English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

17601. Der blev gjort forsøg på at afbryde en direkte forbindelse, der ikke findes.
17602. Listen er allerede udtømt.
17603. En seriehandle kan ikke angives eller nulstilles.
17604. Programmet har ikke licens til denne funktion.
17605. Der kan ikke angives både Get og Set i en egenskab.
17606. Automatisk opdateringshentning af sekvensnummer for tredjepartsrodliste fra <%1> blev udført.
17607. BEMÆRK! Denne ressourcestyring nulstiller sine metadata, næste gang den startes.
17608. En igangværende operation blev afbrudt af en strømstyringshændelse.
17609. En universel gruppe med aktiveret sikkerhed er ændret til en lokal gruppe med aktiveret sikkerhed.
17610. RADIUS-fjernserveren %1 er tilgængelig nu.
17611. Katalogtjenesten registrerede et forsøg på at ændre et objekts klasse.
17612. Angiver, om processens output skrives til forekomstens StandardOutput-medlem.
17613. %1 MB
17614. Tilladelsen til tjenestecontroller er ubegrænset.
17615. Systemfilen %1 kan være beskadiget og kan være skyld i, at programmet %2 ikke længere fungerer. Windows har forsøgt at reparere filen, men handlingen blev annulleret, inden den blev fuldført. Kør kommandoen "sfc /scannow" fra en administrativ kommandoprompt for at kontrollere for fejl og reparere filen, hvis det er nødvendigt.
17616. Der blev ikke angivet nogle mapper til oversættelse.
17617. Nogle handlinger kunne ikke anvendes på potentielt skadelige elementer. Elementerne er muligvis gemt på en skrivebeskyttet placering. Slet de filer eller mapper, der indeholder disse poster, eller se Hjælp og support for at få oplysninger om at fjerne skrivebeskyttelse fra filer og mapper.
17618. Fejl i sikkerhedsgendannelsen.
17619. Medlemmet 'Medlem' kan ikke hentes.
17620. Det er ikke tilladt at aflede fra en begrænsning af 'anySimpleType'.
17621. Programmet er blokeret af en gruppepolitik. Kontakt systemadministratoren for at få yderligere oplysninger.
17622. X, nøgle = Y, opdateringshandlingen mislykkedes -> Z.
17623. Lyttefunktionen %1 modtog en forbindelse
17624. Der findes allerede et lokalt objekt med dette GUID (inaktivt eller aktivt).
17625. En ikke-genkendt fejlkode blev returneret fra en lagopdelt komponent.
17626. Flere filer, som er nødvendige for at starte Windows, er beskadigede.
17627. Livscyklushændelser
17628. INTERN fejl - Disken er allerede initialiseret
17629. Fjernsupport startede med: %1 som kommandolinjeparametrene.
17630. Tjenesten LPD (Line Printer Daemon) modtog en forkert sekvens af kommandoer fra %1 og afviste udskriftsjobbet.
17631. Set kan ikke kaldes i en null-kontekst.
17632. Sletter printer
17633. Systemfilen %1 kan være beskadiget, men Windows kunne ikke afgøre, om filen rent faktisk var beskadiget (fejlkode %3). Der er ikke foretaget nogen reparationshandling. Kør kommandoen "sfc /scannow" fra en administrativ kommandoprompt for at kontrollere for fejl og reparere filen, hvis det er nødvendigt.
17634. Plex %1!-3lu! %2!-10.10s! %3!-8.8s! %4!-8.8s! Drev %5!-3lu! %6!-10.10s! %7!5I64u! %8!-2.2s!
17635. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i WinHttpQueryAuthSchemes. Dette kan skyldes, at anonyme anmodninger eller anmodninger via ikke-sikre kanaler ikke er tilladt.
17636. Windows Update kunne ikke finde med fejl %1.
17637. %1 KB i beskadigede sektorer.
17638. Det samme skemadokument kan ikke refereres til af flere -elementer.
17639. Tjenesten MSMQ kan ikke startes. Brugergrænsefladen for Active Directory-domænetjenester kan ikke initialiseres. Fejl %1: %2
17640. Typebiblioteket 'X' blev indlæst og registreret.
17641. Masterfiltabellens DATA-attribut opdateres.
17642. Tjenesten Windows Process Activation kunne ikke konfigurere jobobjektet for programgruppen '%1' korrekt. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
17643. Kompilerer kildefil;;Kompilerer X
17644. Skemaopdateringen mislykkedes: skema-id-GUID.
17645. Det samme kildeindeks for forskellige modtagere skal have de samme sprog.
17646. Gitterkolonnen skal være angivet til mellem 0 og kolonnemaksimum.
17647. Den proces, der er vært for driveren til denne enhed, er blevet afsluttet.
17648. Sletning af sikkerhedskopier af systemtilstanden blev fuldført, %1!lu! sikkerhedskopier blev slettet.
17649. Gendannelse af filen er fuldført med fejl. En eller flere filer er måske ikke genoprettet korrekt.
17650. Et I/O-kontrolkald til den enhedsdriver, der indeholder RAS-indstillinger, kunne ikke udføres.
17651. Opløsningen for denne dvd overstiger den maksimalt tilladte for komponentoutput. Reducer skærmopløsningen til 640 x 480, eller deaktiver analoge komponentoutput, og brug en VGA-tilslutning til skærmen.
17652. Der blev angivet en ugyldig justering.
17653. Indekset er i brug.
17654. Længdeuoverensstemmelse.
17655. Der er ikke angivet et filnavn.%1%2%3%4%5
17656. Logstørrelse er nu: %1 beholder(e).
17657. Opkaldsmodificering med ':' er ikke understøttet.
17658. Tællingen skal være mindre end eller lig med antal bit pr. byte og større end nul.
17659. Windows Server Update Services er ikke startet. En administrator kan prøve at starte tjenesten manuelt.
17660. Det angivne drev blev ikke fundet.
17661. Diskenhedstypen er ugyldig for denne handling.
17662. OldestTransactionTxGuid: %1
17663. Kontoen er aktiveret
17664. Ukendt bestemt adgang (bit 14)
17665. Denne handling kan ikke udføres, mens diskenheden er i brug.
17666. Missing parameter id.
17667. Hændelsesdataene fra udgiveren er ikke kompatible med hændelsesskabelondefinitionen i udgiverens manifestfil
17668. Ukendt bestemt adgang (bit 4)
17669. Registreringen af kulturen X kan ikke fjernes, fordi den er konsolreservebrugergrænsefladens kultur for Y. Prøv at fjerne registreringen af Y først.
17670. Fjernelse er en ugyldig handling for Stack eller Queue.
17671. Der mangler et DNS-RR-sæt, der burde eksistere.
17672. En markeringserklæring blev ikke lukket.
17673. Genoprettelse er fuldført.
17674. Ugyldig attributværdi for fil eller mappe.
17675. Indsamlingsprogrammet genoprettes efter at være blevet lukket på uautoriseret vis. Dette betyder, at indsamlingsfunktioner først vil være til rådighed med en vis forsinkelse, og det kan resultere i tab af visse data, hvilket dog ikke er kritisk.%1
17676. Ingen proces i kommandoundertræet har en signalbehandler.
17677. Intelligent I/O (I2O)-controller
17678. Hændelses-id: 0x%1!x!
17679. FC: %1k an ikke åbnes. Der er ikke læseadgang til filen.
17680. Sikkerhedsfejl på Remote Access-serveren. Sikkerhedsagenten har afvist Remote Access-serverens anmodning om at starte tjenesten på denne computer på LANA %1.
17681. Den angivne indholdstype er ugyldig.
17682. Metoden kan ikke både være statisk og virtuel.
17683. Certifikat ECDSA P384
17684. %2 mislykkedes under indstilling af objektidentifikatoren %3 på netværkskortet %4.
17685. StylusPoint understøtter ikke den angivne StylusPointProperty.
17686. Canada (fransk)
17687. Navnet eller SID'et for det angivne domæne er ikke konsekvent i forhold til de tillidsoplysninger for domænet.
17688. Ugyldig FORMATETC-struktur
17689. Handlingen er ikke tilladt i den aktuelle tilstand.
17690. Den angivne sti '[2]' er ikke tilgængelig.
17691. Tolkningsfejl for manifest : En strengkonstant indeholder et ugyldigt tegn.
17692. Ugyldig DateTimeKind-værdi.
17693. Indeksoverførslen blev stoppet. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
17694. QOSQueryFlow-fejl
17695. Tjenesten startede ikke pga. en logonfejl.
17696. Den angivne OM-objektklasse er forkert til et attribut med den angivne syntaks.
17697. udskriftskøen kunne ikke dele printeren %2 med det delte ressourcenavn %3. Fejl %1. Printeren kan ikke bruges af andre på netværket.
17698. MS DTC har behandlet en systemgendannelseshændelse. Transaktionslogfilen er derfor blevet nulstillet, og transaktionsstyringens identitet er blevet ændret.
17699. Udslydningsindlæseren 'X' understøtter ikke handlingen Save.
17700. Domænets (eller skovens) funktionsniveau kan ikke hæves til den værdi, der blev anmodet om, fordi der findes en eller flere domænecontrollere i domænet (eller skoven) med et lavere, inkompatibelt funktionsniveau.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions