English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

5301. Konverteringen kræver, at du genstarter computeren.
5302. Der blev ikke hentet en hovednøgle til diskenheden i en nøglefil under genstart.
5303. Der kan ikke oprettes forbindelse til en søgeserver.
5304. Antallet af diske for diskenheden er højere end maksimumgrænsen.
5305. Ressourceskrivefunktionen er allerede lukket og kan ikke redigeres.
5306. %1!-20.*s! %2!-37s! %3!7ws!%4!-5ws! %5!-20.*s! %6!3d! %7!ws!
5307. unknown query type: %1
5308. Datoen i certifikatet er ugyldig, eller certifikatet er udløbet
5309. Fejl under læsning af mappen %1.
5310. Kørselskontrol er X
5311. Media Foundation-platformen er deaktiveret, når systemet kører i fejlsikret tilstand.
5312. Serverkomponent
5313. Stier, der starter med \\?\GlobalRoot, er interne i forhold til kernen og må ikke åbnes af administrerede programmer.
5314. Aktiveringserveren fastslog, at du anvender en prøveproduktnøgle. Du skal ændre din produktnøgle, inden produktet kan aktiveres.
5315. Den angivne mappe indeholder ikke en kompatibel sofwaredriver til enheden. Hvis mappen indeholder en driver, skal du kontrollere, at den er udviklet til at kunne fungere sammen med %1.
5316. Postfeltet findes ikke.
5317. Denne funktion er ikke implementeret for øjeblikket.
5318. Der kan ikke udføres godkendt gendannelse af SYSVOL ved genoprettelse til en alternativ destination.
5319. Gruppepolitikindstillingerne for brugeren blev behandlet. Nye indstillinger fra %6 gruppepolitikobjekter blev registeret og anvendt.
5320. Det første tegn i strengen er null-tegnet.
5321. ProgID'et for en protokolbehandler er ikke tilgængeligt, og registreringen af protokolbehandleren er ugyldig. Registrer protokolbehandlerne igen.
5322. Kilde og destination for en flytning på tværs af domæner er ikke i overensstemmelse med navngivningskonteksten i skoven. Hverken kilden eller destinationen har den nyeste version af partitionsobjektbeholderen.
5323. %1 fil(er) blev genoprettet
5324. Der blev givet en ugyldig parameter til en tjeneste eller en funktion som ellevte argument
5325. Den angivne mappe 'X' kan ikke oprettes.
5326. Navnet er for langt
5327. Computerkontoen %1 blev sikret. Det fulde kontroladgangspunkt til de indbyggede\kontooperatører blev fjernet fra sikkerhedsbeskriveren på dette objekt.
5328. Opdateringen kan ikke initialiseres.%1
5329. Modtag fil
5330. Dette sker, når omdøbning af en fil og/eller et bibliotek svarer til filteret.
5331. Advarsel: %1, %2, %3.
5332. Kontrol: %1; lyd: %2; forespørgsel: %3; brug af jokertegn (globbing): %4
5333. Oprettelse af terminalserversession mislykkedes. Den relevante statuskode var %1.
5334. HTTP status 200: Serverens svar var ugyldigt. Serveren fulgte ikke den definerede protokol. Genoptag jobbet, så BITS (Background Intelligent Transfer Service) prøver igen.
5335. Den ønskede tekstdel blev ikke fundet i denne meddelelse.
5336. Angivelse af Broadcast-indstillingen mislykkedes. Sap Agent kan ikke fortsætte.
5337. Layoutmålingens tilsidesættelse af elementet X må ikke returnere PositiveInfinity som dets DesiredSize, selvom Infinity sendes som en tilgængelig størrelse.
5338. Viser egenskaberne for denne tilladelse
5339. Handlingen er annulleret.
5340. Den infrarøde filoverførselstjeneste opdagede en fejl under kontrol af konfigurationsændringer. Ændringer, som blev foretaget i Trådløs forbindelse, træder i kraft ved næste logonsession. Den rapporterede fejl var %1.
5341. Retry Later
5342. MXS - Forventede maksimale størrelse %1!15I64u! %2!2.2s!
5343. Intel 82801CA ICH3
5344. DNS-opdateringen mislykkedes
5345. skal have 'minOccurs' = (0 eller 1) og 'maxOccurs' = 1.
5346. En ASP-session kunne ikke oprettes pga. Adgang nægtet ved aktivering af COM+-partitionen %1.
5347. Nulstiller ikke den skjulte fil - %1
5348. The image file specified is empty.
5349. Ingen af kildediskenhederne blev sikkerhedskopieret.
5350. Manglende operator.
5351. Ikke-genkendt medie.
5352. Listen med RPC-servere, som er tilgængelige for binding med auto_handle, er opbrugt.
5353. Billedet blev ikke oprettet ud fra en MS-DOS-diskette formateret med /S.
5354. lpremove startede lpksetup.
5355. Der opstod en fejl under oprettelsen af nye standardkontoer for dette domæne. Dette kan skyldes en midlertidig fejltilstand. Forsøger at gennemføre opgaven regelmæssigt, indtil den er gennemført, og logfører denne meddelelse igen om en uge, hvis problemet fortsætter.
5356. Sporer MSMQ-meddelelser
5357. Arrayet har ikke så mange dimensioner.
5358. En handling, der skulle udføres på et bestemt tidspunkt, kunne ikke udføres til tiden.
5359. TransactionManager->GetWhereabout mislykkedes. Hvis Distributed Transaction Coordinator er konfigureret til at bruge en ekstern vært til at koordinere transaktioner, kan du sandsynligvis ikke kontakte den eksterne vært. Du kan konfigurere MSDTC til at bruge den lokale koordinator ved at klikke på knappen MSDTC på værktøjslinjen i Component Services MMC-snap-in. Da der ikke kan gennemføres yderligere handlinger på dette tidspunkt, er serverprocessen afsluttet.%1
5360. DFS kunne ikke flytte alle links, der svarer til roden: %1 for stien %2 til den nye sti %3
5361. Fejl %1!-10u! %2!-10u!
5362. IIS ODBC-logføringsfunktionen har genoprettet logføring til datakilden %1.
5363. Hot-add-oplysninger: Aktuelle UxNumberOfProcessors: %1, kommentar: %2.
5364. Dollar sign must be followed by an alias name (an identifier)
5365. En besked kunne ikke leveres, fordi en beskedkø har nået den maksimale kapacitet.
5366. Der er opstået en fejl i en af UI-komponenterne.
5367. Den angivne printerdriverpakke i brug i øjeblikket.
5368. 'BY' cannot be used without 'GROUP WITHIN'.
5369. Kunne ikke indstille MS DTC-tjenestens sikkerhedsattributter. Interne oplysninger: %1.
5370. En genbrugt proces kan ikke afbrydes midlertidigt.
5371. Indstillingen for det primære billede for video er ikke gyldig.
5372. Der opstod en fejl, da der blev ventet på et hændelses-matrix for rutinen, der behandler loghændelser. Følgende kode blev returneret fra WaitForMultipleObjects: %1. Udvidelsesagenten afsluttes.
5373. Det angivne ressourcesprogs-id kan ikke findes i billedfilen.
5374. Flaget IgnoreCase kan kun bruges med strengargumenter.
5375. Parameteren targetType skal være af typen IdentityReference.
5376. Bogmærket er ugyldigt.
5377. Kopibeskyttelsesfejl: Den angivne sektor indeholder ikke en gyldig nøgle.
5378. Ingen af de attributter, der blev anmodet om, blev fundet i objekterne.
5379. Det var ikke muligt at starte videoinputenheden.
5380. Metoden eller handlingen er ikke implementeret.
5381. Oplysningerne er ikke tilgængelige for denne hændelsestype.
5382. Stien til filen X er ikke gyldig.
5383. %1 domæner blev ikke føjet til listen, som understøttes: %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12
5384. Der opstod en intern Windows-fejl.
5385. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. Der er ikke mere hukommelse.
5386. Handlingen lykkedes ikke, fordi loggen er en dedikeret log.
5387. Mappenavnet er ugyldigt.
5388. Der opstod en fejl under klassificering af et skema.
5389. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) har gendannet en driver til en anden processorarkitektur end destinationscomputerens processorarkitektur. Printbrm.exe forsøger at finde og installere en oprindelig version af driveren %1 på destinationen %2. Prøv at udskrive til udskriftskøen, og installer eventuelt en oprindelig version af driveren.
5390. Forsøget på at spore en hændelse mislykkedes med E_OUTOFMEMORY. Det er indtil videre sket %1 gange.
5391. Strukturen af sikkerheds-id'et er ugyldig.
5392. NAP (Network Access Protection), klienten til politikhåndhævelse, svarede ikke. Nogle netværkstjenester eller -ressourcer er muligvis ikke tilgængelige. Afbryd forbindelsen, hvis problemet varer ved, og prøv at oprette Remote Access-forbindelsen igen, eller kontakt Remote Access-serverens administrator.
5393. Opgradering af opgaver i kompatibilitetsmodulet kunne ikke bestemmes.
5394. MAC-adresse = %1
5395. Installationsprogrammet afventer oprettelse af MSMQ-konfigurationsobjektet (msmq).
5396. Ukendt niveautype.
5397. Typen Typenavn skal være arrangeret med en reference i denne kontekst.
5398. Skemafilen til aktivitetslogføring kan ikke oprettes. Filnavn: '%1'. Kontroller, at mappen til aktivitetslogføring findes, og at den har skrivetilladelser til den netværkstjenestekonto, som faxtjenesten kører under. Hvis filen schema.ini findes, skal du kontrollere, at den ikke bruges af andre programmer. Der opstod følgende fejl: %2. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
5399. Gruppen eller personen blev ignoreret.
5400. Konverteringen er fuldført.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions