English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

14201. Ikke-unicast pakker %1!14u! %2!14u!
14202. Ugyldig begrænsning: værdien '%2' for '%1' kan ikke være mindre end eller lig med %3 af basistypen.
14203. DHCP-allokatoren modtog en DHCP-meddelelse, der indeholder en ukendt meddelelsestype (%1) i feltet til DHCP-meddelelsestype. Meddelelsen er blevet slettet.
14204. Det angivne objekt blev ikke fundet. Angiv navnet på et eksisterende objekt.
14205. (GMT+12:00) Auckland, Wellington
14206. Det angivne partitionsnavn er ugyldigt. Kontroller, at navnet mindst indeholder ét synligt tegn.
14207. Det beskyttede output kan ikke aktivere beskyttelse af analoge kopier (ACP), fordi det ikke understøttes.
14208. Der er for mange parametre at vise
14209. Overvåg Active Directory-replikering
14210. Beskedopgave
14211. Brugeren "%2" har opdateret opgaven "%1" i Opgavestyring
14212. 180, 320, 360, 640, 720, 1,2, 1,23, 1,44, 2,88 eller 20,8).
14213. Den sikre egenskab kunne ikke dekrypteres. Egenskaben ignoreres.%1%2%3%4%5
14214. fejl under gendannelse af konsoltilstanden. Fejlkode %1!d!
14215. HttpWebResponse-datoen er ældre end den, der er lagret i cachen.
14216. Sætter standard til %1 databit.
14217. Logon blev ikke fuldført
14218. En ugyldig handling blev forsøgt på en aktiv transporttilslutning.
14219. Forskydninger understøttes ikke, når en FTP-anmodning sendes over en HTTP-proxy.
14220. Der er ingen kontekst til MTS-objektet.
14221. Sikkerhedsdatabasen blev ikke fundet.
14222. Der er opstået en protokolfejl.
14223. Tjenesten Smart Card Resource Manager kører ikke.
14224. Det angivne element findes ikke på den aktuelle afspilningsliste.
14225. Back-bufferens enheder er ugyldige.
14226. Det mislykkedes at fjerne certifikatet med indeks 'X' mislykkedes.
14227. %1: forkert metrikværdi %2
14228. Nodetype . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Peer-to-peer
14229. DRIVERQUERY Viser aktuel status og aktuelle egenskaber for enhedsdriver.
14230. Serialiseringsfejl.
14231. Den aktuelle konfiguration for dette dataindsamlersæt kræver, at den indeholder præcis én dataindsamler.
14232. Indlæsningen af driveren blev blokeret.
14233. Den rapporterede maskinkontrolhændelse er en alvorlig bus- eller Interconnect-timeoutfejl. Hukommelseshierarkiniveau: %1 Deltagelse: %2 Anmodningsstype: %3 Hukommelse/IO: %4 Adresse: %5
14234. Indsamlingsproceduren for tjenesten "%1" i DLL-filen "%2" genererede en undtagelse eller returnerede en ugyldig status. De ydelsesdata, der blev returneret af tæller-DLL-filen, bliver ikke returneret i Perf-datablokken. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder undtagelseskoden eller statuskoden.
14235. Opgavestyring har startet opgavemotoren "%1" med proces-id %2 som brugeren "%3" .
14236. Der kunne ikke etableres forbindelse til proxyserveren. Kontroller konfigurationen af proxyserveren.
14237. PCI til RACEway-bro
14238. Denne hændelse forekommer, når SCM indlæser tjeneste-DLL-filen
14239. Visse dele af dokumentet er ændret, og andre ikke. Indsamlingsprogrammet filtrerer automatisk hele dokumentet igen.
14240. Ugyldig inputparameter.
14241. RAS-serveren kunne ikke få en IP-adresse fra DHCP-serveren at tildele den indgående bruger.
14242. Der skulle angives en forfremmelse for at give Ressourcestyring tilladelse til at registrere sig, men transaktionen var ikke indstillet til at tillade dette.
14243. Forrige side
14244. Den samlede mængde CPU-tid, som processen har brugt.
14245. Silent Running: fixed level set by Registry: %2
14246. Den indlæste fil er blevet afsluttet.
14247. Det certifikat, der blev modtaget fra det eksterne klientprogram, kan ikke knyttes direkte til en klientkonto. Dette skyldes sandsynligvis, at der ikke er tilstrækkelig tillid til det nøglecenter, der har udstedt certifikatet. Fejlkode: 0x%1. De vedhæftede data indeholder klientcertifikatet.
14248. Der kræves BAP til denne bruger.
14249. Kan ikke overføre cache-HTTP-statuslinje: X.
14250. Invalid syntax
14251. Navnet på fjernprogrammet, 'X', er allerede indstillet.
14252. Anmodningen om godkendelse blev ikke behandlet pga. timeout for sessionen.
14253. Unicode-byterækkefølgens mærke (0xFEFF) mangler i starten af synonymordbogsfilen %2.%1
14254. Ugyldig værdi for timeout.
14255. Læsning af egenskab
14256. Afbilde et afsnit for skrivning
14257. Slå mikrofonen fra
14258. Der blev ikke fundet en overordnet FID i mappen ICB ved blokken %1.
14259. Slet den markerede nøgle- eller værdi-AppSetting.
14260. Fil-ID
14261. Der opstod en fejl i COM+-komponenten. %1
14262. Startrutinen mtstocom er startet.%1
14263. Ydelsesdata for systemprocessen kan ikke indsamles, da DLL-filen ikke kunne indlæses.
14264. &Administration af forbindelsesstrenge
14265. Objektet skal være af typen UInt64.
14266. Forkert format for exe-filen
14267. Opgave er sendt til motor
14268. Der opstod en fejl under penneinput.
14269. Ugyldige data til en node af typen '%1'.
14270. Det var ikke muligt at registrere oplysninger om den partition, der er valgt til installation.
14271. Denne ressource kan ikke oprettes, fordi klyngen har nået grænsen for det antal ressourcer, der kan overvåges.
14272. Handlingen blev ikke udført. Prøv at udføre handlingen igen.
14273. Gruppepolitik kunne ikke installere printertilslutning af typen per computer %1. Error %2. Printertilslutningen er ikke tilgængelig for brugere på denne computer. Dette kan ske, hvis navnet på printertilslutningen er forkert, hvis der er et problem med gruppepolitikken, eller hvis udskriftskøen ikke kan kontakte printerserveren. Gruppepolitikken vil med jævne mellemrum igen forsøge at tilføje printertilslutningen.
14274. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 29' - Aktiveret
14275. Databasen er fuld.
14276. Bindingspolitik
14277. Logfilen for kanalen %1 er beskadiget, og nogle data er slettet.
14278. Hændelsesudløsere har ikke indstillinger for kørselstid.
14279. Ugyldig tastaturlayout-handle.
14280. Change cache settings
14281. ASN1 - der foventedes en dataafslutning.
14282. TPM har ikke tilstrækkelige interne ressourcer til at udføre den handling, der blev anmodet om.
14283. Der blev ikke fundet en egenskab for attributten 'Attribut'.
14284. Den ønskede handling kan ikke udføres med denne fil.
14285. Netværksfejl
14286. Windows Peer-to-Peer-infrastrukturen har ikke licens til at arbejde på denne platform.
14287. Tjenesten Windows Process Activation Service (WAS) deaktiverede protokollen %1, fordi WAS modtog ugyldige oplysninger om protokollen. Løs problemet, og brug WAS, så protokollen aktiveres igen.
14288. Reference til en udefineret attributtype "%1".
14289. Handlingen kunne ikke udføres, da filteret ikke er i den korrekte tilstand.
14290. Tråden er ikke i baggrundsbehandlingstilstand.
14291. Svaret er null, så denne anmodning skal mislykkes.
14292. Denne logfil er blevet ændret siden sidste læsning.
14293. Antallet af elementer i denne samling skal være større end nul.
14294. DLL-filen (comsvcs.dll) til COM+-tjenester kunne ikke indlæses, da allokering af lokal trådlagring mislykkedes. %1
14295. INTERN fejl - Disken har inkonsistente disk-headere
14296. Installerer Katalogtjenesten
14297. Forbindelsen til porten %2 blev fjernet for brugeren %1. %3
14298. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. En værdi, der er hentet fra WMI-tjenesten eller WMI-provideren, er ugyldig.
14299. Anmodningen fuldføres senere ved angivelse af NDIS-status.
14300. Værdien %1 i nøglen %2 kan ikke opdateres. Det første DWORD i sektionen Data indeholder fejlkoden, og det andet DWORD indeholder den opdaterede værdi.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions