English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

6201. Den angivne klasse kunne ikke oprettes.
6202. Kontrol af overskrivning af BIOS/TCG-hukommelsen: Der opstod en fejl under registrering af TPM-enhedsgrænseflade.
6203. Sammenflettet liste over AppSettings.
6204. Programobjektet lukkes.
6205. Stien må ikke være en tom streng eller kun indeholde blanktegn.
6206. Indholdsindeksserveren har fundet et tidligere gennemsøgt dokument med samme indhold. Dette er en intern fejlkode og burde ikke blive rapporteret til brugerne. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
6207. Den angivne attribut blev ikke fundet.
6208. qdcount = %1!d!
6209. De globale hemmelighedsdata %1 kunne ikke opgraderes. Kontroller status af alle tjenester på systemet.
6210. Windows Media Player kan ikke logge på onlinebutikken. Kontroller, at du bruger det korrekte brugernavn og den korrekte adgangskode. Hvis problemet fortsætter, er butikken muligvis ikke tilgængelig i øjeblikket.
6211. Der er for mange referencer
6212. Fejlen opstod på et ukendt sted.
6213. Brugeren, der var tilsluttet porten %1, er blevet frakoblet, fordi der ikke er hukommelse nok til rådighed på systemet.
6214. Destinationsarrayet er ikke langt nok til at kopiere alle de nødvendige data. Kontroller arraylængden og forskydningen.
6215. Der kan ikke bindes til kilden
6216. TERMINAL_DIRECTION-parameteren var ugyldig.
6217. Der skal bruges ikke-udskiftelige grupper til denne konteksttype.
6218. Fejl under oprettelsen af sendefunktion. Sap Agent kan ikke fortsætte.
6219. Installationsprogrammet har ikke de nødvendige rettigheder til at åbne denne mappe: [2]. Installationsprogrammet kan ikke fortsætte. Log på som administrator, eller kontakt systemadministratoren.
6220. Adgang nægtet:
6221. Operativsystemet ødelagde asynkront den skærm, der svarer til denne handle, fordi operativsystemets tilstand ændrede sig. Denne fejl opstår typisk, fordi det skærm-PDO, der er knyttet til denne handle, blev fjernet. Det kan også skyldes, at det skærm-PDO, der blev knyttet til denne handle, blev stoppet, eller at en skærmtilstand blev ændret. En skærmtilstand ændres, når Windows sender en WM_DISPLAYCHANGE-Windows-meddelelse til programmer.
6222. Fejl under behandling af data til certifikatanmodning
6223. Serveren kræver, at der skal angives et klientcertifikat
6224. Argumentet 'X' er ugyldigt.
6225. Printeren blev lukket af en klient
6226. Dekryptering af diskenheden %2 er udført.
6227. X har anmodet om et cachesvar, men den cachelagrede stream er null.
6228. Kædenummeret er uden for det gyldige område
6229. Den angivne adresse blev udeladt fra indekset. Stireglerne for webstedet skal muligvis ændres, så de omfatter denne adresse.
6230. Ugyldig union-operator i XPath-udtrykket.
6231. Hændelsesdataene er ikke til stede.
6232. Fejlstatus returneres, når en anmodning om handlingslåsning nægtes.
6233. Navngivningskonteksten fjernes i øjeblikket eller er ikke replikeret fra den angivne server.
6234. Der er ingen tilsvarende farvenøgle tilgængelig.
6235. Den maksimale partitionsdybde er overskredet for partitionshierarkiet.
6236. ASN1 - forkert kodningsregel.
6237. Destinationen svarede ikke på en opgavestyringsanmodning i tide.
6238. Der blev ikke modtaget en meddelelse om, at diskenheden er ankommet.
6239. Computernavnet er %1
6240. Generering af tilfældigt nummer bestod ikke FIPS-140 præ-hash-kontrollen.
6241. X har ingen gyldig InputManager.
6242. Typeparameteren for den brugerdefinerede attribut kan ikke bygges med en type, der ikke understøtter egenskaben AssemblyQualifiedName. Den leverede typeforekomst havde typen 'Typenavn'.
6243. Det er ikke muligt at læse nøgler, når ingen af programmerne har en konsol, eller når konsolinput er blevet omdirigeret fra en fil. Prøv Console.Read.
6244. Routercachelageret kunne ikke initialiseres: Fejl %1. Dette kan ske, fordi systemet er ustabilt eller mangler systemressourcer.
6245. /T:spor Angiver antallet af spor pr. side på disken.
6246. Indeksdataene er beskadigede. Denne fejl er forældet og burde ikke længere blive rapporteret. Kontakt Microsoft Teknisk Support.
6247. Handlingen Skriv en Ledig-medieetiket på mediet %1 blev annulleret. Mediet blev efterladt i tilstanden UNPREPARED og skal klargøres via snap-in-programmet Removable Storage Manager for at kunne bruges af et program.
6248. Værdien af argumentet 'X' (Y) er ikke gyldig for Enum-type 'Typenavn'.
6249. Der er ingen statisk IP-adresse bundet til DHCP-serveren
6250. Det brugernavn, der anvendes til at oprette sikkerhedskopien, genkendes ikke af computeren, der indeholder den delte fjernmappe.
6251. En ikke-godkendt meddelelse blev modtaget af et program, der kun accepterer godkendte meddelelser.%1
6252. Det delte beskyttelsespunkt kunne ikke oprettes.
6253. Operativsystemet har asynkront ødelagt dette OPM-beskyttede output, fordi operativsystemets tilstand er ændret. Denne fejl opstår som regel, fordi den skærm-PDO, der er knyttet til dette beskyttede output, er fjernet, fordi den skærm-PDO, der er knyttet til dette beskyttede output, er standset eller fordi sessionen for det beskyttede output blev en ikke-konsol-session.
6254. Styring af skrivebordsvindue kunne ikke startes, fordi nogle data, som kræves for at kunne kontrollere starten, ikke er tilgængelige
6255. Reboot failed.
6256. Intern fejlkode, som anvendes i Filterstying til at bestemme, om en fastio-handling skal gennemtvinges i IRP-stien. Minifiltre må aldrig returnere denne værdi.
6257. Der kræves WINS-servere.
6258. Der blev fjernet overskydende %1 i mappen %2.
6259. Denne statusmeddelelse betyder, at den angivne værdi for den nuværende adgangskode ikke er korrekt.
6260. Installation af sprogpakke – Guidefunktion.
6261. Der opstod en fejl under forsøg på at deaktivere %1-pakke filtrering for tjenesten Routing og Remote Access.
6262. Forgrening på linje:%2 Fil:%1 med strengen %3
6263. WS-Management-tjenesten kan ikke behandle anmodningen, fordi anmodningen indeholder et ugyldigt destinationssystem.
6264. Det angivne element findes ikke i denne KeyedCollection.
6265. Den angivne værdi for den maksimale filbithastighed er højere end den maksimale båndbredde, der er konfigureret for serveren.
6266. Medlemmer af denne gruppe kan opdatere brugerkonti i Active Directory med oplysninger om licensudstedelse med det formål at spore og rapportere "TS Per User CAL"-brug
6267. Ugyldig tonetilstand.
6268. Automatisk konfiguration aktiveret . . . . . : Ja
6269. Der er ikke konfigureret et netværkskort for denne protokolstak.
6270. DNS-proxyagenten har modtaget en meddelelse, der er mindre end minimumstørrelsen for meddelelser. Meddelelsen er blevet slettet.
6271. Arrangeringen af vinduer eller klasse attribut er ugyldig for denne handling.
6272. Der er angivet et Unicode-tegn i værten, der er ugyldigt ifølge IDN-standarder.
6273. (GMT-03:00) Buenos Aires, Georgetown
6274. Flere definitioner for <%1> med navnet '%2' fundet i .
6275. En ugyldig bruger forsøgte at oprette en enhedssession.
6276. Der er ikke tillid til det beskyttede miljø.
6277. Der var en uoverensstemmelse mellem binære filertyper
6278. Den leverede konfigurationsfil understøttes ikke i denne version af koderen.
6279. Der opstod en fejl ved allokering af lagerplads til Antal/klokkeslæt-tabelposten. Trap'en bliver ikke sendt.
6280. Det angivne navn for brugerens hjemmemappe (%1) er ikke et UNC-navn (Universal Naming Convention).
6281. Ugyldig restriktion: Basistypen har en fast værdi '%1', som ikke kan ændres i den afledte type.
6282. Trådens prioritetsniveau.
6283. Ugyldigt tegn i en Base-64-streng.
6284. Beskadiget MFT. CHKDSK er blevet afbrudt.
6285. Scenariet %1, forekomst %2, oprindeligt aktivitets-id %3 blev udeladt af diagnosticeringsmodul %6 (%4). Fejlkoden var %5.
6286. Denne bruger er ikke i sessionscachen i databasen med brugerkonti.
6287. Der blev forsøgt en handling på en enhed, der ikke længere er forbundet.
6288. Det lokale kontolager indeholder ikke hemmeligt materiale for den angivne konto.
6289. Sporingstjenesten (arbejdsstationer) kører ikke.
6290. Ikke alle de ønskede objekter kunne fjernes.
6291. Status for tjenesten WinRM kan ikke kontrolleres.
6292. Den DateTime, der repræsenteres af strengen, understøttes ikke i kalenderen X.
6293. Fejlstyring ikke til rådighed til besvarelse af fejl.
6294. BITS har stoppet overførsel af "%4" for job "%2". Statuskoden var %6.
6295. Kæden af virtuelle harddiske er blevet ødelagt. Der er uoverensstemmelse mellem identifikatorerne for den overordnede virtuelle harddisk og den afvigende disk.
6296. Der opstod en fejl ved oprettelse af en hændelse for afslutning af udvidelsesagenten. Følgende kode blev returneret fra CreateEvent: %1.
6297. The marshaling packet identifies an unknown object.
6298. Kald til SQLRowCount mislykkedes med %1.
6299. Uret er allerede i den ønskede tilstand.
6300. Biblioteksprogrammer kan ikke genbruges.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions