English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Danish to get their english version

16901. Tjenesten World Wide Web Publishing (WWW-tjenesten) kunne ikke registrere URL-præfikset %1 til webstedet %2. Enten kunne netværksslutpunktet til webstedets IP-adresse ikke oprettes, eller IP-lyttelisten til HTTP.sys indeholdt ingen brugbare IP-adresser. Webstedet er deaktiveret. Datafeltet indeholder fejlnummeret.
16902. Der er ikke adgang til dele af dette dokument.
16903. EndInvoke kan kun kaldes én gang for hver asynkron handling.
16904. TPM blev forstået, efter at activeLocality blev angivet.
16905. En forkert mailslot-SMB-blok blev modtaget. Datafeltet indeholder SMB-blokken.
16906. Næste musiknummer
16907. Der blev sendt en stopkommando til en tjeneste, som andre aktive tjenester er afhængige af.
16908. Attributten 'X' skal angives i koden 'Y'.
16909. Der er kun understøttelse for asymmetriske nøgler, der anvender ICspAsymmetricAlgorithm.
16910. Klientcertifikatnavnet passer ikke med brugernavnet, eller navnet på Kerberos-domænecontrolleren er ikke korrekt.
16911. Handlingen kan ikke fuldføres, før alle TAPI-programmer lukkes og initialiseres igen.
16912. Windows Media Player kan ikke længere finde en tilsluttet bærbar enhed. Tilslut din bærbare enhed igen, og prøv derefter at synkronisere filen igen.
16913. Der er ikke installeret nogen sikkerhedspakker på denne computer, eller brugeren er ikke logget på, eller der er ingen kompatible sikkerhedspakker mellem klienten og serveren.
16914. Silent Running: Standard clocks = %2
16915. Hardwareplaceringerne for %1 kunne ikke oversættes til noget, som systemet til hukommelsesstyring kunne forstå.
16916. Data modtages efter lukning af modtagesti.
16917. Du har ikke de nødvendige tilladelser til trinvis import, eller den DirSync-cookie, der er gemt i brugerprofildatabasen, er beskadiget. Hvis du importerer fra et Windows 2000-domæne, skal du kontrollere, at importkontoen har tilladelsen Replicate Changes (Repliker ændringer) til Active Directory-katalogtjenesterne. Hvis importkontoen har denne tilladelse, skal du starte en fuld import for at opdatere cookien.
16918. Der blev fundet en ugyldig opkaldsregel.
16919. Påkrævet længde
16920. Dataene for denne mappe gennemsøges ikke, fordi de er konfigureret til at blive gennemsøgt af (%1).
16921. Fjernelse af plex blev ikke fuldført. %1
16922. Den ønskede ressource blev ikke fundet. Serversvaret var: %1.
16923. {{Fejl [1]. }}
16924. Denne zone indeholder alle de programmer, der kommer fra internettet.
16925. Det lykkedes ikke at oprette sikkerhedskonteksten.
16926. Medlemsbetingelsen Hash er 'true' for alle assemblies med en hash, der passer til nedenstående algoritme. Assemblies, der opfylder denne medlemsbetingelse, får de tilladelser, der er tilknyttet denne kodegruppe.
16927. Ugyldig signatur på CMK-billet.
16928. Matrix over RFC 1179-servere efter præference
16929. Jobobjektet %1 kan ikke forespørges om dets proces-id'er. Den kaldende proces har muligvis ikke tilladelse til at forespørge dette job. De første fire byte (DWORD) af dataafsnittet indeholder statuskoden.
16930. Der blev angivet for mange Sids.
16931. Processen findes ikke
16932. Handlingen kan gøre kørslen ustabil.
16933. Denne adresse er allerede i brug
16934. Filterkriterierne skal have en Int32.
16935. Et programgruppe-id var defineret som en streng med længden nul. Et programgruppe-id må ikke være en streng med længden nul. Programgruppen ignoreres derfor.
16936. Postsegmentet til sikkerhedsfilen rettes.
16937. Tidszonefunktion i underprogrammet Dato og klokkeslæt til Kontrolpanel
16938. En elementerklæring skal indeholde en "type"-attribut.
16939. Den valgte disk er af GPT-partitionstypen.
16940. Klyngenoden er ikke parat til at udføre den anmodede handling.
16941. Windows kan ikke behandle indstillingen i den automatiske svarfil.
16942. Automatisk og manuel synkronisering er midlertidigt blevet deaktiveret. Genstart Windows Media Player, hvis du vil synkronisere til en enhed.
16943. RSM-databasen har konstateret, at disken er fyldt (fil=%1).
16944. Den lokale transaktion blev ikke afbrudt.
16945. 'Udefineret BrugerKontoKontrol Bit 28' - Aktiveret
16946. IPMI-enhedsdriveren læser en ugyldig parameter, der er angivet af en administrator. Enhedsdriveren vil bruge en systemdefineret standardværdi i stedet for.
16947. Der kunne ikke etableres en sikker kanal til SSL/TLS
16948. Indholdsejeren af den licens, som du netop har anskaffet, kræver, at du registrerer enheden til den aktuelle computer.
16949. Programmet stoppede, fordi der ikke blev indsat en anden disk.
16950. Markeret ved alle HTTP-hændelser, der opstår på en forbindelse
16951. Stop parsing af XML
16952.
16953. Der er ikke flere kørsler planlagt for denne opgave.
16954. Beskedfunktionen for et opkald returnerede en fejl.
16955. Der blev fundet en intern beskadigelse i sikkerhedsdatabasen.
16956. Printbrm.exe (guiden Printeroverflytning eller kommandolinjeværktøjet) kunne ikke gendanne udskriftskøen %1 i porten FILE:. Fejl %2. Dette kan ske, hvis sikkerhedskopifilen indeholder ufuldstændige data om porten, eller hvis porten eller portindstillingerne ikke er kompatible med den Windows-version, der er installeret på destinationscomputeren. Genopret den berørte port på destinationscomputeren.
16957. Et CLSID med den samme GUID som det nye program-id er allerede installeret på denne computer.
16958. Mindst én sti er ankommet.
16959. OpenNbtPerformanceData-rutinen blev fuldført
16960. %1 FRA: %2 TIL: %3 SIDE:
16961. MAPI: Ukendt lokal-id.
16962. Tilstanden blev ændret, inden eksemplet blev behandlet.
16963. En bagudkompatibel gruppe, som tillader læseadgang til alle brugere og grupper i domænet.
16964. Opretter et tillidsforhold med domænet %1
16965. Brugeren med ip-adressen %1 har afbrudt forbindelsen.
16966. WinRM-klienten modtog en ukendt HTTP-statuskode fra fjerntjenesten WS-Management.
16967. Der opstod en fejl, da profilfilen skulle indlæses.
16968. X skal være større end eller lig med Y.
16969. Lukningen mislykkedes.
16970. Den referencetekst, der er angivet for denne grænsefladeenhed, er ugyldig.
16971. %1 - Vis eksisterende øjebliksbilleder af diskenheder
16972. Det foretagne interface-opkald er ikke korrekt i forhold til protokollens aktuelle tilstand.
16973. Katalogtjenesten kunne ikke finde en relativ identifikator.
16974. Der opstod et uventet problem. Installer eventuelle opdateringer, og forsøg at starte programmet igen. Se Hjælp og support for at få oplysninger om installation af opdateringer.
16975. Der blev oprettet en DFS-mappe (Distributed File System) med mappedestinationer, og mappen indeholder andre DFS-mapper. Det kan forekomme, hvis to administratorer på forskellige navneområdeservere opretter mappestrukturer, der er i konflikt, på ca. samme tidspunkt. Navneområde: %1 DFS-mappe: %2
16976. Et gyldigt lavt erstatningstegn er mellem 0xdc00 og 0xdfff, begge inklusive.
16977. Handle out of date
16978. Værdien for EffectiveKeySize skal være mindst 40 bit.
16979. SMTP-serveren kan ikke oprette hovedforbindelsessocket. Datafeltet indeholder fejlkoden.
16980. Det angivne profilelement kunne ikke fjernes.
16981. Søgeliste for DNS-suffiks. . . . . . . . . . : %1
16982. EventSourceAddress er ikke angivet.
16983. Uoverensstemmelser mellem primære og spejlede metadata rettes.
16984. Genopretning af en transaktion mislykkedes.
16985. Der er konfigureret en planlagt sikkerhedskopiering på denne computer.
16986. Indsamling af ydelsestællerdata for denne session fra tjenesten "%1" blev deaktiveret, da ydelsestællerbiblioteket for denne tjeneste har genereret en eller flere fejl. De fejl, der gennemtvang denne handling, er blevet skrevet til programmets Logbog.
16987. Det er ikke muligt at starte koderen, fordi den viste størrelse eller farve er ændret, siden den aktuelle session blev defineret. Gendan de tidligere indstillinger, eller opret en ny session.
16988. Denne zone skal konfigureres med en eller flere IP-adresser på en primær DNS-server.
16989. Der er allerede oprettet forbindelse til mindst en af de pins, handlingen omfatter.
16990. Installation af sprogpakke – CbsClient-funktion.
16991. Der blev fundet et ugyldigt tegn i ATTLIST-optællingen.
16992. Datakilden understøtter ikke timeout for handlingen.
16993. Der opstod et problem i Windows Media Player under brænding af filen på disken. Klik på Onlinehjælp for at få yderligere hjælp.
16994. Der blev fundet en potentiel cyklus under udformningen af hændelsesruten.
16995. Den digitale signatur for objektet kunne ikke godkendes.
16996. Handlings-URI'en (%1) er ugyldig.
16997. Transaktionerne kan ikke fryses, fordi en frysningshandling allerede er i gang.
16998. Klient forsøger at finde WPAD-konfigurationsfil: ConnectionName=%2, DetectFlags=%3
16999. Sikkerhedskopiering af EFS-certifikat mislykkedes.
17000. Query not implemented

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions