English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

10401. Ydelsesdata for systemprocessen kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
10402. Overensstemmelseskontrollen på DAA-parameteren inputData0 mislykkedes.
10403. Den allokering, der henvises til, tilhører ikke den aktuelle enhed.
10404. De områder, der er angivet for forespørgslen, var ikke formateret korrekt.
10405. Der er ikke noget indhold tilbage til Namespace Manager.
10406. Dataindsamlersættet %2 i konteksten %3 tilføjet for PLA-widget %1.
10407. Den aktuelle medietype understøttes ikke.
10408. Modulet 'X' er gemt.
10409. der opstod en fejl under læsning fra disken
10410. Fjerner forekomstkoder for filen %1.
10411. Printere på %1
10412. Fejl i tjenesten Volume Snapshots: Arbejdstråden til skriveren %1 kunne ikke startes på grund af allerede eksisterende handles til tråden, mutex'en eller hændelserne.
10413. Vis indholdet af mappe på fjerncomputer
10414. En eller flere af de krævede egenskaber er ikke blevet konfigureret.
10415. Denne fjerncomputer lytter ikke.
10416. Aksen er ugyldig.
10417. Objektet eller brugerfladen eksisterer ikke.
10418. %1!-15.15s! - Indstiller CHAP-hemmelighederne for det valgte objekt.
10419. Der kunne ikke skrives til lagerplaceringen for sikkerhedskopien, da der blev fundet defekte klynger.
10420. Brugt som
10421. Den lokale printers kontrolpunkt blev fundet
10422. Startrutinen mtstocom er fuldført.%1
10423. Den angivne hastighed understøttes ikke.
10424. Ydelsesoplysninger om systemproces kan ikke indsamles. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
10425. Der opstod en fejl under kørsel af værktøjet (widget %1); stien "%2", parametrene "%3", konteksten %4; fejlkoden %5.
10426. UMDF-tjenesten %1 (CLSID %2) blev opgraderet. Den kræver Framework Version %3 eller nyere.
10427. Ugyldige serialiserede DateTime-data. 'ticks' eller 'dateData' kan ikke findes.
10428. Programmets konfigurationsfiltype blev ikke genkendt. Geninstaller programmet.
10429. Der er ikke diskplads nok til at rette kvotafilen.
10430. Den angivne lydstream er ikke gyldig.
10431. Ingen underordnede
10432. Formatet for den hentede skærmbeskrivelse understøttes ikke i denne version.
10433. Det underordnede objekt kunne ikke hentes.
10434. Katalogtjenesten fandt en fejl under analyse af et navn.
10435. Den valgte partition er krypteret.
10436. Det var ikke muligt at samle den fundamentafbildning, der installeres.
10437. MSMQ-katalogtjenesten kører ikke som lokalt system. Katalogtjenesten fungerer kun, hvis du kører den som lokalt system.
10438. Windows Media Player kan ikke synkronisere filen til enheden. Filen er muligvis gemt på en placering, der ikke er understøttet. Kopier filen fra dens aktuelle placering til harddisken, føj den til biblioteket, og prøv derefter at synkronisere filen igen.
10439. StylusPointDescription kan ikke indeholde identiske StylusPointPropertyInfos.
10440. Internettjenester er blevet afbrudt
10441. Der er ikke tilstrækkelig plads på disken.
10442. %1 har opdaget, at enheden ikke svarede på handlingen %3 i 5 minutter, hvilket resulterede i et forsøg på at annullere handlingen. Fejl %2.
10443. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 30' - Aktiveret
10444. Stien '%1' er forkert angivet eller indeholder ugyldige tegn.
10445. Skærmen returnerede en ugyldig skærmteknologitype. CRT, Plasma og LCD (TFT) er eksempler på skærmteknologityper. Denne fejl antyder, at skærmen ikke overholder specifikationen MCCS 2.0 eller MCCS 2.0 Revision 1.
10446. Multisektorens headersignatur i filen 0x%1 er forkert.
10447. De data, som er skrevet til objektet, er inkonsistente eller ugyldige.
10448. Modtog besked om ændring af en handle-diskenhed, der administreres af RSM. Oplysningerne for denne diskenhed blev opdateret af RSM.
10449. Opgaven er registreret, men ikke alle angivne udløsere kan starte opgaven.
10450. Mediet er ikke kompatibelt med enheden eller mediegruppen.
10451. Driveren i sikkerhedskopifilen er beregnet til en anden processorarkitektur end destinationscomputerens arkitektur, og Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke finde og installere en oprindelig version af driveren. Driver: %1. Destinationsarkitektur: %2. Fejl: %3. Installer en oprindelig version af driveren på destinationscomputeren, og prøv derefter at importere udskriftskøerne igen.
10452. En tilfældig streng er for kort.
10453. CHDIR Viser navnet på eller ændrer den aktuelle mappe.
10454. Opgavekompatibilitetsmodulet kunne ikke opgradere eksisterende opgaver. Opgradering forsøges igen, næste gang tjenesten Opgavestyring startes. Yderligere data: Fejlværdi: %1.
10455. Kontostyring
10456. Udeladelse ved flytning af mappe
10457. Det angivne element findes allerede.
10458. Logfilen %1 er beskadiget.
10459. Efter et tilbagekald til 0x%p(0x%p) mislykkedes et fuldførelseskald til FreeLibrary(%p). Status er 0x
10460. Processen er allerede i baggrundsbehandlingstilstand.
10461. Der opstod en fejl under parsing af enheden '%1'.
10462. Fortsæt med det igangværende arbejde.
10463. %1 var ikke ventet på dette tidspunkt.
10464. Starter genoprettelsen af systemtilstanden [%1]
10465. Sikkerhedskopieringen lykkedes ikke, da planlægning af genoprettelse udføres via en anden klient.
10466. Den valgte computer til fjernkommunikation er ikke til rådighed nu.
10467. Den angivne buffer er ikke stor nok til at indeholde hele det anmodede datasæt. Delvise data fyldte bufferen op. Opkalderen skal angive en bufferstørrelse, der svarer til den delvist udfyldte buffers indhold (grænsefladespecifik).
10468. Parameteren skal være en heltalskonstant.
10469. Der opstod en fejl under undersøgelse af startområdet.
10470. Anmodningen blev afvist, fordi den tilknyttede registrering ikke er en overordnet registrering.
10471. Ethernet-netværkskort %1:
10472. Kasseringer %1!14u! %2!14u!
10473. DHCP-tjenesten har registreret et katalogtjenestemiljø i netværket. Hvis der findes en katalogtjeneste i netværket, kan DHCP-tjenesten kun køre på en server, som er en del af denne katalogtjeneste. Da denne server tilhører en arbejdsgruppe, afsluttes DHCP-tjenesten.
10474. Der blev ikke fundet nogen hændelseskilde for dette abonnement.
10475. Hændelser, der logføres efter allokering af hukommelse.
10476. Svaret fra den beskyttede miljødriver er ugyldigt.
10477. Der var ingen tilgængelig hukommelse til at allokere bufferen til organisations-OID'et. Trap'en bliver ikke sendt.
10478. Kildens arraytype kan ikke tildeles destinationens arraytype.
10479. Konfigurationsafsnit må ikke indstilles under program
10480. Det blev forsøgt at læse efter slutningen på streamen.
10481. Notationen '%1' har en ugyldig værdi ifølge DTD/Schema.
10482. %2: Der er ikke tilstrækkelig sammenhængende fysisk hukommelse til samlegruppen.
10483. Fjernnetværket kan ikke nås via transportprotokollen.
10484. Forlader betingelsesblok ved linje:%1 Fil:%2
10485. Systemet er ikke konfigureret til at bruge BitLocker-drevkryptering. Du har en inkompatibel Boot Manager. Opdater Boot Manager (BOOTMGR).
10486. Et program ryddede peer-listen.
10487. Betingelse for start er ikke opfyldt. Sluttidspunkt er overskredet.
10488. Der er ikke flere resultater.
10489. Den virtuelle harddisk er defekt. Drevfooteren i den virtuelle harddisk er defekt.
10490. Moniker-klasse kan ikke inverteres
10491. Anmodningen har overskredet sidegrænsen for hukommelsesblokken til VID-driveren. Hvis du genstarter den virtuelle computer, løses problemet muligvis. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at genstarte den fysiske computer.
10492. WQL-forespørgslen er ugyldig.
10493. Modtagernavn eller -adresse skal angives.
10494. Denne zone har brugerdefinerede indstillinger, som guiden ikke kan vise. Klik på Standardniveau, hvis du vil bruge de anbefalede indstillinger.
10495. Filen er krypteret og skal åbnes i tilstanden Kryptering på klientside.
10496. Visse oplysninger om firmware-konfiguration var ikke komplette.
10497. En provider udførte ikke en planlagt handling.
10498. Der blev ikke fundet en skrivbar domænecontroller i domænet.
10499. Der kræves en brugerkonto for at kunne anvende de aktuelle egenskaber for Dataindsamlersæt.
10500. Medieserveren kunne ikke findes. Handlingen er afbrudt pga. timeout.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions