English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

25101. Statusmeddelelse: Licensovervågning er annulleret.
25102. %1: DLL kan ikke indlæses: %2, fejl = %3!u!
25103. Udgiver produktoplysninger
25104. Anmodningen (Method = Metodenavn) kan ikke besvares fra cachen og vil mislykkes, fordi den gældende er CachePolicy er X.
25105. FractionDigits bør være lig med 0 for de typer, der ikke er decimaler.
25106. Den globale bruger eller gruppe findes ikke: %1.
25107. X, nøgle = Y, slettehandlingen mislykkedes -> status = Z.
25108. Indekset %1 til filen %2 oprettes.
25109. Formatet understøttes ikke.
25110. Kommandoprocessoren kunne ikke konfigureres (HRESULT=%%08x).
25111. UTC-tid [Universal Coordinated Time]
25112. Ændring af tegntabel er ikke understøttet for denne enhed.
25113. Partitionen er en EFI-systempartition (ESP).
25114. Der kunne ikke oprettes en underordnet enhed. Den angivne logiske arbejdsenhed var ikke tilsluttet.
25115. Algoritmen er ikke tilgængelig eller understøttes ikke til denne handling.
25116. Handlingen er ikke tilladt på en disk, der indeholder en sidefildiskenhed.
25117. På dette niveau i en XML forventes et brugerdefineret element, men der blev fundet et ukendt element. Marker elementet som brugerdefineret, eller slet det. Ugyldig XML:%1%2%3%4%5
25118. Statuskoden skal have nøjagtig tre cifre.
25119. Der opstod en udefineret fejl.
25120. Et kald til en systemtjeneste mislykkedes uventet. Datafeltet indeholder fejlkoden.
25121. Fejlfindingsprogrammer
25122. Det forrige ejerskab af denne semafor er afsluttet.
25123. Job er annulleret. Bruger: %1, job: %2, job-id: %3, ejer: %4, filecount: %5
25124. Skærmkonfigurations-API'en fungerer kun med skærme, der understøtter specifikationen MCCS 1.0, MCCS 2.0 eller MCCS 2.0 Revision 1.
25125. Det angivne diskenheds-id er ugyldigt. Der findes ingen diskenhed med det angivne diskenheds-id.
25126. origin =
25127. Advarsel: Hændelseskilden %1 er deaktiveret.
25128. Transaktionen har ikke en overordnet registrering.
25129. Attributterne til MS DTC-logfilen er ugyldige. Logfilen må ikke være skrivebeskyttet.
25130. Registrerer bruger [1]
25131. Indsamlingsproceduren "%1" i DLL-filen "%2" for tjenesten "%3" blev ikke fundet. Der er ingen tilgængelige ydelsesdata for denne tjeneste. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder fejlkoden.
25132. Tjenesten Softwarelicensering starter.
25133. Ukendt ikke-administreret opkaldsformat for funktionens signatur.
25134. Indekset lå uden for området. Det må ikke være negativt og skal være mindre end strengens længde.
25135. Der kan ikke føjes faxegenskaber til %1. Kontroller, at arkivmappen er placeret på en NTFS-partition. Der opstod følgende fejl: %2. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen.
25136. Mappen 'X' findes ikke.
25137. Brugerens session afbrudt %1
25138. Opdatering af skemaet mislykkedes: Kopier msDS-INtId, og prøv igen.
25139. Proxy fandt en fejl ved forsøg på at kontakte medieserveren.
25140. Fjernsystemet understøtter ikke transportprotokollen.
25141. Denne plug-in understøtter ikke nogen indlæsningstyper. Den skal understøtte mindst én indlæsningstype.
25142. Anmodningen om ændring af status blev ignoreret, fordi den samme statusændring allerede venter.
25143. Diskenheden kunne ikke udvides, fordi BitLocker har låst den. Lås diskenheden op, og prøv igen.
25144. Uventet tegn i forespørgselsstrengen.
25145. Et afsnit til installation af grænseflader i denne INF-fil er ugyldigt.
25146. Skru op for mikrofonen
25147. Forventer en enkelt værdi.
25148. HKEY i registreringsdatabasen ligger uden for det gyldige område.
25149. Der blev gjort forsøg på at bruge et optaget objekt.
25150. SMB-klienten anmodede om en CSE FSCTL på en ikke-CSE-fil.
25151. Direkte internetadgang er ikke tilgængelig.
25152. Brugerens konto er udløbet. Udløbsdatoen for brugerkontoen kan kun nulstilles af en person med administrative rettigheder over computeren eller domænet.
25153. Filen, som indeholder tegnoversættelsestabellen, indeholder færre end 512 byte.
25154. Analog kopibeskyttelse (ACP) understøttes ikke og kan derfor ikke aktiveres.
25155. Data angivet fra transport: %1 %2 %3
25156. Produkt: %1 - Opdateringen '%2' kunne ikke installeres. Fejlkode %3. Yderligere oplysninger findes i logfilen %4.
25157. Anmodningen er ugyldig, fordi Shutdown() er blevet kaldt.
25158. Tilladelse til brugergrænseflade:
25159. Der er for mange forbindelser.
25160. Maksimumstørrelsen for arbejdssæt er ugyldig. Den skal være større end eller lig med minimumstørrelsen for arbejdssæt.
25161. Indsamlingsprogrammet oprettede ikke forbindelse til SQLServer-forekomsten.%1
25162. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at licensen er ikke evalueret.
25163. Dokumentets kontrolpunkt blev startet
25164. Nulstil til enhed, %1, blev udstedt.
25165. Computeren til sikkerhedskopiering lukker. Forsøg handlingen igen.
25166. Ydelsesdata for systemundtagelse kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
25167. Overensstemmelseskontrollen på DAA_issuerSettings mislykkedes.
25168. Attributtet for sikkerhedsbeskrivelse kunne ikke læses.
25169. MSMQ-udløsere kunne ikke oprette en forekomst af transaktionsobjektet Udløsere. Der kan derfor ikke aktiveres udløsere til transaktionshentning. Mqgentr.dll er muligvis ikke registreret eller findes ikke i mappen %SystemRoot%\System32. Fejl %1: %2
25170. Delte ressourcer på %1
25171. Siden i hukommelsesblokken til VID-driveren kan ikke tilknyttes, fordi grænsen for sidetilknytning er nået. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
25172. Der er ikke angivet noget filter for den angivne dialekt.
25173. Gruppepolitikken for BitLocker er blevet ændret. Politikken for startindstillinger er inkonsistent. Kontakt domæneadministratoren for at få flere oplysninger.
25174. Områdenavnet 'X' understøttes ikke.
25175. Slå udvidelse af metategn i lokale filnavne til/fra
25176. Database-id findes allerede.
25177. Den markerede GPT-formaterede disk indeholder en partition, som ikke er af typen 'PARTITION_BASIC_DATA_GUID'. Denne partition er placeret mellem partitioner af typen 'PARTITION_BASIC_DATA_GUID'.
25178. Argumentet X må ikke være null eller have længden nul.
25179. Arbejdsprocessen kunne ikke forudindlæse .Net Runtime version %1.
25180. Der blev gjort forsøg på at kalde på mere end en tråd i enkelttrådet tilstand.
25181. Windows Media Player har ikke fundet noget lagringsmedie i den valgte enhed. Indsæt et lagringsmedie i enheden, og forsøg igen.
25182. Fejl ved tilknytning af virtuel adresse
25183. Formindskelse af diskenheden blev ikke fuldført. %1
25184. Det er ikke muligt at få oplysninger fra mediet i drevet %1 i biblioteket %2.
25185. Størrelsen på bootbilledfil i 512-oktet blokke
25186. RMDIR Fjerner en mappe.
25187. Metoden 'Metodenavn' har en generisk erklæringstype 'Typenavn'. Angiv eksplicit erklæringstypen til GetTokenFor.
25188. Tjenesten SNMP ignorerer %1-håndteringen, da navnet ikke kunne fortolkes.
25189. %1!S! mislykkedes - %2!d! (%3!08x!)
25190. Dette objekt skal initialiseres, før den ønskede handling kan udføres.
25191. Indstillingen /asmpath understøttes kun ved oprettelse af en registreringsdatabasefil med indstillingen /regfile.
25192. Minimal længde af adgangskode:
25193. Det nye link og den eksisterende fil skal være på den samme NTFS-diskenhed.
25194. FEJL - Værdien for indstillingen: %1 er angivet forkert: %2. Se meddelelsen om format nedenfor.
25195. Diskenheden vil blive kontrolleret næste gang, systemet genstartes.
25196. Der blev gjort forsøg på at bruge en forkert tabel
25197. Den Windows Sockets-version, der blev anmodet om, understøttes ikke.
25198. Der blev forsøgt at overskride en øvre grænse for antallet af domæner pr. server.
25199. Det angivne ressourcenavn understøttes ikke af denne ressource-DLL. Dette skyldes muligvis et ugyldigt (eller ændret) navn, der er angivet til ressource-DLL'en.
25200. Hovednavnet er ikke korrekt.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions