English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

23201. Det mislykkedes at opdatere indstillingerne for printeren %1 driver %2. Fejl %3. Enhedsindstillingerne for printeren er indstillet til producentens indstillinger.
23202. Forlader advarselsgrænser for MSDTC-loglagring.
23203. Handlingen, der blev anmodet om, kræver katalogtjeneste, og ingen var tilgængelig.
23204. Skal de tabte kæder konverteres til filer? (J/N)
23205. Værdien af datatypens attribut må ikke være tom.
23206. En funktion eller indstilling, som du har forsøgt at aktivere, understøttes ikke længere af tjenesten Remote Access.
23207. Den angivne længde overskrider den maksimale kapacitet for SecureString.
23208. Uventet slut på fil. GIF-fil kan være beskadiget.
23209. Vis indholdet af flere fjernmapper
23210. Klientversionen og serverversionen af BITS (Background Intelligent Transfer Service) er ikke kompatible.
23211. Den udvidede partition er ikke tom.
23212. Plug-in'en oprettede ikke forbindelse til SQLServer-forekomsten.%1
23213. Der er ingen angivelse af ventetiden for filterets svar til denne meddelelse.
23214. Der kunne ikke oprettes forbindelse til fjerncomputeren.
23215. Enheden %1 er blevet nulstillet.
23216. Servernavnet eller -adressen blev ikke fundet.
23217. Klienten er tilsluttet igen.
23218. Det underordnede filpostsegment 0x%2 i filen 0x%1 kunne ikke installeres.
23219. Kommandobufferen kan ikke indeholde flere data.
23220. Svar klar til afsendelse (i overensstemmelse med anmodnings-id %1) med statuskode %2.
23221. Arbejdsstation aktiv på
23222. PortName må ikke være tom.
23223. WdsClient: There was a problem initializing WDS Mode.
23224. Gendannelsesenheden er for lille.
23225. Dette er den sidste fejl i NERR-området.
23226. Denne diskenhed er låst vha. BitLocker-drevkryptering.
23227. Pakken fra pennetjenesten er af uventet størrelse.
23228. En åbn/opret-handling er udført, og en handlingslås-afbrydelse er forestående.
23229. Det angivne GUID repræsenterer ikke en knap. Derfor skal isButton være falsk.
23230. Der opstod en fejl under indlæsning af en type.
23231. Oem-oplysninger
23232. INTERN fejl - Enheden er ikke stor nok til at rumme underdiske
23233. Der er ikke nok skærmkorthukommelse ved denne skærmopløsning og dette antal farver. Det hjælper måske at reducere opløsningen.
23234. CoID=%1: Forbindelsen er på grund af inaktivitet blevet afbrudt for den bruger, der oprettede forbindelse på port %2.
23235. En gendannelse er i øjeblikket i gang på denne diskenhed.
23236. The requested object was not found.
23237. Under adgang til et bånd blev slutningen af de skrevne data nået.
23238. MS DTC Tracing-infrastruktur: forsøget på at oprette en ny sporingssession mislykkedes. Interne oplysninger: %1.
23239. En filsti overskrider maksimumgrænsen for stier i Windows, så den kan ikke bruges.
23240. Systemets køretid er %5 sekunder.
23241. Der er allerede oprettet forbindelse til netværket.
23242. Attributtet for NTFS reparse-punkt kan ikke angives, fordi den er i konflikt med et eksisterende attribut.
23243. EnterpriseOID kan ikke konverteres fra streng til ASN.1-OID. Trap kan ikke sendes.
23244. Kald til SQLAllocStmt mislykkedes med %1.
23245. TPM tillader ikke ombrudte transportsessioner.
23246. Der blev registreret en forkert justeret datatype i en indlæsnings- eller lagringsinstruktion.
23247. Søgeserveren returnerede ikke en kolonne, som kræves til sortering.
23248. Nogle eller alle identitetsreferencer kunne ikke oversættes.
23249. Der er ikke angivet noget lyd- eller videoinput.
23250. Fjernadapteren %2 blev føjet til listen over personlige enheder.
23251. Den netværksforbindelse, der svarer til netværkskortet med adressen %1, blev tildelt ipv6-karantænekonfiguration af DHCP-klienten til karantænehåndhævelse.
23252. Indholdet af mangler.
23253. Uerklæret XSD-attribut : '%1'.
23254. Skal være nul.
23255. Destinationsprocessen eller destinationstrådens opbevaringsproces er en sikker proces.
23256. Overstiger det allokerede lager.
23257. Terminal Server er konfigureret til at bruge et udløbet certifikat. %1 SHA1-hashen for certifikatet er i hændelsesdataene. Standardcertifikatet bliver brugt til Terminal Server-godkendelse fra nu af. Kontroller sikkerhedsindstillingerne vha. Terminal Services-konfigurationsværktøjet i mappen Administration.
23258. Det angivne objekt blev ikke fundet.
23259. DNS-serveren kan ikke fortolke formatet.
23260. Rækkesættet anvendte en optimistisk indstilling for samtidighed, og en kolonnes værdi er blevet ændret, siden den sidst blev læst.
23261. Forkert UID.
23262. Det angivne bithastighedsindeks er ikke gyldigt.
23263. Windows Media Player kan ikke vise undertekster eller højdepunkter i dvd-menuer. Geninstaller dvd-dekoderen, eller kontakt producenten af dvd-drevet for at få en opdateret dekoder.
23264. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen. Tjenesten kan ikke finde den ressource, der er identificeret af ressource-URI og vælgere.
23265. En administrator skal synkronisere denne computer med Windows Server Update Services-serveren.
23266. Det angivne filnavn (...%1) er for langt.%2%3%4%5
23267. Adgangskoden for denne bruger kan ikke ændres.
23268. Der opstod en fejl under oprettelse af en enhed, der blev brugt af %2.
23269. Driveren til arbejdsstationen er ikke installeret.
23270. Driveren kunne ikke opdatere logfilen på mindst én disk.
23271. Den angivne udskriftsovervågning er ukendt.
23272. Den angivne xml-tekst er ikke korrekt udformet. Yderligere oplysninger finder du under Udvidede fejloplysninger.
23273. Filen %1, linje %2!d!.
23274. BitLocker-krypteringsnøglen kunne ikke hentes.
23275. Konvertering af et område til et kun-DHCP-område eller et kun-BOOTP-område er ikke tilladt, når der både findes DHCP- og BOOTP-klienter i området. Slet enten DHCP- eller BOOTP-klienterne manuelt fra området svarende til den type område, der oprettes.
23276. Konfigurationen af den planlagte sikkerhedskopiering er i konflikt med indstillinger i Gruppepolitik, fejl - '%2'. Den planlagte sikkerhedskopiering, der ikke lykkedes pga. konflikten, startede kl. '%1'. Tilpas konfigurationen for den planlagte sikkerhedskopiering for at undgå konflikten.
23277. Konsollens nye vinduesstørrelse ville medføre, at konsollens bufferstørrelse blev for stor.
23278. Kørselstidshændelser kunne ikke indsamles. Fejl = %1!lu!
23279. Indsamlingsprogrammet har under genoprettelsen fundet sider, der ikke kan læses, i oversigten og repareret dem. Statistiske data for visse URL-adresser kan imidlertid været gået tabt. Dette kan skyldes, at en computer er blevet genstartet, uden at Windows er blevet lukket først, eller en diskfejl.%1
23280. Certifikattidspunktet er ikke gyldigt endnu.
23281. Printeren slettes
23282. Denne handling understøttes ikke.
23283. Der er knyttet portaler til den angivne portalgruppe. Disse tilknytninger skal først ophæves, inden portalgruppen kan slettes.
23284. Windows har kontrolleret filsystemet og fandt ingen problemer.
23285. Status for program-id (%2) er ændret fra ægte til uægte (%1)
23286. Tjenesten Workstation er ikke blevet startet.
23287. Tegnet X ligger uden for Unicode-kodepunktets område.
23288. Tidsstempelsvar %1!-10u! %2!-10u!
23289. Korrelationstip
23290. Logical Disk Manager kunne ikke bestemme en partitionstype
23291. Konfigurationsfilen kunne ikke åbnes: %1.
23292. Søger efter installerede programmer Egenskab: [1], Signatur: [2]
23293. Opkaldet tillades ikke fra en skrivebeskyttet transaktion.
23294. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. SetCheckpoint returnerede fejl %1.
23295. Faxtjenesten kunne ikke modtage en fax. Fra: %1. Opkalder-id: %2. Til: %3. Sider: %4. Enhedsnavn: %5.
23296. Egenskaben 'Egenskabsnavn' har en ugyldig værdi 'X'.
23297. generelle oplysninger
23298. Reglen for udgående routing er ikke gyldig, da den ikke kan finde en gyldig enhed. Kontroller routingreglens konfiguration. Lande-/regionskode: '%1' Områdenummer: '%2'
23299. Den relative sti skal være en streng, der indeholder understrengen "..", eller som ikke indeholder en rodmappe.
23300. %1!d!.%2!02d! MB

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions