English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

10901. Posten findes allerede.
10902. Der er ikke tilstrækkelige ressourcer til at fuldføre oprationen.
10903. Data Unit Extension-dataene var for store til at kunne bruges.
10904. Der er angivet nul rotationsakser.
10905. Bruger %1
10906. Diskfejl
10907. Understøttelse af Microsoft-internetudvidelse er deaktiveret.
10908. Windows Installer foretog en genstart for at fuldføre eller fortsætte konfigurationen af '%1'.
10909. EQOS: ***Tester***, med én streng %2.
10910. Handlingen kan ikke fuldføres, da udgivelsespunktet er blevet stoppet.
10911. IIS ODBC-logføringsfunktionen kunne ikke logføre data til datakilden %1.
10912. Der er ikke defineret en konstruktør uden parametre for dette objekt.
10913. Aktiveringsserveren konstaterede, at den angivne produktnøgle er blevet tilbagekaldt.
10914. Det angivne indsamlingsprogram blev ikke fundet. Benyt navnet på et eksisterende program, eller geninstaller programmet.
10915. Forkert syntaks i ENTITY-erklæring.
10916. Printeren er blevet tilføjet
10917. Netværkstjenester-ydelsesdata kan ikke indsamles. DLL-filen ikke kunne indlæses, fordi den ikke kan kommunikere med enheder, der er relateret til netværkstjenester
10918. Comm Responder kunne ikke modtage anmodningen om at oprette forbindelse: %1
10919. Pipehandling mislykkedes, fordi den anden ende af pipen er blevet lukket.
10920. Adgangsindstillingerne %1 giver ikke %2 adgang til COM-serverprogrammet %3 for brugeren %4\%5 SID (%6) fra adressen %7. Denne sikkerhedstilladelse kan ændres ved hjælp af administrationsværktøjet til komponenttjenester.
10921. Forkert type protokol til socket
10922. HTTP status 412: Betingelsen i en eller flere af felterne i anmodningsheaderen blev evalueret som falsk, da den blev testet på serveren.
10923. %1: kan ikke skrive til den lokale fil "%2"
10924. Tjenesten kan ikke startes, fordi der ikke kunne oprettes forbindelse til enhedsdriveren.
10925. Oplysningerne om nærhedsdomæne er ugyldige.
10926. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, da porten %1 er ugyldig.
10927. Den mappe, der er angivet til cachelagring af det komprimerede indhold %1, er ugyldig. Statisk komprimering deaktiveres.
10928. Det kodede OID er for langt (større end 0x7f byte).
10929. Fejl under ændring af implementeringspakken
10930. Der findes allerede forbindelser på initiatornoden.
10931. MS DTC kunne ikke starte, fordi denne version af DTC er ældre end den ældste gyldige version, der er angivet i klyngedatabasen. Dette kan forekomme, hvis der er installeret en nyere, inkompatibel version af MS DTC på en anden node i klyngen. Fejldetaljer: %1
10932. Det er ikke muligt at få oplyst produktdata fra drevet %1 i biblioteket %2.
10933. Den anmodede handling kan ikke udføres, fordi Windows Media DRM-komponenterne (Digital Rights Management) på computeren har registreret en ændring af hardwarekonfigurationen.
10934. Den angivne værdi er ikke en gyldig basisadresse.
10935. Perioden skal være mindre end 2^32-2.
10936. Klienten til gennemtvingning af Eap-karantæne er blevet startet.
10937. Konteksten blev annulleret.
10938. Diskenheden blev ikke fundet (%1)
10939. Gendannelsen af en eller flere komponenter af typen '%1' blev fuldført med fejl kl. '%2'. Fejlen '%3'(%4) blev rapporteret. Kør genoprettelsen igen, når problemet er løst.
10940. Objekter, som er oprettet af andre tråde, kan ikke destrueres.
10941. Der blev gjort forsøg på at få adgang til et felt uden for det definerede område
10942. Farvetransformeringen er ikke gyldig.
10943. Den angivne egenskab understøttes ikke og blev ignoreret for denne handling.
10944. Reglen kan ikke slettes fra udløserlageret.
10945. Objektet valgte ikke at behandle kaldet på nuværende tidspunkt. Forsøg igen senere.
10946. CREATOR OWNER
10947. Logical Disk Manager Administrative Service er ikke klar til at acceptere forbindelser.
10948. Windows Media Player kunne ikke synkronisere nogle af filerne til enheden, da der ikke er tilstrækkelig ledig plads på enheden.
10949. Forbindelsen til %1 oprettet af brugeren %2 med enheden %3 blev afbrudt. Afbrydelsen blev foretaget automatisk, fordi forbruget af båndbredde var lavt.
10950. Øjebliksbillederne af diskenheden %2 blev afbrudt, fordi det mislykkedes at øge øjebliksbilledelageret.
10951. Omdirigeringen kunne ikke skrive data til serveren %2, da filen var lukket.
10952. RDP-protokolkomponenten %2 fandt en fejl i protokol-streamen og har afbrudt forbindelsen til klienten.
10953. usbperf.dll blev åbnet og initialiseret
10954. Der er opstået en brugerdefineret fejl (%1) i OLEDB-udbyderen %2.
10955. Routerannonceringer %1!-10u! %2!-10u!
10956. Generelle adgangstyper var i en adgangsmaske, der allerede skulle være afbildet i ikke-generelle typer.
10957. TPM-statusregistrets valid-del kunne ikke angives.
10958. FEJL - Den angivne disk til sikkerhedskopiering er ugyldig.
10959. Der opstod en fejl under en handling i det lokale katalog, som angiver, at kataloget er beskadiget.
10960. Genberegn nedarvet sikkerhed
10961. De maskinspecifikke grænseindstillinger giver ikke %1 %2-tilladelse til COM Server-programmer for brugeren %3\%4 SID (%5) fra adressen %6. Denne sikkerhedsindstilling kan redigeres med administrationsværktøjet Komponenttjenester.
10962. Tjenesten Opgavestyring modtog en besked om ændring af systemtidspunkt.
10963. Bruger stedet %1 til serveren %2
10964. Domænecontrolleren starter en anmodning om en ny kontoidentifikationsgruppe.
10965. Bufferen til typer er ikke stor nok.
10966. Kategorinavnet er ugyldigt. Dets længde skal ligge i området mellem 'X' og 'Y'. Dobbelte anførselstegn, kontroltegn og foran- eller efterstillede mellemrum er ikke tilladt.
10967. Brugeren %1 oprettede forbindelse fra %2, men blev ikke godkendt af følgende årsag: %3
10968. WinRM-klienten kan ikke behandle anmodningen. Klienten kan ikke fastsætte indholdstypen af HTTP-svaret fra destinationscomputeren. Indholdstypen mangler eller er ugyldig.
10969. InitializePrintProvider for udbyderen %1 blev ikke gennemført. Dette kan ske, fordi systemet er ustabilt eller mangler systemressourcer.
10970. DHCP-allokatoren har fundet en DHCP-server med IP-adressen %1 på det samme netværk som grænsefladen med IP-adressen %2. Allokatoren har deaktiveret sig selv på grænsefladen for at forhindre forvirring af DHCP-klienter.
10971. Typen til hændelsen X er ugyldig.
10972. I/O-startproceduren har registreret en intern fejl i driveren til PS/2-tastaturenheden.
10973. Katalogtjenesten har evalueret gruppemedlemskabet lokalt.
10974. Funktionskaldet IFilter::Init() mislykkedes.
10975. RSM-databasen blev skrivebeskyttet pga. skrivefejl.
10976. Der blev fundet en ukendt datatype ved læsning af indholdsklasseoplysninger fra indholdskilden.
10977. Ressourcestyring har anmodet om at være koordinator (sidste ressoucestyring) for transaktionen.
10978. Diskraid anvender scripttilstand.
10979. Den meddelelse, der er sendt til Invoke, skal sendes til PropagateOutParameters.
10980. Driveren har opdaget, at denne HID-mus har beskadiget firmware. Den rapporterer ugyldig minimum/maksimum for én eller flere akser.
10981. Flag til filpostsegmentet %1 rettes.
10982. Netværksforbindelsen blev afbrudt. Prøv at sende forespørgslen igen.
10983. NOTATION må kun anvendes for attributter.
10984. En rolle, der er blevet tildelt en komponent, grænseflade eller metode, blev ikke fundet i programmet.
10985. Det var ikke muligt at registrere CBS-binære filer (Component Based Servicing). Fejlkode: 0x%1!X!. Returkode: 0x%2!X!.
10986. Startkonfigurationsdata mangler.
10987. Der opstod en fejl under forsøget på at gendanne repræsentation.
10988. Tidshændelser
10989. Udfør opgaver til områdevedligeholdelse
10990. IOCTL-opkaldet, som blev foretaget af programmet, er ikke korrekt.
10991. Der kan ikke føjes noget til en DrawingGroup.Children-samling med værdien null.
10992. Ugyldig URI: Værtsnavnet kunne ikke parses.
10993. Ugyldig optællingsværdi (Enum Value) (%2) for %1. Egenskaben ignoreres. Du kan finde de gyldige optællingsværdier i skemaet.%3%4%5
10994. Ugyldig anmodningstilstand.
10995. Der kunne ikke oprettes en tråd til den nye tjeneste.
10996. (GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat
10997. En kernetilstandskomponent frigør en reference om en aktiveringskontekst.
10998. Størrelsen på MS DTC-logfilen er ugyldig.
10999. Der er opstået et problem med denne Windows Installer-pakke. Et program, der er nødvendigt for denne installation, kunne ikke køres. Kontakt supportpersonen eller pakkeproducenten. {{Handling: [2], placering: [3], kommando: [4] }}
11000. Filnavnet i EventMessageFile kan ikke udvides for %1. Den nødvendige størrelse er %2. Trap'en bliver ikke sendt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions