English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

18801. Datalæsning
18802. DosMuxSemWait blev ikke udført. Der er allerede sat for mange semaforer.
18803. Der er ingen skrivebeskyttelse i NV-området.
18804. Intel 82443GX without AGP
18805. Microsofts leverandørspecifikke indstillinger til Windows-klienter
18806. Metoden blev kaldt med en Message af en uventet type.
18807. Reference til uerklæret <%1>: '%2'.
18808. Der er i øjeblikket ikke nogen logonservere til rådighed, som kan betjene logonanmodningen.
18809. Den sikkerhedskopiering, der startede kl. '%1', mislykkedes, da en anden sikkerhedskopiering eller genoprettelse er i gang. Kør sikkerhedskopieringen igen.
18810. Servercertifikatet for forekomsten '%1' er tilbagekaldt.
18811. Arbejdssættet er ikke stort nok til at det kan tillades, at de anmodede sider låses.
18812. LookupID er ugyldigt.
18813. Ugyldig boolesk strengværdi (%1). De eneste gyldige BOOL-værdier er: sand, falsk.%2%3%4%5
18814. startIndex kan ikke være større end strengens længde.
18815. Der opstod en fejl i protokolmodulet til Appletalk Remote Access på port %1 under forsøg på at oprette en forbindelse. %2
18816. Tjenesten WS-Management understøtter ikke den angivne optællingstilstand.
18817. Installationen af sprogpakken til brugergrænsefladen for %1 er startet.
18818. Enten er målnavnet forkert, eller også har serveren afvist klientoplysningerne.
18819. Diskkontrollen blev annulleret.
18820. Det er ikke nødvendigt med opdatering af denne kopi af netværk/lokal sikkerhedsdatabase.
18821. Egenskaben er ikke implementeret af denne klasse.
18822. Post er blevet skrevet til %3-logfil.
18823. (GMT+08:00) Taipei
18824. MS DTC Transaction Manager kunne ikke startes. Init på LogRead returnerede fejl %1.
18825. Reparerer den første ledige byte til filposten 0x%1.
18826. Fejlrapportering løb tør for diskplads under oprettelse af en crashdumpfil.
18827. Der er opstået en ustabil tilstand
18828. Opkaldet tillades ikke fra en eksplicit transaktion.
18829. Invalid qualifier.
18830. Denne klasse kan ikke slettes.
18831. NetrDfsEnum modtog en optælling. Postdatafeltet indeholder returkoden.
18832. Faxtjenesten kunne ikke oprette en kvittering for levering ved hjælp af SMTP. Der opstod følgende fejl: %1. Denne fejlkode angiver årsagen til fejlen. Afsenderens brugernavn: %2. Afsenderens navn: %3. Sendt: %4.
18833. Ugyldige typeattributter. Der er indstillet et indlejret synlighedsflag i en ikke-indlejret type.
18834. Søgeserveren <%2> kan ikke komme online.%1
18835. Det understøttes ikke at aflede efter lister fra typer, der er afledt fra et ID.
18836. Øjebliksbilledet for diskenheden %2 kunne ikke oprettes, fordi arbejdstrådene mangler ressourcer.
18837. Skemaet for '%1' findes allerede
18838. Computeren genstartes for at fortsætte installationen...
18839. Winlogon-beskedabonnementet <%1> kunne ikke behandle en beskedhændelse.
18840. Filterbufferen er beskadiget.
18841. Tjenesten WS-Management kan ikke fuldføre handlingen inden for det tidsrum, der er angivet i OperationTimeout.
18842. Der henvises til et attribut, som ikke er defineret i skemaet.
18843. Dette transaktionsobjekt kan ikke allokeres, fordi det kaldende program ikke har initieret transaktionen.
18844. Tjenesten Routing og Remote Access kunne ikke initialiseres til at godkende opkald via TCP/IP-transportprotokollen. Følgende fejl opstod: %1
18845. Værdien er ikke gyldig.
18846. Serveren kunne ikke allokere ressourcer til blokering af I/O %2 gange i løbet af de seneste %3 sekunder.
18847. Nøglen kan ikke findes i registreringsdatabasen
18848. Størrelsen på billedet (%s) kan ikke deles ligeligt med størrelsen på positionsbilledet.
18849. Der blev ikke angivet nogen output-kolonner.
18850. Der opstod en syntaksfejl på placeringen %1!d!
18851. Tolkningsfejl for manifest: Ugyldig unicode-tegnværdi for denne platform.
18852. Det blev identificeret, at pakke %1(%2) ikke kan anvendes til dette system
18853. Filnavnet i ParameterMessageFile kan ikke indlæses for %1. LoadLibraryEx returnerede %2.
18854. Gruppepolitik modtog meddelelsen %1 fra Winlogon for sessionen %2.
18855. Staksporing:
18856. Tjenesten Softwarelicensering konstaterede, at licensen ikke kan bruges af den aktuelle version af sikkerhedsprocessorkomponenten.
18857. Indholdsindeksserveren kan ikke opdatere eller få adgang til databasen, fordi der ikke er tilstrækkelige systemressourcer. Forøg søgetjenestens indstillinger for systemressourcer. Stop og genstart søgetjenesten, hvis problemet opstår igen.
18858. NtpClient kunne ikke indstille en manuel peer, så den kan bruges som tidskilde, på grund af en DNS-udførelsesfejl på '%3'. NtpClient forsøger igen om %2 minutter og fordobler derefter antallet af gentagelsesforsøg. Fejl: %1
18859. Der blev ikke fundet oplysninger om båndpartition, da båndet blev indlæst.
18860. FreezableCollection kan ikke ændres under en CollectionChanged-hændelse.
18861. Der opstod en hardwarefejl i et netværkskort.
18862. Enheden kræver, at denne fil konverteres, før den kan afspilles på enheden. Men enten understøtter enheden ikke visning af billeder, eller også kan Windows Media Player ikke konvertere filen til et billedformat, der understøttes af enheden.
18863. Den angivne proxyserver eller listen over proxy'er, der skal springes over, er ugyldig.
18864. Intern kørselsfejl.
18865. Ændring af hemmelig værdi
18866. Forbindelsen blev afbrudt på grund af dvale.
18867. Handlingen kan ikke udføres, fordi der kun er én gyldig disk i pakken.
18868. Fjernelse mislykkedes med fejl: 0x%1!x!
18869. name server
18870. Ingen navngivne argumenter.
18871. Ukendt hashalgoritme - X.
18872. Denne metode kan ikke kaldes, efter metoden Send er blevet kaldt
18873. Certifikatet har ikke et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau til handlingen, der blev anmodet om.
18874. Klienten skal svare på anmodninger om undernetmasker via ICMP.
18875. Feedbackstørrelsen for CFB (Cipher Feedback Mode) skal være 8 bit.
18876. PCI FLASH-hukommelse
18877. Tilføj udbyder.
18878. Objektet skal være af samme type som enum. Den sendte type var X; enum-typen var 'Y'.
18879. Adgangskontrol baseret på sikkerhedsbeskrivelse mislykkedes.
18880. Få vist eller rediger konfigurationen
18881. Kilde- og destinationsstien skal være forskellige.
18882. Programmet til hentning af filer i Windows Media Player kunne ikke oprette et midlertidigt filnavn. Dette kan skyldes, at stien er ugyldig, eller at disken er fuld.
18883. Øjebliksbilledet af sikkerhedskopisættet blev ikke fundet på placeringen.
18884. Er arbejdsfunktionen stadig i gang med en baggrundshandling?
18885. Der blev fundet en linje, der ikke er tom, i INF-filen inden begyndelsen af et afsnit.
18886. Diskenhedsnavnet kan ikke tilføjes, fordi rodmappen på diskenheden er fyldt.
18887. En angivet navnestreng er for lang til den tiltænkte anvendelse.
18888. PixelShader skal være angivet på ShaderEffect.
18889. Id-duplikater i arvehierarkiet.
18890. Uoprettelig fejl
18891. Der er identiske objekter i argumentet.
18892. Du skal muligvis installere en nyere version af Windows Media Player for at kunne afspille filen. Klik på Kontroller, om der er opdateringer til Media Player i menuen Hjælp, og følg derefter vejledningen. Hvis du vil have mere hjælp, skal du klikke på Onlinehjælp.
18893. RADIUS-proxyen kunne ikke videresende en RADIUS-anmodning til RADIUS-fjernserveren %1 på grund af en netværksfejl. Fejlkoden er %2.
18894. Miniport anmodede om, at udvidelsen annulleres for kilden til den angivne VidPNs-topologi.
18895. Kryptering/dekryptering af cache
18896. Kontroltilstand %1.
18897. Udefineret adgang (ingen effekt) Bit 14
18898. Klyngeressourcen kunne ikke bruges online af ressourceovervågningen.
18899. Disken er ikke tom.
18900. Antallet af byte må ikke overstige X byte for denne streamtype.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions