English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

7901. Det blev forsøgt at ændre en brugeradgangskode i sikkerhedskontohåndtering, uden at give den nødvendige LM kryds-krypterede adgangskode.
7902. Enten blev enheden fjernet eller enhedsklassen blev ikke genkendt.
7903. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) har installeret driveren %1 (%2) fra filer. Der kræves ingen brugerhandling.
7904. Der blev gjort forsøg på at modificere en skrivebeskyttet node.
7905. Der blev registreret en medlemsrettelse til et objekt, der implementerer ISerializable, eller som har et surrogat. I dette tilfælde skal der bruges en forsinket rettelse.
7906. Der er ingen tilgængelig diskplads til lagring af midlertidige filer. Tilknyt en disk til computeren, og prøv igen.
7907. Det er ikke muligt at åbne brugercertifikatlager, err- %1!lx!h, %2!lu!t. Ignorer, hvis internt certifikat er Ikke tilgængeligt.
7908. Skrifttypen [2] kunne ikke registreres. Kontroller, at du har den rette tilladelse til at installere skrifttyper, og at systemet understøtter disse skrifttyper.
7909. Stien skal være et gyldigt filnavn.
7910. Softwareudgivere bruger ofte et enkelt udgivercertifikat til at signere assemblyerne i alle deres programmer. Hvis du vælger at have tillid til denne udgiver, bliver der givet tillid til alle de assemblies, der er signeret med dennes udgivercertifikat. Softwareudgivere kan også inkludere en offentlig nøgle til assemblies i en eller flere af deres assemblies. I modsætning til udgivercertifikater kan man ikke spore ejeren af en offentlig nøgle. Før du giver tillid til alle de assemblies, der er baseret på en offentlig nøgle til assemblies, bør du derfor kontrollere, at du har tillid til nøglens oprindelse.
7911. Driveren eller enheden er ikke korrekt konfigureret for %1.
7912. Opgavestyring har oprettet Win32-jobobjektet for opgavemotoren "%1" .
7913. Tælleren er ikke til enkeltforekomster. Der skal angives et forekomstnavn.
7914. Denne handling er ugyldig for et MsmqServices-objekt.
7915. De anmodede politikoplysninger findes kun i Ds
7916. Kunne ikke initialisere et alternativ til mediet.
7917. De legitimationsoplysninger, der blev anmodet om, kræver bekræftelse.
7918. Denne version af det installerede operativsystem er ikke kompatibelt med skovens aktuelle funktionsniveau. Du skal opgradere til en ny version af operativsystemet, før serveren kan blive domænecontroller i skoven.
7919. Understøtter genfortolkningspunkter
7920. Fragmentstien må ikke indeholde tokens, der er længere end 1023 tegn.
7921. Mindst én skærmadapter på systemet er blevet deaktiveret, fordi dens driver ikke er kompatibel med driveren til VGA-adapteren.
7922. Brugeren %1 har oprettet forbindelse og er blevet godkendt på port %2.
7923. Den tomme streng '' er ikke et gyldigt navn.
7924. Den angivne disk har ugyldig sektorstørrelse.
7925. Du skal have et klientcertifikat for at få adgang til dette websted. Angiv et klientcertifikat i stireglerne for webstedet.
7926. Saltet er ikke på otte byte eller derover.
7927. Denne handling kunne ikke udføres, fordi terminalen var i brug.
7928. Redigeringstilstand
7929. Initiatortjenesten svarede ikke på en anmodning om at kryptere eller dekryptere data i tide.
7930. Stivalidering
7931. Server stoppet midlertidigt
7932. Der er for mange buffere i det angivne eksempel.
7933. Attributten er ikke angivet.
7934. Liste over providere.
7935. DHCPV6-anmodning
7936. Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at tokenlagerets filversion er ugylidig.
7937. Broadcastadresse
7938. Filen '[2]' kan ikke oprettes. En mappe med dette navn findes allerede. Afbryd installationen, og prøv at installere på en anden placering.
7939. Værdien var enten for stor eller for lille til en Int64.
7940. Den angivne forbindelsesstreng er ugyldig: Du kan ikke angive en database ved hjælp af de reserverede ord AttachDBFilename eller Initial File Name. Du skal enten angive en database i forbindelsesstrengen med det reserverede ord Database, eller bruge kommandolinjeindstillingen -d.
7941. Variablen eller parameteren '%1' må ikke defineres to gange inden for samme skabelon.
7942. Program-pop op: %1 : %2
7943. Optælleren er placeret før den første eller efter den sidste linje i filen.
7944. Der blev givet en ugyldig parameter til en tjeneste eller en funktion som tredje argument
7945. Indholdsserver %1 (%2) har forkert uid %3.
7946. Ordet er længere end den maksimale længde. Kan blive afkortet af sætnings-sink.
7947. Den eksisterende LSA-politik kunne ikke opgraderes i katalogtjenesten.
7948. Niveau 2 er ikke synkroniseret
7949. Denne afspilningsliste er ikke gyldig eller er beskadiget. Opret en ny afspilningsliste med Windows Media Player, og synkroniser derefter den nye afspilningsliste i stedet for.
7950. Visning af systemovervågningskrav
7951. Computertilstandsagent %1 blev startet.
7952. Kulturen X kan ikke konverteres til et CultureInfo-objekt på denne computer.
7953. Frigivet på prøve
7954. Der kan ikke tildeles et dokument-id.%1
7955. Mappestien '[2]' indeholder et ugyldigt tegn.
7956. Der blev fundet cirkulær afhængighed, da %1 skulle startes.
7957. Destinations-id'et, der er angivet i destinationstilknytningen, er ugyldigt.
7958. Gruppepolitikklienttjenesten er i øjeblikket konfigureret som en selvstændig tjeneste.
7959. Filen blev ikke fundet. Kontroller, at du angav det korrekte filnavn.
7960. Signatur- eller krypteringsskemaet for denne nøgle er forkert eller tillades ikke i denne situation.
7961. Feltet X mangler.
7962. Under forsøg på at udgive printeren til Active Directory-katalogtjenesten kunne udskriftskøen ikke finde den rigtige objektbeholder til udskriftskø på domænet %1. Fejl: %2. Printeren er ikke udgivet i Active Directory. Du kan ikke finde den ved at søge i Active Directory.
7963. NAM - Aktiver IPSEC-forhandling via aggressiv tilstand %1!-10.10s!
7964. ASC-runtime
7965. Dataindsamlersættet %1 blev oprettet af %2.
7966. EEInfo kunne ikke hentes: %1!d!
7967. Behandlingen af gruppepolitikker mislykkedes. Windows kunne ikke afgøre, om bruger- og computerkontiene er i den samme skov. Kontroller, at brugerdomænenavnet svarer til navnet på et domæne, der er tillid til, i den samme skov som computerkontoen.
7968. Range progress
7969. Serialisering af globale metoder (herunder implicit serialisering via brug af asynkrone stedfortrædere) understøttes ikke.
7970. Funktionen er ikke implementeret i denne kontekst og kan ikke kaldes. Dette er en intern fejl, som normalt ikke opstår. Geninstaller programmet.
7971. Microsoft producentspecifikke indstillinger for Windows 98- og Windows 2000-klienter
7972. Send en fil
7973. Tidsprøven blev afvist, fordi meddelelsen blev modtaget ude af sekvens.
7974. Der er en intern inkonsistens i den lokale sikkerhedsdatabase.
7975. Attributten ConfigurationValidation skal være afledt af ConfigurationValidation.
7976. Der er ikke markeret et klokkeslætsformat for mediet.
7977. Betingelsen findes allerede.
7978. Der opstod en fejl under hentning af netværksstatistik.
7979. Det chipkortcertifikat, der bruges til godkendelse, er blevet annulleret. Kontakt systemadministratoren. Der findes muligvis flere oplysninger i hændelsesloggen.
7980. Forbereder replikering af systemenheden ved hjælp af roden %1
7981. Lyttefunktionsadapterens protokol '%1' oprettede korrekt forbindelse til tjenesten Windows Process Activation.
7982. Programmet blev ikke initialiseret. Seneste fejl: %1
7983. WS-Management-tjenesten understøtter ikke konfigurationen af MaxTime.
7984. Klyngeressourcen er ikke online.
7985.
7986. True, hvis handlingen blev annulleret.
7987. %1: Ingen søgestrenge
7988. This command was initiated by the File Server Resource Manager service. It belongs to the action '%1' on the %2%% threshold on the quota on path '%3' for user '%4'.
7989. Der bruges en intern grænseflade, efter det tilsvarende katalog er blevet lukket. Handlingen bliver afbrudt.
7990. Der blev angivet et ugyldigt argument.
7991. %1 LUN %2!-3lu! %3!-10.10s! %4!-12.12s! %5!-8.8s! %6!5I64u! %7!-2.2s! %8!6.6s!
7992. Krypteringsalgoritmen understøtter ikke den pågælgende diskenheds sektorstørrelse.
7993. Den angivne hovedtilstandspolitik er i brug.
7994. Chipkortlæseren kunne ikke initialiseres.
7995. Et 'annotation'-element kan ikke vises på dette sted.
7996. Det jobobjekt, der er knyttet til programgruppen '%1', stødte på en fejl under konfigurationen. CPU-overvågning fungerer måske ikke som forventet. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
7997. Der må ikke være mere end én eksklusiv kodegruppe.
7998. Der kan ikke oprettes flere tilslutninger til serveren.
7999. IPMI-grænseflade
8000. Der er ikke diskplads nok til at gemme defekte klynger.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions