English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

11801. , rcode = %1
11802. Der kan ikke oprettes et KeyTime med værdien X, fordi det er mindre end nul.
11803. Forbindelsen blev afbrudt.
11804. Egenskaben UseShellExecute for procesobjektet skal være angivet til falsk, for at objektet kan bruge miljøvariabler.
11805. Tjenestemærkning kunne ikke finde destinationstjeneste i processen %2.
11806. Søgetjenesten kunne ikke konvertere adgangskontrollisten for det gennemsøgte lager til en adgangskontrolliste i Windows NT. Kontroller, at der ikke benyttes lokale oplysninger i lageret.
11807. Programudvidelsens plug-in kunne ikke returnere genoprettelsesordren for komponenterne.
11808. Der blev fundet fejl i filpostsegmentet %1 til genfortolkningspunktet.
11809. Der var ikke adgang til den obligatoriske registreringsdatabasenøgle: %1
11810. Metadatadokumentet for skriveren er beskadiget.
11811. Meddelelsen blev sendt til alle brugere i netværket.
11812. Parameteren: X er ikke gyldig. Brug det objekt, der blev returneret fra det tilhørende Begin async call.
11813. Afslutter et dokument
11814. Ekstrakomponenten til Windows Update-klienten kunne ikke installalere en opdatering til sig selv, fejl %1.
11815. Hovedtilstandspolitikken blev tilføjet, men nogle af de tilbud, der blev anmodet om, understøttes ikke.
11816. Godkendelsen blev ikke gennemført, fordi det brugercertifikat, der er påkrævet for dette netværk på denne computer, er ugyldigt eller beskadiget
11817. Serveren kunne ikke oprette en datakanalforbindelse til en klient på den lokale grænseflade: %1. FTP-dataporten %2 bruges muligvis af en anden tjeneste eller et andet program.
11818. Konstruktøren af et decimalbytearray skal have et array med længden fire, der indeholder gyldige decimalbyte.
11819. Sikkerhedssystemet har modtaget en direkte anmodning om godkendelse for godkendelsesprotokollen %1.
11820. Der kan ikke oprettes en forespørgselsforbindelse til serveren.
11821. Skemaopdateringen mislykkedes: attributtet findes ikke (must-contain).
11822. Timeropløsningen var ikke tidligere blevet indstillet af den aktuelle proces.
11823. Oprettelse af et andet øjebliksbillede er allerede i gang. Vent et øjeblik, og prøv igen.
11824. Miljø-variablen %1 er ikke defineret.
11825. Der blev angivet et ugyldigt diskenhedsnavn.
11826. Mappe på fjerncomputer
11827. Anmodningen er ugyldig i den aktuelle tilstand.
11828. Ugyldig signatur.
11829. Pakken %1 kunne ikke opdatere yderligere legitimationsoplysninger for brugeren %2. Fejlkoden findes i dataene i hændelseslogmeddelelsen.
11830. Systemet har ikke nok hukommelse.
11831. CoID=%1: Brugeren %2, der har oprettet forbindelse på port %3, har fået tildelt adressen %4
11832. Null-accessorer understøttes ikke af denne provider.
11833. Egenskabslageret for opgradering er beskadiget.
11834. Objektet AsyncFlowControl skal bruges på den tråd, hvor det blev oprettet.
11835. Duplicate qualifier declaration unexpected
11836. DFS kan ikke returnere hele listen over domæner, der er tillid til, til klienten. Der er for mange domæner, der er tillid til.
11837. Fejl %1!d! : %2!S! returneret i MultiByteToWideChar
11838. Driveren kan ikke finde hukommelsesoplysninger til den angivne hukommelsesadresse.
11839. Alle stier mislykkedes. %1 fjernes.
11840. (GMT+10:00) Vladivostok
11841. Datagrammer sendt = %1!u!
11842. AAAA-post . . . . . . : %1
11843. Computeren blev genstartet efter en fejlkontrol. Fejlkontrollen var: %1. Der blev gemt et dump i: %2.
11844. %1 understøtter %2 eller nyere. Kontroller versionen af operativsystemet på computeren %3.
11845. Indstillingen for højden af video er ikke gyldig.
11846. Der opstod en fejl under oprettelse af en hændelse til beskeden om loghændelser. Følgende kode blev returneret fra CreateEvent: %1.
11847. Fjerner %1 ubrugte sikkerhedsbeskrivelser.
11848. Internal error: malformed memory controller hierarchy.
11849. Sletter indeksposten %3 i indekset %2 til filen %1.
11850. Ugyldig DNS-type.
11851. Enten X eller Y skal angives.
11852. Elementet 'X' indeholder en eller flere ugyldige værdier.
11853. Handshake-protokollen til flowkontrol i dataudvekslingen, som kan være angivet til Ingen.
11854. Den udvidede TS-licenseringsperiode er udløbet, og tjenesten er ikke registreret på en licensserver med installerede licenser. Der kræves en TS-licenseringsserver til fortsat drift. En terminalserver kan køre uden en licensserver i 120 dage efter den første start.
11855. Fejl i domænets meddelelsesprocessor.
11856. Source skal angives i RoutedEventArgs, før udformning af hændelsesruten eller aktivering af handlere.
11857. Billedfilen %1 er signeret med stærk signering, kan ikke redigere.
11858. Kunne ikke genstarte MS DTC-tjenesten. Interne oplysninger: %1.
11859. Tokenet {0:x} er ikke et gyldigt FieldInfo-token i virkefeltet for modulet {1}.
11860. TypedReferences kan ikke omdefineres som primitiver.
11861. En PNG-fil er indlæst korrekt.
11862. Den udløbsdato, der er angivet for abonnementet, er ugyldig. Angiv udløbsdatoen som en varighed.
11863. En delsætning i forespørgslen indeholdt kun ord, der ignoreres.
11864. QoS-politikker på brugerniveau er opdateret. Der blev fundet politikændringer.
11865. Reserveret logplads eller justeringen af logpladsen er ugyldig.
11866. En overtrædelse i forbindelse med logontilladelser medførte en fejl.
11867. Der er knyttet LUN'er til den angivne destination. Disse tilknytninger skal først ophæves, inden destinationen kan slettes.
11868. Erhvervelse af ægte billet (%1) til skabelon-id %2 mislykkedes
11869. Logfilen %1kunne ikke åbnes.
11870. Egenskaben er skrivebeskyttet.
11871. MSBUILD: fejl MSB1023: Svarfilen kan ikke læses. X
11872. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. QueryInterface on TransactionTrackerFactory returnerede fejl %1.
11873. Filtællingen til %1 i LVID (Logical Volume Integrity Descriptor) rettes.
11874. Programfilens CLSID'er eller IID'er stemmer ikke overens med de tilsvarende DLL-filer.
11875. Ugyldig handling for DNS-zonen.
11876. Videokilden understøtter ikke det outputformat eller den farvedybde, der er anmodet om.
11877. Der blev fundet en tæller med en negativ værdi.
11878. Overvåger meddelelser om ændringer i filsystemet og aktiverer hændelser, når en mappe eller en fil ændres.
11879.
11880. Konfigurationsafsnit kan kun indstilles i machine.config eller rodens web.config
11881. Handlen er ikke fastgjort.
11882. Den ønskede modtagers postkasse har overskredet grænsen for antal tilladte meddelelser.
11883. Bekræftelsen blev ikke fuldført, fordi for mange metadata var ændret.
11884. En eksisterende cachepost skal kasseres.
11885. Det angivne Transaction-objekt kunne ikke åbnes, fordi det ikke blev fundet.
11886. Indholdsindekset kan ikke slettes, mens søgetjenesten er stoppet. Genstart søgetjenesten, og prøv igen.
11887. Der oprettes en ekstra udskiftningstabel (Reserve Sparing Table) i sektor %1.
11888. Er endnu ikke implementeret.
11889. Servertjenesten kunne ikke registreres i transaktionsressourcestyring. Fjerntransaktioner er ikke tilgængelige.
11890. Der blev ikke fundet en aktiv kanal til forespørgslen.
11891. Registreringsdatabasenøglen med navnet på proxy-DLL-filen til OLE-transaktioner kunne ikke åbnes. Fejldetaljer: %1
11892. IPv4-adressen 0.0.0.0 og IPv6-adressen ::0 er uspecificerede adresser, der ikke kan bruges som en måladresse.
11893. Der skal angives en nøgle, før krypteringen kan begynde.
11894. Invalid stream
11895. DNS IPV6-opdatering lykkedes
11896. Der var blev angivet nogen tæller.
11897. MSMQ-klyngeressourcer understøttes ikke på denne node, da MSMQ ikke er installeret.
11898. Det er ikke muligt at tilføje en dubleret samlingspost af typen '%1' med den entydige nøgleattribut '%2' angivet til '%3' og de kombinerede nøgleattributter '%4' angivet til '%5'
11899. Kodegruppens etiketter kunne ikke oprettes korrekt.
11900. Navnet 'xml' er reserveret og skal stå med små bogstaver.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions