM (Security Accounts Manager) mislykkedes. Dette skyldes højst sandsynligt mangel på systemressourcer. Denne opgave køres igen om et minut.
2015. Proceduren "%1" kan ikke findes i DLL-filen %2. Versionen af DLL-filen er sandsynligvis ikke kompatibel med RSM-tjenesten.
2016. Handlingen blev annulleret af brugeren, eller der blev sendt en kommando om at lukke systemet.
2017. Handlingen er i gang
2018. Brug af jokertegn (globbing) %1.
2019. GENSTART -- Forsinkelse = %1 millisekunder.
2020. Følgende SID kan ikke tolkes: %1!S!
2021. Læsning af mappe
2022. Den angivne underordnede enhed for skærmkortet har en ekstern enhed tilsluttet.
2023. Filter-daemonprocessen MSFTEFD kunne ikke oprette et accessorobjekt for bundtet.
2024. Klyngen kunne gøre den angivne ressource til en quorum-ressource, da ressourcen ikke har egenskaber til at være en quorum-ressource.
2025. Driveren kan ikke åbne/oprette enhedsnøglen %2.
2026. Den angivne udskriftsovervågning er optaget.
2027. Inputsignaturen kunne ikke genkendes.
2028. Fortolker printeroplysninger
2029. Der findes versionsoplysninger i assemblynavnet 'X', hvilket ikke er tilladt for 'Y'-elementer.
2030. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at genallokere matrix til lognavn.
2031. DSIS Open mislykkedes. Se DSIS-fejlmeddelelsen.
2032. Enhed blev føjet til %1. Dumpdata indeholder det aktuelle antal stier.
2033. Brugeren annullerede DRM-handlingen.
2034. Netværkskortet %2: Beskadiget EEprom fundet
2035. Registreringen af X kan ikke fjernes på nuværende tidspunkt. Kulturfilen er i brug.
2036. er ikke defineret, '%1' bruges som basistype.
2037. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke oprette den interne protokols programgruppeobjekt for programgruppen '%1' og protokollen '%2'. Det virtuelle websted for det program, der har brug for denne kombination af programgruppeprotokoller, vil blive deaktiveret (se næste meddelelse). Datafeltet indeholder fejlnummeret.
2038. Udfører lavniveauformatering ...
2039. En logonanmodning blev afvist, fordi terminalserveren er i tømningstilstand og derfor ikke kan acceptere nye brugerlogon. Hvis du vil konfigurere serveren til at tillade nye brugerlogon, skal du bruge værktøjet Konfiguration af Terminal Services.
2040. Enhedsnavne, PI-mål, notationsnavne og attributværdier, der er erklæret som værende af typerne ID, IDREF(S), ENTITY(IES) eller NOTATION, må ikke indeholde koloner.
2041. CPU-begrænsning/-tælling kunne ikke sætte arbejdselementet i kø. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
2042. Protokolfejl: SSPI-handshake kan ikke fortsættes, da der blev modtaget en tom BLOB.
2043. DNS-fejl, kontroller RCode-værdien.
2044. Ugyldig provider angivet.
2045. Det højest tilladte antal tilføjede meddelelsesaliaser er overskredet.
2046. Egenskaben X kan ikke animeres i klassen Y, fordi flaget IsAnimationProhibited er angivet for elementet UIPropertyMetadata, der bruges til at associere egenskaben med klassen.
2047. Handlingerne for sprogpakken til brugergrænsefladen for %1 er fuldført.
2048. GART-fejl
2049. XML-filen kunne ikke åbnes til skrivning. Fejl=%1!lu!
2050. Der opstod en generel netværksfejl.
2051. Der blev fundet en ikke-genkendt penseltype i BAML-filen.
2052. Der kunne ikke oprettes en iSCSI-logonsession.
2053. Netværksforbindelsen blev ikke fundet.
2054. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. OpenLogStream for Read returnerede fejl %1.
2055. Printbrm.exe (Guiden Printoverførsel eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke finde en konfigurationsfil og bruger standardindstillingerne. Der kræves ingen brugerhandling.
2056. Vil du starte den? %1:
2057. Der blev angivet et ugyldigt SuperName
2058. Adressen, der blev anmodet om, er ikke gyldig i sin kontekst.
2059. Class derivation caused circular reference.
2060. Faxtjenesten kunne ikke oprette en kvittering for manglende levering i en meddelelsesboks. Der opstod følgende fejl: %1. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen. Afsenderens brugernavn: %2. Afsenderens navn: %3. Sendt: %4.
2061. Der blev ikke angivet et navn til tilladelsessættet.
2062. Skemafilen '%1' kunne ikke åbnes
2063. Operativsystemet understøtter ikke adgang til processer på fjerncomputere. Denne funktion kræver Windows NT eller nyere.
2064. Det returnerede data er gyldigt.
2065. Ressourcen blev heuristisk allokeret i stedet for at afbryde handlingen.
2066. Antallet af forbindelser til denne computer er begrænset, og alle forbindelser er i brug på nuværende tidspunkt. Prøv at oprette forbindelse senere, eller kontakt systemadministratoren.
2067. Størrelsen på dette objekt overskrider den maksimale størrelse, der er angivet af administratoren.
2068. Windows Media Player kan ikke afspille filen på nuværende tidspunkt. Prøv igen senere.
2069. Winlogon-beskedabonnementet <%1> kunne ikke gennemføre en kritisk beskedhændelse.
2070. Der blev angivet en ugyldig landestandard i linjen 'CiLocale=' i IDQ-filen %2.
2071. Parameteren ThresholdEnabled findes ikke i registreringsdatabasen. Følgende standardværdi bruges i stedet: %1.
2072. Beskedklient er ikke abonnent.
2073. CHKDSK kontrollerer objektstørrelsen for ICB'er med forskellige datastrømme ...
2074. Der opstod en fejl under oprettelse af kodegruppen.
2075. Computertilstandsagenten %1 har returneret en fejlkode %2.
2076. Softwarelicenseringstjenesten rapporterede, at de påkrævede data ikke blev fundet.
2077. En tom CRM-logfil blev fundet. Den er blevet geninitialiseret. Hvis denne advarsel vises, når CRM-logfilen oprettes, skal der ikke udføres yderligere handlinger. %1
2078. Tolkningsfejl for manifest: Slutkode blev ikke forventet på denne placering.
2079. Kalderen har ikke de nødvendige rettigheder til at udføre den handling, der blev anmodet om.
2080. Kunne ikke rense og forudindlæse NBT-fjerncache navnetabel.
2081. Opdateringen af tjenestekonfigurationen til selvstændig blev forsøgt, mens gruppepolitikklientudvidelsen %1, som ikke er en del af operativsystemet, fandtes, og blev gennemført med status %3.
2082. Der kræves et positivt tal.
2083. Uventet egenskabs-id X. Egenskabs-id'er skal være sekventielle.
2084. Mediet kan ikke skubbes ud.
2085. MSMQ-konfigurationsobjektet (msmq) findes allerede i Active Directory-domænetjenester.
2086. Tidsprovideren "%1" kunne ikke startes på grund af følgende fejl: %2
2087. Attributdefinitionstabellen kan ikke læses.
2088. Hvis tjenesten Workstation stoppes, stoppes tjenesten Server også.
2089. Angiver, at det angivne billede allerede er indlæst.
2090. De angivne gruppeegenskaber er ugyldige.
2091. Første computerkonfiguration
2092. Routeren kører ikke.
2093. En Hwnd på nul er ikke gyldig.
2094. Visning af diskenhedsforekomst mislykkedes med fejl: 0x%1!x!
2095. Adgangsreglen er ikke den korrekte type.
2096. Gyldig som ny eller på grund af cachepolitik = X.
2097. Størrelsen må ikke overstige 64 KB.
2098. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en alvorlig PCI-bus timeout-fejl under en transaktion af type %3 på adressen %4 på PCI-bus %5, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
2099. Der accepteres kun objekter af typen InputBinding i samlingen.
2100. Du skal angive mindst et drevnavn.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions