English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

26501. En nødvendig fil kan ikke installeres, fordi kabinetfilen [2] har en ugyldig digital signatur. Dette kan skyldes, at kabinetfilen er beskadiget.{{ Fejlen [3] blev returneret af WinVerifyTrust.}}
26502. Isolation af domæne efter bruger
26503. Ugyldigt hex-tal 'X'.
26504. (?#...)-kommentaren er uafsluttet.
26505. Der forventes typeangivelse i linje %1!d! i filen %2.
26506. Ydelsesovervågning kan ikke initialiseres, fordi tællerne ikke er indlæst, eller fordi det delte hukommelsesobjekt ikke kan åbnes. Stop og genstart søgetjenesten. Hvis fejlen ikke forsvinder, skal du geninstallere programmet.%1
26507. Rediger/tilføj providerindstillinger
26508. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licensens signaturfil ikke er tilgængelig.
26509. SSI-filen kunne ikke behandles

26510. Brugere af ydelsesovervågning
26511. Opgavestyring fuldførte forekomsten "%3" af opgaven "%1" for brugeren "%2".
26512. Den logføringsprovider, der er konfigureret i øjeblikket, kunne ikke indlæses og initialiseres. %1
26513. Domæne-id:
26514. JPEG-aritmetisk kodning understøttes ikke.
26515. Anmodningshandle %1 oprettet af HttpOpenRequest: ConnectionHandle=%2, %4, Target=%6, Ver=%8, Referrer=%10, Media types=%12, Flags=%13
26516. Forbindelsen blev afbrudt for tidligt.
26517. Der er ikke plads til funktioner
26518. Der er for mange aktive opkald.
26519. Attributten 'X' skal angives til en positiv heltalsværdi.
26520. Parameteren ThresholdTime findes ikke i registreringsdatabasen. Følgende standardværdi bruges i stedet: %1.
26521. Duplikerede elementer er ikke tilladt i denne samling.
26522. Der opstod en uventet serverfejl.
26523. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at bindingsdataene er ugyldige.
26524. Automatisk afbrydelse ved logoff
26525. Der er ikke ressourcer nok til at fuldføre denne handling.
26526. Konfigurationsdatafilen til start af Windows indeholder ikke en gyldig operativsystempost.
26527. Drevet er oprettet med SUBST.
26528. Periodisk behandling af politikker for computeren %3 blev gennemført på %1 sekunder.
26529. Hash-godkendelse mislykkedes
26530. %1 fil(er) kopieret
26531. Spooleren har registreret, at en komponent har et usædvanligt stort antal åbne GDI-objekter (graphical device interface). Dette kan medføre, at nogle EMF-udskriftsjob (enhanced metafile) ikke udskrives, før spooleren er blevet genstartet.
26532. Der blev ikke angivet en gyldig adgangskode.
26533. Der opstod en I/O-fejl under genoprettelse af stream. %1 blev ikke genoprettet.
26534. Manuel behandling af politikker mislykkedes for computeren %3 på %1 sekunder.
26535. Fejl ved allokering af bufferen til Streams
26536. En replikeringsdomænecontroller bliver forfremmet. Det er ikke nødvendigt, at oprette et domænepolitikobjekt.
26537. Meddelelsesegenskaben for forbindelsestypen er ikke angivet. Denne egenskab er påkrævet for afsendelse af en godkendelsesmeddelelse eller en sikker meddelelse.
26538. Destinationsdomænet skal være i Windows XP-tilstand.
26539. , additional = %1!d!
26540. DFS kunne ikke hente de nødvendige domænecontrolleroplysninger. Returkoden findes i postens data.
26541. Finger: unknown service
26542. Assemblies har kun adgang til sikre vinduer på øverste niveau og sikre undervinduer til tegning. Der er begrænset adgang til oplysninger om form, f.eks. størrelse, form, opacitet, placering og så videre. Assemblies har kun adgang til inputhændelser fra brugeren i de pågældende vinduer på øverste niveau og i undervinduer.
26543. Der skete en intern fejl i driveren til enheden %1.
26544. Denne funktion kræver Windows NT.
26545. Ugyldig objekttype.
26546. Det var ikke muligt at vælge det billede, der skal installeres ud fra den angivne produktnøgle.
26547. Systemet kunne ikke finde telefonlinjeudbyderen.
26548. Serveren kunne ikke læse filen %1. Filen findes ikke.
26549. IPMGM kunne ikke oprette en heap. Dataene er fejlkoden.
26550. Udefineret adgang (ingen effekt) Bit 10
26551. Hukommelseshierarkifejl
26552. ObjectManager fandt et ugyldigt antal rettelser. Det betyder som regel, at der er problemer med formateringsfunktionen.
26553. Det kan være et delvist, cachelagret svar, størrelse = X, indholdslængden af svaret = Y.
26554. Nogle tema- eller afspilningslistekomponenter kan ikke installeres.
26555. Certifikatregistrering af %1 kan ikke registrere eller forny certifikatet %2, fordi der kræves en adgangskode for at få adgang til den tilknyttede private nøgle på et gyldigt signaturcertifikat, og der ikke er aktiveret nogen brugerhandling i skabelonen %2 i Active Directory.
26556. NetBIOS over TCP/IP NBDD-adresser i prioritetsrækkefølge
26557. The specified property combination is invalid.
26558. Handlingen fik timeout
26559. Attributposterne for filpostsegmentet %1 er ikke sorteret.
26560. Følgende databaseobjekt kunne ikke hentes %1
26561. Handlingen kunne ikke udføres. Planlægning af genoprettelse udføres aktuelt gennem en anden klient.
26562. Ressourcer på %1
26563. Denne indstilling kører et script, der opretter en ny database eller konfigurerer en eksisterende database til at gemme oplysninger om ASP.NET-medlemskab, profiler, rollestyring, personlig tilpasning og SQL-webhændelsesprovider.
26564. Forhandlingen blev afbrudt pga. timeout
26565. Domænenavne over de NIS-servere, der er tilgængelige for klienten
26566. Der er ingen undtagelser i firewallpolitikken.
26567. Anmodningen blev fremført på vegne af en anden end kalderen. Certifikatskabelonen skal konfigureres, så der kræves mindst én signatur for at godkende anmodningen.
26568. Boot Library Free
26569. Der blev hentet en opdatering.
26570. Typen 'Typenavn' blev ikke indlæst i konteksten ReflectionOnly, men AssemblyBuilder blev oprettet som AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly.
26571. Tilstandsdataene er fra en anden disk.
26572. Serveren kunne ikke åbne ODBC-datakilden %1, tabel: %2, under brugernavnet %3. ODBC-fejlen er: %4. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
26573. Den konto, som den aktuelle arbejdsproces kører under, har ikke SeTcbPrivilege-rettigheder. Synkroniseringsfunktionen for anonyme adgangskoder og funktionen til samlet godkendelse deaktiveres.
26574. Der er fundet afbrudt kryptering eller dekryptering på enheden. Genoprettelse er startet.
26575. Den anmodede adresse kan ikke tildeles
26576. Angiv diskenhedsnavn: (11 tegn, ENTER for intet)
26577. Der er ikke systemressourcer nok til at fuldføre API'en.
26578. Det angivne komprimeringsformat understøttes ikke.
26579. Navnet på fjernenheden kunne ikke fortolkes.
26580. Klienten (kalderen) kan ikke arrangere parameterdata - for lidt hukommelse osv.
26581. Abonnementspakken indeholder ikke elementet Address i afsnittet NotifyTo.
26582. Logical Disk Manager kunne ikke finde den primære diskgruppe
26583. Logføring er aktiveret for kvotatærskler.
26584. En ukendt DSM angav et ugyldigt id for en handling på %1.
26585. Microsoft-Windows-Winsock Catalog Change
26586. Der opstod en fejl under oprettelsen af de moduler, der er angivet i 'system.net/authenticationModules'-konfigurationsafsnittet.
26587. Et objekt, som der henvises til, har allerede nået det maksimale antal referencer. Der kan ikke oprettes flere henvisninger.
26588. Antallet af argumenter må ikke være negativt.
26589. Der er ingen tilgængelige HBA-porte.
26590. DELETE mislykkedes for filen %1 ved lukning. Fejlstatus: %2.
26591. Inputstrengen var enten tom eller indeholdt kun blanktegn.
26592. IPv6-adresse. . . . . . . . . . . : %1%2
26593. Skemaerklæringen for navneområdet '%1' blev ikke fundet.
26594. Parameterproblemer %1!-10u! %2!-10u!
26595. IIS-logføring kunne ikke oprette filen %1. Datafeltet indeholder fejlmeddelelsen.
26596. Programmer, som indeholder en eller flere ældre komponenter kan ikke eksporteres til 1.0 format.
26597. Der findes allerede et internt MSMQ-certifikat for denne bruger.
26598. Tjenesten Windows Sikkerhedscenter er ikke startet. En administrator kan prøve at starte tjenesten manuelt.
26599. Egenskaben OtherKeyAttribute er ikke tilgængelig for modtagere uden KID-nøglegodkendelse.
26600. Kun TreeScope.Element, TreeScope.Children og TreeScope.Descendants er gyldige for dette kald.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions