English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

25801. Drev %1 i biblioteket %2 er deaktiveret.
25802. WS-Management-identifikationshandlingen er kun tilgængelige ved fjernsessioner.
25803. Formateringen blev ikke fuldført, fordi klyngeantallet er større end forventet.
25804. Kulturnavnet 'X' eller 'Y' understøttes ikke.
25805. DHCP-allokatoren fandt en netværksfejl under forsøg på at finde eksisterende DHCP-servere på netværket for grænsefladen med IP-adressen %1. Datafeltet indeholder fejlkoden.
25806. Programfejl: Afbryd=afslut, Forsøg igen=fejlfinding, Ignorer=fortsæt
25807. Det dokument, der er ved at blive indekseret, har fået timeout af ukendte årsager. Det kan skyldes en fejl i et filter eller en ordidentifikation.
25808. Gruppepolitik kunne ikke slette forbindelse af typen per computer %1. Fejl %2. Dette kan ske, hvis navnet på printerforbindelsen er forkert, eller hvis udskriftskøen ikke kan kontakte printerserveren.
25809. Der opstod en timeout (%1 millisekunder), mens der ventedes på et transaktionssvar fra tjenesten %2.
25810. GetPortNames understøttes ikke på Win9x-platforme.
25811. Arbejdsprocessen kunne ikke initialisere kommunikationen med W3SVC og derfor ikke startes. Datafeltet indeholder fejlen.
25812. Tælleren er til enkeltforekomster. Forekomstnavnet 'X' er ikke gyldigt for denne tællerkategori.
25813. Indeksoverførslen til søgeserveren <%2> er udført. Tjenesten venter nu på, at søgeserveren accepterer overførslen.%1
25814. Nøgleordet %1 må ikke indeholde %3.
25815. Kerberos-domænecontrolleren (KDC) kunne ikke oprette en henvisning til den ønskede tjeneste.
25816. Codecen kan ikke bruge den leverede URI-type.
25817. Oprettelsen blev afbrudt efter at være nået til et symbolsk link
25818. Der er for mange )'er.
25819. Gensynkronisering mislykkedes. Filerne er for forskellige.
25820. Der opstod en fejl under oprettelse af en forbindelse i et diagram eller en gruppe eller under oprettelse af forbindelse på basis af en IP-adresse i en gruppe.
25821. Krydsreferencen blev løst ved kopiering.
25822. Den GDI-skærmenhed, der er tildelt til denne funktion, har ikke aktive beskyttede output.
25823. Advise kan ikke annulleres, da det ikke er defineret korrekt.
25824. The required '%1' property of the action '%2' at the limit is missing.
25825. fejl under forsøg på at få inputhandle fra konsollen. Fejlkode %1!d!
25826. Længden af en meddelelse, som blev sendt til NtRequestPort eller NtRequestWaitReplyPort, var større end tilladt af porten.
25827. Den angivne portal blev ikke fundet.
25828. RunWizard-fejl
25829. Tilladelsen til isoleret lagerfil er ubegrænset.
25830. BitLocker-drevkryptering følger ikke med denne version af Windows.
25831. Der opstod et problem under krypteringsprocessen.
25832. Handlen er i en ugyldig tilstand.
25833. %1!15s! %2!15s! %3!15s! %4!6s!
25834. WINRM-certifikattilknytningens konfigurationslager har nået en intern grænse og kan ikke oprette flere poster. Fjern nogle poster, og prøv igen.
25835. Det tildelte sæt i assemblyen, der udløste fejlen, var:
25836. Reparerede udvidede attributter.
25837. Vil du gendanne til dette øjebliksbillede (J/N): [N]?
25838. Det aktuelle konfigurationssystem understøtter ikke brugertilpassede indstillinger.
25839. Meddelelsen blev sendt over netværk
25840. Reglen for opdatering eller sletning af betingelsen er ugyldig.
25841. Angiver, at SID-strukturen ikke er gyldig.
25842. En eller flere angivne parametre er ikke gyldige.
25843. Rolleejerattributtet kunne ikke læses.
25844. Egenskaben TxIsolation Level for den COM+-komponent, der er ved at blive oprettet, er stærkere end egenskaben TxIsolationLevel for transaktionens rodkomponent. Oprettelsen mislykkedes.
25845. Flash-afspilning er deaktiveret i Windows Media Player.
25846. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i CredIsMarshaledCredential
25847. Den angivne vigtighedsordinal til VidPN-præsentationsstien er ugyldig.
25848. Der er allerede forbindelse til %1, afbryd forbindelsen først.
25849. Fejl ved kompilering af skema: DefaultValue er for stor. Angiv en standardværdi, der er mindre end den maksimale størrelse på (%1) byte. Den ugyldige egenskab er (%2).%3%4%5
25850. Typen understøttes ikke.
25851. Fjerner efterfølgende værdier i mappen fra %1.
25852. Længden af ISF-dataene skal være større end nul.
25853. Windows Defender
25854. Kanalen 'X' er allerede registreret.
25855. Data har samme FORMATETC
25856. Samtidig ændring til en nyere og tidligere version af diskenheden har ingen virkning.
25857. (GMT+11:00) Magadan, Solomonøerne, Ny Caledonien
25858. Brugeren kan ændre adgangskoden
25859. Det er ikke muligt at anvende den inverterede filmscannerfunktion for PAL-indhold.
25860. Dhcpv6-initialisering blev ikke udført på computeren med fejlkoden angivet. Dhcp-tjenesten kan kun starte med IPv4.
25861. Samlet status - %1!lu!%% (sikkerhedskopierer i øjeblikket filer, der er rapporteret af '%2')
25862. Windows Media Center-extender %1 '%2' registreret på adresse %3.
25863. Optællingen er ikke startet eller er allerede færdig.
25864. HELP Giver oplysninger om Windows-kommandoer.
25865. Enum skal være en af %1
25866. Der opstod en fejl i konfigurationsfilen <%2>.%1
25867. Der findes ingen hypervisorindstillinger.
25868. %1 er et 16-bit-program. Du har ikke tilladelse til at køre 16-bit-programmer. Forhør dig om dine tilladelser hos systemadministratoren.
25869. Elementet '%1' er ikke tilladt i denne sammenhæng.
25870. Mislykkedes i LookupPrivilegeValue() (privilge.cpp), LastErr- %1!lu!t, %2!lx!h
25871. Basissystemenhed
25872. Katalogtjenesten lukker.
25873. X er ikke et gyldigt System.Windows.Automation.AutomationEvent-element.
25874. Anmodningen om replikering af hemmeligheder blev nægtet.
25875. Brugeren blev godkendt som %1 af værtssikkerhedsmodulet fra en tredjepartsproducent, men blev godkendt som %2 af RAS-modulet. Brugerens forbindelse er blevet afbrudt.
25876. SuperiorEnlistment: %1
25877. Windows kunne ikke indlæses, da systemfilen med registreringsdatabasen mangler eller er beskadiget.
25878. Nye legitimationsoplysninger
25879. Funktionsevaluering kan ikke bruges til at oprette et TypedReference-objekt.
25880. %1 - Cd-rom-drev
25881. Multicast-områdeintervallet skal indeholde mindst 256 IP-adresser.
25882. Der er opstået en Gopher-protokolfejl.
25883. Der kan ikke optælles mere pga. manglende tilknyttede data
25884. PCI-krypterings- og dekrypteringscontroller
25885. Der opstod en fejl under skrivningen til registreringsdatabasen.
25886. Det indeks, der genereres, skal bekræftes, før den angivne handling kan udføres.
25887. En udvidet tæller har lukket Logbog for RASCTRS.DLL
25888. Indstillinger for tilstandsserver
25889. Logonanmodningen mislykkedes, fordi tillidsforholdet mellem det primære og det betroede domæne mislykkedes.
25890. En strengkonstant blev ikke lukket.
25891. Din logontid på %1 er slut.
25892. Stien til placeringen slutter med et ugyldigt tegn
25893. MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator )
25894. Ugyldig lindex
25895. Ødelagt pipe
25896. En lokal gruppe kan kun være medlem af andre lokale grupper i det samme domæne.
25897. Fejl i læserens fjernelsesovervågning. Grænsen for forsøg blev nået: %1
25898. Den angivne disk er ugyldig. Handlingen kan ikke udføres på en ugyldig disk.
25899. Fejl under opstart af wan arbejdstråd. Sap Agent kan ikke fortsætte.
25900. Fejl ved fjernelse af ODBC-driver: [4], ODBC-fejl [2]: [3]. Kontroller, at du har de nødvendige rettigheder til at fjerne ODBC-drivere.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions