English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

9101. Det pågældende adgangstoken til server-processen kan ikke åbnes.
9102. Filetypen %1 i ICB-kode understøttes ikke i UDF. Chkdsk blev afbrudt.
9103. Der skal defineres mindst én station, før denne handling kan fuldføres.
9104. Kontroller kædepolitik
9105. Der kunne ikke etableres forbindelse til serveren. Kontroller, at Windows Media Services er startet, og at HTTP-serverobjektkontrollen er korrekt aktiveret.
9106. Tolkningsfejl for manifest: Der mangler en parentes.
9107. En komponent forsøger at opnå adgang til en delt enhed, der allerede er låst af en anden komponent.
9108. Aktiveringsserveren har fastslået, at computeren ikke kunne aktiveres.
9109. RECOVER kan ikke udføres på et netværksdrev.
9110. Der er ikke konfigureret et genoprettelsesprogram til denne tjeneste.
9111. Indholdsindekset har ikke flere indeks-id'er.
9112. Der blev givet en ugyldig parameter til en tjeneste eller en funktion som tiende argument
9113. Kilde og destination for flytningen på tværs af domæner er identiske. Opkalderen bør anvende en lokal flyttehandling i stedet for en flyttehandling på tværs af domænet.
9114. HTTP status 101: Serveren har skiftet protokoller i en opgraderingsheader.
9115. Stien til programinstallationsdataene i Active Directory er ikke korrekt.
9116. Interlace-metode, der er defineret i PNG-filen, understøttes ikke.
9117. Opdaterer listen over assemblies
9118. Et navngivet FontFamily-objekt kan ikke redigeres.
9119. Der forventes enten SHALLOW eller DEEP i IDQ-filen %2 i linje 'CiFlags='.
9120. NAP (Network Access Protection), klienten til politikhåndhævelse, kunne ikke behandle anmodningen, fordi Remote Access-forbindelsen ikke findes. Prøv at oprette Remote Access-forbindelsen igen. Kontroller, at du kan oprette forbindelse til internettet, hvis problemet varer ved, og kontakt derefter Remote Access-serverens administrator.
9121. Der opstod en fejl i konfigurationsovervågningen af forekomsten <%1>: %2 - %3.
9122. Handlingen kan ikke annulleres.
9123. Programmet kan ikke initialiseres.%1
9124. Kerberos-pakken kunne ikke forespørges for at hente den maksimale token-størrelse.
9125. Systemet kunne ikke finde markører til indhentning af filer til dump-filen.
9126. Det femte argument er ugyldigt.
9127. Svaret på opfordringen til nærhedsregistrering er ugyldigt.
9128. Der kan ikke oprettes en hash for assemblyen.
9129. Anmodning om DNS-opdatering
9130. ADVARSEL: C-parameter angivet.
9131. En egenskabsidentifikator, der er angivet i MQRESTRICTION, er ugyldig.
9132. Maksimal cachehukommelse (KB)
9133. En eller flere af de anmodede typer kan ikke indlæses. Hent egenskaben LoaderExceptions for at få yderligere oplysninger
9134. Logonfejl: Destinationskontonavnet er ikke korrekt.
9135. Tildelingsattributtet findes ikke.
9136. DCOM kunne ikke kommunikere med computeren %1 ved hjælp af nogen af de konfigurerede protokoller.
9137. Handlingen blev gennemført på dette medie.
9138. Den angivne størrelse er mindre end oplysningerne, der er kodet i ISF-streamen.
9139. Enheden har udført et forespørgselsstop, og ressourcekravene er blevet ændret.
9140. Antallet af låse kan ikke være større end UInt32.MaxValue.
9141. Denne egenskab understøttes ikke for protokoller, der ikke bruger URI.
9142. Denne fils digitale signatur kan ikke bekræftes. En hardware- eller softwareændring kan have installeret en fil, der er signeret forkert eller beskadiget, eller som kan være skadelig software fra en ukendt kilde.
9143. Windows Media Player kan ikke længere finde en bærbar enhed. Tilslut den bærbare enhed, og prøv igen.
9144. SAM-databasen forsøgte at slette filen %1, fordi den indeholder kontooplysninger, som ikke længere bruges. Fejlen er i postdataene. Få en administrator til at slette denne fil.
9145. 'Adgangskoden er udløbet' - Deaktiveret
9146. CoID=%1: Forbindelsen for brugeren, der oprettede forbindelse på port %2, blev afbrudt, fordi godkendelsesprocessen ikke blev fuldført inden for tidsgrænsen.
9147. Læsefejl i GATE-tabel
9148. Der er opstået en fejl i Microsoft Software Installer.
9149. En fil kan ikke initialiseres.
9150. Enhedsadgang bit 1
9151. Læsning eller skrivning af metadata på diskenhed er ikke fuldstændig.
9152. 'X' skal være større end 'Y' og mindre end 'Z'.
9153. %1: Filsystemet understøtter ikke komprimering.
9154. MSR - Primært læsninger %1!18.18s!
9155. Netværksforbindelsen blev oprettet, men brugeren blev bedt om at angive en anden adgangskode end den, der oprindeligt blev angivet.
9156. Mappenavnet %1\%2 er for langt.
9157. MS DTC Tracing-infrastruktur: infrastrukturen har rapporteret, at antallet af sporingshændelser, der er gået tabt, indtil nu er lig med %1.
9158. Tilføjer et udskriftsjob
9159. Det angivne starttidspunkt ligger efter sluttidspunktet.
9160. Oprettelsen af id-blob er ikke angivet korrekt.
9161. Der blev ikke angivet et standardindeks.
9162. Der blev fundet et objekt på enheden, hvis id passede, men det er ikke inden for rækkevidde af det handle, der bruges til at sende fsctl.
9163. Denne handling kræver, at trådens apartmenttilstand er 'X'.
9164. Handlingen er ikke tilladt på en socket, der ikke blokerer.
9165. EPROCLIM returnerede
9166. Fra navn
9167. [SC] %1: flere data, skal bruge %2 byte til start af genoptagelse ved indekset %3
9168. CHKDSK genopretter tabte filer.
9169. Forkerte data.
9170. Indgangspunktet '%1' blev ikke fundet i DLL-filen til omdirigering '%2'. Fejlen var: %3
9171. Postnummeret er ugyldigt.
9172. RAS-statistik kunne ikke hentes
9173. Ugyldig flagværdi (%1). Flere flag kan adskilles af et komma, tegnet | og/eller et mellemrum. Følgende er eksempler på gyldige flagværdier for denne egenskab: %2 %3 %4%5
9174. Invalid namespace syntax. References to other servers are not allowed!
9175. Typen Typenavn og afledte typer (f.eks. X) har ikke tilladelse til at blive deserialiseret på dette sikkerhedsniveau.
9176. Linjeenheden er blevet koblet fra
9177. Providerklasse-id'et %s i registreringsdatabasen er ugyldigt: %1. Fejlkode: %2
9178. En administrator skal slå Automatiske opdateringer til.
9179. obj eller ctx skal være null.
9180. Enheden er ikke klar.
9181. Gruppepolitikudvidelsen til omdirigering af mappe er blevet afsluttet.
9182. REQUEST_METHOD er hverken GET eller POST
9183. UDP-statistikker for %1
9184. Syntaksen er ugyldig.
9185. Resultatet af forespørgslen er i øjeblikket på en ugyldig placering.
9186. Tjenestens starttilstand ændres til forsinket start. Vil du fortsætte ( J- ja eller N- nej)?
9187. RPC'et blev annulleret.
9188. Den indbyggede kultur X kan ikke erstattes uden at angive flaget CultureAndRegionModifiers.Replacement.
9189. Den maksimale bithastighed for video er ikke gyldig.
9190. Der blev fundet en fejl i det SSL-certifikat (Secure Sockets Layer), som serveren sendte.
9191. De registrerede nøgler er forkerte.
9192. Administratoradgangskoden kunne ikke indstilles til den streng, du har angivet. Adgangskoden vil være tom ved genstart. Angiv en ny adgangskode, når du er logget på.
9193. Windows Installation kunne ikke initialisere installationsprogrammet. Genstart installationen for at installere Windows.
9194. Ejere af gruppepolitikopretter
9195. X skal mindst indeholde én sti til en fil.
9196. Der blev vist en advarsel, eller der opstod en fejl under behandlingen af tekstændringer i metabasefilen. Filen med advarslen/fejlen er kopieret til oversigtsmappen med navnet Fejl vedhæftet.%1%2%3%4%5
9197. Programidentiteten passer ikke sammen med identiteterne i manifester.
9198. Der er ingen tilgængelige data til denne kodning X.
9199. Handlingen kan ikke fuldføres, før alle TAPI-programmer kalder PhoneShutdown.
9200. SMTP-tjenesten er startet, %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions