English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

27301. Typografiegenskaberne er ikke gyldige.
27302. Oprettelse af objektliste
27303. %1 er ikke en gyldig kommandoindstilling.
27304. Forøg et procesarbejdssæt
27305. Fjerner genveje Genvej: [1]
27306. Fjernserveren sendte et ugyldigt svar på åbningen af en fil med kryptering på klientsiden.
27307. De forskellige sikkerhedsniveauer afgør, hvad kode kan gøre på din computer.
27308. Komponenten befinder sig på en ekstern maskine [%1]. Genopret den på den eksterne maskine.
27309. Indholdet kan ikke streames, fordi alle protokoller er deaktiveret.
27310. Konflikt mellem egenskabsværdier.
27311. Fjerncomputeren afsluttede kontrolprotokollen.
27312. Indeks %1 for filen %2 mangler.
27313. Navneområdet for 'xmlns:xml' er reserveret, og det kan kun erklæres som 'http://www.w3.org/XML/1998/namespace'.
27314. Det er ikke muligt at anvende både switchen -m og -p.
27315. Den angivne værdi ligger uden for området for denne handling.
27316. Den rapporterede computerkontrolhændelse er en korrigeret ECC-hukommelsesfejl på den fysiske adresse %3 på hukommelsesmodulet %4, der er rapporteret til CPU %1. Posten indeholder %2 yderligere fejl.
27317. Processens meddelelseskø blev stoppet.
27318. Under adgang til et nyt bånd fra en partition på flere diskenheder var den nuværende blokstørrelse forkert.
27319. Slutningen af filen blev nået i en ugyldig tilstand for den nuværende kodning.
27320. Sikkerhedskopiering er ikke planlagt i øjeblikket.
27321. Elementerne i 'X' kræver en 'Y'-attribut.
27322. Fjernserveren har anmodet om SSL-klientgodkendelse, men der findes ingen klientcertifikater, der opfylder betingelserne. Der oprettes en anonym forbindelse. Det er ikke sikkert, at anmodningen om oprettelse af SSL-forbindelsen lykkes. Det afhænger af politikindstillingerne på serveren.
27323. Replikeringshandlingen kunne ikke gennemføres pga. en skemauoverensstemmelse.
27324. Der kan ikke oprettes en partition i dette område.
27325. X, Nøgle = Y, slettehandlingen mislykkedes -> Z.
27326. Ugyldigt meddelelses-id.
27327. %1-pakke, fjernvært: %2, fjernport: %3!d!:
27328. Der er opstået en fejl i en asynkron tråd i Wininet. Du skal muligvis genstarte computeren.
27329. Forbindelsen kunne ikke oprettes, fordi godkendelsesmetoden i forbindelsesprofilen ikke er tilladt til brug af en adgangspolitik, der er konfigureret på RAS/VPN-serveren. Dette kan skyldes konfigurationsforskelle mellem den godkendelsesmetode, der er valgt på RAS/VPN-serveren og den adgangspolitik, der er konfigureret til den.
27330. Brugerhændelseshandler, der skal kaldes til asynkron-IO med StandardError-stream.
27331. Godkendelses- eller logføringsposterne kunne ikke skrives til logfilplaceringen. Kontroller, at logfilplaceringen er tilgængelig, ikke er fyldt, og at mappen eller SQL-servernavnet er gyldigt.
27332. Der opstod en programfejl.
27333. Stien %2 er for lang til indholdsindekset.%1
27334. Der kræves indgriben fra brugeren for at fuldføre denne handling
27335. Læsning af afsnitstilstand
27336. %1!-15.15s! - Indstiller de angivne flag for det valgte objekt.
27337. OLE modtog en pakke med ugyldig header.
27338. Disk %1 har en ukendt version af kontrolblok %2.
27339. Der blev fundet en lokal printer
27340. Realtidstjenester er ikke tilgængelige.
27341. En driverpakke, der anvender User Mode Driver Framework Version %2 installeres på enhed %1.
27342. Egenskaben IndentSize må ikke være et negativt tal.
27343. Når funktionen %1() vises i et match-mønster, skal argumenterne være strengkonstanter.
27344. Fjerneksekverbar kopi fra %1 til %2 mislykkedes med fejlkode %3.
27345. Det angivne mediekatalognummer er ikke gyldigt.
27346. Der blev brugt en ugyldig type som brugerdefineret argument, felt eller egenskab for attributkonstruktøren.
27347. Forsøger igen at hente kontooplysningerne.
27348. Medlemsbetingelsen URL-adresse er 'true' for alle de assemblies, der kommer fra den URL-adresse, der er angivet nedenfor. Assemblies, der opfylder denne medlemsbetingelse, får de tilladelser, der er tilknyttet denne kodegruppe.
27349. I/O-fejl
27350. Der blev fundet et ugyldigt tegn i headerværdien.
27351. Printeren kunne ikke åbnes
27352. FIND: Forkert version af Windows XP
27353. Der opstod en fejl, mens logon- og logoffinformationen for %1 blev opdateret.
27354. Startede CloseTDIPerformanceData-rutinen.
27355. OSS ASN.1-fejl: Ikke-understøttet BER-kodning uden længdebegrænsning.
27356. Konfigurationssæt understøttes kun, hvis Windows-installationen startes fra Windows PE.
27357. En lokal gruppe med aktiveret sikkerhed er ændret til en universel gruppe uden aktiveret sikkerhed.
27358. Der opstod en fejl under behandling af kommandoen. Serveren genstartes.
27359. Der opstod overløb i TimeSpan, fordi varigheden er for lang.
27360. Der refereres til id'et '%1', men det er ikke defineret i dokumentet.
27361. Kalderen for SetMonitorColorTemperature() overførte en farvetemperatur dertil, som den aktuelle skærm ikke understøtter. Denne fejl antyder, at skærmen ikke overholder specifikationen MCCS 2.0 eller MCCS 2.0 Revision 1.
27362. Dataindsamling til Windows Diskdiagnosticering annulleres, fordi CEIP-politikken ikke var konfigureret, og grænsen for genindsamling af data er nået.
27363. Du har spejlet din startdiskenhed på en GPT-disk til en MBR-disk. Du kan ikke genstarte din computer fra den sekundære plex.
27364. Windows Media Player kan ikke afspille filen, da internet-sikkerhedsindstillingerne ikke tillader brug af ActiveX-objekter.
27365. Rettighed til overtagelse af ejerskab
27366. Printeren blev åbnet af en klient
27367. En eller flere af de egenskaber, der er nødvendige for at køre denne opgave, er ikke blevet angivet.
27368. IPsec-godkendelsestransformeringen er ikke gyldig.
27369. CAS Assert-metoder i sikkerhedsgennemsigtige assemblies kan ikke udføres.
27370. Run the extended test suite
27371. Anvendelse af rettigheder
27372. Der kunne ikke hentes procesoplysninger fra ydelsestælleren.
27373. TITLE Indstiller vinduestitlen for en CMD.EXE-session.
27374. %1 FRA: %2 SIDE:
27375. Domænet blev ikke fundet
27376. Ophæv udløb af adgangskode
27377. Opgavekompatibilitetsmodulet kunne ikke angive sikkerhedsbeskrivelsen "%1" for opgaven "%2". Yderligere data: Fejlværdi: %3.
27378. Hypervisoren kunne ikke fuldføre handlingen, da det angivne port-id er ugyldigt.
27379. Anvendes ikke. Skal fjernes.
27380. Værdien 'X' blev fundet i konfigurationsafsnittet appSettings for nøglen 'Y', og værdien er ikke en gyldig Z.
27381. Afviklet kommando.
27382. Den oprettende komponent er %1!d!
27383. MSMQ kunne ikke lytte til IPv6-protokollen. Meddelelser vil ikke blive accepteret på IPv6. Hvis MSMQ skal acceptere meddelelser på IPv6-protokollen, skal du kontrollere, at IPv6-protokollen er installeret, og at den fungerer (kræver, at computeren genstartes). Fejl %1: %2
27384. URL-adressen <%2> kan ikke gennemsøges.%1
27385. Timeout (%1 millisekunder) venter på, at tjenesten %2 tilsluttes.
27386. Initiator-CHAP-hemmeligheden er ugyldig. Den maksimale størrelse på en CHAP-hemmelighed er 16 byte. Minimumstørrelsen er 12 bytes, hvis IPSec ikke anvendes.
27387. Den angivne rolle blev ikke konfigureret for programmet.
27388. Tillad overordnet kontrol
27389. Oplysningerne for overførselstilstanden kan ikke læses. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
27390. Enten er grænsefladeindekset forkert, eller også findes gatewayen ikke på samme netværk som grænsefladen. Kontroller computerens IP-adressetabel.
27391. RSM oprettede forbindelse til mediet %1 i biblioteket %2 og verificeringen af id'et på mediet mislykkedes.
27392. Det angivne datasæt (f.eks. tilstandssæt, frekvensområdesæt, beskrivelsessæt, topologi osv.) indeholder ikke flere elementer.
27393. Enheden indholder system- eller sidefiler.
27394. Forkert adgangstype %1!u!
27395. Press (C) to continue. Press any other key to exit WMD.
27396. Kommandoen blev modtaget i forkert rækkefølge i forhold til TPM_Init og den efterfølgende TPM_Startup.
27397. Der skal angives et navn på stedet.
27398. Der blev ikke fundet en licens til dette medie. Brug licensstyring til at overføre en licens til filen fra den oprindelige computer, eller hent en ny licens.
27399. Indekset lå uden for arrayets grænser.
27400. Det var ikke muligt at fortolke .

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions